HISTORIA IAGELLONICA

HISTORIA IAGELLONICA

Pokaż:
sortuj według:
Paphos Agora Project
Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (
This publication, which is now being bestowed on its readers, opens a new publishing series - Paphos Agora Project. Its purpose is to publish research results of the Jagiellonian University project...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,21 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Książka Średniowieczni Rzymianie i przyroda, choć proponuje nowe spojrzenia na dzieje świata bizantyńskiego, nie jest skierowana wyłącznie do bizantynologów. Pisałem ją z myślą o wszystkich badaczach...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,17 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Poetycki debiut, wybór liryków poświęconych kobietom i kobiecości, z romantyzmem krakowskich pubów i herbaciarni w tle. Wiersze klasyczne w formie, barokowo erudycyjne, pełne literackich aluzji,...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,91 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Oddajemy w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie niezwykle popularnego i wpływowego, a dziś niemal zapomnianego nawet przez specjalistów geograficzno-paradoksograficznego kompendium III-wiecznego...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,95 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Monografii dotyczących kulturotwórczej roli książek wciąż mamy za mało, a te, które traktowałyby o tematyce w realiach prowincjonalnych stanowią rzadkość. Należy zatem z radością powitać książkę []...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,91 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Książka stanowi pierwsze w języku polskim opracowanie poświęcone pradziejom Balearów. Obejmuje ono okres od kolonizacji archipelagu ok. połowy III tysiąclecia p.n.e. do rzymskiego podboju wysp w 123...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,96 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Psychologia boju na przestrzeni dziejów
Człowiek w doświadczeniu granicznym
Stres pola walki i zespół stresu pourazowego towarzyszący jej weteranom są zjawiskiem dopiero od niedawna poddanym badaniom naukowym. Niniejszy tom prezentuje obok siebie artykuły poświęcone...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,19 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
niniejszej pracy zgromadzono teksty będące fragmentami średniowiecznych katalońskich zabytków kultury pisanej. Ich wspólnym mianownikiem są kwestie wyrobu i konsumpcji słodyczy. Wśród nich...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,68 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Gospodarka Galicji 1772-1867
Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii
Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,69 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony z jedenastu różnych studiów na temat doświadczenia jenieckiego. Tytułowa kategoria wymaga jednak kilku porządkujących wyjaśnień. Zwłaszcza że zebrane tu teksty...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,84 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Turecka opończa, belgijska peleryna
Obraz państwa bułgarskiego w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku
Niniejsza monografia podejmuje próbę rekonstrukcji obrazu państwa bułgarskiego w twórczoœci czołowych bułgarskich twórców satyrycznych przełomu XIX oraz XX wieku: Aleko Konstantinowa, Stojana...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,51 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
This volume is dedicated to Professor Maciej Salamon, an outstanding historian and numismatist, an expert on the history of Byzantium and East Central Europe in Late Antiquity and the Middle Ages,...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,64 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Ambasadorzy idei
Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1
Przygotowana przez dr. Tomasza Pudłockiego praca w swojej dziedzinie jest dziełem pionierskim. Składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów. Pierwszy ma charakter wprowadzający i jest próbą ukazania...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,58 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
[….] Jak widzimy: w specyficznych realiach epoki zaborów utworzona na Uniwersytecie Jagiellońskim – w ramach koncesji autonomicznych, jakie otrzymała Galicja w latach sześćdziesiątych XIX w. –...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,65 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Slaktarebenck, czyli Krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,19 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Struktura społeczno-zawodowa mieszczan Oleksa w świetle opisania domów z 1789 roku Historyczna rekonstrukcja topografii miejscowości za pomocą metryki józefińskiej, na przykładzie wsi Zboiska ...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,59 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
W cieniu metus Gallicus
Republika Rzymska wobec mieszkańców północnej Italii od połowy III w. do połowy II w. p.n.e.
Mieszkańcy północnej Italii przed podbojem rzymskim Instrumenta imperii Rzymsko-celtyckie zmagania o północną Italię
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,75 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Autor postawił przed sobą zadanie ukazania portretu zbiorowego poprzez: przeanalizowanie kariery starostów z uwzględnieniem genezy utworzenia stanowiska, ukazanie jego ewolucji, środowisk, z których...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,12 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Amico, socio et viro docto
Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha
Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha zawiera 28 artykułów, których tematyka w większości pokrywa się z zainteresowaniami badawczymi Jubilata - historia XIX i XX wieku, a w...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,66 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Opracowanie autorstwa dr Joanny Zagórskiej-Telegi stanowi niezwykle rzetelne, wieloaspektowe studium obrzędowości pogrzebowej społeczności kultury przeworskiej osiadłych w dorzeczu Liswarty w...
Cena katalogowa: 120,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,32 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Monografia stanowi znaczące dzieło naukowe doświadczonego badacza, od wielu lat zajmującego się problematyką przemysłu tytoniowego w Polsce w dwudziestym wieku, Autora dwóch książek i wielu artykułów...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,14 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Datowane na neolit i wczesną epokę brązu petroglify są jednymi z najbardziej fascynujących prehistorycznych zabytków Wysp Brytyjskich. Tysiące motywów, głównie geometrycznych (m.in. koncentryczne...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,38 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Niniejsza praca nie jest typową biografią. Jej główny cel stanowi zaprezentowanie działalności Erazma Józefa Jerzmanowskiego, będącej przykładem szerokiego i niezwykle pragmatycznego podejścia do...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,84 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Jan Sas-Zubrzycki
architekt, historyk i teoretyk architektury
Jan Sas-Zubrzycki - architekt, urodzony w Tłustem na Podolu, profesor Politechniki Lwowskiej, pierwszy w niepodległej Polsce dziekan Wydziału Architektury tej uczelni. Autor kilkudziesięciu kościołów...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,79 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Liga narodowa 1887-1906
sprawozdania, odezwy, dokumenty. wstęp i opracowanie mateusz werner
Książka zbiera niekiedy ciężko dostępne dokumenty i obrazuje rozwój na przestrzeni kilkunastu lat tajnego, elitarnego ciała decyzyjnego Narodowej Demokracji - od grupy działaczy niepodległościowych...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,74 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Zespół autorski w oparciu o zdefiniowaną przez siebie precyzyjnie kategorie buntu społecznego, dokonał przebadania ważnego aspektu życia społecznego Polski prowincjonalnej w latach wielkiego kryzysu...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,17 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Mieszkańcy Jędrzejowa Anno Domini 1886 należeli do ludzi młodych. Na ogólną liczbę 4506 osób na stałe zamieszkujących miasto dzieci i młodzież w wieku do 19 lat stanowiły 43,41% Odsetek...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,82 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Lehahayer 5
Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich
Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich. Tom 5
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,00 zł
Status: 24h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Niniejsza antologia powstała z mojej własnej inicjatywy. Nie była przedmiotem projektu badawczego, a ukazuje się jedynie dzięki pomocy finansowej Dyrekcji Instytutu Historii Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,30 zł
Status: 36h
HISTORIA IAGELLONICA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HISTORIA IAGELLONICA
Facebook Instagram