KSIĘGARNIA AKADEMICKA

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

Pokaż:
sortuj według:
Niniejszy tom jest ważnym elementem obchodów pięćdziesiątej rocznicy śmierci Romana Ingardena, która przypada na 2020 r. Ten okres półwiecza zawiera w sobie wcześniejsze rocznice urodzin i śmierci,...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Monografia Jana Halberdy jest niezwykle pogłębionym i bardzo dziś potrzebnym studium występującego w prawie angloamerykańskim instrumentu zwanego estoppel, będącego do pewnego stopnia ekwiwalentem...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,87 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Celem książki jest próba sformułowania definicji współczesnej telewizji (z uwzględnieniem jej ekstensji w nowych mediach) jako performansu, czyli działania procesualnego i sprawczego w obszarze...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,18 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Książka stanowi pierwsze tego rodzaju językoznawcze studium poświęcone spuściźnie publicystycznej Dmytra Doncowa (1883-1973). Publicystyka polityczna ukraińskiego ideologa poddana została analizie...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Polish historians and political leaders have often used the term gente Rutheni, natione Poloni to characterize figures of Ruthenian/Ukrainian descent who viewed themselves as part of a Polish...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,75 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Publikacja O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania zwraca uwagę, że tradycja romantyczna wcale nie straciła siły zdolnej fascynować kolejne pokolenia badaczy literatury. Pokazuje, że...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,70 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Stephen Pearl Andrews Anarchia i społeczeństwo
Studia z amerykańskiego anarchizmu indywidualistycznego
Recenzowana monografia stanowi bardzo interesujące i niezwykle ważne z punktu widzenia amerykańskiej myśli polityczno-prawnej opracowanie poświęcone dorobkowi i poglądom XIX-wiecznego filozofa...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,38 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Przybylski i inni
O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia
Dwóchsetlecie śmierci Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819), postaci zajmującej jedno z czołowych miejsc w panoramie życia intelektualnego Krakowa w epoce oświecenia, skłania do refleksji nad jego...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,00 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Ich habe das vorliegende Kurzgefaßte etymologische Wörterbuch der türkischen Sprache (= KEWT) als „kurzgefaßt” bezeichnet, um bereits im Titel zu signalisieren, daß ich in vielen Fällen auf längere...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Książka napisana przez znakomitą znawczynię wewnętrznych spraw Rosji dr Olgę Nadskakułę-Kaczmarczyk w pełni zasługuje na publikację. (… ) ma bowiem szereg pozytywnych cech, które wyróżniają ją na tle...
Cena katalogowa: 36,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,50 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Granice chronologiczne XX wieku pokrywają się w przybliżeniu z granicami interesującego nas w tym tomie zjawiska. Około roku 1900 wstępuje na scenę pierwsze pokolenie znające romantyzm wyłącznie ze...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,17 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Paryż był ulubionym celem wędrówek polskich muzyków juz od czasów Chopina, ale w okresie międzywojennym stał się wręcz drugą, muzyczną stolicą Polski. Artyści jeździli tam masowo, szukali nauki,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,59 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
O postaciach osobowości
Pojęcie i źródło autobiografii
„Historia autobiografii jest w pewnym sensie historią ludzkiej samoświadomości (...) przedstawia się nie tylko jako swoisty gatunek literacki, lecz również jako narzędzie samopoznania człowieka”. ...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,52 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wczesny buddyzm a Chan
Medytacja i wyzwolenie
Wyrażona w tytule idea analizy porównawczej może na pierwszy rzut oka wydać się dość zaskakująca lub nawet zostać przez kogoś z miejsca odrzucona jako bezsensowna i pozbawiona głębszego celu. Skąd w...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,35 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Uwaga świata bardzo często kieruje się ku wydarzeniom dramatycznym i sytuacjom ekstremalnym. Od zarania dziejów, od pojawienia się pierwszych źródeł pisanych, zarówno relacjonujący, jak i odbiorcy...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,13 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Psychologiczne właściwości jednostki wrodzone i nabyte pod wpływem środowiska odegrały rozstrzygającą rolę. Przeświadczenie służenia dobrej sprawie było mocniejsze wśród rewolucjonistów rosyjskich...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,59 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Przeszłość ma przyszłość
Rozmowy z Jackiem Purchlą
Żyjemy w epoce dziedzictwa, które ma – jak mówi profesor Jacek Purchla – swoją dynamikę, i to my dzisiaj codziennie decydujemy o tym, co z ogółu dziedziczonych dóbr kultury zamierzamy przyjąć i za co...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,18 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Niniejsza książka stanowi propozycję procesualnego podejścia do ludzkiego doświadczenia w zamglonym antropoce-nie. Chodzi tu o powołaną przez autora do istnienia epokę w dziejach Ziemi, w której mamy...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,59 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Korespondencja Obrębskiej-Jabłońskiej i Nitscha, prowadzona w latach 19251958 z uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej, to świadectwo 33 lat przyjaźni, której kanwą są sprawy naukowe, zawodowe i...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,75 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Bezsprzecznie na gruncie polskim za pioniera naukowych badań nad Indiami uznać należy autora prezentowanej tu pracy, Walentego Majewskiego herbu Skorochód. Urodzony w 1764 r. na Podlasiu w rodzinie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,91 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
W obecnym tomie prezentujemy Państwu dwie dziewiętnastowieczne polskie prace dotyczące literatury perskiej. Pierwsza z nich to opowieść o Biżanie i Maniże - fragment Szahname Ferdousiego z Tusu,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,94 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Te opowiadania trzymają czytelnika za gardło, nie pozwalają od siebie odejść do momentu, kiedy nie odkryjemy "co dalej". Myślę, że dzieje się tak dlatego, że są to opowieści, które są bardzo blisko...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,80 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Oddajemy w Państwa ręce tom Między słowem a obrazem: trzeci z serii Obrazowanie w komunikacji. Składające się nań teksty dążą do uchwycenia różnych aspektów zjawisk komunikacyjnych, pokazując ich...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,05 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Mimo iż odpowiedzialność stała się obecnie pojęciem powszechnie używanym, to jednak dopiero od niedawna zaczęto się nią zajmować z perspektywy badawczej. Najczęściej jest rozumiana jako odpowiadanie...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,65 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Problematyka bezpieczeństwa energetycznego zajmuje poczesne miejsce w polityce energetycznej i zagranicznej poszczególnych państw i całych regionów. Z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie krajami...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,35 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Deconstruction of Natural Order
The Legacy of the Russian Revolution
Książka Deconstruction of Natural Order. The Legacy of the Russian Revolution, dla wszystkich, którzy interesują się stosunkami międzynarodowymi.
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,00 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Poza bytem i niebytem
Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu
Jeśli wartościową książką jest ta, w której przytłaczająca większość zdań jest wartościowa, a te wartościowe zdania pojawiają się w książce we właściwym miejscu to Krzysztof Jakubczak napisał...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,48 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wrogość wobec religii
Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA
Weronika Kudła – prawnik, italianistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,89 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Cena katalogowa: 25,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,69 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Mattavilsa, czyli Uroki upojenia, jak przetłumaczyły tytuł farsy autorki przekładu, jest jednoaktową sztuką, której niewielki fragment został dotychczas przełożony na język polski przez prof. dr hab....
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,05 zł
Status: 36h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Facebook Instagram