KSIĘGARNIA AKADEMICKA

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania zwraca uwagę, że tradycja romantyczna wcale nie straciła siły zdolnej fascynować kolejne pokolenia badaczy literatury. Pokazuje, że...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,14 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Autor kompetentnie prezentuje, analizuje i komentuje stanowiska wybranych filozofów. (...) Książkę czyta się dobrze. (...) Tekst wyraża żywą myśl, rozwija się logicznie i wciąga czytelnika, który...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,38 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Kat, Szampon, Guma i inni
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn na najważniejszych imprezach międzynarodowych w latach 1949-2018
Patrząc na całokształt historii występów polskiej męskiej drużyny na siatkarskich imprezach najwyższej rangi w latach 1949-2018, można stwierdzić, że na arenie międzynarodowej wiodło jej się ze...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,89 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Po raz pierwszy zetknąłem się z relacją Julii Nikołajewnej Danzas o jej więziennej i łagrowej poniewierce pisząc o Kanale Białomorskim; jest ona jedną z bohaterek mojej książki – poświęciłem jej...
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,73 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Trudno o lepszy wybór tematu monografii w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski. Profesor Wacław Tokarz był historykiem wojskowości, którego interesowała głównie walka narodu o...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,51 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Publikacja niniejsza to kolejny już tom serii wydawniczej realizowanej przez zespół badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu „Orientalia Polonica: polskie tradycje badań nad Orientem”....
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,59 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Przybylski i inni
O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia
Dwóchsetlecie śmierci Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819), postaci zajmującej jedno z czołowych miejsc w panoramie życia intelektualnego Krakowa w epoce oświecenia, skłania do refleksji nad jego...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,96 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Książka napisana przez znakomitą znawczynię wewnętrznych spraw Rosji dr Olgę Nadskakułę-Kaczmarczyk w pełni zasługuje na publikację. (… ) ma bowiem szereg pozytywnych cech, które wyróżniają ją na tle...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,33 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Mimo iż odpowiedzialność stała się obecnie pojęciem powszechnie używanym, to jednak dopiero od niedawna zaczęto się nią zajmować z perspektywy badawczej. Najczęściej jest rozumiana jako odpowiadanie...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,40 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Korespondencja Obrębskiej-Jabłońskiej i Nitscha, prowadzona w latach 19251958 z uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej, to świadectwo 33 lat przyjaźni, której kanwą są sprawy naukowe, zawodowe i...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,59 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
W obecnym tomie prezentujemy Państwu dwie dziewiętnastowieczne polskie prace dotyczące literatury perskiej. Pierwsza z nich to opowieść o Biżanie i Maniże - fragment Szahname Ferdousiego z Tusu,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,59 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Weronika Kudła prawnik, italianistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,28 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Bezsprzecznie na gruncie polskim za pioniera naukowych badań nad Indiami uznać należy autora prezentowanej tu pracy, Walentego Majewskiego herbu Skorochód. Urodzony w 1764 r. na Podlasiu w rodzinie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,18 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Deconstruction of Natural Order
The Legacy of the Russian Revolution
Książka Deconstruction of Natural Order. The Legacy of the Russian Revolution, dla wszystkich, którzy interesują się stosunkami międzynarodowymi.
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,11 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Całe życie nienawidziłem wrogów mojej ojczyzny, walczyłem z nimi przy każdej nadarzającej się sposobności, nie poniżałem się przed przemocą dostojeństw, a tytułów nie ceniłem wyżej niż człowieka i...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,59 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Mattavilsa, czyli Uroki upojenia, jak przetłumaczyły tytuł farsy autorki przekładu, jest jednoaktową sztuką, której niewielki fragment został dotychczas przełożony na język polski przez prof. dr hab....
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,03 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Rewolucja rosyjska Spuścizna
"Implementacje strategii" zmiany
Poddając ocenie transponowanie zdobyczy rewolucji do zmieniających się realiów zarówno sfery wewnętrznej, jak i zewnętrznej państwa rosyjskiego, przyznać należy, że wykazują się one niezwykłą...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,11 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Styl urzędowy mieszkańców wsi
na przykładzie podań do wybranych ośrodków pomocy społecznej
Jest to opracowanie ujmujące sposób porozumiewania się mieszkańców wsi w oryginalny sposób, stanowiący novum na gruncie badań polszczyzny wiejskiej. Pokazuje interakcję językową zachodzącą między...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,05 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,74 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji
Historia, pamięć, tożsamość
Armenia to jeden z najdawniejszych krajów świata. Według Księgi Rodzaju (8,4) arka Noego osiadła „na górach Ararat”, po czym świat odrodził się do nowego życia. Góry te nazywane przez Ormian Masis od...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,66 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie
Wybrane zagadnienia ustrojowe
Książka jest próbą przedstawienia ustroju współczesnego sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie, w tym zagadnień dotyczących struktury sądów i trybunałów, ich obsady personalnej, statusu prawnego...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,27 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Obaj Autorzy – archeolog i historyk sztuki – od wielu lat prowadzą badania terenowe i studia źródłowe nad krakowską(a także kazimierską) zabudową, co dokumentują ich liczne opracowania. Od lat badają...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,39 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,49 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Doczekaliśmy się przygotowanego przez dr Martę Polaczek-Bigaj kolejnego – trzeciego – tomu poświęconego monopoliście rynku wydawniczego w PRL, jakim była Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza. Po...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,80 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Przedstawiamy w tym opracowaniu dwa polskie siedemnastowieczne dzieła dotyczące dwóch różnych obszarów świata, jednak połączone kilkoma wspólnymi cechami. Obydwa są autorstwa jednego człowieka...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,00 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Narodziny polskiej polityki wschodniej w latach 1989-1991 to proces niezwykle interesujący, nie tylko dlatego, że po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej polityka zagraniczna Polski...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,51 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Bezsprzecznym atutem recenzowanej publikacji jest autorskie spojrzenie Iwony Janowskiej na analizowany problem wypowiedzi ustnej. Opierając się na solidnych osiągnięciach językoznawstwa stosowanego i...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,28 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Historia budynków przy ul. Gołębiej 14-20, stanowiących dziś główną siedzibę Wydziału Polonistyki UJ, jest fascynująca od samego początku i znakomicie obrazuje, niczym w pigułce, dzieje Krakowa....
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,51 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Książka nawiązuje tytułem do Teorii listu pracy habilitacyjnej Stefanii Skwarczyńskiej, wydanej w 1937 roku we Lwowie, a do dziś będącej czytelnym punktem odniesienia dla wszystkich badaczy...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,79 zł
Status: 48h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
W poszukiwaniu spójności wspólnotowej
polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010
Głównym celem pracy była analiza projektu spójności wspólnotowej (tzw. community cohesion) realizowanego w Zjednoczonym Królestwie (przede wszystkim na terytorium Anglii) od 2001 do 2010 roku....
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,00 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Facebook Instagram Twitter YouTube