Katedra Wydawnictwo Naukowe

Katedra Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
To kocha!
Związki miłosne ludzi i maszyn w filmie science fiction
Książka ukazuje, jak zmieniały się przedstawienia związków miłosnych człowieka i maszyny w filmach science fiction, pochodzących z amerykańskiego i zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego, i jakie...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,41 zł
Status: 24h
Ślad rzeczywistości
Polskie kino fabularne lat trzydziestych XX wieku
Autor przez pryzmat kina śledzi uważnie zaangażowanie w sprawy społeczne filmowców tworzących w latach trzydziestych. Zauważa, że kino fabularne ostatniej dekady przed wybuchem drugiej wojny...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,12 zł
Status: 24h
Dogmat płci
Polska wojna z gender
Humanista powinien umieć krytycznie spojrzeć także na to, w czym sam bierze udział. Ta książka jest świadectwem umiejętności oddalania i przybliżania »sporu o gender«, który miał swoje symptomy na...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,09 zł
Status: 24h
Inne możliwości
o poezji, ekologii i polityce. Rozmowy z amerykańskimi poetami
Niniejsza książka zawiera zapisy sześciu rozmów z poetami amerykańskimi przeprowadzonych w latach 2013–2017 osobiście lub korespondencyjnie. Sześcioro moich rozmówców to poeci należący do różnych...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,82 zł
Status: 24h
Pisanie o muzyce w kontekście praktyk edukacyjnych najczęściej zniechęca czytającą publiczność, która obawia się, że otrzyma oto kolejną porcję rozważań dotyczących problematyki dalekiej od jej...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,45 zł
Status: 24h
Wyrodne dzieci nowoczesności
Indultowi tradycjonaliści katoliccy w Warszawie
Celem książki jest próba nakreślenia obrazu przedstawicieli specyficznego nurtu w obrębie współczesnego katolicyzmu, który określony zostanie terminem ?indultowy tradycjonalizm katolicki?, co...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,13 zł
Status: 24h
"Książka ta opisuje doniesienia z dwu obszarów teoretycznych i badawczych: psychologii bliskich relacji oraz psychologii wpływu społecznego. Obszary te są jedynie pozornie odrębne, ponieważ...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,52 zł
Status: 24h
Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych
Analiza procedur stosowanych w Polsce przez policję, Fundację Itaka, agencje detektywistyczne oraz jasnowidzów
Zjawisko zaginięć osób jest problemem społecznym o szczególnej wadze. W Polsce każdego roku ginie średnio ponad 17 tysięcy osób, z czego 2 tysięcy nie udaje się odnaleźć, mimo pomocy...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,08 zł
Status: 24h
Publikacja opisuje problem przeciążenia informacyjnego i wyłaniające się w Sieci strategie zarządzania danymi. Tworzą one nowy model percepcji, tzw. percepcję ambientową, ułatwiającą poruszanie się...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,73 zł
Status: 24h
Kilka słów o człowieku…
Co starsi mogą przekazać młodym na temat otaczającego ich świata
Kilka słów o człowieku... Co starsi mogą przekazać młodym na temat otaczającego ich świata Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów na tematy ważne i bardzo ważne, obejmujące swoim zakresem...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,99 zł
Status: 24h
Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Rozwój 2.b pt. Miejsca postindustrialne jako...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,16 zł
Status: 24h
Materie kultury
Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast
W swej najnowszej książce Piotr Jakub Fereński ukazuje relacje zachodzące pomiędzy kulturą, miastem i życiem jego mieszkańców. Autor proponuje specyficzny sposób czytania nakładających się na siebie...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,76 zł
Status: 24h
Celem tej książki jest przyjrzenie się szeroko definiowanej problematyce (historii) ciała człowieka poprzez pryzmat wytwarzanych przez nie wydzielin/płynów/substancji itd. Zagadnienie to, mieszczące...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,11 zł
Status: 24h
Przeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu
historie muzyki w kręgu współczesnych dyskursów
Znaczenie tej książki dla współczesnej refleksji muzykologicznej zasadza się na dwóch podstawach. Jedną stanowi sam fakt podjęcia problematyki kanonu, marginalnie obecnej we współczesnych badaniach...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,13 zł
Status: 24h
Teraźniejsze przyszłości
Współczesne wyobraźnie lewicowe
