NOMOS

Pokaż:
sortuj według:
Rozdział trzeci traktuje o apostatycznym rozumieniu grzechu pierwszych rodziców. Rozważania Autora na ten temat są bardzo ciekawe i odważę się powiedzieć, że choć powołuje się na fundamentalne...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,53 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
.
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,58 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Korzenie ałtargany sięgają głęboko
Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami
Badania terenowe stanowiące podstawę zawartych w książce rozważań dowodzą znakomitego warsztatu metodologicznego autorki. Książka jest efektem wysokich kompetencji badaczki, jej szerokiej wiedzy i...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,55 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Współczesna polska reklama prasowa
Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?
Praca pana Kamila Łuczaja jest oryginalnym i ważnym wkładem w rozwój badań nad reklamą w naszym kraju (…). Zapoznanie czytelników i zaprezentowanie na polskim rynku najnowszych opracowań poświęconych...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Pamięć i integracja społeczna na pograniczach
Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego
Projekt tej monografii jest bardzo ambitny, gdyż stara się zestawić dwa do tej pory niezależnie od siebie badane obszary: pogranicze polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie (z niewielkim odwołaniem do...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,35 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Rozstaje samotności
Studium filozoficzne
Książka Piotra Domerackiego poświęcona zagadnieniu samotności wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie filozoficznym, w którym dotąd nie zajmowało ono zbyt wiele miejsca. Samotność, która współcześnie...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,76 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Autor sięga po kategorię wstrętu i konsekwentnie przymierza ją do kolejnych utworów Doroty Masłowskiej. Udaje mu się przy tym zrealizować założony cel, tj. pokazać dotychczasowy dorobek autorki Wojny...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,32 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Siła współpracy
Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów wyróżnia się i prezentuje bardzo korzystnie na tle dotychczas wydanych publikacji z tego zakresu na rynku polskim....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,08 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej
Mity i realia dobrego rządzenia
Praca dra Tomasza Piroga to studium problemowe jednego z kluczowych zagadnień demokracji lokalnej — dialogu obywatelskiego. Jego przedmiotem jest możliwość współpracy między organizacjami...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,76 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Pishtaco
Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich
Pishtaco w dialekcie hiszpańskiego używanym w Peru to osobnik wyjątkowo antypatyczny. Zazwyczaj jest Białym lub Metysem a zajmuje się mordowaniem Indian, z których wytapia tłuszcz. Tłuszcz sprzedaje...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,53 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Praca jest dojrzałym studium socjologicznym polegającym na wykorzystaniu znanych kategorii badawczych do diagnozy stanu świadomości narodowej na pograniczu ukraińsko- -rosyjskim, a więc na...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,53 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Żydowskie ugrupowania religijne w państwie izrael
Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu
Książka jest ciekawą i wartościową pozycją wydawniczą na naszym rynku, wypełnia boleśnie odczuwaną lukę w wiedzy o państwie Izrael i jego problemach, które poniekąd są następstwem wcześniejszych,...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,72 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ale także...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,55 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Matka downa
Piętno znaczenia strategie
Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jest poprawnie, w przekonywający sposób ustrukturalizowana. Autorka w pogłębiony...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,36 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Współczesne nauki humanistyczne, dążąc do wiernego opisu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, także w zakresie przeżyć duchowych zbiorowości nowoczesnych i ponowoczesnych, szukają adekwatnych...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,27 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Książka jest nowatorską i unikatową pracą analizującą kształtowanie się specyficznych rodzajów nacjonalizmów powstałych na Subkontynencie Indyjskim. Oparta jest zarówno na materiale teoretycznym z...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,57 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Panika moralna
Homoseksualność w dyskursach medialnych
Badania empiryczne przeprowadzone przez p. Zielińską stanowią bardzo dobry przykład bogatych badań jakościowych, o mocnej podstawie teoretycznej, pedantycznie skonceptualizowanych i...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,11 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Religia w brazylii
Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Książka podnosi ważny problem naukowy i poznawczy z zakresu religioznawstwa, dotyczący religii i religijności w Brazylii, widzianych w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,76 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Autorka podejmuje w książce dialog z wybranymi klasykami socjologii, aby udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Jak koncepcje rozumienia?racjonalności?języka łączą się z ideą odkrywania prawdy...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,53 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Doktryna wobec codzienności
Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie
Religia i religijność z perspektywy teoretycznej Rodzina jako kategoria społeczno-pedagogiczna Znaczenie wychowania religijnego w rodzinie Ogólne założenia badań fenomenograficznych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,49 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube