FNCE

FNCE

Pokaż:
sortuj według:
Podjęta tematyka jest z reguły wykładana w dość nudny sposób - w wypadku recenzowanej pozycji nie ma o tym mowy. Książka korzysta z bogatej literatury przedmiotu, narracja jest wartka, a liczne...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,76 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
"W książce pt. "Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2020" przedstawiono absorbcję środków unijnych w Polsce z uwzględnieniem...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,66 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Publikacja podejmuje aktualnie dyskutowaną przez naukowców problematykę wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology, ICT) na bezpieczeństwo....
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,76 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Recenzowana książka stanowi wartościowe ujęcie problemów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej państwa ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym bezpieczeństwa i...
Cena katalogowa: 52,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,60 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Publikacja podejmuje aktualnie dyskutowaną przez naukowców problematykę wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology, ICT) na bezpieczeństwo....
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,79 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
...Autor dokładnie przedstawił etapy odchodzenia od koncepcji notariatu łacińskiego w stronę upaństwowienia tej instytucji, zgodnie z realizowaną ówcześnie praktyką rewolucyjną zmian. Poprzedził to...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,98 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Ostatnimi laty Irak znalazł się w centrum zainteresowania środków masowego przekazu. Od drugiej połowy 2002 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush podniósł na forum międzynarodowym...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,04 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Przemiany polityczne w Azerbejdżanie
Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa.
"Z wielką drobiazgowością kreśli niełatwą drogę tej zakaukaskiej republiki do zbudowania podstaw postradzieckiej państwowości, ukazując liczne, piętrzące się na niej przeszkody, ujawniające się...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,34 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Zdzisław Orłowski zapisał chlubną kartę w walce o niepodległość Polski, jako uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, wojny z bolszewicką Rosją 1919-1920 i III Powstania Śląskiego w 1921 r. Po...
Cena katalogowa: 56,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,62 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność
Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność.
"...szukając odpowiedzi na tezy zawarte w tytule niniejszej monografii, redaktor proponuje, aby najpierw sięgnąć do definicji terminów asocjacja i implikacja. Jest to ciekawy sposób rozpoczęcia...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,31 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
"Niniejsza publikacja, koncentrując się na omówieniu realizacji celów polityki zagranicznej państwa polskiego w jego relacjach z subregionem andyjskim w latach 1918-2018, skupia się na zagadnieniach...
Cena katalogowa: 79,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,10 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Historia zaczyna się w Moskwie, w późne listopadowe popołudnie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,44 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Autor w sposób oryginalny, odmienny niż w naszym kręgu kulturowym, postrzega problematykę cyberbezpieczeństwa, co ewidentnie jest wartością dodaną tej publikacji. To niestandardowe podejście...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,22 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Opracowanie przygotowane przez dra Stanisława Hałaburę jest wartościowym i wyczerpującym studium tytułowego zagadnienia. Zawiera ono dogłębną analizę problemu oraz przedstawia sposoby walki z tym...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,31 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Proponowana książka jest interesującą pozycją, wnoszącą wiele do naszej wiedzy o obecnej Ukrainie. Porządkuje istniejący stan wiedzy i uzupełnia go w istotny sposób, wykorzystuje imponujący zasób...
Cena katalogowa: 71,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,11 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Praca adwokatura Wrocławska w latach 1946-1958 autorstwa Tomasza Chłopeckiego jest wyjątkowym i interesującym ujęciem tytułowego zagadnienia. Została napisana z wykorzystaniem bardzo bogatego...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,15 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
"(...) Opracowanie wnosi wiele nowych i ważnych elementów - zarówno w wymiarze metodologicznym, poznawczym, jak i utylitarnym - w obszarze nauki o polityce, internacjologii oraz sekuritologii....
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,77 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
"W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej" to nader oryginalna propozycja. Spośród licznych prac z zakresu nauk społecznych podejmujących kwestie bezpieczeństwa oraz teorii polityki,...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,96 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Książka reprezentuje niezbyt często spotykany na naszym rynku wydawniczym rodzaj literatury podróżniczej. Łączy bowiem opis wyprawy, jej epizodów, spotkań, rozmów i impresji z pogłębioną refleksją...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,21 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Wzrastające zastosowanie środków obezwładniających przez służby mundurowe, a nawet przez osoby fizyczne, powinno skłaniać do refleksji, czy zjawisko to ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo obywateli...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,34 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
…wysiłek badawczy związany ze sprecyzowaniem terminu bezpieczeństwa publicznego wykorzystuje wiodącą w nauce metodę empiryczną i wnioskowanie indukcyjne, przechodzące od rozpoznania tego, co...
Cena katalogowa: 46,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,04 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Miedzynarodowy obrót bronią konwencjonalną
Bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo
Praca Marcina Sobonia jest wynikiem jego wieloletnich badań nad problematyką handlu bronią konwencjonalną we współczesnym świecie. Do tego tematu podszedł z widoczną pasją badawczą, dociekliwością...
Cena katalogowa: 56,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,49 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Służby specjalne są lub też pretendują do bycia tym elementem otaczającego nas świata, który znacznie więcej wie o nas niż my o nim. Dynamika nasilania się inwigilacji, jakiej poddawane jest za ich...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,59 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Treści zawarte w książce opierają się na teoriach powszechnie stosowanych w analizach politologicznych. Autor podjął udaną próbę adaptacji tychże teorii do omówienia tematu bezpieczeństwa, umiejętnie...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,04 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Dialog i uprzedzenie
Islam w III Rzeczypospolitej
„Dialog i uprzedzenie…” podejmuje bardzo nośną ostatnimi czasy problematykę obecności islamu w Polsce. Popularność tego tematu nie znajduje jednak odzwierciedlenia w jakości publikacji. Dominują...
Cena katalogowa: 37,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Monografia "Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną. Uwarunkowania, wyzwania, efekty" pod red. Tadeusza Wallasa i Radosława Fiedlera stanowi kompleksową diagnozę bieżących zagadnień w obszarze...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,57 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Przedstawiona monografia jest znaczącym wydarzeniem wydawniczym, gdyż wypełnia istniejącą lukę w wiedzy o teorii i praktyce wojen i konfliktów zbrojnych oraz sztuce wojennej XXI wieku. z...
Cena katalogowa: 73,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,37 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
"Poprzedzające wybuch II wojny światowej pięć lat to pod wieloma względami niezwykle interesujący okres dziejów naszego państwa. Nic w tym dziwnego. Jest to czas, w którym losy Polski i Europy oraz...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,90 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
"Praca jest ciekawym studium przypadku. Autor wykazuje się kompetencją, przedstawiając problematykę północnokaukaskich konfliktów…." Z recenzji wydawniczej dr hab. Piotra Grochmalskiego, prof....
Cena katalogowa: 61,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,61 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
The reviewed monograph has both cognitive and practical value. The cognitive value results from the authors' scientific analysis of significant problems that have not yet been researched. The...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,76 zł
Status: 24h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
Facebook Instagram Twitter YouTube