Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Pokaż:
sortuj według:
Pierwsze wydanie monografii ,,Procedury decyzyjne Unii Europejskiej" stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,00 zł
Status: dostępne od ręki
„Komentarz przedstawia szczególną wartość. Z jednej strony zawiera wiele praktycznych uwag, jakie będą bardzo przydatne dla podmiotów rynku finansowego, ich klientów, ich pełnomocników, Rzecznika...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,75 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja dotyczy szeroko rozumianej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, obejmującej trzy główne obszary relacji z innymi podmiotami prawa międzynarodowego: stosunki handlowe, współpracę z...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,56 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z obrotem zagranicznym w postępowaniu administracyjnym (ogólnym, podatkowym i egzekucyjnym) oraz...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,83 zł
Status: dostępne od ręki
Monografia poświęcona jest zagadnieniu emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej i w umowach międzynarodowych Polski, w zakresie, w jakim celem tych norm prawa unijnego i międzynarodowego...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,13 zł
Status: dostępne od ręki
The EU passes the last wave of crises related to the problem of refugees, Brexit, crisis in the euro area. The crisis in the euro area was the first sign of the problems in the EU; it began with...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,81 zł
Status: dostępne od ręki
Recenzowane opracowanie, poświęcone problematyce ustawowej regulacji środków karnych i zabezpieczających, zasługuje z wielu powodów na publikację. Kodeks karny z 1997 r. podlegał bowiem...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,20 zł
Status: dostępne od ręki
Życie i zdrowie człowieka należą do najważniejszych dóbr chronionych prawnie. Ochrona ta nie jest bynajmniej bezwzględna - istnieją sytuacje, w których zagrożenie wymienionych tu wartości, a...
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,55 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowane opracowanie jest pierwszą w literaturze polskiej monografią poświęconą zasadzie legalności we współczesnym multicentrycznym systemie prawa. Książka polecana jest w szczególności...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,63 zł
Status: dostępne od ręki
Książka jest przekrojowym omówieniem wszystkich istotnych kwestii związanych z przystąpieniem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Akcesja UE do EKPCz to projekt już ponad...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,18 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowana pozycja to pierwsza monografia poświęcona problematyce reprezentacji spółek kapitałowych w organizacji, stanowi najobszerniejsze opracowanie tej kluczowej z punktu widzenia...
Cena katalogowa: 82,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,40 zł
Status: dostępne od ręki
„Szeroko merytorycznie i trafnie metodycznie ujęte propozycje spektrum badań podjętych przez autora monografii o zatokach historycznych cechuje godne uwagi nowatorstwo ujęcia wyrażające także...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,12 zł
Status: dostępne od ręki
,,Recenzowane opracowanie zawiera dziewiętnaście artykułów naukowych poświęconych, niezwykle ważnej w doktrynie prawa karnego i praktyce, problematyce współczesnych przekształceń sankcji...
Cena katalogowa: 68,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,73 zł
Status: dostępne od ręki
Książka napisana w chwili, gdy Unia Europejska przeżywa kryzys granic i tożsamości. Jej treść ogniskuje się wokół współczesnych wydarzeń związanych z kryzysem demokracji (którego wymownym...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,34 zł
Status: dostępne od ręki
nfrastruktura krytyczna stanowi rodzaj bonum commune. Instrumenty jej ochrony wpisane w całokształt działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, implikują obowiązki administracji...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,72 zł
Status: dostępne od ręki
Niezaprzeczalnym walorem książki jest dobór jej tematu. Podejmuje ona zagadnienie ważne, aktualne i dynamiczne, powodujące implikacje dla unijnego i krajowego prawa administracyjnego. [...] Osią...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,46 zł
Status: dostępne od ręki
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,12 zł
Status: dostępne od ręki
Transgraniczna opieka zdrowotna stanowi przedmiot ożywionej debaty publicznej w Unii Europejskiej. Począwszy od końca lat 90. ubiegłego wieku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał szereg...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,63 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja stanowi (pierwsze polskojęzyczne) opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone Prokuraturze Europejskiej, w którym podjęto próbę analizy zarówno genezy koncepcji, jak i...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,28 zł
Status: dostępne od ręki
„Z metodologicznego punktu widzenia, monografia zasadniczo mieści się w nowoczesnym nurcie teorii dowodów sądowych, określanym jako New Evidence Scholarship, rozwijanym przede wszystkim w krajach...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,05 zł
Status: dostępne od ręki
W następstwie światowego kryzysu finansowego, zapoczątkowanego na amerykańskim rynku kredytów subprime w 2007 roku, Europejski Bank Centralny otrzymał nowe zadania w obszarze stabilności finansowej....
Cena katalogowa: 61,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,19 zł
Status: dostępne od ręki
Problematyka pomocy publicznej znajduje się w centrum zainteresowania znacznej części przedsiębiorców krajowych, jak i unijnych. Z powodzeniem można przyjąć, że aktualnie niemal każda duża...
Cena katalogowa: 82,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,13 zł
Status: dostępne od ręki
Polskie prawo karne jest typowym ustawodawstwem państwa postkomunistycznego Europy środkowo-wschodniej, w którym zasadniczą rolę, jako formy reakcji na przestępczość odgrywają kary, zwłaszcza...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,05 zł
Status: dostępne od ręki
Cena katalogowa: 64,77 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,63 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejsza publikacja podejmuje problematykę rozwiązań prawnych mających na celu zapewnienie konkurencji w zakresie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu pasażerskich przewozów...
Cena katalogowa: 73,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,23 zł
Status: dostępne od ręki
Instytut Wydawniczy EuroPrawo przygotował dla Czytelników wybór skonsolidowanych tekstów Traktatów stanowiących podstawę Unii po wejściu w życie Traktatu z Lizbony oraz innych dokumentów w trzech...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,70 zł
Status: dostępne od ręki
Teoria celu prawa Unii Europejskiej jest, obok teorii wartości i teorii zasad, jedną z trzech teorii składających się na normatywną teorię prawa Unii Europejskiej w ogólności. Cele...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,85 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejsza publikacja stanowi wkład do badań w przedmiocie niezwykle aktualnej tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Jest pierwszym tak szerokim studium komparatystycznym regulacji...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,55 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejszy podręcznik - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - stanowi trzecią część tomu dotyczącego Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmującego również...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,02 zł
Status: 36h
Książka stanowi pierwszy na rynku polskim systematyczny wykład poświęcony zagadnieniom reformy regulacyjnej i regulacji sektorowej. Autor prezentuje modele tych zjawisk, sytuując je w szerszym...
Cena katalogowa: 78,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,50 zł
Status: dostępne od ręki
Facebook Instagram