IPN

IPN

Pokaż:
sortuj według:
Cena katalogowa: 28,42 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,21 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Album został opracowany w ramach, realizowanego od kilku lat, projektu stworzenia syntezy dziejów Lubelszczyzny w XX w. Inspiracją dla autorów było interesujące zjawisko kulturowe, jakim jest...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,21 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – powiedział Jan Paweł II w 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie. Zwrócił w ten sposób uwagę na fenomen polskiej historii – szczególną więź...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,04 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Zebrane w książce teksty przedstawiają problemy archiwalnych systemów informatycznych w trzech aspektach: teoretycznym, praktycznym i technicznym. W części teoretycznej zostały ukazane zależności...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,89 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Mord w Lesie Katyńskim
Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952, tom 2
W drugim tomie edycji dorobku dochodzenia katyńskiego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych prezentujemy europejską część prac komisji Maddena. Po przesłuchaniach w Stanach Zjednoczonych...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
Status: dostępne od ręki
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych
Doświadczenia polskie w kontekście europejskim
Systemy totalitarne XX w. pozostawiły po sobie wiele ofiar, których miejsca spoczynku do dzisiaj pozostają nieznane. Rozwój nauki sprawił jednak, że coraz więcej z tych miejsc udaje się odnaleźć, a...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,17 zł
Status: dostępne od ręki
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Tom Kazimierz Zakrzewski, Historia i polityka pod red. M. Dąbrowskiej wpisuje się w cykl książek wydawanych przez l PN w kooperacji z Uniwersytetem Łódzkim, poświęconych wybitnym polskim historykom,...
Cena katalogowa: 53,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,99 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Golgota kobiet
Relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródł
Pod koniec 2016 r. do Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie zostały przekazane protokoły przesłuchań byłych więźniarek i więźniów obozów koncentracyjnych położonych w Niemczech i na terenach...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,02 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Postać Józefa Piłsudskiego utożsamiana jest w zbiorowej pamięci Polaków najczęściej z czynem niepodległościowym, z etosem człowieka podziemnego, więźnia i zesłańca, z ideą walki zbrojnej i Legionami...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,06 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Zawartość audiobooka:Czas trwania: 6:36:00 Wacław Lipiński, żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego. Podczas obrony Warszawy, we wrześniu 1939 r., prowadził dziennik, w którym...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,30 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Ostatnia bije godzina…
Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r. 
Album opisuje czyn żołnierzy ochotników w 1920 r. Porzucali oni rodziny, mury szkół, uczelnie wyższe, pracę, która zapewniała im byt, życie z dala od wojennego zgiełku, aby tylko wstąpić do wojska....
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,57 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
"Bitwa o Warszawę w sierpniu 1920 r. wpisała się w polską tradycję niepodległościową. W historiografii europejskiej batalia nad Wisłą z bolszewikami znana jest jako „osiemnasta decydująca bitwa w...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,55 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Księża dla władzy groźni
Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989). Tom 2
Przekazywane dzieło jest kontynuacją podjętych wcześniej rozważań – w roku 2019 ukazał się tom I książki. W publikacji znalazły się teksty w różnorodny sposób ujmujące zagadnienie współpracy...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Nie będzie to całościowy wykład dziejów Pieszyc w tym okresie. Autor postanowił skoncentrować się przede wszystkim na tych działaniach lokalnej społeczności, które były zorganizowanymi próbami obrony...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,83 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Publikacja, będąca pierwszą częścią historii NSZZ „Solidarność” i oporu społecznego w województwie łomżyńskim, jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na ten temat. Nie wyczerpuje jednak zagadnienia...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Rok 1918 na Górnym Śląsku
Przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje
Tom jest pokłosiem międzynarodowej konferencji historycznej z 2018 r., zorganizowanej przez IPN Katowice razem z Muzeum w Gliwicach. Składa się na niego 16 artykułów, poświęconych sytuacji w regionie...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941.
Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych.
Książka przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Opublikowano w...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,29 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Umiłowanie rodzinnego, stołecznego miasta przebija z wielu wspomnień. Szczególnie widoczne jest u Leona Babińskiego, uczonego, dyplomaty, varsavianisty, który pozostawił trzy tomy wspomnień. W tomie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,57 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Tematem przewodnim tomu jest potencjalnie odróżniający się (domniemany) „międzyokres” wyznaczony dwiema cezurami pokrywającymi się z istotnymi wydarzeniami w historii Polski: śmiercią Józefa Stalina...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Komuniści i Watykan
Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974
Prezentowana praca stanowi próbę przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących polityki komunistów polskich wobec Stolicy Apostolskiej między 1945 a 1974 r. Cezura początkowa wskazuje na datę...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,04 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Powroty minionego czasu
Zagnieżdżone w pamięci
Tom Powroty minionego czasu. Zagnieżdżone w pamięci stanowi zapis wspomnień księdza profesora Zygmunta Zielińskiego. Ten wybitny historyk dzieli się z czytelnikiem refleksjami dotyczącymi okresu od...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,29 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Raporty polskie Stasi 1981-1989.
Tom 1: W przededniu stanu wojennego: czerwiec–grudzień 1981
"Dokumenty Stasi, przetłumaczone na język polski oraz opatrzone aparatem krytycznym, poddane zostały dodatkowo analizie statystycznej. Miała ona pomóc w wizualizacji i ocenie najważniejszych wątków...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,93 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
„Niekoronowanemu Królowi Polski” – zapisano na szarfie wieńca pogrzebowego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób naród docenił życie i dzieło Prymasa Tysiąclecia, jednego z najwybitniejszych...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,67 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach, która odbyła się...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,57 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Hasło „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej” miało komunikować cel polityki I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i jego współpracowników. Poczynione w latach 1971–1975 inwestycje...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej w siedemdziesiątą rocznicę spotkania...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Polskie tajne służby powstawały już w czasie pierwszej wojny światowej. Restytucja państwa w 1918 roku, pomimo wielu trudności, umożliwiła ich znaczącą i szybką rozbudowę. Był to godny podziwu...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,36 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945.
Tom 4: Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa
W tomie zamieszczone zostały dokumenty dotyczące pomocy udzielanej przez Polaków Żydom na terenie dystryktu radomskiego Generalnego Gubernatorstwa. W większości są to protokoły przesłuchań świadków,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Gdy w sierpniu 1980 r. na polskim Wybrzeżu wybuchły strajki, zapewne niewiele osób liczyło się ze zwycięstwem robotników. Zapewne nikt wówczas nie przypuszczał, że zakończenie dekady lat...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,28 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow
Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu, Tom 1
Książka zawiera dziesięć studiów przygotowanych przez specjalistów zajmujących się problematyką okupacji niemieckiej i sowieckiej na ziemiach polskich w latach 1939–1941 oraz pięć krótkich...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Facebook Instagram