LexisNexis

LexisNexis

Pokaż:
sortuj według:
Wprowadzenie do prawoznawstwa to podręcznik adresowany nie tylko do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ale także innych kierunków – zwłaszcza politologii, ekonomii, socjologii czy...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,14 zł
Status: 36h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,94 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Egzaminy z historii doktryn politycznych i prawnych coraz częściej mają formę testów lub mieszaną: egzamin ustny plus test. Proponujemy zatem zbiór testów, który może być pomocny przy przygotowaniu...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,26 zł
Status: 36h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Opiniotwórczy miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości skierowany do grona osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od wielu lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,00 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Edward Gintowt (1899-1965), wychowanek Uniwersytetu Lwowskiego, uczeń wybitnych romanistów: Wlassaka, Woessa, Riccobono, Albertario. W latach 1945-1965 profesor prawa rzymskiego na Wydziale Prawa...
Cena katalogowa: 26,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,66 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z uwzględnieniem aktualnego stanu badań prawa ochrony środowiska i orzecznictwa, szczególnie sądowoadministracyjnego. Autorzy starają się rozwiązać szereg...
Cena katalogowa: 170,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 88,20 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
SPIS TREŚCI Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 26 października 2006 r., III UZP 3/06, art. 70 ust. 1,2 i 3 ustawy z...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,42 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz to poszerzone wydanie publikacji, która ukazała się w 2007 r. W Komentarzu omówiono zarówno zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,48 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Ochrona Środowiska. Zestaw nowelizujący nr 99    Stan prawny - 6 października 2008 roku
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,20 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Filozofia prawa. Testy to publikacja przygotowana z myślą o studentach, którzy w toku studiów przystępują do egzaminów z przedmiotu „Filozofia prawa”. Książka zawiera 300 pytań podzielonych na trzy...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,21 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Oddajemy do rąk Czytelników nową edycję komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Edycja ta nawiązuje do poprzednich pięciu wydań komentarza, które ukazywały się nakładem Wydawnictwa w ciągu...
Cena katalogowa: 162,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 144,75 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 123Stan prawny 3 marca 2010 roku
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,61 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks postępowania cywilnego Zestaw nowelizujący nr 138 Stan prawny - 6 czerwca 2011 roku
Cena katalogowa: 92,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,25 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Warszawa, dnia 30 września 2009 roku Sprawy z zakresu prawa pracy Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych Sprawy publiczne
Cena katalogowa: 37,80 zł
37,80 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Pod redakcją prof. dra hab....
Cena katalogowa: 49,00 zł
49,00 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Opiniotwórczy miesięcznik skierowany do osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów interpretacyjnych. Pod redakcją: prof. dra hab. Tadeusza...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,00 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (tzw. „zielone orzecznictwo"), tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego. Każdy z numerów miesięcznika zawiera: -...
Cena katalogowa: 35,70 zł
35,70 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Aplikacje prawnicze 2013. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,84 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz, a także...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,40 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jest jedną z nielicznych na świecie kodyfikacji zasad i przepisów prawnych regulujących finanse publiczne. Niniejszy komentarz zawiera pełne...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,10 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,20 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Nieruchomości Zestaw nowelizujący nr 114Stan prawny - 9 sierpnia 2013 roku
Cena katalogowa: 69,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,93 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego to pięciotomowa publikacja autorstwa wybitnych autorytetów polskiej procedury cywilnej, praktyków i teoretyków prawa....
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 172,02 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 117Stan prawny 15 września 2009 roku
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,61 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Pod redakcją prof. dra hab....
Cena katalogowa: 59,00 zł
59,00 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Przegląd Sądowy 5/2010
Miesięcznik. Czasopismo poświęcone prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości.
Opiniotwórczy miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości skierowany do grona osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od wielu lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych...
Cena katalogowa: 47,25 zł
47,25 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Opiniotwórczy miesięcznik skierowany do osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów interpretacyjnych. Pod redakcją: prof. dra hab. Tadeusza...
Cena katalogowa: 65,00 zł
65,00 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
.
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,20 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Niniejszy Komentarz stanowi syntetyczną prezentację całości instytucji i rozwiązań prawnych przyjętych w Kodeksie karnym z 1997 r. Obejmuje zagadnienia zarówno części ogólnej, jak i szczególnej oraz...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 157,76 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Wydanie 5, 2013 rok Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,68 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Facebook Instagram