Fosze

Fosze

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja ta to niezbędne kompendium wiedzy z zakresu literatury dla uczniów przygotowujących się do matury Część I: Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie, Romantyzm.
Cena katalogowa: 19,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,99 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
W zamyśle zbiór ten ma być odmienny od innych dostępnych na rynku i powinien stanowić dla nich uzupełnienie. Podstawowym jego założeniem jest, aby wszystkie zamieszczone problemy (poza tymi, które...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,35 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
OD AUTORAOd dawna przymierzałem się do napisania tej książki. Po przeczytaniu ?Sąsiadów" Jana Tomasza Grossa, wydanych w 2000 roku, postanowiłem przyśpieszyć swój zamiar. Nie tylko...
Cena katalogowa: 15,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,06 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Obecna książka Teatr młodego aktora zawiera scenariusze przedstawień o różnej tematyce, które zostały napisane przez autorkę dla prowadzonego przez nią szkolnego teatru i zdobyły uznanie młodzieży i...
Cena katalogowa: 19,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,03 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Książka oparta jest na bardzo rozległych studiach autora. Podejmuje niektóre tylko wątki rozległej problematyki teorii edukacji zawodowej, która jest ciągle w stanie tworzenia...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,67 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Książka przeznaczona dla studentów filologii polskiej oraz uczniów klas maturalnych. Umiejscawia teorię literatury w nauce o literaturze i omawia związane z nią problemy w świetle badań czołowych...
Cena katalogowa: 6,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,09 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Głównym adresatem niniejszej publikacji jako podręcznika są studenci szkół wyższych, nauczyciele przedmiotu "przedsiębiorczość" i ci, którzy dopiero zamierzają w sposób profesjonalny prowadzić...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,06 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Książka w której znalazły się wiersze, piosenki i przedstawienia. Są to utwory dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, mające pomóc nauczycielom w przygotowaniu różnych uroczystości.
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,82 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Praca opiekuńczo-wychowawcza świetlicy ogniwem działalności wychowawczej szkoły w świetle literatury pedagogicznej Wademekum planowania i organizacji pracy świetlicy Plan pracy wychowawczej...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,60 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
W dobie komputerów i Internetu brakuje rodzicom i szkole czasu na kształcenie pamięci u dzieci. Okazuje się, że można ją uczynić sprawną i pojemną przez uczenie się dłuższych tekstów...
Cena katalogowa: 10,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,42 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Cena katalogowa: 17,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,85 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra...
Cena katalogowa: 11,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,71 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Tę książkę należy traktować jako wszechstronną i dogłębną monografię zbioru liryków Kazimierza Wierzyńskiego poświęconych marszałkowi Piłsudskiemu, składających się na "dzieło życia" wielkiego poety.
Cena katalogowa: 10,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,41 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Potrzeba szerokich badań i refleksji nad problematyką miłości wynika z założenia, iż misją działalności pedagogicznej jest wielorakie wspomaganie rozwoju człowieczeństwa w człowieku. Miłość jest...
Cena katalogowa: 39,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,10 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
W książce "Ocalić zabite marzenia dziewcząt" autor opisuje ostatnie godziny sześciu pozbawionych życia dziewczynek. Tylko sześciu, chociaż były ich miliony. Ginęły w przeróżnych...
Cena katalogowa: 13,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,44 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Program nauczania
Specjalizacja: Administrowanie platformami edukacyjnymi dla zawodu technik informatyk
Program jest zgodny z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych i rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania szkół publicznych. Jednostki...
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,10 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych procesem wychowania przez sztukę teatralną. Przede wszystkim nauczycieli prowadzących szkolne zespoły teatralne oraz instruktorów...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,31 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Niniejsze opracowanie zawiera wybrane zagadnienia dotyczące przygotowania lekcji wychowania fizycznego w klasach I - III z sześciu podstawowych rodzajów zajęć: zabawy, gry ruchowe, mini - gry...
Cena katalogowa: 9,98 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,38 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Zapis doznań, spostrzeżeń i rozmyślań autorki - podróżniczki przez życie. Pełen światła, kolorów, cieni, radości, smutków i tęsknot. Tego, czego doświadczamy na co dzień. Tego, co przynosi nam los i...
Cena katalogowa: 10,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 3,91 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Ciekawa książeczka z barwnymi ilustracjami pomagająca maluchom w wieku przedszkolnym w nauce alfabetu.
Cena katalogowa: 6,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 4,35 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Niniejsza propozycja wpisuje się w polską tradycję teatru szkolnego, unika łatwego dydaktyzmu, wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska szkolnego zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i do uczniów. (...) Całość urzeka świeżością spojrzenia i przeżycia,
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,67 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Wciąż wzrastający procent dzieci z wadami postawy i związane z nim zainteresowanie nauczycieli i rodziców problematyką gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej legły u podstaw opracowania niniejszych...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,84 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Jest to zbiór zadań z analizy matematycznej z rozwiązaniami. Stanowi ona drugą część zbioru. Zadania są bardzo starannie dobrane do ilustrowanego danego tematu lub problemu. Autor wyjaśnia krok po...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,88 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Program wychowawczy świetlic
Liście wielkiego drzewa życia
Program wychowawczy świetlic - Liście wielkiego drzewa życia. Program wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci, dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Cena katalogowa: 13,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,46 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Pomnik "Wołyńskich" dzieci
Nie zapomnimy o Was
Jest to najnowszy zbiór wierszy tego autora. Jako świadek ludobójstw popełnionych przez Niemców, policję ukraińską i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię wyraża on pamięć o tych niewinnych ofiarach. Ta...
Cena katalogowa: 19,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,68 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Meandry miłości to kolejna praca z cyklu monografii poświęconych pedagogicznym problemom miłości. Należą do niego następujące książki: Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki; Rozwój...
Cena katalogowa: 49,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,74 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Obecny tomik przedstawia życie duchowe współczesnych ludzi: ich niepokój, zagubienie, tęsknoty, poszukiwanie ładu moralnego, relacje z Bogiem i przyrodą.
Cena katalogowa: 9,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,48 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Autor bazując na własnym doświadczeniu zawodowym postanowił zaprezentować bardzo prosty model muzykoterapii grupowej wspomagającej pracę nad komunikacją dzieci z głęboką niepełnosprawnością...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,33 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Wszyscy mamy wpływ na otaczający nas świat, wszyscy jesteśmy jego integralnymi elementami. Zmiany, które jesteśmy w stanie wprowadzić, rozpoczynają się od wzmocnienia poczucia naszej własnej wartości...
Cena katalogowa: 24,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,56 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Niewielu rodzi się geniuszy. Wszystkie dzieci mają mnóstwo talentów. Dlaczego te życiowe szanse są systematycznie w naszych szkołach zaprzepaszczane? Czy winni są rodzice, którzy są zbyt przemęczeni...
Cena katalogowa: 10,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,20 zł
Status: 24h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Facebook Instagram Twitter YouTube