Książka Teraźniejsze przyszłości. Współczesne wyobraźnie lewicowe jest próbą przemyślenia projektu społecznej zmiany systemowej w socjalistycznych nurtach lewicowej radykalnej filozofii politycznej...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,09 zł
Status: 24h
Podstawowym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie i przedyskutowanie możliwie najszerszych kontekstów konstruktywizmu. Przyjmując, iż konstruktywistyczny model kształcenia stanowi...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,57 zł
Status: 24h
Naszym celem było opracowanie i analityczne wykorzystanie kategorii "subsumcji/podporządkowania", zbadanie jej semantycznych, ontologicznych i performatywnych implikacji w odniesieniu do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,65 zł
Status: 24h
Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią
Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej
Książka ta składa się z czterech części. W pierwszej, zatytułowanej "Pamięć zbiorowa - tożsamość - konflikty etniczne", znajdują się teksty odnoszące się do pamięci zbiorowej i tożsamości...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,18 zł
Status: 24h
Wydaje to się wręcz niemożliwe, ale Roger Dean (ur. 1944), jeden z najważniejszych twórców popkultury, wybitny malarz, architekt i ilustrator okładek płytowych, nie doczekał się do dzisiaj własnej...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,94 zł
Status: 24h
Zemsta emancypacji
Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie
Pomysł napisania tej książki zrodził się z bezsilności, przerażenia, wściekłości i niezgody na zjawiska, które europejskie media określają mianem kryzysu uchodźczego. Od sierpnia 2015 roku...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,58 zł
Status: 24h
Publikacja ta to interesujące, osadzone zarówno w teorii, jak i w praktyce badawczej studium porównawcze, dotyczące postrzegania przez młodzież akademicką z wybranych krajów europejskich...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,45 zł
Status: 24h
Swój Obcy Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red. Tomasz Michał Korczyński Inny jest trwałą figurą naszego myślenia. Zdaje się, że napisano już o tym wszystko, rozpisując Inność na wszelkie możliwe...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,07 zł
Status: 24h
Gejowskie (nie)męskości
normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów
Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejówKsiążka ta jest próbą dekonstrukcji imitacji, jaką jest monolityczna męskość. Autor z socjologicznego punktu widzenia zajął się...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,17 zł
Status: 24h
Kultura rozpadu
Rozważania na ostrzu noża
"Marcin Rychlewski posiadł rzadką umiejętność: sztukę takiego pisania tekstów naukowych, że stanowią one ciekawą lekturę również dla czytelnika nieobeznanego z profesjonalną wiedzą akademicką....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,45 zł
Status: 24h
Rubieże przyjemności
Seksualna niesubordynacja na obrzeżach amerykańskiej kinematografii
Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym autor kreśli możliwie szeroki kontekst kulturowy, wyznaczający przyjęte w danym okresie sposoby realizowania swej płciowości i seksualności. Drugi...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,94 zł
Status: 24h
Niniejsze badanie, eksploracyjne i przeprowadzone w paradygmacie jakościowym, miało stworzyć podstawy dla przyszłych poprawnych analiz. Tłem teoretycznym były teorie społecznych światów oraz...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,00 zł
Status: dostępne od ręki
Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Rozwój 2.b pt. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia wyrasta nie tylko z potrzeby...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,12 zł
Status: 24h
"To nie tylko podręcznik brandingu, a więc działania na polu marketingu. To także spojrzenie na kulturę kibicowską i funkcje, jakie pełni sport i organizacje sportowe (socjologia). To również...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,87 zł
Status: 24h
Książkę Media jako przestrzenie muzyki postrzegam jako ważną, potrzebną i wartościową. Wypełnia ona swoistą białą plamę w obszarze badań nad społeczno-kulturowymi aspektami funkcjonowania muzyki. Jej...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,39 zł
Status: dostępne od ręki
Naród w szkole
Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej
Teksty zamieszczone w książce opowiadają o tym, co w podręcznikach historycznych znajdziemy, ale także i o tym, czego w nich nie ma, a co powoduje, że edukacja historyczna w polskich szkołach jest...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,38 zł
Status: 24h
Facebook Instagram