IMPULS - Oficyna Wydawnicza

IMPULS - Oficyna Wydawnicza

Pokaż:
sortuj według:
Zawarty w zeszycie materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), wyrażeniach i w całych zdaniach. Opracowany materiał...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,55 zł
Status: dostępne od ręki
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,36 zł
Status: dostępne od ręki
Język skacze buzia dmucha
Ćwiczenia logopedyczne dla malucha
Sprawność aparatu oddechowego i aparatu artykulacyjnego ma ogromny wpływ na prawidłową mowę dzieci. Ćwiczenia doskonalące i rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych oraz kształtujące prawidłowy...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,80 zł
Status: 36h
Oddawana w ręce czytelników książka jest zaledwie pierwszą z całego cyklu, który Autorka przygotowała, pozostając od lat pod działaniem magii Hogwartu. W kolejnych tomach postara się rozszyfrować...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,32 zł
Status: 36h
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna....
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,35 zł
Status: dostępne od ręki
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 2. Można stosować je...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,80 zł
Status: 36h
Logopedyczny kwestionariusz obrazkowy będzie pomocny logopedom, rodzicom, nauczycielom w ogólnej ocenie stanu mowy dziecka. Autorki od lat z powodzeniem wykorzystują go do sprawdzania wymowy głosek,...
Cena katalogowa: 29,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,05 zł
Status: 36h
Obudowa metodyczna programu Rusz się człowieku
Plany pracy i przedmiotowy system oceniania dla klas IV–VIII. Plany pracy nauczyciela na zajęciach do wyboru
Planowanie jest fundamentem skutecznego działania we wszystkich dziedzinach życia. Ogłoszone 14 lutego 2017 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,51 zł
Status: 36h
Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,36 zł
Status: dostępne od ręki
Jąkanie to nie wyrok
Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się
W okresie dzieciństwa 5% dzieci doświadcza trudności z płynnym i swobodnym wypowiadaniem się. U większości to mija (przyjmuje się, że w trzech przypadkach na cztery) , jednak jedno dziecko z tej...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,39 zł
Status: 36h
Dźwięki mowy
Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
Część teoretyczna tego opracowania ma na celu przybliżenie nauczycielom, logopedom, a także rodzicom pojęcia świadomości fonologicznej i jej znaczenia w opanowaniu umiejętności czytania i pisania....
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,70 zł
Status: dostępne od ręki
Afa - skala
Jak badać mowę dziecka afatycznego?
Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,30 zł
Status: 36h
Kropkowanki dla dzieci pt. Zwierzaki to drugi zestaw ćwiczeń rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową. Zestaw ten zawiera propozycje ćwiczeń polegające na rysowaniu po wykropkowanych konturach...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,56 zł
Status: 36h
Zadania dla asów Klasa 1
Dla sześciolatków i siedmiolatków. Ćwiczenia dodatkowe do matematyki. Opracowanie zgodne z aktualną podstawą programową
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy I. Można stosować je...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,57 zł
Status: 36h
Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach. 1. Opozycje głosek...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,23 zł
Status: 36h
Zaburzenia artykulacji
Teoria i praktyka
Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii. Jednak okazuje się, że zaburzenia artykulacji, najczęściej nazywane...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,02 zł
Status: 36h
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę gry na fortepianie. Oparty jest na programie nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla szkół...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,44 zł
Status: 36h
Marginalizacja na rynku pracy
Teorie a implikacje praktyczne
Stojący w opozycji do starogreckiego stylu spędzania czasu, chrześcijański etos pracy od stuleci nie ulegał większym zmianom; praca była nie tylko źródłem utrzymania, nie tylko – poprzez rodzaj –...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,85 zł
Status: dostępne od ręki
Książka zawiera gotowe karty pracy z matematyki do pracy z uczniami klasy I szkoły podstawowej. Wygodny format A4 oraz przejrzyste, bogato zilustrowane zadania, uprzyjemnią pracę zarówno...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,57 zł
Status: 36h
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek r, l w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,36 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejsza publikacja wpisuje się w obszar poszukiwań i uzupełnia rynek wydawniczy o pozycję pedagogiczną, która adresowana jest do wielu różnych podmiotów: nauczycieli, studentów i kandydatów na...
Cena katalogowa: 49,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,76 zł
Status: 36h
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju
Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów
Zaproponowany program to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,75 zł
Status: dostępne od ręki
Krzysztof to zgorzkniały i zamknięty w sobie mężczyzna po pięćdziesiątce. Najlepiej czuje się w towarzystwie dobrej whisky, która jako jedyna o nic go nie pyta. Jego, wydawałoby się, uporządkowany...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,39 zł
Status: 24h
Streszczenie Wczesna interwencja neurologopedyczna zakłada wprowadzanie oddziaływań mających na celu skuteczną pomoc noworodkom i niemowlętom w kształtowaniu normatywnego poboru pokarmu. Ssanie jako...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,55 zł
Status: 36h
Książka Joanny Tomczyk i Renaty Ziętary jest doskonałym narzędziem dla pedagogów. Przetestowałam ją i wiem, że ułożyły ją osoby, które mają długą praktykę w pracy z dziećmi i które konstruując...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,19 zł
Status: 36h
Wysłów się!
Ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowe
Polecamy zbiór ćwiczeń napisanych z myślą o osobach, które mają problemy z komunikacją językową. Autorka tworzyła je pracując jako logopeda, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Korzystać z...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,78 zł
Status: 36h
Książka Bogusława Śliwerskiego stanowi kolejne potwierdzenie niezwykle wysokiego statusu tego naukowca we współczesnych naukach o edukacji. Stoi pod każdym względem na bardzo wysokim poziomie...
Cena katalogowa: 49,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,77 zł
Status: 36h
Animacja społeczno-kulturalna Współczesne wyzwania
Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury
Animacja społeczno-kulturalna jest jednym z kierunków pedagogiki zajmującym się zagadnieniem praktyki wychowawczej i edukacyjnej, realizowanej w obszarze szeroko rozumianej kultury. Można jednak...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,66 zł
Status: 36h
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna....
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,14 zł
Status: dostępne od ręki
Zadania dla Asów. Klasa 1
Dla sześciolatków i siedmiolatków. Ćwiczenia dodatkowe do języka polskiego
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole, w domu, a także w świetlicy jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 1....
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,14 zł
Status: 36h
Facebook Instagram