Instytut Historii PAN

Instytut Historii PAN

Pokaż:
sortuj według:
Spis treści Wprowadzenie (Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński) / 7 Małgorzata Karpińska, Zapomniany pogrom. Warszawa, 16 czerwca 1805 r. / 17 Michael ?. Schulz, Rozruchy...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,61 zł
Status: 29.10.2019r.
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku tom 3
Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)
Spis treści Wprowadzenie / 7 Daniel Grinberg (Białystok), Wokół idei pogromów. Definicje, główne szkoły interpretacji, źródła nieporozumień / 15 Mikołaj Winiewski (Warszawa), Model przemocy...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,61 zł
Status: 29.10.2019r.
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Spis treści Wstęp (August Grabski) / 7 CZĘŚĆ I Pogromy okresu Zagłady Krzysztof Buchowski, Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r. / 25 Katarzyna Person, Pogrom wielkanocny w...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,30 zł
Status: 29.10.2019r.
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709) Tom 2
W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708-1709
Spis treści Przedmowa / 7 Wykaz skrótów / 9 Listy, fragmenty z gazet pisanych i diariuszy / 11 Wykaz źródeł drukowanych i literatury do I i II tomu / 309 Uzupełnienia (errata) do tomu I /...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,42 zł
Status: 29.10.2019r.
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709) Tom 1
Wyprawy do Saksonii i Litwy w latach 1706–1708. Listy królewskich sekretarzy Samuela Kazimierza Szwy
Najmniej znanym okresem życia króla Stanisława Leszczyńskiego są lata 1706-1709. Zachowały się jednak źródła pozwalające dzień po dniu przedstawić losy tego niefortunnego władcy w tym właśnie czasie....
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,11 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Książka przedstawia obecność i rolę armii rosyjskiej w Króle­stwie Polskim w latach 1815-1856. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej scharakteryzowano jej strukturę, liczebność, skład osobowy,...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,47 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Metamorfozy społeczne Tom 22
Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej
Niniejszy tom zawiera efekty prac zespołu powołanego do przygotowania dyskusji nad potrzebami i kierunkami myślenia w celu przygotowania nowej syntezy czy raczej nowych syntez Drugiej...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,22 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Metamorfozy społeczne tom 15 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską Materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 tom 3 Część V
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,89 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Zainteresowanie „przeszłością” jako kategorią refleksji kulturowej w średniowieczu jest z pewnością wyrazem przewartościowania, jakie dokonało się w ostatnich dziesiątkach lat w poglądach...
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,16 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku
Powiaty lidzki, oszmiański i wileński
Zainteresowanie własną przeszłością wśród szlachty było zawsze duże, określało bowiem tożsamość grupy, wyróżniało ją spośród innych warstw społecznych. Bardzo ważnym przejawem celebrowania historii...
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,03 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii.
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,68 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Reges et gentes
Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.),
Etniczność, teoria etnogenezy i ludy barbarzyńskie: rozważania krytyczneIzydor z Sewilli i konstruowanie Gockiego (przeciw)-mitu: Legitymizacja władzy i tworzenie etnograficznej tożsamości...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,25 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
"Kolejny tom źródeł z serii: "Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego" zawiera opracowanie dwóch zachowanych w pojedynczych egzemplarzach kopii taryf podymnego województwa...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,04 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
SPIS TREŚCI Wojciech Brojer Żydowski ród kontestacji. Kalonimidzi w Nadrenii do końca XII wieku 9 Zbign iew Dalewski Pokuta Bolesława Chrobrego 73 Maja Gąssowska Naganny występek czy zbrodnia?...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,04 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Metamorfozy społeczne tom 16 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską Materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 tom 4 Część VI
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,36 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Metamorfozy społeczne. Tom 12
Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914-1918
Spis treści Wstęp (Włodzimierz Mędrzecki) /7 Janusz Żarnowski, Zarys dziejów społecznych ziem polskich 1914-1918 - Królestwo Polskie /15 Jerzy Z. Pająk, Zarys dziejów społecznych ziem...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,08 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Metamorfozy społeczne 21 The First World War on Polish Lands
Expectations–Experiences-Consequences
Metamorfozy społeczne 21 The First World War on Polish Lands Expectations–Experiences-Consequences
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,91 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Metamorfozy społeczne tom 17 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską Materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 tom 5 Bibliografia Wykaz dokumentów ...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,89 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Książka stanowi próbę przedstawienia sposobu funkcjonowania zarządu wielką własnością ziemską w późnym średniowieczu i na początku nowożytności na przykładzie dóbr łowickich arcybiskupów...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,47 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Atlas historyczny Polski Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku
Część I Mapy. Plany Część II. Komentarz. Indeksy
Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku Część I Mapy. Plany Część II. Komentarz. Indeksy
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,40 zł
niedostępna
 
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Do rąk Państwa trafia pierwsza część diariusza prowadzonego przez Aleksandra Szklennika w Wilnie w czasie I wojny światowej. Jest to jedyny, tak obszerny1 i precyzyjny zapis życia codziennego miasta...
Cena katalogowa: 73,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,01 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Czerwona Pomoc w Polsce 1924-1938
Przybudówka - przykrywka - przyczółek
Czerwona Pomoc w Polsce była sekcją komunistycznej Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), powołanej na IV Kongresie Kominternu w 1922 roku. W teorii organizacja ta miała być...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,11 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
W 2015 r. od śmierci Jana Husa w Konstancji upłynęło 600 lat. Nasza wiedza na temat tego dramatycznego wydarzenia jest stosunkowo bogata, choć wydaje się, że wciąż niepełna. Życie i działalność...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,59 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Kupcy arendarze i rzemieślnicy
Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w.
W książce podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o zróżnicowanie wewnętrzne społeczności żydowskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII i XVIII w. Przeprowadzono w tym celu analizę...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,12 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Metryka koronna nr 8
Liber intitulatus: Varsavia, Boleslai, Conradi, Janussii et Annae ducum Masoviae
Liber intitulatus: Varsavia Boleslai, Conradi, Janussii et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526 to księga Metryki Koronnej o szczególnym charakterze. Tom o sygn. MK 8, przechowywany wraz z...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,52 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Itinerarium króla Władysława III zwanego w historiografii polskiej Warneńczykiem (ur. 31 X 1424 r.), pierworodnego syna Władysława Jagiełły i jego czwartej żony Zofii Holszańskiej, obejmuje lata...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,32 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Stefan Adam Zamoyski (1904-1976)
Ziemianin, żołnierz, działacz emigracyjny
Stefan Adam Zamoyski był potomkiem jednego z najznamienitszych polskich rodów, który dał krajowi m.in. kanclerza i hetmana wielkiego koronnego z czasów panowania Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,36 zł
Status: 24h
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Historii PAN
Facebook Instagram Twitter YouTube