KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pokaż:
sortuj według:
W późniejszym okresie swojej twórczości Eurypides wprowadził nowe treści i formy do greckiej tragedii, tworząc dramaty, które współcześni badacze nazywają tragikomediami, melodramatami lub tragediami...
Cena katalogowa: 120,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,36 zł
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,67 zł
Co los mi przeznaczy
Wspomnienia Kazimierza i Maryli Zabłockich z lat 1881-1921 oraz inne zapiski rodzinne
Kazimierz Zabłocki, mój dziadek (1875-1916) i jego siostra Maryla (1890-1961) urodzili się i wychowali w majątku Stryje Paskowe, położonym w Ziemi Kaliskiej. Skoligaceni przez rodziców ze...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,66 zł
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów 1. Mediacja - definicja, rodzaje oraz miejsce wśród innych metod ADR 1.1....
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,65 zł
Tom V Dzieł wszystkich Cypriana Norwida zawiera jego dramaty wraz z komentarzami: Chwila myśli (Fantazja); Dobrzy ludzie [Ocalały fragment]; Zwolon. Monologia; Noc tysięczna druga. Komedia w...
Cena katalogowa: 160,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,26 zł
Niniejsza publikacja dotyczy ochrony własności intelektualnej w Internecie. Przedstawia zagadnienie w ujęciu prawnym i praktycznym. Ze względu na rozległość i złożoność obszaru badań, a także...
Cena katalogowa: 89,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,96 zł
Dzieje Kościoła w starożytności Tom 1/2
Tom I Epoka wielkich prześladowań, Tom II Kościół w cesarstwie chrześcijańskim
Przedmiotem zainteresowania historii Kościoła jest rozwój - w czasie i przestrzeni - tego fenomenu, jaki prezentuje sobą Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Tom pierwszy prezentuje...
Cena katalogowa: 182,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 142,14 zł
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,11 zł
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,29 zł
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Teoretyczne podstawy aktywności opiekuńczo-wychowawczej Humanistyczny horyzont opieki - Andrzej J. Sowiński Moralne i religijne uwarunkowania aktywności...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,91 zł
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,47 zł
,,Vade-mecum” Norwida to zbiór stu wierszy autora powstałych w latach 1865-1866. Autor prezentuje i zarazem realizuje w utworach program odnowy poezji polskiej. Jak wskazuje sam tytuł...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,98 zł
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie” nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez...
Cena katalogowa: 140,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 104,02 zł
Lublin miasto zgody religijnej
Ekumenizm w historii, teologii, kulturze
Interdyscyplinarna monografia Lublin - miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze pod redakcją Sławomira Pawłowskiego SAC oraz Sławomira Jacka Żurka jest zbiorem...
Cena katalogowa: 110,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,71 zł
Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida obejmuje wszystko, co zostało przez twórcę Solo narysowane, namalowane lub wykonane jakąkolwiek techniką plastyczną, a zatem rysunki, akwarele, obrazy i...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 137,51 zł
Tom prezentuje bogactwo i skomplikowane przemiany w zakresie nowożytnej kultury intelektualnej, przede wszystkim na gruncie oświeceniowych reform szkolnych, a zwłaszcza przeprowadzonych w...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,30 zł
Tom Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek jest zbiorem szesnastu artykułów naukowych. Ich różnorodność pozwala na zaprezentowanie postaci Jana Karskiego w wielu wymiarach badawczych - od...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,90 zł
Katalog prac plastycznych Cyprian Norwid Tom 3
Prace w albumach 3 Prace luźne 1
Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida obejmuje wszystko, co zostało przez twórcę Solo narysowane, namalowane lub wykonane jakąkolwiek techniką plastyczną, a zatem rysunki, akwarele, obrazy i...
Cena katalogowa: 146,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,65 zł
.
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,21 zł
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie” nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez...
Cena katalogowa: 130,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,43 zł
Wychodząc z założenia, iż biografistyka polonijna jest nierozerwalną częścią biografistyki narodowej, nakładem Towarzystwa Naukowego KUL przy współpracy z Instytutem Biografistyki CAN powstaje...
Cena katalogowa: 101,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,45 zł
Niniejsza publikacja powstała w wyniku współpracy naukowej prawników sąsiadujących ze sobą państw Europy Środkowo-Wschodniej, członków Unii Europejskiej - Polski i Słowacji oraz Ukrainy - państwa...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,25 zł
Niewielu jest pisarzy tak ważnych, a zarazem słabo poznanych, jak Józef Wittlin (1896-1976). Dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie, później podróżował po Europie Zachodniej, a wkrótce po wybuchu II...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,89 zł
Literatura Grecji starożytnej Tom 1/2
Epika - liryka - dramat Proza historyczna - krasomówstwo - filozofia i nauka - literatura chrześcija
Literatura Grecji starożytnej, zbiorowe dzieło polskich hellenistów, jest ory­ginalnie pomyślaną syntezą niezwykle ważnego i obfitego dorobku piśmienni­czego Hellady, powstałego w ciągu kilkunastu...
Cena katalogowa: 399,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 295,18 zł
Znaki i symbole
Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy
Mikołaj z Kuzy (1401-1464) jest uważany za jednego z najciekawszych filozofów piętnastego wieku. Jest on także autorem kilkuset kazań, które w dydaktycznej i egzegetycznej formie kryją ambitną...
Cena katalogowa: 67,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,41 zł
Tom VI Dzieł wszystkich Cypriana Norwida zawiera jego dramaty wraz z komentarzami: Tyrtej. Tragedia, Za kulisami. Fantazja Pierścień Wielkiej Damy czyli: Ex-machina Durejko. Tragedia Kleopatra i...
Cena katalogowa: 122,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,58 zł
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,24 zł
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,13 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube