IFIS PAN

Pokaż:
sortuj według:
This book addresses the important and so far under-researched problem of the emergence of the sector of non-governmental development organisations (NGDOs) and their impact on Poland’s foreign policy....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,57 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Adam Smith w 240. rocznicę wydania „Bogactwa narodów”
W 240 rocznicę wydania „Bogactwa narodów”
9 marca 1776 roku, sobota. Dzień roboczy, od dwudniowych weekendów dzielą nas dziesiątki lat. Londyńscy drukarze normalnie pracują. Z pewnością nie zdają sobie sprawy, że oto z ich zakładu wychodzi...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,13 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Poza wspólnotą pamięci
Życie i Zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego
Książka to pamięć o Polakach – mieszkańcach województwa podkarpackiego – o przedwojennej regionalnej społeczności Żydów, oraz o jej Zagładzie w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939–1944....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,39 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Filozofia 2.0
Diagnozy i strategie
Punktem wyjścia do postawienia pytań badawczych projektu było poczucie narastającego kryzysu, jaki współcześnie dotyka filozofii. Do jego przejawów należy między innymi rozpowszechnienie się poglądu...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,68 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Rafał Smoczyński jest autorem cennej monografii z zakresu socjologii ekonomicznej, poświęconej moralnej infrastrukturze działań gospodarczych. Monografia ma wymiar teoretyczny i empiryczny. Ten...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,13 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Democratic Values and Protest Behavior
Harmonization of Data from International Survey Projects
Across the world, mass political protest has shaped the course of modern history. Building on decades of theory, we hypothesize that the extent and intensity of political protest is a function of...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,65 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Książka Krzysztofa Malickiego i Krzysztofa Piroga jest ważna z kilku powodów. Dotyczy potocznych wyobrażeń o przeszłości historycznej w odniesieniu do Polski, koncentruje się na młodzieży...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,14 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
In modern democracy, voters should be able to use elections to control parties and politicians. Citizens lose control when their electoral voice does not compel them to act according to the will of...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,43 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Jednym z ważnych wątków filozofii zachodniej jest nieustanne sąsiedztwo pojęć „dialektyka” i „dialog”. Choć źródłowo pokrewne, pojęcia te były sobie także radykalnie przeciwstawiane. Do konfrontacji...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,02 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Antropologia
Historia - kultura - filozofia
Christoph Wulf profesor antropologii i teorii wychowania, członek Interdyscyplinarnego Centrum Antropologii Historycznej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universitat Berlin). Jest...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,70 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Studia o filozofii sorena kierkegaarda
Koncepcje, polemiki, inspiracje
Książka "Studia o filozofii Sorena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje" zawiera teksty przygotowane przez uczestników konferencji o podobnej nazwie Kierkegaard ? koncepcje, polemiki,...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,21 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Antynomie radykalizmu
Fenomenologia polityczna w Niemczech 1914-1933
Główne pytanie książki można sformułować następująco: jakiego typu filozofia polityczna rozwijała radykalna z definicji fenomenologia, gdy naród niemiecki szykował się do wprowadzenia w czyn tego,...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,80 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich.Książka powstawała i ewoluowała w duchu krytycznego stosunku do szeregu kategorii teoretycznych...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,02 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Filozofia 2.0
Paradygmaty i instytucje
Punktem wyjścia do postawienia pytań badawczych projektu było poczucie narastającego kryzysu, jaki współcześnie dotyka filozofii. Do jego przejawów należy między innymi rozpowszechnienie się poglądu...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,50 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Sześć lat po śmierci prof. Barbary Skargi została zredagowana cenna praca w całości jej poświęcona, przygotowana przez jej uczniów i sympatyków. Podkreślenie w tytule ?osobności? jej drogi...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,20 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
[…] nie jestem przekonany, że taka szkoła istniała czy też nadal istnieje. Nie potrafię nawet powiedzieć, kiedy i jak takie określenie weszło w obieg. Chyba pierwsza, która coś podobnego, ale...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,59 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Głosy w sprawie interdyscyplinarności
Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach
Spis treściWprowadzenie (Joanna Kurczewska)I. W kręgu diagnoz pojęć i podejśćSzymon Wróbel Interdyscyplinarność jako efekt dyscyplinarności Andrzej Leder Interdyscyplinarność ? gest czy metoda?...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,72 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej
Sarte, merleau-ponty, levinas, henry, marion
Książka Wojciecha Starzyńskiego jest głęboką i fundamentalną monografią, w której autor bada obecność i wpływ neokartezjanizmu we współczesnej fenomenologii francuskiej (J. P. Sartre, M....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,13 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Pragnienie poznania samego siebie jest prawdopodobnie tak dawne jak myślący człowiek. Długa tradycja zachodniej filozofii nadała temu pragnieniu sens imperatywu. Od stuleci słyszymy, że bez...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,50 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Kronika? to praca opisująca życie i dzieło mojego Profesora i przyjaciela, (?) jednego z najwybitniejszych na świecie filozofów (?), połączenie wydarzeń z życia Leszka Kołakowskiego z precyzyjnym...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,85 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Luksus versus niedostatek
Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji
Niniejsza książka jest efektem pracy zespołu osób zaangażowanych w realizację projektu grantowego ?Luksusowa bieda. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji?, a także indywidualnych badań prowadzonych...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,08 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Podstawy psychoniki
Ku alternatywie dla cognitive science
Najważniejszą zaletę książki Andrzeja Chmieleckiego zatytułowanej Podstawy psychoniki. Ku alternatywie dla cognitive science upatruję w tym, że jest to książka odważna, w której mamy do czynienia nie...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,19 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Trudno dostrzec w danej religii choćby jedno wierzenie, które rozumiane dosłownie nie byłoby zaprzeczone, pominięte lub znacząco inaczej ujęte w innej religii. Przy tym, wyjąwszy...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,13 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Obszary wiejskie w polsce
Różnorodność i procesy różnicowania
Celem niniejszego tomu jest rozważenie wybranych kwestii dotyczących intensywnych zmian zachodzących na polskiej wsi. Punktem odniesienia uczyniono pierwszą dekadę nowego stulecia naznaczoną m....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,98 zł
Status: 1 - 2 dni
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Jan Woleński, Czy nauka opiera się na założeniach filozoficznych i prowadzi do konsekwencji filozoficznych?Stanisław Butryn, Czy kosmologiczna osobliwość początkowa jest ostateczną granicą...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,31 zł
Status: Od ręki
IFIS PAN
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube