IMPULS - Oficyna Wydawnicza

IMPULS - Oficyna Wydawnicza

Pokaż:
sortuj według:
Książka ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia, którą polecamy, jest kontynuacją i aktualizacją książki ABC pedagoga specjalnego, której współautorką jest Alicja Krztoń. Zmieniły...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,32 zł
Status: 24h
Zadania dla asów. Klasa 3
Ćwiczenia dodatkowe do matematyki. Dla ośmiolatków i dziewięciolatków
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 3. Można stosować je do...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,06 zł
Status: 24h
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę gry na fortepianie. Oparty jest na programie nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla szkół...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,53 zł
Status: 24h
Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej)
czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w
roces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Każde dziecko musi mieć...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,92 zł
Status: 24h
Mutyzm wybiórczy
Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów
Z satysfakcją informujemy, że po półtora roku od premiery książki Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, która miała miejsce 8 czerwca 2017 roku, nakład czterech...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,60 zł
Status: 24h
Jąkanie to nie wyrok
Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się
W okresie dzieciństwa 5% dzieci doświadcza trudności z płynnym i swobodnym wypowiadaniem się. U większości to mija (przyjmuje się, że w trzech przypadkach na cztery) , jednak jedno dziecko z tej...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,39 zł
Status: 24h
Afa - skala
Jak badać mowę dziecka afatycznego?
Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,29 zł
Status: 24h
Zadania dla Asów. Klasa 3
Dla siedmiolatków ośmiolatków i dziewięciolatków. Ćwiczenia dodatkowe do języka polskiego
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole, w domu, a także w świetlicy jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 3....
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,76 zł
Status: 24h
W niniejszej pracy Autor poddał analizie resocjalizację poszkodowanych w rozumieniu oddziaływań wychowawczych, które w kontekście więziennictwa nazywane są resocjalizacją penitencjarną. Głównym...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,19 zł
Status: 24h
Zaburzenia artykulacji
Teoria i praktyka
Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii. Jednak okazuje się, że zaburzenia artykulacji, najczęściej nazywane...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,99 zł
Status: 24h
Pedagogika kognitywistyczna
Studium teoretyczne
Niniejsza książka składa się z siedmiu rozdziałów. Omawiane są tu zagadnienia związane z poglądami na rozwój cywilizacyjny i przyszłe społeczeństwo informacyjne, ewolucję genetyczną i jej skutki dla...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,12 zł
Status: 24h
Przemoc w rodzinie
Ujęcie interdyscyplinarne
Do najważniejszych zadań polityki europejskiej, opartej na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, zalicza się zapobieganie przemocy w rodzinie oraz opracowywanie skutecznych procedur w zakresie...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,75 zł
Status: 24h
Podjęta w monografii problematyka jest niezwykle ważna z perspektywy adekwatności oddziaływań edukacyjnych kierowanych do grupy dzieci i młodzieży zdolnej. Procesami wychowania, kształcenia i...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,11 zł
Status: 24h
Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych Dysortografia - definicja, symptomy, terapia Uczeń z zaburzeniami orientacji...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,45 zł
Status: 24h
Monografia podejmuje problematykę osób z zespołem Downa. Życie psychospołeczne tych osób scharakteryzowane jest w niej z uwzględnieniem stanu współczesnej wiedzy, osiągnięć różnych dziedzin nauki,...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,11 zł
Status: 24h
Książką tą chciałbym przemówić do otwartych, wrażliwych i poszukujących ludzi, którzy dotychczas nie wpadli na myśl, że paradygmat postnowoczesności - przekonanie o równej wartości wszystkich - można...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,11 zł
Status: 24h
Rarańcza, czyn wielki, krwawy szaleńczy, owiany tajemniczością ponurej nocy zimowej, rozświetlonej błyskiem wybuchających granatów bojowych i szczekotem maszynowych karabinów. Marsz długi,...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,68 zł
Status: 24h
O tym, że bajki mają morał, wie każde dziecko. Ale o tym, jak morał wcielić w życie – już niekoniecznie. Każdy z nas pamięta z dzieciństwa przedziwne, magiczne baśnie, z namaszczeniem czytane przez...
Cena katalogowa: 14,36 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,31 zł
Status: 24h
Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym
Podręcznik dla studentów i poczatkujących nauczycieli
Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,77 zł
Status: 24h
Książka ma na celu ukazanie problematyki wychowania muzycznego w przedszkolu poprzez przedstawienie wielu propozycji wprowadzenia dziecka w świat muzyki.  Publikacja adresowana jest do...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,85 zł
Status: 24h
Edukacja małego dziecka Tom 13
Konteksty oświatowe
Tom 13 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty oświatowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. W 13 już tomie...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,79 zł
Status: 24h
Publikacja Katarzyny Loreckiej Jak kochamy? dotyczy jednego z ważnych aspektów związków romantycznych stylów przywiązania. Stanowi ona kontynuację zagadnień podjętych w jej wcześniejszym książce...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,29 zł
Status: 24h
Po niespełna dwóch latach od wydania książki pt. Mutyzm wybiórczy poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, zarówno wśród rodziców, jak...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,81 zł
Status: 24h
Streszczenie Wczesna interwencja neurologopedyczna zakłada wprowadzanie oddziaływań mających na celu skuteczną pomoc noworodkom i niemowlętom w kształtowaniu normatywnego poboru pokarmu. Ssanie jako...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,55 zł
Status: 24h
Tom 14 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty społeczne i międzykulturowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,98 zł
Status: 24h
Ukazanie się książki sprawia mi radość również z tego powodu, że jest ona przede wszystkim bardzo pożytecznym kompendium. Mimo niewielkich rozmiarów daje przegląd niemalże wszystkich, także...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,34 zł
Status: 24h
Celem zawartych w książce propozycji jest aktywizowanie działalności poznawczej dzieci w taki sposób, aby uczenie się było atrakcyjniejsze, dostarczało wielu wrażeń i zapewniało większe efekty...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,75 zł
Status: 24h
W obecnej rzeczywistości dostrzega się wzrost zachowań dewiacyjnych wśród różnych grup wiekowych, co sprawia, że nie maleje zainteresowanie poszukiwaniem skutecznych sposobów ich eliminowania i...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,95 zł
Status: 24h
Edukację alternatywną można postrzegać jako swoistą reakcję obronną rodziców, uczniów, nauczycieli, a także badaczy na masowy charakter edukacji, obecną w niej przemoc strukturalną, symboliczną,...
Cena katalogowa: 64,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,27 zł
Status: 24h
Z recenzji dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR - Zakład Psychologii Uniwersytet Rzeszowski O czym jest książka Katarzyny Loreckiej? O miłości. Tytuł nie zwodzi Czytelnika. Ale książka jest pełna...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,24 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube