NERITON

NERITON

Pokaż:
sortuj według:
Książka poświęcona jest dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,87 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Legenda Kazimierza Piątka „Herwina” jest ściśle powiązana z legendą Legionów i Piłsudskiego oraz czynu zbrojnego Polaków podczas pierwszej wojny światowej. Biografia „Herwina” to szczegółowy opis...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,14 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Na niniejszy tom składa się sześć studiów badaczy z Polski, Litwy i Rosji, którzy podjęli trud zbadania okoliczności zawarcia traktatu warszawskiego 7 listopada 1716 r. oraz wypracowania refom...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,89 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Staropolskie bezkrólewia stanowiły okres wzmożonej aktywności obywatelskiej szlachty, przejęcia przez nią pełnej odpowiedzialności za losy państwa, ale też lokalnych wspólnot. Szczególną wagę miały...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,46 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Tom zawiera teksty z konferencji poświęconej różnym formom zachowywania i mechanizmom przekazywania tradycji-rozumianej jako przejmowane i kultywowane z pokolenia na pokolenie treści kultury: mity,...
Cena katalogowa: 30,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,23 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Model sukcesji spadkowej stanowił jeden z najważniejszych elementów różniących prawo chełmińskie od innych obowiązujących we wczesnonowożytnej Polsce systemów prawnych. W oparciu o szeroką bazę...
Cena katalogowa: 47,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,71 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Skłócony naród król niepewny szlachta dzika?
Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań
Zawarte w niniejszym tomie teksty pokazują Polskę za panowania ostatniego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego – jako różnorodne i atrakcyjne pole badań naukowych. Ich autorzy przedstawiają...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,81 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Złożona natura średniowiecznego testamentu ukrywa się często pod konwencjonalną formą rozporządzenia ostatniej woli – formą dobrze znaną z religijnej literatury nurtu ars moriendi. Autor przedstawia,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,53 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka poświęcona jest postaci Aleksandra Hilarego Połubińskiego, który należał do wyróżniających się polityków i dowódców wojskowych Wielkiego Księstwa Litewskiego drugiej połowy XVII w. Jego...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,61 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka niniejsza jest pierwszą krytyczna edycją łacińskiego poematu Sebastiana Fabiana Klonowica Philtron (1582), propagującego idee miłości chrześcijańskiej (charitas)wśród członków mieszczańskiego...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,44 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Stanowilismy odrębna grupę…
Cztery studia o modernizmie warszawskim
Książka podnosi zagadnienie geografii historycznoliterackiej jako aspektu opisu literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku, a więc pod koniec epoki porozbiorowej, bez uwzględnienia którego jej...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,51 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka, na którą składają się teksty siedemnastu badaczy z różnych dziedzin i ośrodków naukowych, jest przedsięwzięciem ambitnym i rzadkim w polskiej historiografii. Szczupłość krajowych wzorców...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,95 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Miejsce Słowenii w Unii Europejskiej
integracja i prezydencja
Książka stanowi podsumowanie sześcioletnich badań naukowych autorki nad najnowszą historią Słowenii - niewielkiego słowiańskiego państwa zajmującego południowo-zachodni róg Europy Środkowej, ale...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Moduły i wieżowce
Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970
Lata 1956-1970 to jeden z najistotniejszych okresów dla kształtowania się pejzażu architektonicznego Polski ludowej. Decydującą rolę w powstawaniu masowego budownictwa mieszkaniowego odgrywała wola...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,13 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
British Empire
Na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939.
Niniejsza praca poświęcona została zaprezentowaniu drogi przebytej przez Imperium Brytyjskie (British Empire) w okresie między dwoma wojnami światowymi. Był to czas wielkości tegoż imperium...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,83 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Koty nie mają zazwyczaj wartości materialnej. W sposobie ich traktowania najlepiej odzwierciedla się stosunek społeczeństwa do zwierzęcia jako takiego, a nie do zwierzęcia jako własności. Były w II...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,79 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Przekazywana do rąk czytelnika książka Rafała Łatki dotyczy różnych aspektów działalności najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w okresie Polski ludowej. Tom składa się z czternastu...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,53 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Marzenie o narodzie doskonałym
Między biopolityką a etnopolityką
Eugenika w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej długo traktowana była przez historyków ruchów eugenicznych jako prosta kopia eugeniki ukształtowanej w krajach zachodnich. Znaczenie biopolityki w...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,44 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Elity Narodowej Demokracji – zwłaszcza prawnicy, ziemianie, księża katoliccy – prezentowały program polityczny podczas pracy parlamentarnej, na łamach prasy i publicystyki oraz podczas pracy w...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,18 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Wyjechać z miasta...
Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku
Czy dalekie wojaże, kuracje u wód i niedzielne pikniki mogą być wyznacznikiem pozycji społecznej? Autor opisał najpopularniejsze sposoby spędzania czasu wolnego poza miastem przedstawicieli...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,74 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
W pracy zaprezentowano listy Dawida Lazera i Marka Chagalla. Dawid Lazer pochodził z Krakowa. Był synem Szymona Menachema Lazera, hebraisty i redaktora „Ha-Micpe”, absolwentem Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,51 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Zmiana której nie było
Trzy próby czytania Reymonta
Punktem wyjścia niniejszej pracy jest refleksja nad pojęciami dziewiętnastowieczności i nowoczesności oraz ich odniesieniami do historii kultury polskiej. Pojęcia te są szerokie i problematyczne,...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,44 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Sztuka i wizualizacja naukowa Ilustracje do fragmentów fizjonomicznych Johanna Caspara Lavatera
Ilustracje do fragmentów fizjonomicznych Johanna Caspara Lavatera
Obraz jest równie ważnym środkiem przekazu, co tekst. Takie twierdzenie, zupełnie dziś oczywiste, autor odnosi do Fragmentów fizjonomicznych, najbardziej znanego dzieła poświęconego fizjonomice i...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,88 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Umysł filologa
Studia o literaturze, mózgu i dydaktyce
Neuronauka stopniowo odkrywa złożoność umysłu, zmienia dawne relacje pomiędzy ciałem a duchem, wpływa na ustalenia tyczące psychiki i nieświadomości. Jej odkrycia kształtują obecnie nową orientację...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,95 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Od Honoratki do Wierzbowej
Życie szachowe w Warszawie w latach 1829–1939
Życie szachowe w Warszawie rozpoczęło się na dużą skalę pod koniec lat dwudziestych XIX w. Mistrzowie gry królewskiej spotykali się w kawiarni “Honoratka”. Przez ponad 100 lat rozwijało się na tyle...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,57 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Region Bałtyku jest przestrzenią efektywnej wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyckiej i...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,43 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Nec aspera terrent – krzepiąca dewiza tytułowych Tyszkiewiczów z Weryni była nieodłącznym tłem barwnych losów rodziny. Obrazując je, autor wyszedł daleko po za lokalną przestrzeń życia codziennego...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,85 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Niniejszy zbiór studiów historycznych jest dedykowany Profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu, wybitnemu mediewiście i badaczowi polskiego społeczeństwa średniowiecznego. Zamieszczone w nim...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,80 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Bezpieczna przystań
Kanada i Polonia kanadyjska wobec Polski i Polaków w latach 1939-1945
Autor opisał szczegółowo stanowisko Kanady wobec działalności rządu RP i udziału Polskich Sił Zbrojnych w operacjach wojennych. Szeroko omówił opinię władz Kanady o wydarzeniach w okupowanej przez...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,99 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Opracowany przez prof. Wiktorię Śliwowską szkicownik z rysunkami autorstwa Cypriana Dunin-Wąsowicza przedstawiającymi współwięźniów i współzesłańców z lat 1850–1857. Powstawały one w Cytadeli...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,62 zł
Status: 24h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Facebook Instagram