KSIĘGARNIA AKADEMICKA

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

Pokaż:
sortuj według:
Przeszłość ma przyszłość
Rozmowy z Jackiem Purchlą
Żyjemy w epoce dziedzictwa, które ma – jak mówi profesor Jacek Purchla – swoją dynamikę, i to my dzisiaj codziennie decydujemy o tym, co z ogółu dziedziczonych dóbr kultury zamierzamy przyjąć i za co...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,58 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Monografia doktora Ciszewskiego jest na tle nie tylko polskich prac poświęconych zasadzie neutralności światopoglądowej dziełem wyjątkowym: nie ogranicza się bowiem wyłącznie do analizy wybranych...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,95 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Praca dr. Marka Strzały podejmuje temat o wyjątkowej doniosłości poznawczej w dziedzinie nauk prawnych z zakresu prawa wyznaniowego i prawa cywilnego. Chodzi o uczestnictwo wyznaniowych osób prawnych...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,50 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Powiedziane po krakowsku
Słownik regionalizmów krakowskich
Z jednej strony są to istniejące już opracowania cząstkowe w postaci słowniczków, artykułów, prac dialektologicznych, a z drugiej ? teksty lokalne, krakowskie, o zróżnicowanym charakterze. Należą tu...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,87 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Powstał wszechstronny portret aktorki, uwzględniający nie tylko jej role teatralne i filmowe, ale także występy kabaretowe, współpracę z radiem, telewizją… Powstał także ciekawy portret kobiety (wraz...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,23 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Książka napisana przez znakomitą znawczynię wewnętrznych spraw Rosji dr Olgę Nadskakułę-Kaczmarczyk w pełni zasługuje na publikację. (… ) ma bowiem szereg pozytywnych cech, które wyróżniają ją na tle...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,24 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Publikacja O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania zwraca uwagę, że tradycja romantyczna wcale nie straciła siły zdolnej fascynować kolejne pokolenia badaczy literatury. Pokazuje, że...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,67 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Polish historians and political leaders have often used the term gente Rutheni, natione Poloni to characterize figures of Ruthenian/Ukrainian descent who viewed themselves as part of a Polish...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,79 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,98 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Trudno o lepszy wybór tematu monografii w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski. Profesor Wacław Tokarz był historykiem wojskowości, którego interesowała głównie walka narodu o...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,64 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Przybylski i inni
O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia
Dwóchsetlecie śmierci Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819), postaci zajmującej jedno z czołowych miejsc w panoramie życia intelektualnego Krakowa w epoce oświecenia, skłania do refleksji nad jego...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,31 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wrogość wobec religii
Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA
Weronika Kudła – prawnik, italianistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,19 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Bezsprzecznie na gruncie polskim za pioniera naukowych badań nad Indiami uznać należy autora prezentowanej tu pracy, Walentego Majewskiego herbu Skorochód. Urodzony w 1764 r. na Podlasiu w rodzinie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,40 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Deconstruction of Natural Order
The Legacy of the Russian Revolution
Książka Deconstruction of Natural Order. The Legacy of the Russian Revolution, dla wszystkich, którzy interesują się stosunkami międzynarodowymi.
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,13 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Korespondencja Obrębskiej-Jabłońskiej i Nitscha, prowadzona w latach 19251958 z uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej, to świadectwo 33 lat przyjaźni, której kanwą są sprawy naukowe, zawodowe i...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,15 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Niniejsza książka stanowi propozycję procesualnego podejścia do ludzkiego doświadczenia w zamglonym antropoce-nie. Chodzi tu o powołaną przez autora do istnienia epokę w dziejach Ziemi, w której mamy...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,27 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
W obecnym tomie prezentujemy Państwu dwie dziewiętnastowieczne polskie prace dotyczące literatury perskiej. Pierwsza z nich to opowieść o Biżanie i Maniże - fragment Szahname Ferdousiego z Tusu,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,39 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Jeśli wartościową książką jest ta, w której przytłaczająca większość zdań jest wartościowa, a te wartościowe zdania pojawiają się w książce we właściwym miejscu to Krzysztof Jakubczak napisał...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,89 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Psychologiczne właściwości jednostki wrodzone i nabyte pod wpływem środowiska odegrały rozstrzygającą rolę. Przeświadczenie służenia dobrej sprawie było mocniejsze wśród rewolucjonistów rosyjskich...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,10 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Mimo iż odpowiedzialność stała się obecnie pojęciem powszechnie używanym, to jednak dopiero od niedawna zaczęto się nią zajmować z perspektywy badawczej. Najczęściej jest rozumiana jako odpowiadanie...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,26 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,49 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Głęboko jestem poruszony. To bardzo piękna książka! Owszem, bardzo osobista ale siła tych wierszy, ich piękno, a także tak! ich skupiona, nieskazitelna forma" opanowują" niejako to, co mogłoby być...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,18 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Całe życie nienawidziłem wrogów mojej ojczyzny, walczyłem z nimi przy każdej nadarzającej się sposobności, nie poniżałem się przed przemocą dostojeństw, a tytułów nie ceniłem wyżej niż człowieka i...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,16 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Mattavilsa, czyli Uroki upojenia, jak przetłumaczyły tytuł farsy autorki przekładu, jest jednoaktową sztuką, której niewielki fragment został dotychczas przełożony na język polski przez prof. dr hab....
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,18 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Europejski dramat i teatr przeżywały pod koniec XIX i na początku XX wieku okres burzliwych przemian, reagując na impulsy życia społecznego i propozycje reformatorów sceny. Krystalizowały się wtedy...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,84 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Styl urzędowy mieszkańców wsi
na przykładzie podań do wybranych ośrodków pomocy społecznej
Jest to opracowanie ujmujące sposób porozumiewania się mieszkańców wsi w oryginalny sposób, stanowiący novum na gruncie badań polszczyzny wiejskiej. Pokazuje interakcję językową zachodzącą między...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,40 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,49 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji
Historia, pamięć, tożsamość
Armenia to jeden z najdawniejszych krajów świata. Według Księgi Rodzaju (8,4) arka Noego osiadła „na górach Ararat”, po czym świat odrodził się do nowego życia. Góry te nazywane przez Ormian Masis od...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,95 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie
Wybrane zagadnienia ustrojowe
Książka jest próbą przedstawienia ustroju współczesnego sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie, w tym zagadnień dotyczących struktury sądów i trybunałów, ich obsady personalnej, statusu prawnego...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,13 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Przedstawiamy w tym opracowaniu dwa polskie siedemnastowieczne dzieła dotyczące dwóch różnych obszarów świata, jednak połączone kilkoma wspólnymi cechami. Obydwa są autorstwa jednego człowieka...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,15 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Facebook Instagram Twitter YouTube