IBL Instytut Badań Literackich PAN

IBL Instytut Badań Literackich PAN

Pokaż:
sortuj według:
Baltasar Gracián Sztuka geniuszu
Traktat o koncepcie wraz z antologią poezji hiszpańskiego Siglo de Oro
Baltasar Grácian y Morales (1601–1658) – jeden z najwybitniejszych pisarzy europejskiego baroku i manieryzmu, aforysta, powieściopisarz, teoretyk literatury, filozof, jezuita. Jego powieść...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,00 zł
Status: 24h
Niefabularna proza Krasickiego
kazania, "Monitor", Uwagi
Analiza kazań, artykułów z „Monitora” oraz Uwag, pozostających nieco na marginesie twórczości Księcia Biskupa, a tym samym również poza obszarem najintensywniejszego zainteresowania badaczy,...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,98 zł
Status: 24h
Książka Izabeli Jarosińskiej o Złym jest jedyną pracą o tej powieści pisaną z punktu widzenia historyka literatury, będącego swego rodzaju świadkiem epoki. Autorka umiejętnie wykorzystuje własną...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,70 zł
Status: 24h
Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej
Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii
Zestawienie Hiroszima–Nagasaki i Holokaust budzi odmienne reakcje w Japonii i na Zachodzie. (…) Artykuły zawarte w książce poruszają następujące zagadnienia: 1) pamięć i narracja o Zagładzie w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
Parnas oświeconych
Studia o poezji polskiej epoki oświecenia
Na rozprawę składają się interpretacje kilkunastu wierszy, wybranych, jak chce Autor, nieprzypadkowo, bo mających szczególne znaczenie w twórczości mieszkańców oświeconego Parnasu i otwierających...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
Lelewel zyskał sobie opinię charyzmatycznego profesora uniwersyteckiego i wykładowcy, która zadecydowała o jego wileńskiej, filomackiej legendzie, ta zaś – o popularności i pozycji historyka wśród...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,31 zł
Status: 24h
W ostatnim zdaniu przedmowy Beata Mytych-Forajter powiada, że należy dzisiaj sięgać ?po romantyczne intuicje?, dotyczące odpowiedzialności ludzi za świat przyrody. Należy zaś dlatego, ponieważ...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,63 zł
Status: 24h
Wymagamy od intymistów, oprócz szczerości, by opowiadali historię swojego życia w sposób otwarty, klarowny i jawny. Ten warunek nie jest spełniony, jeśli autorzy z jakichś względów nie piszą o sobie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,46 zł
Status: 24h
Granice Marty Zielińskiej są książką niezwykle interesującą, potrzebną, znakomitą zarówno pod względem merytorycznym (wybór tematu, sposób jego ujęcia, dobór źródeł, a także historycznoliteracka,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,33 zł
Status: 24h
Wybudzanie
Dramat polski / Interpretacje
Na przekór filozoficznym przeświadczeniom epoki, wbrew dominującym tendencjom teatralnym, wobec obojętności większości badaczy i krytyków, w wąskim gronie utalentowanych entuzjastów, którzy na różne...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,66 zł
Status: 24h
Anonim
Księgi, które zową Język
„Księgi, które zową Język” – przekład dzieła Lingua (1525) Erazma z Rotterdamu, dokonany przez anonimowego tłumacza i wydany w roku 1542 w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora. Oryginalną wersję...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,00 zł
Status: 24h
O prawo do szacunku
Wybór pism
Pomysł przypomnienia pisarstwa Józefa i Jakuba Goldszmitów - ojca i stryja Janusza Korczaka - uważam za bardzo cenny. Edycja wyboru pism obu braci jest ważnym przyczynkiem do charakterystyki źródeł...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,33 zł
Status: 24h
Stworzenia Darwina
O granicy człowiek-zwierzę
Justyna Schollenberger – kulturoznawczyni i filozofka, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Zainteresowana sposobami reprezentowania i myślenia o inności, przede wszystkim zwierzęcej. ...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,56 zł
Status: 24h
Czy strukturalizm z semiotyką poniosły klęskę, czy tylko zostały przedwcześnie porzucone, ponieważ nie dały rezultatów tak szybko, jak się spodziewano? Czy krytyka strukturalizmu, wniesiona przede...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,80 zł
Status: 24h
Moda – z francuskiego la mode, od łacińskiego modus, czyli sposób – wedle różnych słowników to obok zmian by tak rzec konfekcyjnych, również „sposób życia”, „szczególny sposób postępowania”,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,46 zł
Status: 24h
Fragmenty zawarte w antologii zaczerpnięte zostały z utworów literackich, rozpraw naukowych i filozoficznych, prasy, prywatnej korespondencji. Najstarszy tekst pochodzi z 1775 roku (list Mesmera do...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
Nowoczesny Orfeusz
Interpretacje mitu w literaturze polskiej XX-XXI wieku
Najsłynniejsza powieść Stanisława Lema oparta została na schemacie mitu o Eurydyce i Orfeuszu. Enigmatyczny liryk Aleksandra Wata jawi się jako rewelacyjna gramatyka tworzenia sceny powtórnej...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,70 zł
Status: 24h
Studia składające się na niniejszy tom zostały ułożone w kolejności, która sprawia, że tworzą one spójną narrację zarazem historycznoliteracką i komparatystyczną. Tym, co spaja książkę, są przede...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
Odnajdujemy w tomie rozmaite próby badawczego ujęcia materialności i sensualności. Podejmowane analizy, niekiedy wsparte odwołaniami do myślicieli i twórców operujących tymi pojęciami, uwzględniają...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
Książka […] jest cenną pozycją wśród tych opracowań, które związki literatury z cenzurą w latach powojennych badają w kluczowych okresach i obszarach, zapisując tym samym niemałe „rozdziały” w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,31 zł
Status: 24h
Sen nieboszczyka
Polski hoffmanizm w XIX wieku
Z wielkim zainteresowaniem i przyjemnością przeczytałam książkę Magdaleny Rudkowskiej. Przedstawia ona nurt hoffmanizmu jako zjawisko w kulturze polskiej oryginalne, odmienne od dominującego tonu...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,31 zł
Status: 24h
Model romantyczny, choć dziś już jest głównie częścią historii medycyny, może być oceniany rozmaicie. Niektórzy, istotnie, uznają go za niewiele znaczący epizod w dziejach sztuki lekarskiej, do tego...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,33 zł
Status: 24h
Freud logika doświadczenia
Spekulacje marańskie
Adam Lipszyc - eseista tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Ciyitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,33 zł
Status: 24h
Wszystko gra? Teksty drugie 3/2017
Przeszłe przyszłości
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze...
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,01 zł
Status: 24h
„Teksty Drugie” to czasopismo poświęcone przede wszystkim wiedzy o literaturze, teorii i krytyce literackiej, sięgające jednak do dziedzin pokrewnych, otwarte na interdyscyplinarne dyskusje nad...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,18 zł
Status: 24h
1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY Tomasz Tomasik, Uwagi do wciąż nie napisanej historii męskości w Polsce (s. 5) Adrian Mrówka, Podmioty „intensywne” w powieściach Stanisława Przybyszewskiego („De profundis”,...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,43 zł
Status: 24h
Lidia Amejko nie rozstaje się z metafizycznymi i etycznymi dążeniami modernizmu, choć w literackim poprawianiu świata towarzyszy jej późnonowoczesna melancholia niespełnienia. W swoich dramatach...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,00 zł
Status: 24h
Wielkie poruszenie
Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej
Kinga Siewior - dr, literaturoznawczyni, polonistka i slawistka. Współpracuje z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka monografii Odkrywcy i turyści...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,66 zł
Status: 24h
Czterdzieści i cztery
Figury literackie. Nowy kanon
Niniejszy tom przedstawia czterdzieści i cztery figury współtworzące - jak na to wskazuje magia Mickiewiczowskiej cyfry - polską wyobraźnię.
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,11 zł
Status: 24h
Katastrofy i wypadki
W czasach romantyków
Po raz pierwszy przemknęła mi myśl o tytułowej tematyce, gdy 12 września 2001 roku, w dzień po zamachu na World Trade Center, ujrzałem na Krakowskim Przedmieściu orszak manifestacyjny prowadzony...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,88 zł
Status: 24h
Facebook Instagram