KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pokaż:
sortuj według:
Dzieje Kościoła w starożytności Tom 1/2
Tom I Epoka wielkich prześladowań, Tom II Kościół w cesarstwie chrześcijańskim
Przedmiotem zainteresowania historii Kościoła jest rozwój - w czasie i przestrzeni - tego fenomenu, jaki prezentuje sobą Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Tom pierwszy prezentuje...
Cena katalogowa: 182,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 132,77 zł
Niniejsza publikacja dotyczy ochrony własności intelektualnej w Internecie. Przedstawia zagadnienie w ujęciu prawnym i praktycznym. Ze względu na rozległość i złożoność obszaru badań, a także...
Cena katalogowa: 89,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,04 zł
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,22 zł
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie” nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez...
Cena katalogowa: 147,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,48 zł
Tom prezentuje bogactwo i skomplikowane przemiany w zakresie nowożytnej kultury intelektualnej, przede wszystkim na gruncie oświeceniowych reform szkolnych, a zwłaszcza przeprowadzonych w...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,62 zł
Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida obejmuje wszystko, co zostało przez twórcę Solo narysowane, namalowane lub wykonane jakąkolwiek techniką plastyczną, a zatem rysunki, akwarele, obrazy i...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 141,05 zł
Katalog prac plastycznych Cyprian Norwid Tom 3
Prace w albumach 3 Prace luźne 1
Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida obejmuje wszystko, co zostało przez twórcę Solo narysowane, namalowane lub wykonane jakąkolwiek techniką plastyczną, a zatem rysunki, akwarele, obrazy i...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 91,50 zł
Tom Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek jest zbiorem szesnastu artykułów naukowych. Ich różnorodność pozwala na zaprezentowanie postaci Jana Karskiego w wielu wymiarach badawczych - od...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,82 zł
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie” nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez...
Cena katalogowa: 95,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,99 zł
Wychodząc z założenia, iż biografistyka polonijna jest nierozerwalną częścią biografistyki narodowej, nakładem Towarzystwa Naukowego KUL przy współpracy z Instytutem Biografistyki CAN powstaje...
Cena katalogowa: 101,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,16 zł
Książka przedstawia problematykę definicji w aspekcie historycznym i systematycznym. Autor uporządkował chronologicznie stanowiska akceptujące i nieakceptujące użycie definicji. Opracował nadto i...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,92 zł
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie” nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez...
Cena katalogowa: 106,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,81 zł
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie” nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez...
Cena katalogowa: 88,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,05 zł
Znaki i symbole
Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy
Mikołaj z Kuzy (1401-1464) jest uważany za jednego z najciekawszych filozofów piętnastego wieku. Jest on także autorem kilkuset kazań, które w dydaktycznej i egzegetycznej formie kryją ambitną...
Cena katalogowa: 67,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,57 zł
Tom VI Dzieł wszystkich Cypriana Norwida zawiera jego dramaty wraz z komentarzami: Tyrtej. Tragedia, Za kulisami. Fantazja Pierścień Wielkiej Damy czyli: Ex-machina Durejko. Tragedia Kleopatra i...
Cena katalogowa: 106,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,81 zł
W pierwszej części tomu znajdują się opracowania dotyczące historii filozofii (od św. Augustyna do końca XVIII wieku), a w drugiej - badania nad myślą współczesną. Autor wprowadzenia słusznie...
Cena katalogowa: 67,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,54 zł
Chrystus cierpiący (łac. Christus patiens), jest tragedią napisaną w języku starogreckim, opartą na przekazie biblijnym, zawartym w czterech ewangeliach, ukazującą jakby w trzech odsłonach Mękę,...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,10 zł
.
Cena katalogowa: 39,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,69 zł
Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego problemu. Na podkreślenie zasługują w szczególności dokonane przez autorkę samodzielne ustalenia badawcze oraz rzetelna...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,62 zł
Przedmiot niniejszej publikacji dotyczy regulacji stosunków między państwem polskim a Kościołem katolickim przy użyciu konkordatu, czyli umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a najwyższymi organami...
Cena katalogowa: 98,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,98 zł
Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida obejmuje wszystko, co zostało przez twórcę Solo narysowane, namalowane lub wykonane jakąkolwiek techniką plastyczną, a zatem rysunki, akwarele, obrazy i...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 91,50 zł
Pojęcie filozofii klasycznej w swym istotnym rdzeniu zawiera elementy przemawiające do każdego bez wyjątku człowieka, który umiejętność refleksji wykorzystuje do poszerzania pola swego...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,28 zł
Ekumeniczna Postylla
na pierwszy rok kościelny po obchodach 500-lecia Reformacji
Ekumeniczna postylla ma charakter na wskroś nowatorski nie tylko w kwestii tech­nicznej (wykorzystano tu nowoczesne środki umożliwiające czytanie i zarazem sięganie poprzez kod QR do nagrań wideo). W...
Cena katalogowa: 72,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,68 zł
Dyskusje na temat odbioru telewizji przez dzieci koncentrują się głównie na zagadnieniu wpływu tego medium na młodych widzów. Eksperci podają argumenty, wskazujące niemal tyle samo korzyści...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,69 zł
Tomik zawiera najnowszy polski przekład. i opracowanie Elektry Sofoklesa dokonane przez Roberta R. Ckodkowskiego. badacza teatru i tragedii greckiej, profesora zwyczajnego KUL. Elektra Sofoklesa...
Cena katalogowa: 22,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,89 zł
Podsumowując całość tego opracowania można powiedzieć, że istotne miejsce zajęła w nim szeroko rozumiana tematyka zarządzania przedsiębiorstwem. Na uwagę zasługuje obszerne ujęcie tematyki...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,35 zł
Tom Etyka nauczyciela pod redakcją Magdaleny Bajan oraz Sławomira Jacka Żurka to niezwykle wartościowa i potrzebna pozycja wydawnicza. W jej skład wchodzą artykuły naukowe i popularnonaukowe z...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,35 zł
Autor ukazał, że edukacja integracyjna nie jest czynnikiem dynamizującym rozwój dziecka niepełnosprawnego, nie sprzyja bowiem redukcji narastającego w nim lęku ani osiągnięciu korzystnej pozycji w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,82 zł
Mimo że od wielu dziesiątków lat funkcjonuje ona w literaturze przedmiotu oraz w prowadzonych przez gremia uczonych dyskusjach, to dotychczas nie doczekała się systematycznego i wieloaspektowego...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,41 zł
Główne pytanie postawione przez redaktorów tomu: Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze brzmi: „jaka dydaktyka polonistyczna?”. Jest to kwestia ważna i znacząca,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,10 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube