ELIPSA Dom wydawniczy

ELIPSA Dom wydawniczy

Pokaż:
sortuj według:
Praca wzbogaca dotychczasowy dorobek nauk o bezpieczeństwie. Przede wszystkim czyni z tematu bezpieczeństwa jako wartości konstytucyjnej pełnoprawny obszar badań, łącząc w całość szereg kontekstów...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,86 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Rok 1918 i poprzedzające go doświadczenie Wielkiej Wojny w polskiej pamięci kulturowej to temat badawczy, który – z jednej strony – ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej zasługuje na dalsze,...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,88 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia prezentuje wyniki badań, których celem było uszczegółowienie analizy systemu Unii Europejskiej i jej otoczenia oraz znalezienie nowych sposobów opisu relacji: państwa członkowskie a...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,48 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Jest to nowe, piąte uaktualnione, wydanie podręcznika korespondencji dyplomatycznej. Korespondencja dyplomatyczna, to wyjątkowy aspekt wiedzy zawodowej dyplomaty. Wyjątkowość ta wynika m.in. z...
Cena katalogowa: 67,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,39 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem niniejszej pracy jest funkcjonowanie różnych sposobów i form reprezentowania interesów oraz możliwości ich wykorzystania przez poszczególnych reprezentantów interesów grupowych....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,97 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka jest kontynuacją projektu, którego pierwsza część została opublikowana na początku 2018 r. – Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE....
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,57 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia dr D. Heidrich Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa jest ważna z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, rozwija i...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,97 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Euranet Plus Europejski głos w twoim domu
Radio w procesie europeizacji
Autorka w rozważaniach teoretycznych bardzo trafnie łączy zagadnienie europeizacji (zwykle wykorzystywane do charakterystyki procesów politycznych) z procesem komunikacji na przykładzie projektu...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,72 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem monografii jest funkcjonowanie instytucji oraz mechanizmów demokratycznych na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form partycypacji obywatelskiej. Badania zostały...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,96 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja traktuje o bezdyskusyjnym problemie związanym z aktywnością polityczną kobiet . Autorki w drobiazgowy sposób weryfikują szereg hipotez, np.: co decyduje, że w szeroko rozumianej polityce...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,59 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja, z uwagi na przedmiot badań i metodologię może być nazwana próbą empirycznej weryfikacji pewnych założeń teoretycznych. Przedmiotem badania jest natężenie postaw wobec bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,76 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The present publication is one of the outcomes of research cooperation spanning two decades in the field of Indian literature and art between the South Asian Studies centres of five academic...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,42 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Demokratyczne państwo prawa przechodzi współcześnie – jeżeli nie poważny kryzys – to co najmniej daleko idące przeobrażenia. Konsensus, który w latach dziewięćdziesiątych święcił swoje triumfy – na...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,98 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
W pracy podjęty został problem uczestnictwa regionów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej. Autor na podstawie własnych badań i literatury...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,96 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor podejmuje jedno z ważniejszych zagadnień współczesnego systemu politycznego jakim jest tzw. współdecydowanie. Rozpatruje kluczowe generalia i ważne detale związane z problematyką...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,73 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka dotyczy dzieł prawnych, które powstały od początków państwa do upadku Cesarstwa Etiopskiego w 1974 roku. Publikacja jest próbą przedstawienia procesów, które doprowadziły do zmian w prawnym...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,00 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,57 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja poświęcona jest życiu i działalności duszpasterskiej prawosławnego księdza, św. Bazylego Martysza. Ksiądz Bazyli urodził się 20 lutego 1874 roku w Szechowicach, na Ziemi Chełmskiej. W...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,42 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka Bartłomieja Biskupa wpisuje się w katalog publikacji niezbędnych do analiz komunikowania politycznego. Pogłębione badania odnoszą się do pozycji i roli rzeczników prasowych rządów w Polsce po...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,88 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The present volume is the result of the International Conference “Mongolia and the Mongols: Past and Present” held in the University of Warsaw on November 23–24, 2015. The conference enabled...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,36 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor, sięgając do światowego dorobku teoretycznego nauk o polityce, a także nawiązując do swojego wcześniejszego spojrzenia na tę problematykę, przedstawia w tym opracowaniu pewne refleksje na temat...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,48 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,14 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem opracowania są funkcjonujące we współczesnym języku chińskim substytucje nazwisk noszonych przez Polaków, przedstawione na szerokim tle różnic kulturowych i językowych pomiędzy Polską a...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,30 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka poświęcona jest dziewiętnastowiecznej kulturze słowackiej, a zwłaszcza tym latom, kiedy kształtowała się nowoczesna idea narodowa. Był to okres burzliwych nierzadko sporów, jakie toczyły się...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,14 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Używając instrumentów współczesnego literaturoznawstwa kulturowego, antropologii, socjologii, nowej historiografii, książka ta podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyobrażenie o początkach...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,72 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem studiów składających się na publikację jest problematyka rozmaitych związków zachodzących między polityką a mediami. Autorzy podjęli w swych rozważaniach szerokie spektrum zagadnień –...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,11 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
In this research, the Author focuses on the analysis trends reshaping international business theory and policy. According to the foreign trade policy theory, further trade liberalisation and improved...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,06 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Social Actors in the Housing Policy Process
A Constructivist Perspective
The main issue of the research in this work is involvement of social actors in the housing policy process. The literature review leads the author to conclude that in housing studies there exists a...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,76 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Badanie nad świadomością grafotaktyczną w Polsce ma ciągle jeszcze charakter pionierski. Dlatego Autorka włożyła wiele pracy, aby polskiemu czytelnikowi przybliżyć stan badań światowych nad tą...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,88 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Facebook Instagram Twitter YouTube