IMPULS - Oficyna Wydawnicza

IMPULS - Oficyna Wydawnicza

Pokaż:
sortuj według:
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę gry na fortepianie. Oparty jest na programie nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla szkół...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,47 zł
Status: 48h
Logopedyczny kwestionariusz obrazkowy będzie pomocny logopedom, rodzicom, nauczycielom w ogólnej ocenie stanu mowy dziecka. Autorki od lat z powodzeniem wykorzystują go do sprawdzania wymowy głosek,...
Cena katalogowa: 29,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,57 zł
Status: 48h
Mutyzm wybiórczy
Trzy spojrzenia
Niniejsze opracowanie jest próbą spojrzenia na mutyzm wybiórczy z różnych perspektyw. Punktem odniesienia stało się dziecko, ponieważ to właśnie z dziećmi pracuje każda z nas. Nie ma dwóch osób z...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,68 zł
Status: 48h
Zadania dla asów. Klasa 3
Ćwiczenia dodatkowe do matematyki. Dla ośmiolatków i dziewięciolatków
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 3. Można stosować je do...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,56 zł
Status: 48h
Afa - skala
Jak badać mowę dziecka afatycznego?
Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,02 zł
Status: 48h
Doświadczenie życia codziennego
narracje nauczycielskie na przełomie życia
Prezentowana praca składa się z czterech głównych części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Prezentuję tu najważniejsze teoretyczne założenia filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,26 zł
Status: 48h
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami
Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie
Autorzy publikacji: Gładyszewska-Cylulko Joanna, Cytowska Beata, Drzazga Agnieszka, Jagoszewska Iwona, Plichta Piotr i Szczupał Bernadeta Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia...
Cena katalogowa: 40,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,05 zł
Status: 48h
Moc jest w nas
Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców
Książka Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękających ich trudności. Bajka...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,69 zł
Status: 48h
Zadania dla asów Klasa 1
Dla sześciolatków i siedmiolatków. Ćwiczenia dodatkowe do matematyki. Opracowanie zgodne z aktualną podstawą programową
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy I. Można stosować je do...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,56 zł
Status: 48h
Mnemoliterki
Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł, b-d-
Mnem˘literki to ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu ? wykorzystujące mnemotechnikę w postaci zakładek obrazowych, ponieważ najbardziej naturalnym sposobem uczenia się dziecka jest uczenie wykorzystujące obraz, emoc
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,78 zł
Status: 48h
Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę, która w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły...
Cena katalogowa: 48,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,29 zł
Status: 48h
Czy można przełamać strach przed mówieniem, ciemnością lub burzą? Czy złość mieszka za szafą? Czy dorośli są empatyczni? Jak znaleźć sposób na coś, czego się nie lubi? To tylko niektóre z pytań...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,54 zł
Status: 48h
Polecamy kolejny wyjątkowy podręcznik akademicki w ramach serii autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce pt. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym Ze względu na rosnące...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,50 zł
Status: 48h
Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji czy zniewolenia?
W świetle założeń edukacji humanistycznej i krytyczno-emancypacyjnej
Zasadniczym przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na wiele pytań odnoszących się do psychospołecznych uwarunkowań oraz kierunku i treści ludzkiej...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,79 zł
Status: 48h
Wysłów się!
Ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowe
Polecamy zbiór ćwiczeń napisanych z myślą o osobach, które mają problemy z komunikacją językową. Autorka tworzyła je pracując jako logopeda, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Korzystać z...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,26 zł
Status: 48h
Streszczenie Wczesna interwencja neurologopedyczna zakłada wprowadzanie oddziaływań mających na celu skuteczną pomoc noworodkom i niemowlętom w kształtowaniu normatywnego poboru pokarmu. Ssanie jako...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,15 zł
Status: 48h
Program profilaktyczno-wychowawczy
dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
Książka adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,53 zł
Status: 48h
Któż z Was nie pamięta słynnej książki "z pajacykiem", czyli Programu psychostumulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju? Dla wielu terapeutów, specjalistów i...
Cena katalogowa: 39,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,74 zł
Status: 48h
Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,12 zł
Status: 48h
Książka „Językowe łamigłówki” przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym . Jej zadaniem jest poznanie i utrwalenie przez uczniów klas I-III podstawowych zasad pisowni i gramatyki polskiej....
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,58 zł
Status: 48h
Książkę Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IVVI w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia autorzy napisali powodowani chęcią podzielenia się z...
Cena katalogowa: 49,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,73 zł
Status: 48h
Zadania dla Asów. Klasa 1
Dla sześciolatków i siedmiolatków. Ćwiczenia dodatkowe do języka polskiego
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole, w domu, a także w świetlicy jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 1....
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,63 zł
Status: 48h
Terapia pedagogiczna tom 2 + cd
Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć
Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,49 zł
Status: 48h
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna....
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,12 zł
Status: 48h
Jak zachęcić 2-latka do mówienia?
Logopedyczny poradnik dla rodziców
W poradniku autorka przedstawia problemy, które mogą być przeoczone, a są ważne dla ogólnego rozwoju dziecka, szczególnie dla rozwoju jego mowy. Wyjaśnia i sygnalizuje, kiedy rodzice powinni szukać...
Cena katalogowa: 19,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,04 zł
Status: 48h
Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,94 zł
Status: 48h
Zadania dla Asów. Klasa 2
Dla siedmiolatków i ośmiolatków. Ćwiczenia dodatkowe do języka polskiego
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole, w domu, a także w świetlicy jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 2....
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,56 zł
Status: 48h
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Opracowany...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,12 zł
Status: 48h
Autyzm i aac
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem
Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,25 zł
Status: 48h
Książka jest pierwszym na rynku wydawniczym tak obszernym quizem o historii polskiej piłki nożnej. Kompleksowe ujęcie tematu (reprezentacja, rozgrywki ligowe i pucharowe, piłkarze, trenerzy,...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,24 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube