ENETEIA

ENETEIA

Pokaż:
sortuj według:
Książka mówi o profesjonalizacji systematycznego dochodzenia prawdy w procesie karnym, szczególnie w jego wstępnej fazie postępowaniu przygotowawczym. Tak jak mamy alternatywne metody rozwiązywania...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Psychodrama Elementy teorii i praktyki
Elementy teorii i praktyki
Pierwsza polska praca zbiorowa poświęcona teorii i praktyce psychodramy. Wśród tematów: założenia teorii Moreno, kreatywność, role i ich znaczenie, zjawisko oporu, podejście integracyjne z...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,89 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Autorzy książki przedstawiają w popularny sposób podstawowe nurty, szkoły i metody współczesnej psychoterapii, odpowiadając na różne pytania, które mogą nurtować osoby zainteresowane psychoterapią...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,35 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Archetypy mity symbole
Refleksje jungowskie o psyche. Rozmawia Jaszewska Maja
Rozmowy tworzące tę książkę łączy próba spojrzenia na człowieka, historię i religię z perspektywy teorii archetypów Junga. Tematy dialogów dotykają kwestii „granicznych”, odsłaniają naturę procesów...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,94 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Książka stanowi gruntowną analizę Jungowskiej koncepcji archetypów, opartą na rzetelnym studium oryginalnego tekstu twórcy psychologii analitycznej. Pojęcie archetypu ma zasadniczą wartość dla...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,56 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Drogi do zdrowia
Listy terapeutyczne do alkoholików i ich bliskich
Książka stanowi  zbiór rozmów z osobami, których dotknęły problemy alkoholowe. Autor prowadzi dialogi z tymi, którzy nie wiedzą jak pomóc mężowi albo nie mogą wybaczyć, że matka piła. Opowiada o...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,67 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Jest to prawdziwie akademicki podręcznik. Autorzy przedstawiają podstawowe i specyficzne szkoły terapeutyczne, dokonując wszechstronnej analizy zjawisk zachodzących w toku psychoterapii i dotyczących...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,74 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Wrastanie w kulturę
Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym
Książka w nowatorski sposób podejmuje zagadnienie związków między edukacją a kulturą z perspektywy psychologii narracyjnej. Autorka wykazuje, że istotną rolę w procesie wychowania odgrywają narracje...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,33 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Ten numer podejmuje zagadnienie korelacji psyche i techne - psychologii i kultury. Zjawisko to jest niezwykle ciekawe i złożone. Wiele wskazuje na to, że na naszych oczach świat technokracji...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,30 zł
Status: 24h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Kobiecość w rozwoju
Psychologia współczesnej kobiety
Autorka w książce stwierdza, że akceptacja i rozwijanie własnej kobiecości nie jest zadaniem łatwym dla kobiety czy dorastającej dziewczyny. Bywa , że rezygnują one z kobiecości spychają ją w cień....
Cena katalogowa: 29,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,04 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Potencjalność Byt, chaos, nicość
Rozważania metafizyczne
Autor przedstawia teorię tego, co uzupełnia nasze codzienne doświadczanie rzeczywistości - tego, co metafizyczne. Wykazuje, że rzetelne myślenie o tym, co nieskończone i ostateczne, wymaga przyjęcia...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,99 zł
Status: 24h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Książka zawiera analizy z pogranicza literatury, mitologii, socjologii, religii, filozofii kultury. Omawia wkład psychologii głębi i psychoterapii (Freud, Fromm, Jung, Erikson i in.) we współczesne...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,12 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Albo albo percepcja
Psychika wrażeniowa
Zeszyt ten kontynuuje temat czterech podstawowych funkcji psychicznych Junga, który stwierdził, że w opisie psychiki i jednej z jej ważniejszych instancji - ego - nie da się zredukować ilości funkcji...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,41 zł
Status: 24h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Głównym celem monografii jest zwrócenie uwagi na doniosłość koncepcji Junga dla współczesnej pedagogiki, szczególnie w zakresie relacji pedagogicznych. Spojrzenie przez pryzmat procesów nieświadomych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,11 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Wewnętrzny nauczyciel człowieka
eseje z teologii egzystencjalnej
Książka prezentuje wieloaspektowe podejście do człowieka, zawiera analizy na styku refleksji filozoficznej i teologicznej. Autor szkicuje optymistyczną wizję człowieka jako osoby, ukazuje go jako...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,48 zł
Status: 24h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Tematem książki jest wzajemne przenikanie się poszukiwań duchowych i patologii, co bywa przyczyną mylenia duchowości z narcyzmem, religii czy psychologii z ideologią, doświadczeń transcendentnych z...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,38 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Zróżnicowany kulturowo świat arabski, mimo wszelkich podziałów i konfliktów, zachowuje swoją oryginalną tożsamość. Zgodnie z przedmuzułmańską tradycją, żyją jeszcze plemiona, którymi kierują...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,20 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Grupowy trening balintowski
Teoria i zastosowanie
Książka przedstawia postać, teorię i metodę Michaela Balinta, który wprowadził nowe formy doskonalenia kompetencji lekarzy rodzinnych, a potem jego podejście spotkało się z szerokim zainteresowaniem...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,84 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Droga do mądrości wiedzie krętymi drogami. Wiele ścieżek do głębokiej wiedzy można odkryć nie tylko na uniwersytetach, ale także w baśniach, często dziś zapomnianych. Jak dowodzi tego współczesna...
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,92 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Publikacja omawia szeroko diagnostyczne i terapeutyczne znaczenie psychodramy oraz zasady funkcjonowania małej grupy opartej na psychodramie. Uzupełnia ona inne rodzaje leczenia, w tym analityczną...
Cena katalogowa: 39,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,78 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Filozofia osobowości
od antycznej teorii duszy do współczesnej teorii osoby
Książka omawia podstawowe zagadnienia filozofii człowieka - od starożytności (Platon, Arystoteles, Plotyn) do współczesnej psychologii głębi oraz personalizmu XX wieku (Bergson, Freud, Jung, Allport,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Bracia Grimm i siostra śmierć
O sztuce życia i umierania
Od czasów średniowiecza nigdy nie zajmowano się tak intensywnie umieraniem i śmiercią jak obecnie. Każdego dnia przybywa nowych portali internetowych, wydawnictw, książek, filmów, seminariów,...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,91 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Edukacja i terapia przez sztukę
Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych
Arteterapia to dziedzina wiedzy rozwijająca się na pograniczu pedagogiki, psychologii i sztuki. Jej istotą jest lecznicze oddziaływanie na system psychiczny oraz na określone formy zachowania poprzez...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,84 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Droga powstaje, gdy idziesz
Psychologia procesu w praktyce
W książce opisana jest historia powstania pracy z procesem, aktualne kierunki jej rozwoju, a także podstawowe założenia i narzędzia, którymi ona dysponuje. (...) Studia przypadków i propozycje...
Cena katalogowa: 37,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,78 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Unikalna książka przybliżająca myślenie, wyobraźnię i tradycję kultury arabsko-muzułmańskiej. Autorka odnosi się do takich kluczowych przejawów religii i kultury świata muzułmańskiego, jak przesłanie...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,81 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Psychologia procesu
Teoria i praktyka
"Psychologia procesu. Teoria i praktyka" to zmienione i poszerzone wydanie antologii, która ukazała się w 2003 roku pod tytułem "Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce"....
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,30 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Książka jest poświęcona znaczeniu myśli Karola Gustawa Junga dla polskiej myśli naukowej, środowiska ludzi sztuki i kultury. Wątki idei Jungowskich inspirowały i inspirują przedstawicieli różnych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,33 zł
Status: 24h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Wielcy wizjonerzy
Czyli filozofia psychologicznie oswajana
Studenci nauk o człowieku bywają często zniechęceni filozofią, która wydaje się nie mieć nic albo niewiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi. Ta książka jest zaproszeniem do odkrycia wątków...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,75 zł
Status: 24h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Tożsamość człowieka, opowieść o sobie powstaje w relacjach z osobami znaczącymi, w ich ewaluacjach i sposobach rozumienia rzeczywistości – jest zanurzona w systemie rodzinnych znaczeń. Niniejsza...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,25 zł
Status: 24h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Dramat "Znikająca władza" odsłania kulisy małej i wielkiej polityki. Osłabionego przywódcę w schyłkowym okresie jego władzy usuwają nie przeciwnicy, lecz niedawni współpracownicy. Aby zachować...
Cena katalogowa: 22,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,17 zł
Status: 36h
ENETEIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ENETEIA
Facebook Instagram