LIBRON

LIBRON

Pokaż:
sortuj według:
Książka ta jest zbiorem notatek poczynionych przez autora; stąd zresztą jej tytuł. To nie jest wina świata, że Państwo mieli o nim wygórowane wyobrażenie. Wstęp Po wydaniu pierwszych...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,86 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Książka ta jest zbiorem notatek poczynionych przez autora; stąd zresztą jej tytuł.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,01 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Książka ta jest zbiorem notatek poczynionych przez autora; stąd zresztą jej tytuł. Publikacja została wydana w ramach serii wydawniczej Zakładu Projektowania Komunikacji, Instytutu Dziennikarstwa i...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,75 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Tradycyjnie już w naszej serii prezentujemy szeroki zakres tematyczny, którego wspólnym mianownikiem jest komunikacja. Tym razem teksty odwołują się do czterech wybranych obszarów: (sub)kultur,...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,31 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Język na miarę (2004) i jest efektem rozmaitych działań autora podejmowanych w zakresie poradnictwa językowego. Artykuły hasłowe inspirowane były pytaniami...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,95 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Gdzie znajduje się dziś krakowskie sacrum? Czym może być miejskie genius loci? Jakie przybiera oblicza? Co w praktyce oznacza słowo dziedzictwo i czy związanie konkretnego miejsca z wyobrażeniem...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,74 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Monografia stanowi cenną pozycję, wnoszącą do psychologii i pedagogiki wiele wartościowych ustaleń: a) zarówno w zakresie kompleksowego przedstawienia rozważań nad obecnym stanem badań nad...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,31 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację publikacji Język na miarę (2004) i jest efektem rozmaitych działań autora podejmowanych w zakresie poradnictwa językowego. Artykuły hasłowe inspirowane były...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,95 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Monografia jest próbą odpowiedzi na pytania: Co ukrywa się za fasadą wielkich widowisk władzy? Czy performans jest narzędziem, które pozostaje uzależnione od szeroko rozumianego kontekstu...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,73 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Jeleniogórska wystawa Przestrzeń środka w Otwartej Papierni jest efektem zaproszenia skierowanego przez dr. hab. Tomasza Wendlanda profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektora artystycznego...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,17 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Monografia () jest antologią wartościowych poznawczo studiów i szkiców z zakresu szeroko rozumianej współczesnej filozofii wychowania. Jest to przy tym publikacja pluralistyczna, ukazująca problemy...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,02 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Nasz Język Ojczysty to seria monografii naukowych tworzonych przez początkujących naukowców studentów i doktorantów rozwijających swoje zainteresowania pod kierunkiem doświadczonych badaczy, którzy...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,74 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
W świetle wyników badań trudno nie zgodzić się z tezą Autora, że głównymi grzechami dziennikarstwa są: brak wiedzy, obniżanie standardów etycznych, lekceważenie podstawowych zasad warsztatowych,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,95 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Grupa publikacji, których nowym otwarciem jest niniejsza książka, ma wskazywać na węzłowe punkty projektowania komunikacji jako dyscypliny relewantnej względem nauk społecznych i sztuki...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,17 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
„Ta frapująca apologia literatury wyciąga wnioski z faktu, że pisarstwo – jak w ogóle sztuka – w ostatnim półwieczu znalazło się z boku sceny. Że główna akcja gry w modyfikacje rzeczywistości...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,99 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Spis treści: rozmowy codzienne z moją żoną tejże dedykowane rozmowy codzienne z moim mężem temuż dedykowane. Wydanie polsko-niemieckie.
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,33 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Światło-cień
Językowy wymiar kontrastu
W tomie zbiorowym pt. Światło–cień. Językowy wymiar kontrastu zebrano prace naukowe językoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców, którzy dostrzegli potrzebę przybliżenia czytelnikowi naukowych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,55 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Transcendencja i sekularyzacja
Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych
Dawid Junke (ur. 1989) – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół badań nad...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,25 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Podwarszawskie Laski, ze znajdującym się tam ośrodkiem dla niewidomych prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, to...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,00 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Tu się pracuje!
Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy
Autorzy podejmują niezwykle ważny problem społeczny zjawiska telepracy, która ma niejako uelastyczniać rynek pracy. Próbują przyjąć inną perspektywę w badaniach tego zagadnienia. l to jest bardzo...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,74 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Przeciw prawu tradycji i obyczajowi
Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego
Anna Penkała (ur. 1988) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące życia...
Cena katalogowa: 40,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,34 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Córki Nawojki stanowią nowatorską propozycję zaprezentowania historii filozofii jako dyscypliny akademickiej z punktu widzenia kobiet uprawiających ją na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,55 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Brak interpretacji oraz uniwersalizacja ideologii nacjonalistycznej przyczynia się do normalizacji i legitymizacji radykalnych haseł, konceptów oraz symboli nienawiści, a tym samym adaptowane są na...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,86 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Czasy się zmieniły, żyjemy w wolnej Polsce, doszedłem więc do wniosku, że wspomnienia mojego ojca mogą być przyczynkiem do poszerzenia wiedzy o trudnym czasie wojny, o postawach ludzi i społeczności...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,87 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
„Rozprawa Pauliny Gajdy-Gałuszki Kształtowanie się polskiej terminologii biznesowej wpisuje się w nurt badań językoznawstwa kognitywnego, zwłaszcza semantyki prototypu oraz koncepcji scen i ram...
Cena katalogowa: 37,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,06 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Proponowane w tytule reinterpretacje kontekstów wychowania dotyczą dwóch zasadniczych obszarów wyznaczających podstawowe sposoby myślenia o tym procesie. Jednym z nich jest kontekst kulturowy, który...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,12 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
W publikacji podjęty został temat wypowiedzi medialnych partii politycznych w social mediach. Autor w swoich badaniach nie tylko analizuje wpisy poszczególnych ugrupowań, ale także zestawia ze sobą...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,85 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
AGATA BOROWSKA – absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii w specjalności pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną oraz rewalidacyjna; wyróżnienie DIPLOMA HONORIFICUM...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,72 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Badanie chorwackich plakatów politycznych nie jest wcale zajęciem egzotycznym. Choć kraj ten kojarzy nam się głównie z malowniczym wybrzeżem Adriatyku, mamy z Chorwatami wiele wspólnego łączą nas nie...
Cena katalogowa: 37,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,06 zł
Status: 36h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Wschód i Zachód
Miejsca spotkań
Wiara, tożsamość, przyjaźń są trzema istotnymi kategoriami. Obecne są one nie tylko w obszarze jednej wiary (chrześcijańskiej) czy jednej kultury (zachodniej), ale funkcjonują (czy winny...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,83 zł
Status: 24h
LIBRON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIBRON
Facebook Instagram