Katedra Wydawnictwo Naukowe

Katedra Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Obraz w życiu osoby niewidomej Obraz w kierowaniu zespołami ludzkimi Obraz w edukacji Trudno nie zauważyć wiodącej roli obrazu w dzisiejszym świecie. Współczesna kultura ma wyraźnie audiowizualny...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,42 zł
Status: 48h
Przeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu
historie muzyki w kręgu współczesnych dyskursów
Znaczenie tej książki dla współczesnej refleksji muzykologicznej zasadza się na dwóch podstawach. Jedną stanowi sam fakt podjęcia problematyki kanonu, marginalnie obecnej we współczesnych badaniach...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,15 zł
Status: 48h
Kilka słów o człowieku…
Co starsi mogą przekazać młodym na temat otaczającego ich świata
Kilka słów o człowieku... Co starsi mogą przekazać młodym na temat otaczającego ich świata Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów na tematy ważne i bardzo ważne, obejmujące swoim zakresem...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,66 zł
Status: 48h
Wydaje to się wręcz niemożliwe, ale Roger Dean (ur. 1944), jeden z najważniejszych twórców popkultury, wybitny malarz, architekt i ilustrator okładek płytowych, nie doczekał się do dzisiaj własnej...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,66 zł
Status: 48h
Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Rozwój 2.b pt. Miejsca postindustrialne jako...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,89 zł
Status: 48h
Publikacja opisuje problem przeciążenia informacyjnego i wyłaniające się w Sieci strategie zarządzania danymi. Tworzą one nowy model percepcji, tzw. percepcję ambientową, ułatwiającą poruszanie się...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,14 zł
Status: 48h
Naszym celem było opracowanie i analityczne wykorzystanie kategorii "subsumcji/podporządkowania", zbadanie jej semantycznych, ontologicznych i performatywnych implikacji w odniesieniu do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,55 zł
Status: 48h
Podstawowym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie i przedyskutowanie możliwie najszerszych kontekstów konstruktywizmu. Przyjmując, iż konstruktywistyczny model kształcenia stanowi...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,52 zł
Status: 48h
Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Rozwój 2.b pt. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia wyrasta nie tylko z potrzeby...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,15 zł
Status: 48h
Książkę Media jako przestrzenie muzyki postrzegam jako ważną, potrzebną i wartościową. Wypełnia ona swoistą białą plamę w obszarze badań nad społeczno-kulturowymi aspektami funkcjonowania muzyki. Jej...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,53 zł
Status: 24h
"To nie tylko podręcznik brandingu, a więc działania na polu marketingu. To także spojrzenie na kulturę kibicowską i funkcje, jakie pełni sport i organizacje sportowe (socjologia). To również...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,70 zł
Status: 48h
Naród w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej - Wojciech Józef Burszta, Paweł Dobrosielski, Krzysztof Jaskułowski, Katarzyna Majbroda, Piotr Majewski, Michał Rauszer Teksty...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 48h
Kiedy dom zaczyna płonąć
Swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy – perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy
Autor z perspektywy konstruktywistycznej a dokładniej TZI, czyli teorii zwrotu inkorporacyjnego podejmuje zagadnienia zaanonsowane w tytule pracy, egzemplifikując je szczególnie obficie opisem i...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,40 zł
Status: 48h
Materie kultury. Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast W swej najnowszej książce Piotr Jakub Fereński ukazuje relacje zachodzące pomiędzy kulturą, miastem i życiem jego mieszkańców....
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 48h
?Namysł nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu jest coraz częściej obecny w obszarze współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Im...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,95 zł
Status: 48h
Zebrane w tym tomie studia układają się w dwa nurty. Pierwszy odnosi się do zjawisk będących świadectwami życia kulturalnego w PRL-u, stanowiących rodzaj kroniki PRL-u. Drugi, znacznie obszerniejszy,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 48h
Fale istnienia
Moje spotkania z Kenem Wilberem
Oddajemy do rąk czytelników zbiór szkiców dedykowanych osobie Kena Wilbera, niestrudzonego pisarza i jednego z filarów globalnego sprzężenia dwóch tradycji duchowych, autora odważnie patronującego...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 48h
Miejsca muzyki. Perspektywa interdyscyplinarna, red. Magdalena Parus, Szymon Nożyński Książka, którą przedstawiamy czytelnikom, jest próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na muzykę i miejsca, w...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,09 zł
Status: 48h
"Tytuł książki poprzez swą dwuczłonowość sygnalizuje, że jej zawartość ma postać dychotomiczną: koncentruje się na dwóch obszarach badań, tj. prasoznawstwie, jako historycznie ukształtowanej i...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,50 zł
Status: 48h
Tytuł monografii Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość (ver 2.0) wyraźnie nawiązuje do klasycznych socjologicznych pozycji z przełomu tysiącleci. Nie chodzi jednak o podkreślenie wagi...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,12 zł
Status: 48h
Zagadnienie relacji eposu z różnorakimi prądami myślowymi, nurtami ideologicznymi i estetycznymi składającymi się na całe bogactwo i złożoność kultury europejskiej stanowi temat wykraczający poza...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,85 zł
Status: 48h
Książka Grzegorza Wójcika jest analizą literackiej oraz filmowej twórczości pokolenia roczników siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych, doświadczającego zjawisk epoki transformacji po 1989...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 48h
Filmy do zjedzenia
Obrazy jedzenia w kinie amerykańskim
Jeśli wyobrazić sobie trójkąt, którego wierzchołki wyznaczają pojęcia "Ameryka", "kino" i "jedzenie", to tematyka "Filmów do zjedzenia" wpisuje się w pole...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,68 zł
Status: 48h
Dyskurs wymaga terapii. Dyskurs byłby tutaj tym, co nieświadome, tkwiące poniżej tego, co widzialne, a jednocześnie, umożliwiając przejawianie się, byłby władzą, która produkuje swoje manifestacje....
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,23 zł
Status: 48h
Prawa dziecka
Perspektywa prywatnoprawna i społeczna
Prawno-rodzinna problematyka ochrony dziecka stanowi podstawę funkcjonowania najmłodszego członka w rodzinie. Zawiera w sobie prawo każdego dziecka do życia w rodzinie od momentu narodzin. Realizacja...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 48h
Materie kultury
Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast
W swej najnowszej książce Piotr Jakub Fereński ukazuje relacje zachodzące pomiędzy kulturą, miastem i życiem jego mieszkańców. Autor proponuje specyficzny sposób czytania nakładających się na siebie...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,86 zł
Status: 48h
"Książka ta opisuje doniesienia z dwu obszarów teoretycznych i badawczych: psychologii bliskich relacji oraz psychologii wpływu społecznego. Obszary te są jedynie pozornie odrębne, ponieważ...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,44 zł
Status: 48h
Celem tej książki jest przyjrzenie się szeroko definiowanej problematyce (historii) ciała człowieka poprzez pryzmat wytwarzanych przez nie wydzielin/płynów/substancji itd. Zagadnienie to, mieszczące...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,89 zł
Status: 48h
Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych
Analiza procedur stosowanych w Polsce przez policję, Fundację Itaka, agencje detektywistyczne oraz jasnowidzów
Zjawisko zaginięć osób jest problemem społecznym o szczególnej wadze. W Polsce każdego roku ginie średnio ponad 17 tysięcy osób, z czego 2 tysięcy nie udaje się odnaleźć, mimo pomocy...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,39 zł
Status: 48h
Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią
Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej
Książka ta składa się z czterech części. W pierwszej, zatytułowanej "Pamięć zbiorowa - tożsamość - konflikty etniczne", znajdują się teksty odnoszące się do pamięci zbiorowej i tożsamości...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,16 zł
Status: 48h
Facebook Instagram