IBL Instytut Badań Literackich PAN

IBL Instytut Badań Literackich PAN

Pokaż:
sortuj według:
Trzy eseje:  o rozpaczy oświeconego rozumu i ruinach wielkich idei  o cudach poezji i ogrodach ze słów  o ciemnej grozie talentu i cierpieniu wybranych.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,62 zł
Status: 24h
Katastrofy i wypadki
W czasach romantyków
Po raz pierwszy przemknęła mi myśl o tytułowej tematyce, gdy 12 września 2001 roku, w dzień po zamachu na World Trade Center, ujrzałem na Krakowskim Przedmieściu orszak manifestacyjny prowadzony...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,46 zł
Status: 24h
Struktura świadectwa i pozycja świadka są od niemal trzech dekad przedmiotem pogłębionego namysłu badaczy i artystów. Niewątpliwie to studia nad Holocaustem i związany z nimi zwrot etyczny...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,82 zł
Status: 24h
SŁAWOMIR BURYŁA - profesor w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się współczesną literaturą polską, a zwłaszcza prozą wojny i okupacji,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,73 zł
Status: 24h
Doświadczenia graniczne
Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji
Książka jest bogata w dobrane świadectwa koniecznej a zarazem nieuchronnie ułomnej i świadomej tego faktu współczesnej reprezentacji. Podejmuje temat jej niezbędnych prób w imponującym a przejrzystym...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,60 zł
Status: 24h
Między Scientia Curiosa a Encyklopedią
Europejskie konteksty dla staropolskich kompediów wiedzy
Każda epoka i każde pokolenia intelektualistów ma swoje słowa klucze – pisze francuski historyk Jacques Lafaye. Dla teologów średniowiecznych było to zbawienie, dla scholastyków uniwersalia, dla...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,14 zł
Status: 24h
Kiedy czyta się ten ogromny tom, trzeba od razu z podziwem wyznać: tutaj słowo ?książka? jest zbyt skromne, trzeba mówić o dziele. Dziele imponującym nie tylko rozmiarami, ale ? przede wszystkim ?...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,61 zł
Status: 24h
Gombrowicziady
Reaktywacja
Marian Bielecki doskonale realizuje formułowany przez Gombrowicza postulat krytycznej narracji niekryjącej się ze swoim subiektywizmem, w której osoba komentatora, wraz z jego preferencjami, zostaje...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,59 zł
Status: 01.06.2020r.
Flaubert
w poszukiwaniu opowieści
Piotr Śniedziewski czyni z pisarskich narzędzi Flauberta kanwę dla przejmującej opowieści o byciu pisarzem, który całą swoją egzystencję chciał sprowadzić do gestu zaczerniania białej kartki....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,85 zł
Status: 05.06.2020r.
O prawo do szacunku
Wybór pism
Pomysł przypomnienia pisarstwa Józefa i Jakuba Goldszmitów - ojca i stryja Janusza Korczaka - uważam za bardzo cenny. Edycja wyboru pism obu braci jest ważnym przyczynkiem do charakterystyki źródeł...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,73 zł
Status: 24h
Parnas oświeconych
Studia o poezji polskiej epoki oświecenia
Na rozprawę składają się interpretacje kilkunastu wierszy, wybranych, jak chce Autor, nieprzypadkowo, bo mających szczególne znaczenie w twórczości mieszkańców oświeconego Parnasu i otwierających...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,89 zł
Status: 24h
Siła i słabość
Studium upadku męskiej hegemonii w Polsce
Filip Mazurkiewicz napisał intrygującą i zgrabną opowieść o tym, jak polska kultura dziewiętnastowieczna (a częściowo również dwudziestowieczna) wadzi się z ubytkiem siły, której wykładnikiem jest...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,87 zł
Status: 24h
Pisma zebrane Tom 22
Biała rękawiczka, Turoń
Jako tom 22. ?Pism zebranych?, wydawanych początkowo pod redakcją prof. Zbigniewa Golińskiego, a obecnie pod red. prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka, ukazują się dwa dramaty Stefana Żeromskiego:...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,67 zł
Status: 24h
Lelewel zyskał sobie opinię charyzmatycznego profesora uniwersyteckiego i wykładowcy, która zadecydowała o jego wileńskiej, filomackiej legendzie, ta zaś – o popularności i pozycji historyka wśród...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,62 zł
Status: 24h
Wybudzanie
Dramat polski / Interpretacje
Na przekór filozoficznym przeświadczeniom epoki, wbrew dominującym tendencjom teatralnym, wobec obojętności większości badaczy i krytyków, w wąskim gronie utalentowanych entuzjastów, którzy na różne...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,77 zł
Status: 24h
Czy to temat?
Dramaty
Zofia Posmysz (ur. 1923) - prozaiczka, autorka dramatów radiowych, scenariuszy filmowych i widowisk Teatru Telewizji, reporterka, kierowniczka redakcji reportaży w dziale literackim Polskiego Radia....
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,88 zł
Status: 24h
Antropologia lasu
Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce
Agata Agnieszka Konczal - ur. 1990, antropolożka, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się antropologią środowiska, ekologią polityczną i historią środowiskową. W badaniach podejmuje problematykę...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,44 zł
Status: 24h
Współczesne dyskursy konfliktu
Literatura - Język - Kultura
(?) Książka zarówno zawiera rozważania pojęciowe i teoretyczne, jak i zdaje sprawę z dzisiejszych zastosowań badań nad dyskursami konfliktu w różnych dziedzinach humanistyki (zwłaszcza...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,74 zł
Status: 24h
W ostatnim zdaniu przedmowy Beata Mytych-Forajter powiada, że należy dzisiaj sięgać ?po romantyczne intuicje?, dotyczące odpowiedzialności ludzi za świat przyrody. Należy zaś dlatego, ponieważ...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,45 zł
Status: 24h
Co oznacza tytuł dramaty Mickiewicza? Czym i kim są DZIADY? Czemu i komu w dramacie i w całej twórczości Mickiewicza przysługiwało to miano? Czym były dziady w roku 1823, a w co przeobraziły się w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,02 zł
Status: 24h
Anonim
Księgi, które zową Język
„Księgi, które zową Język” – przekład dzieła Lingua (1525) Erazma z Rotterdamu, dokonany przez anonimowego tłumacza i wydany w roku 1542 w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora. Oryginalną wersję...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,43 zł
Status: 24h
Najbardziej interesujące ironie występują jedynie na wolności. Trudno unieruchomić je w pojęciowej klatce, a wyłowione z życiodajnego kontekstu niemal natychmiast umierają. Polowanie okazuje się...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,17 zł
Status: 24h
Maszynerie afektywne
Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet
Monika Glosowitz - pracuje w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat co-tutelle w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i gender studies obroniła na...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,03 zł
Status: 24h
Odnajdujemy w tomie rozmaite próby badawczego ujęcia materialności i sensualności. Podejmowane analizy, niekiedy wsparte odwołaniami do myślicieli i twórców operujących tymi pojęciami, uwzględniają...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,62 zł
Status: 24h
Non omnis moriar?
Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne
Co prawda w świecie rzeczywistym oczywiste jest (czy też wydaje się być), że to Bolesław Prus został wymyślony przez Aleksandra Głowackiego, potem zaś wymyślił (opowiedział) Stanisława Wokulskiego,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,02 zł
Status: 24h
Sen nieboszczyka
Polski hoffmanizm w XIX wieku
Z wielkim zainteresowaniem i przyjemnością przeczytałam książkę Magdaleny Rudkowskiej. Przedstawia ona nurt hoffmanizmu jako zjawisko w kulturze polskiej oryginalne, odmienne od dominującego tonu...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,89 zł
Status: 24h
Ewa Szczęsna - dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w zakresie poetyki, semiotyki, perswazji wieloznakowych, multimedialnych i interaktywnych tekstów kultury...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,00 zł
Status: 24h
Wielkie poruszenie
Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej
Kinga Siewior - dr, literaturoznawczyni, polonistka i slawistka. Współpracuje z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka monografii Odkrywcy i turyści...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,01 zł
Status: 24h
Model romantyczny, choć dziś już jest głównie częścią historii medycyny, może być oceniany rozmaicie. Niektórzy, istotnie, uznają go za niewiele znaczący epizod w dziejach sztuki lekarskiej, do tego...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,56 zł
Status: 24h
Studia składające się na niniejszy tom zostały ułożone w kolejności, która sprawia, że tworzą one spójną narrację zarazem historycznoliteracką i komparatystyczną. Tym, co spaja książkę, są przede...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,89 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube