IPN

IPN

Pokaż:
sortuj według:
Miasta buntu w imperium sowieckim
Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku.
Autorzy omawiają m.in. procesy sądowe uczestników protestu, kreślą ich portret zbiorowy, zajmują się świadomością współczesnej młodzieży o genezie, przebiegu i następstwach wydarzeń, przypominają...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,37 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk
kontakty, wizyty, wystąpienia
Prymas Stefan Wyszyński należy bez wątpienia do najważniejszych postaci polskiego Kościoła katolickiego nie tylko XX w. Jego życiorys, spuścizna duchowa, przesłanie społeczno-religijne czy...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,37 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Kryptonim „Pątnicy”
Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976–1988
Publikacja ukazuje przestępcze działania Służby Bezpieczeństwa i jej agentury oraz Milicji Obywatelskiej podejmowane w latach 1976–1988 wobec osób zaangażowanych w ruch pątniczy oraz nieugiętą...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,04 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Album komiksowy 39/45. Polskie Państwo Podziemne stanowiący uzupełnienie serii w ramach, której ukazała się gra planszowa oraz aplikacja pod tym tytułem. Album ten nie aspiruje do miana syntezy...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,73 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Leksykon bezpieki
Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, Tom 1
Pierwszy tom publikacji "Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944–1956)" zawiera pięćdziesiąt artykułów biograficznych dotyczących funkcjonariuszy centrali RBP, MBP, KdsBP i...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,28 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Przepraszam Czechów i Słowaków
(65 dni Operacji Dunaj) Relacja oficera wojsk inżynieryjnych,uczestnika zbrojnej agresji na Czechosł
Wspomnienia uczestnika inwazji sił zbrojnych Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ich autor w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r. w składzie wojsk 2 Armii przekroczył granicę tego państwa i spędził...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,57 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
O wolną wieś i wolną Polskę
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i niezależna działalność środowisk chłopskich w latach 1982-1989
Ruch społeczny „Solidarność”, który stanął przeciw władzy komunistycznej w latach osiemdziesiątych, nie ograniczał się do pracowniczego związku NSZZ „Solidarność”. Współtworzyły go inne grupy...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,59 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Fakir Tom 3 Śmierć i zagłada na Wileńszczyźnie
Biografia egzekutora Kedywu, dowódcy szwadronu brygady
Fascynująca biografia wywodzącego się z rodziny polsko-francuskiej, urodzonego na Litwie, wychowanego w polsko-żydowskim Wilnie Sergiusza Kościałkowskiego. Książka opisuje wnikliwie losy i walkę...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,75 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Sondergericht Kattowitz
Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945
Prezentowana książka została poświęcona działalności Sondergericht Kattowitz, czyli Sądu Specjalnego w Katowicach. Był to niemiecki sąd karny utworzony we wrześniu 1939 r., po zajęciu obszaru...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,04 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Działalność konspiracyjna polskiej młodzieży szkół średnich, a nawet podstawowych, w okresie powojennym stanowi pewien fenomen społeczny. Celem niniejszego informatora jest nie tylko przedstawienie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,59 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym
Przyczyny – przebieg – represje
Monografia poświęcona konfliktowi, do jakiego doszło 26 czerwca 1959 r. w Kraśniku Fabrycznym na Lubelszczyźnie między mieszkańcami a władzą komunistyczną na tle starań o budowę kościoła katolickiego...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,04 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Przeciwko Pax Sovietica
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956
Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, największej, obok Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji polskiego podziemia antykomunistycznego. NZW było bezpośrednią...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,48 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Jest rok 1945. Michał i Piotr bawią się w poszukiwaczy skarbów na ruinach zniszczonego wojną Wrocławia. Jednak zamiast znalezienia skarbu dwóch dziewięciolatków stanie przed szansą odkrycia mrocznej...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,82 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Szósta odsłona przygód Antka - OPERACJA "MARKET GARDEN - 1944 r." - sprowadzi głównego bohatera do „Małpiego gaju" w... Szkocji. Przejdzie on tam przyspieszony kurs spadochronowy pod...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,43 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Jazzowe dzieje Polaków
Biografia wielogłosowa
Wielogłosowa opowieść o polskim jazzie największych twórców tego gatunku, m.in. Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Michała Urbaniaka, Andrzeja Trzaskowskiego, Zbyszka...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,33 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Kronika Boernerowa
Warszawa nie?pokonana
Kronika Boernerowa to chronologicznie ujęta opowieść o wyjątkowym osiedlu Warszawy - od planów jego budowy, przez tragiczne wydarzenia II wojny światowej, czasy Polski Ludowej, aż po dzień...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,60 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Publikacja opisuje najbardziej spektakularny i widowiskowy etap w działalności 5 Brygady Wileńskiej AK, kiedy to po wygaszeniu działań na Białostocczyźnie przeniosła się ona na teren północnej...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,49 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Komiks opisuje losy Antka Srebrnego i jego przyjaciela Romana Piryta w 1946 r. w trakcie niebezpiecznej misji do okupowanej przez Sowietów Polski. Ósma część „Wojennej Odysei Antka Srebrnego...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,43 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji należało...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,19 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Publikacja składa się z dwóch części: naukowej i źródłowej. W pierwszej swoje artykuły zaprezentowali: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, dr hab. Elżbieta Słabińska, dr Edyta Majcher-Ociesa, dr Tomasz...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,59 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Relacje i wspomnienia uczniów ochotników wojny bolszewickiej 1920 r. opracowane na podstawie ankiet wysłanych do szkół. Intencją było udokumentowanie poczynań młodych ludzi i pozostawienie świadectw...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,10 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Organ ładu i spokoju w rękach demokracji
Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975
Prezentowana publikacja przedstawia działalność aparatu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975. Składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów oraz aneksu. W rozdziale pierwszym...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,74 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” było największą konspiracyjną organizacją działającą po wojnie w "ludowej" Polsce. Miało mieć charakter polityczny, jednak rzeczywistość Polski "ludowej" i skala...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,04 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
W godzinie próby
Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy
Album ukazuje losy żołnierzy formacji niepodległościowych działających po lipcu 1944 r. na Białostocczyźnie (AK-AKO-WiN oraz NOW-NSZ-NZW) za pomocą fotografii zachowanych w Archiwum IPN. Podzielony...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,66 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Podziemne dziennikarstwo
Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989
Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie w latach 1981?1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,48 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Tobie Polsko na śmierć i życie!
Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w latach 1918-1920
Książka prezentuje wszystkie odnalezione i zinwentaryzowane na podstawie badań terenowych mogiły poległych oraz zmarłych z ran i chorób powstańców wielkopolskich wymienionych w publikacji W....
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,54 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Od Vixdum Poloniae unitas do Totus tuus Polaniae populus
Wileńska prowincja kościelna w latach 1925–1992
W zamyśle organizatorów konferencja miała być okazją do spotkania, prezentacji badań, dyskusji i wymiany doświadczeń dla badaczy zainteresowanych naukowym rozpoznaniem dziejów Kościoła na wschodnich...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,02 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć
Dramat życia kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza ks. Josefa Toufara
Biografia czeskiego księdza męczennika Josefa Toufara, proboszcza z Czyhoszczy na Wysoczynie. 11 grudnia 1949 r. podczas odprawianej przez niego w czyhoskim kościele mszy świętej kilkakrotnie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,92 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Komiks ukazuje losy 5. Dywizji Syberyjskiej – jednej z zapomnianych polskich jednostek tworzonych masowo w latach 1914–1920 na terenie Imperium Rosyjskiego. Formacja ta składała się z ochotników z...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,43 zł
Status: 24h
IPN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
IPN
Facebook Instagram