NERITON

NERITON

Pokaż:
sortuj według:
Skłócony naród król niepewny szlachta dzika?
Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań
Zawarte w niniejszym tomie teksty pokazują Polskę za panowania ostatniego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego – jako różnorodne i atrakcyjne pole badań naukowych. Ich autorzy przedstawiają...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,93 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Na niniejszy tom składa się sześć studiów badaczy z Polski, Litwy i Rosji, którzy podjęli trud zbadania okoliczności zawarcia traktatu warszawskiego 7 listopada 1716 r. oraz wypracowania refom...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,06 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Region Bałtyku jest przestrzenią efektywnej wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyckiej i...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,14 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka jest poświęcona pracowni artysty, jednej z fascynujących przestrzeni kultury drugiej połowy XIX i początku XX wieku, która łączyła w sobie zjawiska z zakresu sztuki i życia artystycznego....
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,89 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Akcja Reinhardt
Historia i upamiętnianie
Akcja :Reinhardt"jest określeniem nadanym przez niemieckich nazistów w czasie II wojny Światowej dla określenia mordu na Żydach w ramach tzw. Ostatecznego rozwiązania kwestii Żydowskiej . Akcję...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,70 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Stanowilismy odrębna grupę…
Cztery studia o modernizmie warszawskim
Książka podnosi zagadnienie geografii historycznoliterackiej jako aspektu opisu literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku, a więc pod koniec epoki porozbiorowej, bez uwzględnienia którego jej...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,77 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka, na którą składają się teksty siedemnastu badaczy z różnych dziedzin i ośrodków naukowych, jest przedsięwzięciem ambitnym i rzadkim w polskiej historiografii. Szczupłość krajowych wzorców...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,57 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
British Empire
Na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939.
Niniejsza praca poświęcona została zaprezentowaniu drogi przebytej przez Imperium Brytyjskie (British Empire) w okresie między dwoma wojnami światowymi. Był to czas wielkości tegoż imperium...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,12 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Opracowany przez Beatę Mielczarek tekst Autobiografii Wlastimila Hofmana (ur. 27 IV 1881 w Karlínie, obecnie dzielnicy Pragi) przywraca pamięć o malarzu, debiutującym w okresie Młodej Polski i...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,34 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Od Honoratki do Wierzbowej
Życie szachowe w Warszawie w latach 1829–1939
Życie szachowe w Warszawie rozpoczęło się na dużą skalę pod koniec lat dwudziestych XIX w. Mistrzowie gry królewskiej spotykali się w kawiarni “Honoratka”. Przez ponad 100 lat rozwijało się na tyle...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,86 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Niniejszy zbiór studiów historycznych jest dedykowany Profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu, wybitnemu mediewiście i badaczowi polskiego społeczeństwa średniowiecznego. Zamieszczone w nim...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,84 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Publikacja składa się z dziesięciu studiów i artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju z zakresu dziewiętnastowiecznych zagadnień dotyczącej historii politycznej i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,62 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Niniejszą książkę poświęcono losom Warszawy i jej mieszkańców w czasach wielkiej wojny północnej z lat 17001721. Szczegółowo omówiono w niej wpływ, jaki na życie miasta miały działania zbrojne i...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,57 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,03 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Pierwsza edycja zachowanej części diariusza kancelaryjnego hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła (16121655). Jest to zbiór dokumentów z lat 16491653, przychodzących i wychodzących z...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,08 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Historia ta opowiedziana jest przy użyciu oryginalnego języka sztuki współczesnej. Dzieło, w przeważającej mierze stworzone przez Dobrosława Bagińskiego pozwala odkryć wyjątkowość miejsca, którą...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,03 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka poświęcona jest dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,37 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Wprowadzenie i opracowanie Małgorzata Mieszek “Proponowana edycja naukowa dramatu jezuickiego napisanego już nie po łacinie, a w języku polskim, i co więcej wystawianego oraz drukowanego w Lublinie...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,03 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka obejmuje okres 1918-1989 r. Przedstawiono w niej dzieła wielkich Polaków i najważniejsze wydarzenia związane z historią Polski XX wieku. Bohaterem jest Polska Niepodległa widziana przez...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,96 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Rewolucja husycka
Kontrrewolucja i opór pokonanych
Trzeci tom monografii przedstawia czeski obóz katolicki w walce, najpierw w oparciu o własne siły, a później szukający zbliżenia z siłami antyradykalnymi w obozie husyckim. Obóz katolicki wraz ze...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Tom zawiera teksty z konferencji poświęconej różnym formom zachowywania i mechanizmom przekazywania tradycji-rozumianej jako przejmowane i kultywowane z pokolenia na pokolenie treści kultury: mity,...
Cena katalogowa: 30,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,28 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Legenda Kazimierza Piątka „Herwina” jest ściśle powiązana z legendą Legionów i Piłsudskiego oraz czynu zbrojnego Polaków podczas pierwszej wojny światowej. Biografia „Herwina” to szczegółowy opis...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,19 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Książka niniejsza jest pierwszą krytyczna edycją łacińskiego poematu Sebastiana Fabiana Klonowica Philtron (1582), propagującego idee miłości chrześcijańskiej (charitas)wśród członków mieszczańskiego...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,75 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Złożona natura średniowiecznego testamentu ukrywa się często pod konwencjonalną formą rozporządzenia ostatniej woli ? formą dobrze znaną z religijnej literatury nurtu ars moriendi. Autor przedstawia,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,18 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Marzenie o narodzie doskonałym
Między biopolityką a etnopolityką
Eugenika w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej długo traktowana była przez historyków ruchów eugenicznych jako prosta kopia eugeniki ukształtowanej w krajach zachodnich. Znaczenie biopolityki w...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,14 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Moduły i wieżowce
Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970
Lata 1956-1970 to jeden z najistotniejszych okresów dla kształtowania się pejzażu architektonicznego Polski ludowej. Decydującą rolę w powstawaniu masowego budownictwa mieszkaniowego odgrywała wola...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,00 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Elity Narodowej Demokracji – zwłaszcza prawnicy, ziemianie, księża katoliccy – prezentowały program polityczny podczas pracy parlamentarnej, na łamach prasy i publicystyki oraz podczas pracy w...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,08 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Nec aspera terrent – krzepiąca dewiza tytułowych Tyszkiewiczów z Weryni była nieodłącznym tłem barwnych losów rodziny. Obrazując je, autor wyszedł daleko po za lokalną przestrzeń życia codziennego...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,03 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
W pracy zaprezentowano listy Dawida Lazera i Marka Chagalla. Dawid Lazer pochodził z Krakowa. Był synem Szymona Menachema Lazera, hebraisty i redaktora „Ha-Micpe”, absolwentem Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,77 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Sztuka i wizualizacja naukowa Ilustracje do fragmentów fizjonomicznych Johanna Caspara Lavatera
Ilustracje do fragmentów fizjonomicznych Johanna Caspara Lavatera
Obraz jest równie ważnym środkiem przekazu, co tekst. Takie twierdzenie, zupełnie dziś oczywiste, autor odnosi do Fragmentów fizjonomicznych, najbardziej znanego dzieła poświęconego fizjonomice i...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,52 zł
Status: 48h
NERITON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NERITON
Facebook Instagram