NOMOS

Pokaż:
sortuj według:
Państwo w praktyce
Style działania
Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów z perspektywy rzetelnie...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,28 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Rozdział trzeci traktuje o apostatycznym rozumieniu grzechu pierwszych rodziców. Rozważania Autora na ten temat są bardzo ciekawe i odważę się powiedzieć, że choć powołuje się na fundamentalne...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,48 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Współczesna polska reklama prasowa
Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?
Praca pana Kamila Łuczaja jest oryginalnym i ważnym wkładem w rozwój badań nad reklamą w naszym kraju (…). Zapoznanie czytelników i zaprezentowanie na polskim rynku najnowszych opracowań poświęconych...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
.
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,01 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Niniejsza książka oraz dodany do niej przez Tłumaczkę list Franza Brentana do Eduarda Zellera stanowią próbę udowodnienia tezy, że Arystoteles był kreacjonistą, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. duszy...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,16 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Umieranie jest zorganizowanym społecznie procesem, nie zawsze uwzględniającym punkt widzenia umierającego. Można umrzeć społecznie będąc żywym biologicznie. Socjologia pokazując ten aspekt interakcji...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,54 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Pamięć i integracja społeczna na pograniczach
Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego
Projekt tej monografii jest bardzo ambitny, gdyż stara się zestawić dwa do tej pory niezależnie od siebie badane obszary: pogranicze polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie (z niewielkim odwołaniem do...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,46 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Korzenie ałtargany sięgają głęboko
Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami
Badania terenowe stanowiące podstawę zawartych w książce rozważań dowodzą znakomitego warsztatu metodologicznego autorki. Książka jest efektem wysokich kompetencji badaczki, jej szerokiej wiedzy i...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,71 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Autobiografia w pewien sposób założona jest już w samej strukturze człowieka. Towarzyszy ludzkiemu istnieniu nieomal "od początku" - obecna nawet wówczas, kiedy słowo "ja" nie...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,80 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Rozstaje samotności
Studium filozoficzne
Książka Piotra Domerackiego poświęcona zagadnieniu samotności wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie filozoficznym, w którym dotąd nie zajmowało ono zbyt wiele miejsca. Samotność, która współcześnie...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,25 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Książka ukazuje przemiany religijne w Polsce w kontekście szerszych zmian następujących w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich dekadach, w szczególności w krajach sąsiednich: Białorusi - z...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,88 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Starożytny historyk izraelski
Studium o Kronikarzu, jego epoce, miejscu działalności i dziele
Isaac Kalimi uzyskał doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i obecnie jest profesorem Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech, gdzie zajmuje się badaniami nad Biblią...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,76 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Siła współpracy
Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów wyróżnia się i prezentuje bardzo korzystnie na tle dotychczas wydanych publikacji z tego zakresu na rynku polskim....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,98 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Władimir Jakowlewicz Propp (1895–1970) jest jednym z najczęściej cytowanych rosyjskich folklorystów, światowej sławy badaczem narracji i obrzędów ludowych. Prace jego autorstwa: Morfologia bajki...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,86 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Pishtaco
Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich
Pishtaco w dialekcie hiszpańskiego używanym w Peru to osobnik wyjątkowo antypatyczny. Zazwyczaj jest Białym lub Metysem a zajmuje się mordowaniem Indian, z których wytapia tłuszcz. Tłuszcz sprzedaje...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,58 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej
Mity i realia dobrego rządzenia
Praca dra Tomasza Piroga to studium problemowe jednego z kluczowych zagadnień demokracji lokalnej — dialogu obywatelskiego. Jego przedmiotem jest możliwość współpracy między organizacjami...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,93 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ale także...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,30 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Matka downa
Piętno znaczenia strategie
Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jest poprawnie, w przekonywający sposób ustrukturalizowana. Autorka w pogłębiony...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,49 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Praca jest dojrzałym studium socjologicznym polegającym na wykorzystaniu znanych kategorii badawczych do diagnozy stanu świadomości narodowej na pograniczu ukraińsko- -rosyjskim, a więc na...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,84 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożytniczej i językoznawczej. Książka ta może być bardzo przydatna nie tylko dla starożytników (filologów, archeologów i historyków),...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,89 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Książka jest nowatorską i unikatową pracą analizującą kształtowanie się specyficznych rodzajów nacjonalizmów powstałych na Subkontynencie Indyjskim. Oparta jest zarówno na materiale teoretycznym z...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,30 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Autorka podejmuje w książce dialog z wybranymi klasykami socjologii, aby udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Jak koncepcje rozumienia?racjonalności?języka łączą się z ideą odkrywania prawdy...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,13 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Religia w brazylii
Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Książka podnosi ważny problem naukowy i poznawczy z zakresu religioznawstwa, dotyczący religii i religijności w Brazylii, widzianych w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,55 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Doktryna wobec codzienności
Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie
Religia i religijność z perspektywy teoretycznej Rodzina jako kategoria społeczno-pedagogiczna Znaczenie wychowania religijnego w rodzinie Ogólne założenia badań fenomenograficznych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,13 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Sieć pamięci
Cyfrowe postaci pamięci społecznej
Jesteśmy świadkami nowego zjawiska, jakim jest lokowanie pamięci społecznej w Sieci, gdzie najnowocześniejsza z technologii komunikacyjnych jest nośnikiem tworu tak dawnego, jak dawna jest historia...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,98 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
To narracyjny, nieomal ?blogowy? sposób przestawania z tekstem św. Augustyna, syntetyzujący znaczące teksty interpretacyjne i egzegetyczne. Przebija z nich biegłość autorki w kwestiach filozoficznych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,35 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Regionalizm czy nowa etniczność?
Wieś podhalańska w xxi wieku
Moje całościowe wrażenia związane z lekturą recenzowanej książki są bardzo pozytywne. Autorki przeprowadziły rzetelną, opartą na szerokim spektrum danych empirycznych oraz intelektualnie bogatą...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,27 zł
niedostępna
 
NOMOS
Wydawnictwo:  
W antologii WTS udostępniamy „w pigułce" całą serię, w ramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia...
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 93,37 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Irena Kurasz "O wielkiej wartości pracy świadczy bogaty warsztat. Autorka zapoznała się z dokumentami siedmiu stowarzyszeń na Dolnym Śląsku. Na ich podstawie zrekonstruowała historię i...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,89 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Lektura obszernej monografii Damiana Kubika dostarcza niezwykle obfitego materiału porównawczego z obszaru dwóch południowosłowiańskich literatur i kultur narodowych, utrwalonego – prócz rdzenia...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,48 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube