NOMOS

NOMOS

Pokaż:
sortuj według:
Słowa Campbella mają nadzwyczajne znaczenie, nie tylko dla naukowców, lecz także dla szerszego grona ludzi, którzy uznają za ważne dla swego życia przeszukiwanie mitologicznych ścieżek... Bohater o...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,77 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Pishtaco
Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich
Pishtaco w dialekcie hiszpańskiego używanym w Peru to osobnik wyjątkowo antypatyczny. Zazwyczaj jest Białym lub Metysem a zajmuje się mordowaniem Indian, z których wytapia tłuszcz. Tłuszcz sprzedaje...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,25 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Monografia wypełnia poważną lukę w refleksji o wielokulturowości, oferując spójną propozycję teoretyczną i refleksję krytyczną na jej temat. Autor nie tylko przeprowadza dyskusję z najważniejszymi...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,57 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Społeczeństwo marnotrawców?
Funkcje i status normy niemarnowania żywności
Marnotrawstwo jest zjawiskiem bezpośrednio związanym z konsumpcją, globalizacją ekonomiczną, usuwaniem odpadów oraz użyciem pestycydów. Jest jednocześnie tak samo szkodliwe, jak i niezbędne do...
Cena katalogowa: 66,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,92 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Polskie sosiski i ruska benzyna
Mały ruch graniczny jako eksperyment prawny dobrego sąsiedztwa
Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Studiów Wschodnich UW. Publikował m.in. w „Polish Sociological Review”, „Roczniku Polsko-Niemieckim” oraz w lokalnych...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,99 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Azja Centralna
Tożsamość, naród, polityka
Azja Centralna jest dla wielu Polaków obszarem nieznanym i w dużej mierze tajemniczym. Tymczasem bez jego dobrej znajomości nie sposób zrozumieć nie tylko spraw typowych dla ogromnej części Azji,...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,07 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Wśród form życia duchowego ludów pogańskich wróżbiarstwo zajmuje miejsce szczególne i odrębne. Nie jest częścią mitologii, choć często odwołuje się do mitów, nie jest też jednym ze zwykłych...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,67 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Pod koniec moich studiów religioznawczych udałem się do Ameryki Środkowej na badania terenowe w celu zebrania materiałów na temat obrzędów religii afrochrześcijańskich. Od strony naukowej wyprawa...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,99 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Cud pogranicza?
Zgorzelczanie, gubinianie, słubiczanie o życiu w miastach podzielonych
Niepowtarzalną wartością monografii jest empiryczne studium trzech miast podzielonych w perspektywie „mikrokosmosu”, a więc orientacji na kompleksowe przedstawienie wielości relacji i...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,16 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Życie po życiu
Studium socjologiczne pośmiertnych ról Jana Pawła II
Autorka analizuje w książce społeczny odbiór Jana Pawła II przez jego rodaków, opierając analizy na trzech wyróżnionych kategoriach: roli, świadomości i działaniu, każdej z nich poświęcając osobny...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,85 zł
Status: 48h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Państwo w praktyce
Style działania
Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów z perspektywy rzetelnie...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,21 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Po województwie
Społeczny ogląd reformy administracyjnej z 1999 roku
Autor przeprowadza czytelnika przez problemy znaczenia statusu wojewódzkiego dla pozyskiwania środków zewnętrznych, klimatu inwestycyjnego, oceny jakości obsługi administracyjnej oraz uwarunkowań...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,58 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne na podstawie różnych modeli świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,77 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Umieranie jest zorganizowanym społecznie procesem, nie zawsze uwzględniającym punkt widzenia umierającego. Można umrzeć społecznie będąc żywym biologicznie. Socjologia pokazując ten aspekt interakcji...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,77 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Co się dzieje w polskich organizacjach Kościoła rzymskokatolickiego poza granicami kraju? Organizacje te muszą działać w społeczeństwach pluralistycznych i wielokulturowych, o znacznym stopniu...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,34 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Eschatologia na ambonie
Kazania i wiara Polaków w rzeczy ostateczne
Przedmiotem zainteresowania badawczego Autora książki jest proces komunikacji kaznodziejskiej, w którego czasie jest realizowana misja ewangelizacyjna Kościoła w zakresie kształtowania przekonań...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,07 zł
Status: 48h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Rozprawa ta ma charakter uniwersalny, nie jest osadzona w żadnym kontekście typowym wyłącznie dla kultury hiszpańskiej (lub jakiejkolwiek innej partykularnej), zatem może być zrozumiana i przyswojona przez czytelnika pochodzącego spoza tego kręgu, w tym t
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,87 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Tytuł księgi ma nawiązywać do tematów badań, idei, ram heurystycznych, bliskich Profesorowi Januszowi Musze od lat. Naszym zdaniem kluczowe i ważne w rozumieniu przez Profesora świata społecznego...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,47 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Starożytny historyk izraelski
Studium o Kronikarzu, jego epoce, miejscu działalności i dziele
Isaac Kalimi uzyskał doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i obecnie jest profesorem Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech, gdzie zajmuje się badaniami nad Biblią...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,75 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Geografia prawna to kształtujący się od lat 80. XX wieku interdyscyplinarny nurt badawczy tworzony głównie przez prawników oraz geografów społecznych i kulturowych. Ten kierunek, będący odpowiedzią...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,77 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Jest to unikalne opracowanie, które wypełnia lukę w ramach rozważań socjologicznych. Jednocześnie ma wartość z punktu widzenia applied social studies. Prowadzona analiza jest czymś więcej niż tylko...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,99 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Granice władzy prawniczej
w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej
Przedłożona do recenzji książka jest pierwszym znanym mi opracowaniem, które ujmuje temat granic władzy prawniczej z perspektywy polskiej tradycji socjologicznej. W dzisiejszej dobie fascynacji...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,45 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Spory i ich rozwiązywanie
Elementy popularnej kultury prawnej
Praca ma szczególne walory poznawcze, zarówno ze względu na tematykę, rzadko będącą przedmiotem dociekań naukowych, jak i na sposób uzyskiwania materiałów służących za podstawę analiz. Dotyczy tak...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,62 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury
Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury
Uważam tom za bardzo cenny i interesujący ogląd problematyki haptyczności w kulturze – nie tylko europejskiej. Obserwacje obejmują szeroki i zróżnicowany zakres zjawisk artystycznych – literaturę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,21 zł
Status: 48h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Opis: Książka zawiera prezentację wyników prowadzonego przez kilka lat badania empirycznego, którego przedmiotem były losy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w okresie od czerwcowych...
Cena katalogowa: 64,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,54 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Wiejskie dzieciństwo
Branko Ćopić i Tadeusz Nowak
Wiejskie dzieciństwo. Branko Ćopić i Tadeusz Nowak to książka dotycząca fenomenu słabo obecnego w badaniach slawistycznych i komparatystycznych. Alicja Fidowicz stawia pytania dotyczące nie tylko...
Cena katalogowa: 21,46 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,17 zł
Status: 48h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Etnologia religii jest pierwszym polskim podręcznikiem systematyzującym wiedzę o religiach kultur tradycyjnych, pozostających zwykle poza polem zainteresowania historii religii. Opierając się na adaptacyjnych funkcjach religii prezentuje podstawowe typy r
Cena katalogowa: 61,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,95 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
W antologii WTS udostępniamy „w pigułce" całą serię, w ramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,25 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Opór i dominacja
Antologia tekstów
Antologia ma na celu przybliżenie polskim czytelnikom problematyki oporu – jego różnorodnych, indywidualnych i zbiorowych, strategii i form – w perspektywie nauk społecznych, w szczególności...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,36 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Czy według prawa muzułmańskiego można dokonać aborcji chorego płodu lub skorzystać z zapłodnienia pozaustrojowego? Czy możliwa jest transplantacja od dawcy w stanie śmierci mózgowej? A problem...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,10 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Facebook Instagram