Katedra Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Książkę Media jako przestrzenie muzyki postrzegam jako ważną, potrzebną i wartościową. Wypełnia ona swoistą białą plamę w obszarze badań nad społeczno-kulturowymi aspektami funkcjonowania muzyki. Jej...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,40 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
W niniejszej książce autorzy mieli zamiar pokazać, jak bardzo polska krytyka feministyczna jest „uparcie wielowątkowa, wątpiąca, mająca świadomość umowności i zmienności swoich politycznych celów....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,92 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
„Namysł nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu jest coraz częściej obecny w obszarze współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Im...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,16 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Niniejszy tom dopełnia publikację „Więcej niż obraz” (Gdańsk, 2015), prezentując artykuły skupione wokół szeroko rozumianych przestrzeni wizualnych. Polscy kulturoznawcy, akceptując hasło programowe...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,16 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Rzeczywistość z aspektami
Realizm bezpośredni wobec wielości obrazów świata
„W książce tej zajmuję się […] relacją wielości zjawiskowych odsłon do jedności tego, co się odsłania, czyli domniemanej rzeczywistości samej. Można dla tego zagadnienia tworzyć rozmaite nazwy i...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,25 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Zasoby rodziny
Wychowanie, poradnictwo, praca socjalna
Problematyka rodziny jest często podejmowana w naukach społecznych, co uwarunkowane jest wartością, znaczeniem i funkcjami, jakie rodzina pełni w życiu jednostki, ale i całego społeczeństwa....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,72 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
„Książka porusza problemy aktualne i ważne społecznie. Jest głosem w dyskusji nad nowymi wyzwaniami – szczególnie dla pedagogiki – związanymi z ekspansją informatyczną w różnych dziedzinach życia...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,92 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Przymus kreatywności jako źródło cierpień
Życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania
Przymus kreatywności jako źródło cierpień Jakuba P. Barszczewskiego dotyczy ważnego tematu, jakim jest ideologia kreatywności we współczesnym społeczeństwie i współczesnej gospodarce...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,61 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Cielesność w azji
Seks, sport, sztuka i śmierć
W książce, którą Państwo trzymacie w rękach, mowa będzie o śmierci, sporcie, sztuce, także seksu tu nie zabraknie. Tom ten jest pokłosiem konferencji, którą przygotowali studenci studiów azjatyckich...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,65 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Wyrodne dzieci nowoczesności
Indultowi tradycjonaliści katoliccy w warszawie
Celem książki jest próba nakreślenia obrazu przedstawicieli specyficznego nurtu w obrębie współczesnego katolicyzmu, który określony zostanie terminem ?indultowy tradycjonalizm katolicki?, co...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,69 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Kultura rozpadu
Rozważania na ostrzu noża
"Marcin Rychlewski posiadł rzadką umiejętność: sztukę takiego pisania tekstów naukowych, że stanowią one ciekawą lekturę również dla czytelnika nieobeznanego z profesjonalną wiedzą akademicką....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,32 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Odsłony nowoczesności
Próby z kulturoznawstwa krytycznego
„Czytelnik tej książki otrzyma bogaty oraz zróżnicowany metodologicznie i aksjologicznie kalejdoskop analitycznie pogłębionych i zarazem pobudzających do krytycznej refleksji obserwacji wybranych...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Dyskurs dyscyplinowania męskiego ciała
w wybranych tekstach kultury popularnej
„Niniejsza książka podejmuje bardzo ważny problem naukowy w perspektywie prób diagnozowania i zrozumienia społecznych (re)konstrukcji płci kulturowej w (po)nowoczesnym społeczeństwie. Wpisuje się...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Dogmat płci
Polska wojna z gender
Humanista powinien umieć krytycznie spojrzeć także na to, w czym sam bierze udział. Ta książka jest świadectwem umiejętności oddalania i przybliżania ?sporu o gender?, który miał swoje symptomy na...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,16 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej?Autor podejmuje w książce fundamentalne kwestie dotyczące kultury współczesnej, takie m.in. jak kultura społeczeństwa masowego, kultura...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,92 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Publikacja dofinansowana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Gdańsku. „Trudno nie pytać, jaki obecnie jest polski patriotyzm. W czym się przejawia? Jak wygląda na tle innych podobnych...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,96 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Książka Ewy Wójtowicz jest bardzo ciekawym spojrzeniem na dzisiejszą sytuację nowych mediów i tworzonej za ich pomocą sztuki w kontekście naszych oczekiwań i nadziei z lat dziewięćdziesiątych XX...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Niniejszy tom to efekt wymiany refleksji, analiz i dociekań teoretycznych autorów, ale również prezentacji interesujących projektów badawczych obejmujących różne obszary związane z edukacją oraz...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,60 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Naszym celem jest eksploracja metodologicznego wymiaru internetu. […] Monografia przełamuje metodologiczne podziały związane z dociekaniami na temat metod online na kilku płaszczyznach. Przy tym...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,45 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Za największy walor Socjologicznych dyskursów o konsumpcji uważam zaproponowanie przez autora własnej krytycznej teorii konsumpcji. Oczywiście autor korzysta z bogatej palety apologetycznych i...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,81 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
"Niewiele problemów we współczesnej nauce wzbudza takie zainteresowanie teoretyczne i empiryczne jak tożsamość. Mimo długiej tradycji badań w tym zakresie, wiele problemów wciąż nie doczekało się...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
A fe!
społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości
Podstawową zaletą monografii A fe!, przygotowanej pod redakcją Aleksandry Drzał-Sierockiej oraz Małgorzaty Kowalewskiej, jest panoramiczność ujęcia. Mówi się więc o „wstręcie” i „obrzydliwości” jako...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,02 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
"Książka ta opisuje doniesienia z dwu obszarów teoretycznych i badawczych: psychologii bliskich relacji oraz psychologii wpływu społecznego. Obszary te są jedynie pozornie odrębne, ponieważ...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
"Książka Andrzeja Grabarczuka sytuuje się na przecięciu kilku dyscyplin: kulturoznawstwa, medioznawstwa oraz politologii (ujmującej zjawiska marketingu politycznego). Jej tematem są zaś wybory...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Gejowskie (nie)męskości
Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów
Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejówKsiążka ta jest próbą dekonstrukcji imitacji, jaką jest monolityczna męskość. Autor z socjologicznego punktu widzenia zajął się...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Rubieże przyjemności
Seksualna niesubordynacja na obrzeżach amerykańskiej kinematografii
Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym autor kreśli możliwie szeroki kontekst kulturowy, wyznaczający przyjęte w danym okresie sposoby realizowania swej płciowości i seksualności. Drugi...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Krytyka - etyka - sacrum
W kierunku aksjologicznej krytyki artystycznej
?Książkę tę czyta się z przyjemnością. Autorka ? co nie jest częste ? stara się łączyć refleksje filozoficzne z doświadczeniem. Nie unika własnego zdania. W tym sensie jest to praca odważna. Odważna...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,70 zł
Status: Od ręki
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Książka to rozpisany na kolejne odsłony esej o naszych zmaganiach z czasem i tożsamością, dla których pretekstem jest ogląd świata łączący doświadczenia bycia-w-świecie z nieustannie podejmowanymi...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
?Praca podejmuje bardzo ważny ? z perspektywy socjopedagogicznej ? problem funkcjonowania mediów studenckich w Polsce. Wpisuje się znakomicie zarówno w debatę na temat społecznej roli mass mediów,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Fenomen facebooka
Społeczne konteksty edukacji
Facebook w edukacji? Facebook na co dzień? Facebook w badaniach?Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Facebook jest tak popularny w Polsce, ani pewności, że w dłuższej perspektywie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,80 zł
Status: 1 - 2 dni
Katedra Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube