Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Pokaż:
sortuj według:
Niniejszy podręcznik - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - stanowi trzecią część tomu dotyczącego Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmującego również...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,54 zł
Status: 24h
„Komentarz przedstawia szczególną wartość. Z jednej strony zawiera wiele praktycznych uwag, jakie będą bardzo przydatne dla podmiotów rynku finansowego, ich klientów, ich pełnomocników, Rzecznika...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,51 zł
Status: 24h
The EU passes the last wave of crises related to the problem of refugees, Brexit, crisis in the euro area. The crisis in the euro area was the first sign of the problems in the EU; it began with...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,67 zł
Status: 24h
Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z obrotem zagranicznym w postępowaniu administracyjnym (ogólnym, podatkowym i egzekucyjnym) oraz...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,77 zł
Status: 24h
Monografia poświęcona jest zagadnieniu emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej i w umowach międzynarodowych Polski, w zakresie, w jakim celem tych norm prawa unijnego i międzynarodowego...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,77 zł
Status: 24h
Publikacja dotyczy szeroko rozumianej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, obejmującej trzy główne obszary relacji z innymi podmiotami prawa międzynarodowego: stosunki handlowe, współpracę z...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,00 zł
Status: 24h
„Autorka monografii dostrzega, że zbyt ogólne określenie zasad prawnych związanych z działalnością człowieka w przestrzeni kosmicznej nie wytrzymuje próby czasu. W związku z tym docenia zabiegi...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,43 zł
Status: 24h
Prezentowane opracowanie jest pierwszą w literaturze polskiej monografią poświęconą zasadzie legalności we współczesnym multicentrycznym systemie prawa. Książka polecana jest w szczególności...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,73 zł
Status: 24h
Recenzowane opracowanie, poświęcone problematyce ustawowej regulacji środków karnych i zabezpieczających, zasługuje z wielu powodów na publikację. Kodeks karny z 1997 r. podlegał bowiem...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,39 zł
Status: 24h
Książka jest przekrojowym omówieniem wszystkich istotnych kwestii związanych z przystąpieniem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Akcesja UE do EKPCz to projekt już ponad...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,01 zł
Status: 24h
Życie i zdrowie człowieka należą do najważniejszych dóbr chronionych prawnie. Ochrona ta nie jest bynajmniej bezwzględna - istnieją sytuacje, w których zagrożenie wymienionych tu wartości, a...
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,28 zł
Status: 24h
,,Recenzowane opracowanie zawiera dziewiętnaście artykułów naukowych poświęconych, niezwykle ważnej w doktrynie prawa karnego i praktyce, problematyce współczesnych przekształceń sankcji...
Cena katalogowa: 68,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,80 zł
Status: 24h
Książka napisana w chwili, gdy Unia Europejska przeżywa kryzys granic i tożsamości. Jej treść ogniskuje się wokół współczesnych wydarzeń związanych z kryzysem demokracji (którego wymownym...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,94 zł
Status: 24h
„Szeroko merytorycznie i trafnie metodycznie ujęte propozycje spektrum badań podjętych przez autora monografii o zatokach historycznych cechuje godne uwagi nowatorstwo ujęcia wyrażające także...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,01 zł
Status: 24h
nfrastruktura krytyczna stanowi rodzaj bonum commune. Instrumenty jej ochrony wpisane w całokształt działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, implikują obowiązki administracji...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,43 zł
Status: 24h
Niezaprzeczalnym walorem książki jest dobór jej tematu. Podejmuje ona zagadnienie ważne, aktualne i dynamiczne, powodujące implikacje dla unijnego i krajowego prawa administracyjnego. [...] Osią...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,67 zł
Status: 24h
Prezentowana pozycja to pierwsza monografia poświęcona problematyce reprezentacji spółek kapitałowych w organizacji, stanowi najobszerniejsze opracowanie tej kluczowej z punktu widzenia...
Cena katalogowa: 82,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,45 zł
Status: 24h
Monografia „Prawo administracyjne Unii Europejskiej" stanowić ma w zamyśle autorek i autorów, głos nauki i doktryny polskiej w dyskusji na temat złożoności systemu i prawa administracyjnego...
Cena katalogowa: 82,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,26 zł
Status: 24h
Pierwsze wydanie monografii ,,Procedury decyzyjne Unii Europejskiej" stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,09 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,19 zł
Status: 24h
Publikacja stanowi (pierwsze polskojęzyczne) opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone Prokuraturze Europejskiej, w którym podjęto próbę analizy zarówno genezy koncepcji, jak i...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,56 zł
Status: 24h
Transgraniczna opieka zdrowotna stanowi przedmiot ożywionej debaty publicznej w Unii Europejskiej. Począwszy od końca lat 90. ubiegłego wieku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał szereg...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,22 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 64,77 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,75 zł
Status: 24h
„Z metodologicznego punktu widzenia, monografia zasadniczo mieści się w nowoczesnym nurcie teorii dowodów sądowych, określanym jako New Evidence Scholarship, rozwijanym przede wszystkim w krajach...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,94 zł
Status: 24h
W następstwie światowego kryzysu finansowego, zapoczątkowanego na amerykańskim rynku kredytów subprime w 2007 roku, Europejski Bank Centralny otrzymał nowe zadania w obszarze stabilności finansowej....
Cena katalogowa: 61,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,80 zł
Status: 24h
Problematyka pomocy publicznej znajduje się w centrum zainteresowania znacznej części przedsiębiorców krajowych, jak i unijnych. Z powodzeniem można przyjąć, że aktualnie niemal każda duża...
Cena katalogowa: 82,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,03 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,93 zł
Status: 24h
Polskie prawo karne jest typowym ustawodawstwem państwa postkomunistycznego Europy środkowo-wschodniej, w którym zasadniczą rolę, jako formy reakcji na przestępczość odgrywają kary, zwłaszcza...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,56 zł
Status: 24h
Facebook Instagram