IBL Instytut Badań Literackich PAN

IBL Instytut Badań Literackich PAN

Pokaż:
sortuj według:
Jan Lechoń do Kazimierza Wierzyńskiego [28 marca 1950] Drogi Żuczku, […] jedna myśl mnie gnębi potwornie – że mogłem stracić talent – to przecież bywa. Tyle się włóczyłem, zajmowałem nieswoimi...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,80 zł
Status: 24h
Nowoczesny Orfeusz
Interpretacje mitu w literaturze polskiej XX-XXI wieku
Najsłynniejsza powieść Stanisława Lema oparta została na schemacie mitu o Eurydyce i Orfeuszu. Enigmatyczny liryk Aleksandra Wata jawi się jako rewelacyjna gramatyka tworzenia sceny powtórnej...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,05 zł
Status: 24h
Do Rzymu
Sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575)
Do Rzymu! prezentuje panoramę związków sztuki i władzy (władzy duchowej papiestwa i jego roli jako organizatora życia religijnego i mecenasa sztuki) na pograniczu średniowiecza i okresu nowożytnego....
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,46 zł
Status: 24h
Powstanie warszawskie ma swoją literaturę. Zaczyna się ona od piosenek, które są śpiewane do dziś. Budowałam barykadę to poetyckie arcydzieło. Autorka w niewielkich utworach osiągnęła surową...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,23 zł
Status: 24h
Dzień gniewu
Dramaty
Roman Brandstaetter (1906?1987) ? wszechstronnie wykształcony i utalentowany prozaik, dramaturg i poeta, uznany tłumacz Szekspira i Biblii. Człowiek kulturowego pogranicza, twórca, w którego dziełach...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,94 zł
Status: 24h
W świetle założeń dawnej Biblioteki Romantycznej, która - według noty zamieszczanej na tylnej okładce tomów - "pragnie dotrzeć do wielogłosowego świata epoki, w której tkwi jedna z ojczyzn...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,88 zł
Status: 24h
Trzy eseje:  o rozpaczy oświeconego rozumu i ruinach wielkich idei  o cudach poezji i ogrodach ze słów  o ciemnej grozie talentu i cierpieniu wybranych.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,59 zł
Status: 24h
W ostatnim zdaniu przedmowy Beata Mytych-Forajter powiada, że należy dzisiaj sięgać ?po romantyczne intuicje?, dotyczące odpowiedzialności ludzi za świat przyrody. Należy zaś dlatego, ponieważ...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,41 zł
Status: 24h
Antropologia lasu
Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce
Agata Agnieszka Konczal - ur. 1990, antropolożka, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się antropologią środowiska, ekologią polityczną i historią środowiskową. W badaniach podejmuje problematykę...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,95 zł
Status: 24h
Bezsprzeczną, być może największą zaletą tomu tego jest różnorodność prezentowanych metodologii badawczych: od tradycyjnej filologii [?]przez studia porównawcze, analizę wybranych aspektów...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,92 zł
Status: 24h
Krytyczne wydanie „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego pod redakcją Zbigniewa Golińskiego zaczęło ukazywać się w roku 1981 nakładem SW "Czytelnik". Edycja została zaplanowana na 39 tomów podzielonych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,14 zł
Status: 24h
Granice Marty Zielińskiej są książką niezwykle interesującą, potrzebną, znakomitą zarówno pod względem merytorycznym (wybór tematu, sposób jego ujęcia, dobór źródeł, a także historycznoliteracka,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,96 zł
Status: 24h
O prawo do szacunku
Wybór pism
Pomysł przypomnienia pisarstwa Józefa i Jakuba Goldszmitów - ojca i stryja Janusza Korczaka - uważam za bardzo cenny. Edycja wyboru pism obu braci jest ważnym przyczynkiem do charakterystyki źródeł...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,63 zł
Status: 24h
Lelewel zyskał sobie opinię charyzmatycznego profesora uniwersyteckiego i wykładowcy, która zadecydowała o jego wileńskiej, filomackiej legendzie, ta zaś – o popularności i pozycji historyka wśród...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,69 zł
Status: 24h
Praca zbiorowa komunizm. Idee i praktyki w Polsce 1944-1989 wnosi nowe i ważne przemyślenia na temat doświadczeń i rozumienia komunizmu w Polsce. Książka pomyślana jest w dużym stopniu jako polemika...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,34 zł
Status: 24h
Najbardziej interesujące ironie występują jedynie na wolności. Trudno unieruchomić je w pojęciowej klatce, a wyłowione z życiodajnego kontekstu niemal natychmiast umierają. Polowanie okazuje się...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,10 zł
Status: 24h
Maszynerie afektywne
Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet
Monika Glosowitz - pracuje w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat co-tutelle w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i gender studies obroniła na...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,97 zł
Status: 24h
Pozycja smaku
Jedzenie w granicach sztuki
Dorota Koczanowicz - kulturoznawczyni, doktor nauk o sztuce, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie SWPS. Jest autorką książki i artykułów dotyczących...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,65 zł
Status: 24h
Odnajdujemy w tomie rozmaite próby badawczego ujęcia materialności i sensualności. Podejmowane analizy, niekiedy wsparte odwołaniami do myślicieli i twórców operujących tymi pojęciami, uwzględniają...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,98 zł
Status: 24h
Wszystko gra? Teksty drugie 3/2017
Przeszłe przyszłości
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze...
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,03 zł
Status: 24h
Niewielkie dziełko wybitnego filozofa i uczonego Alana z Lille (XII w.) było znane w średniowieczu pod wieloma tytułami Doctrinale altum, Proverbia, Liber parabolarum i in. Księga przysłów jest...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,79 zł
Status: 24h
Moda – z francuskiego la mode, od łacińskiego modus, czyli sposób – wedle różnych słowników to obok zmian by tak rzec konfekcyjnych, również „sposób życia”, „szczególny sposób postępowania”,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,68 zł
Status: 24h
Pisma raperswilskie i wspomnienia
Dzieła zebrane Tom 24
Krytyczne wydanie ?Pism zebranych? Stefana Żeromskiego pod redakcją Zbigniewa Golińskiego zaczęło ukazywać się w roku 1981 nakładem SW"Czytelnik". Edycja została zaplanowana na 39 tomów podzielonych...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,09 zł
Status: 24h
Edukacja nie-sentymentalna
O kształceniu dziewcząt różnych stanów w xix wieku
Mówiąc w ogólności, młode panienki daleko prędzej dojrzewają od chłopców, umysł ich prędzej się składa, a tym samym prędzej je niektórymi naukami zatrudnić można (Jędrzej Śniadecki – O fizycznym...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,83 zł
Status: 24h
Filolog stawia pytania o bogatyi zróżnicowany świat znaków, w którym żył pisarz, o sensy znaków, jakie pojawiają się w rozważanym tekście, o dynamikę zmian, które kształtują dzieło, a bardzo często...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,54 zł
Status: 24h
Grzegorz Marzec wpisuje dyskurs pamięciowy w reguły ekonomicznej gry ? podaży i popytu, dowodząc, że na rynku pamięci operujemy już zdezaktualizowanymi, często bezwartościowymi substytutami, które...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,97 zł
Status: 24h
Normy komunikacji
Między retoryką a językiem
Teksty zawarte w tomie Normy komunikacji: między retoryką a językiem są zróżnicowane zarówno pod względem tematyki, obszaru kulturowego i czasowego, do którego się odnoszą, jak również dyscyplin...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,40 zł
Status: 24h
Katastrofy i wypadki
W czasach romantyków
Po raz pierwszy przemknęła mi myśl o tytułowej tematyce, gdy 12 września 2001 roku, w dzień po zamachu na World Trade Center, ujrzałem na Krakowskim Przedmieściu orszak manifestacyjny prowadzony...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,03 zł
Status: 24h
W świetle założeń dawnej Biblioteki Romantycznej, która - według noty zamieszczanej na tylnej okładce tomów - "pragnie dotrzeć do wielogłosowego świata epoki, w której tkwi jedna z ojczyzn...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,34 zł
Status: 24h
Ewa Szczęsna - dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w zakresie poetyki, semiotyki, perswazji wieloznakowych, multimedialnych i interaktywnych tekstów kultury...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,09 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube