LexisNexis

LexisNexis

Pokaż:
sortuj według:
Suicydologia to interdyscyplinarna nauka o człowieku, ściśle powiązana z psychologią, pedagogiką, socjologią oraz innymi naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, która opisuje...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,69 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Dla każdego studenta przygotowującego się do egzaminu z przedmiotu „Wstęp do prawoznawstwa” niniejsza publikacja z pewnością okaże się niezbędną pomocą. Dzięki niej będzie on miał możliwość...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,81 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Podręcznik przedstawia zagadnienia objęte wykładem części ogólnej prawa cywilnego. Omówiono w nim m.in. takie kwestie jak:  prawo podmiotowe i przedmiotowe,  stosowanie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,07 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Niniejsze opracowanie Prawa rzeczowego jest kontynuacją znanego i od wielu lat wykorzystywanego podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1976 r., a ostatnie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,79 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Zagadnienia prawne dotyczące nieruchomości obejmują przede wszystkim prawa podmiotowe związane z własnością, wieczystym użytkowaniem i rzeczowymi prawami ograniczonymi, a także szeroko...
Cena katalogowa: 259,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 209,97 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia kilkanaście rodzajów umów handlowych mających zastosowanie w obrocie prawnym, w tym szczególnie...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,19 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze i jedyne tak szczegółowe historycznoprawne opracowanie prawa Polski Ludowej. Autor rozpoczyna wykład już od lat drugiej wojny światowej, jak...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,63 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Celem autorów tego zbioru kazusów jest sprowokowanie adeptów prawa do podjęcia próby praktycznego wykorzystania zdobytych w toku studiów teoretycznych informacji – zarówno z zakresu prawoznawstwa,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,62 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Pytania testowe i kazusy zamieszczone w opracowaniu Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy odnoszą się do zagadnień związanych z historią państwa i prawa polskiego od średniowiecza do II...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,27 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Prawo wyznaniowe to kompendium wiedzy na temat wolności sumienia i wyznania oraz sytuacji prawnej Kościołów i związków wyznaniowych. Przedstawiono w nim główne problemy prawa wyznaniowego w ujęciu...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,10 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
W opracowaniu Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia w sposób praktyczny omówiono wybrane problemy konstytucyjne. Książka pozwala wiązać wiedzę teoretyczną z problemami praktyki, widzianymi na tle...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,39 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Obecne – jedenaste – wydanie podręcznika, zmienione i zaktualizowane, uwzględnia stan prawny, orzecznictwo oraz piśmiennictwo na 31 sierpnia 2009 roku. Pomiędzy poprzednią a aktualną edycją...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,14 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 98,08 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Celem opracowania Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia jest pomoc studentom w przygotowywaniu się do ćwiczeń i do egzaminu z prawa rzymskiego. Publikacja ta może być przeznaczona zarówno do...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,58 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Egzaminy z historii doktryn politycznych i prawnych coraz częściej mają formę testów lub mieszaną: egzamin ustny plus test. Proponujemy zatem zbiór testów, który może być pomocny przy przygotowaniu...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,86 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Autor dokonał wyboru doktryn, które według tradycji europejskiej miały i często...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,23 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks Napoleona. Historia i współczesność
Historia i współczesność
Moja chwała nie polega na 40 zwycięskich bitwach - mówił na wyspie św. Heleny Napoleon - bo pamięć o nich zatarło Waterloo. Ale jest coś, czego nic nie zatrze, co żyć będzie wiecznie; tym jest mój...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,68 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie, które doskonale wpisuje się w założenia serii „Prawo w pytaniach i odpowiedziach”. Gdzie można zadać tyle fascynujących pytań, postawić...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,50 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Wprowadzenie do prawoznawstwa to podręcznik adresowany nie tylko do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ale także innych kierunków – zwłaszcza politologii, ekonomii, socjologii czy...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,39 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
To eksperymentalny, dwujęzyczny podręcznik, który pomaga opanować po polsku i po angielsku podstawy wiedzy kulturowo zakorzenionej w polskiej tradycji prawniczej z uwzględnieniem informacji o nowych...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,98 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,92 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Prawo zobowiązań w największym stopniu kształtuje nasze codzienne funkcjonowanie – różnorodność stanów faktycznych jest olbrzymia. Zaprezentowane w publikacji kazusy stanowią wybór spośród wielu...
Cena katalogowa: 68,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,87 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Prezentowana praca to opracowanie zbiorowe, którego przedmiotem są systemy polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej, widziane w otoczeniu historyczno-kulturowym i społeczno-ekonomicznym oraz...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,12 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z uwzględnieniem aktualnego stanu badań prawa ochrony środowiska i orzecznictwa, szczególnie sądowoadministracyjnego. Autorzy starają się rozwiązać szereg...
Cena katalogowa: 170,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,25 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz to poszerzone wydanie publikacji, która ukazała się w 2007 r. W Komentarzu omówiono zarówno zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 122,74 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
SPIS TREŚCI Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 26 października 2006 r., III UZP 3/06, art. 70 ust. 1,2 i 3 ustawy z...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,85 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Opiniotwórczy miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości skierowany do grona osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od wielu lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych...
Cena katalogowa: 56,00 zł
56,00 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III. Środki zaskarżenia pod redakcją Jacka Gudowskiego to pierwsze i unikatowe opracowanie na rynku prawniczym, w którym znajdą Państwo najbogatsze i...
Cena katalogowa: 458,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 376,48 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks postępowania cywilnego Zestaw nowelizujący nr 138 Stan prawny - 6 czerwca 2011 roku
Cena katalogowa: 92,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,77 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 123Stan prawny 3 marca 2010 roku
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,38 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Facebook Instagram Twitter YouTube