Katedra Wydawnictwo Naukowe

Katedra Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
"To nie tylko podręcznik brandingu, a więc działania na polu marketingu. To także spojrzenie na kulturę kibicowską i funkcje, jakie pełni sport i organizacje sportowe (socjologia). To również...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,79 zł
Status: Od ręki
Publikacja opisuje problem przeciążenia informacyjnego i wyłaniające się w Sieci strategie zarządzania danymi. Tworzą one nowy model percepcji, tzw. percepcję ambientową, ułatwiającą poruszanie się w...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,03 zł
Status: 1 - 2 dni
Naszym celem było opracowanie i analityczne wykorzystanie kategorii subsumcji/podporządkowania, zbadanie jej semantycznych, ontologicznych i performatywnych implikacji w odniesieniu do problematyki edukacyjnej. Pragnęliśmy zwrócić uwagę na społeczne, poli
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,86 zł
Status: 1 - 2 dni
„Tytuł książki poprzez swą dwuczłonowość sygnalizuje, że jej zawartość ma postać dychotomiczną: koncentruje się na dwóch obszarach badań, tj. prasoznawstwie, jako historycznie ukształtowanej i...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,16 zł
Status: 1 - 2 dni
Jeśli wyobrazić sobie trójkąt, którego wierzchołki wyznaczają pojęcia Ameryka, kino i jedzenie, to tematyka Filmów do zjedzenia wpisuje się w pole owego trójkąta. Interesują mnie zatem filmowe reprezentacje jedzenia jako integralna część amerykańskiej pop
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,71 zł
Status: 1 - 2 dni
Dyskurs wymaga terapii. Dyskurs byłby tutaj tym, co nieświadome, tkwiące poniżej tego, co widzialne, a jednocześnie, umożliwiając przejawianie się, byłby władzą, która produkuje swoje manifestacje. Należałoby więc wysłać dyskurs na terapię, dzięki czemu o
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,86 zł
Status: 1 - 2 dni
Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych
Analiza procedur stosowanych w Polsce przez policję, Fundację Itaka, agencje detektywistyczne oraz jasnowidzów
Zjawisko zaginięć osób jest problemem społecznym o szczególnej wadze. W Polsce każdego roku ginie średnio ponad 17 tysięcy osób, z czego 2 tysięcy nie udaje się odnaleźć, mimo pomocy...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,92 zł
Status: 1 - 2 dni
Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią
Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej
Książka ta składa się z czterech części. W pierwszej, zatytułowanej „Pamięć zbiorowa – tożsamość – konflikty etniczne”, znajdują się teksty odnoszące się do pamięci zbiorowej i tożsamości zbiorowej....
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,69 zł
Status: 1 - 2 dni
Zemsta emancypacji
Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie
Pomysł napisania tej książki zrodził się z bezsilności, przerażenia, wściekłości i niezgody na zjawiska, które europejskie media określają mianem kryzysu uchodźczego. Od sierpnia 2015 roku...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,41 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja ta to interesujące, osadzone zarówno w teorii, jak i w praktyce badawczej studium porównawcze, dotyczące postrzegania przez młodzież akademicką z wybranych krajów europejskich...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,51 zł
Status: 1 - 2 dni
Edukacja w warunkach wielokulturowości
Konteksty społeczno-metodyczne
Książka ta jest unikatową próbą przedstawienia oryginalnego zapisu rezultatów prac badawczych i działań praktycznych podejmowanych w szerokim kontekście społecznym i metodycznym edukacji...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,74 zł
Status: 1 - 2 dni
Jeszcze do niedawna tematy związane z zagadnieniem funkcjonowaniem ludzi starych rzadko były podejmowane przez badaczy społecznych. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich dekadach […]. Nie...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,51 zł
Status: 1 - 2 dni
Film - ciało - historia
Kino polskie lat sześćdziesiątych
Rozprawa Karola Jachymka jest niezwykle rzetelnym tekstem o filmie polskim lat sześćdziesiątych, dającym z jednej strony bardzo szeroką panoramę tego zjawiska, z drugiej zaś szereg pogłębionych i...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,84 zł
Status: 1 - 2 dni
Edukacja w pikselach
Gry komputerowe w procesie kształcenia
Gry komputerowe i wirtualny świat, który kreują, stają się symbolem nieuchronnych zmian modyfikujących aktywność ich użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Książka ta w udany sposób wpisuje...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,56 zł
Status: 1 - 2 dni
Tożsamość personalna i społeczna jednostki wzbudza w ostatnich latach zwiększone zainteresowanie badaczy. Większość związanych z nią badań koncentruje się na analizie sytuacji młodego pokolenia w...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,85 zł
Status: 1 - 2 dni
Pies też człowiek?
Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce
"Książka doskonale napisana: kompetentna, poszerzająca horyzonty, uświadamiająca, historycznie istotna, a do tego – miejscami – bardzo wzruszająca. Jest napisana ze znawstwem problemów i, co równie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,45 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jako towar książka jako znak
Studia z socjologii literatury
Książka o rynku wydawniczym w Polsce ostatnich kilku lat. Stanowi zarys zagadnień i próbę wytyczenia kierunków, w których powinna podążać współczesna socjologia literatury.?Książka Marcina...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,91 zł
Status: 1 - 2 dni
"Od-tworzyć przeszłość... Tak czyni malgaski lud Sakalawa, uczestnicząc w tradycyjnym lulcie czumba, w którym postacie królów wcielają się w osobę ekstatycznego medium. Ale rekwizyty są zupełnie współczesne: kobieta-wybranka ducha rozmawia z nim przez tel
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Książkę Media jako przestrzenie muzyki postrzegam jako ważną, potrzebną i wartościową. Wypełnia ona swoistą białą plamę w obszarze badań nad społeczno-kulturowymi aspektami funkcjonowania muzyki. Jej...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,73 zł
Status: 1 - 2 dni
W niniejszej książce autorzy mieli zamiar pokazać, jak bardzo polska krytyka feministyczna jest „uparcie wielowątkowa, wątpiąca, mająca świadomość umowności i zmienności swoich politycznych celów....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,22 zł
Status: Od ręki
„Namysł nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu jest coraz częściej obecny w obszarze współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Im...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,52 zł
Status: 1 - 2 dni
Niniejszy tom dopełnia publikację „Więcej niż obraz” (Gdańsk, 2015), prezentując artykuły skupione wokół szeroko rozumianych przestrzeni wizualnych. Polscy kulturoznawcy, akceptując hasło programowe...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,34 zł
Status: 1 - 2 dni
Najgłębsze spokojne morskie dno
Próby antropologiczne
?Jest tu mowa o człowieku, stąd w tytule przymiotnik ?antropologiczne?. Można spotkać pogląd, że przy szerokim rozumieniu tego terminu wszelkie dziedziny poznawcze są ?antropologiczne?. Biologia,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,40 zł
Status: 1 - 2 dni
"Książka Andrzeja Grabarczuka sytuuje się na przecięciu kilku dyscyplin: kulturoznawstwa, medioznawstwa oraz politologii (ujmującej zjawiska marketingu politycznego). Jej tematem są zaś wybory...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,08 zł
Status: 1 - 2 dni
Cielesność w azji
Seks, sport, sztuka i śmierć
W książce, którą Państwo trzymacie w rękach, mowa będzie o śmierci, sporcie, sztuce, także seksu tu nie zabraknie. Tom ten jest pokłosiem konferencji, którą przygotowali studenci studiów azjatyckich...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,64 zł
Status: 1 - 2 dni
"Książka ta opisuje doniesienia z dwu obszarów teoretycznych i badawczych: psychologii bliskich relacji oraz psychologii wpływu społecznego. Obszary te są jedynie pozornie odrębne, ponieważ...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,05 zł
Status: 1 - 2 dni
Wyrodne dzieci nowoczesności
Indultowi tradycjonaliści katoliccy w warszawie
Celem książki jest próba nakreślenia obrazu przedstawicieli specyficznego nurtu w obrębie współczesnego katolicyzmu, który określony zostanie terminem ?indultowy tradycjonalizm katolicki?, co...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,49 zł
Status: Od ręki
Gentryfikacja berlina
Od życia na podsłuchu do kultury caffe latte
"Gentryfikacja to słowo-klucz, niezbędne, aby zrozumieć dynamikę zmian w przestrzeni miejskiej. Dziś to jedno z najważniejszych zjawisk badanych przez urbanistów, proces głęboko zmieniający charakter...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,31 zł
Status: 1 - 2 dni
?Praca przygotowana przez Joannę Andrychowicz imponuje dojrzałym warsztatem naukowym i dogłębnym oczytaniem w źródłach, zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych. A przecież analiza niedawnych...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,43 zł
Status: 1 - 2 dni
?Podstawowe pytanie, które zada czytelnik, biorąc do ręki Zapiski semiotyczne, będzie brzmiało: o czym jest ta książka? Od razu odpowiadam. Traktuje ona o kaligrafii, semiotyce koloru, semiotyce...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
Status: 1 - 2 dni
Facebook Instagram Twitter YouTube