ELIPSA Dom wydawniczy

ELIPSA Dom wydawniczy

Pokaż:
sortuj według:
Pamiętnik jest zapisem prawdziwych przeżyć dziewczyny, później kobiety, która przeszła przez piekło uzależnienia i której, jako jednej z nielicznych, udało się przezwyciężyć nałóg.Jest lekturą...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,55 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Gra o węgiel
Socjologiczne uwarunkowania konfliktu wokół planów powstania kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim
Monografia stanowi obszerne i wyczerpujące studium teoretyczno-empiryczne dotyczące konfliktu wokół przemysłu wydobywczo-energetycznego. Autorka analizuje sytuację konfliktową wokół planów powstania...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,16 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja, z uwagi na przedmiot badań i metodologię może być nazwana próbą empirycznej weryfikacji pewnych założeń teoretycznych. Przedmiotem badania jest natężenie postaw wobec bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,94 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka jest kontynuacją projektu, którego pierwsza część została opublikowana na początku 2018 r. – Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE....
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,18 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,52 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka dotyczy dzieł prawnych, które powstały od początków państwa do upadku Cesarstwa Etiopskiego w 1974 roku. Publikacja jest próbą przedstawienia procesów, które doprowadziły do zmian w prawnym...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,84 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka poświęcona jest dziewiętnastowiecznej kulturze słowackiej, a zwłaszcza tym latom, kiedy kształtowała się nowoczesna idea narodowa. Był to okres burzliwych nierzadko sporów, jakie toczyły się...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,41 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor podejmuje jedno z ważniejszych zagadnień współczesnego systemu politycznego jakim jest tzw. współdecydowanie. Rozpatruje kluczowe generalia i ważne detale związane z problematyką...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,30 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The present publication is one of the outcomes of research cooperation spanning two decades in the field of Indian literature and art between the South Asian Studies centres of five academic...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,30 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja traktuje o bezdyskusyjnym problemie związanym z aktywnością polityczną kobiet . Autorki w drobiazgowy sposób weryfikują szereg hipotez, np.: co decyduje, że w szeroko rozumianej polityce...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,50 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia dr D. Heidrich Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa jest ważna z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, rozwija i...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,39 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Euranet Plus Europejski głos w twoim domu
Radio w procesie europeizacji
Autorka w rozważaniach teoretycznych bardzo trafnie łączy zagadnienie europeizacji (zwykle wykorzystywane do charakterystyki procesów politycznych) z procesem komunikacji na przykładzie projektu...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,95 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem monografii jest funkcjonowanie instytucji oraz mechanizmów demokratycznych na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form partycypacji obywatelskiej. Badania zostały...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,57 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Głównym celem monografii jest ustalenie inwentarza grafemów i alografów współczesnego języka polskiego, a następnie dokonanie funkcjonalnego opisu jednostek podsystemów grafematycznego i...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,84 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor, sięgając do światowego dorobku teoretycznego nauk o polityce, a także nawiązując do swojego wcześniejszego spojrzenia na tę problematykę, przedstawia w tym opracowaniu pewne refleksje na temat...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,41 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,92 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
This volume brings together the papers presented by Polish scholars at the ECSAS 2016 (European Conference on South Asian Studies 2016) – the 24th conference of the European Association for South...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,70 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka odnosi się do problematyki rozwoju regionu. Poruszone są w niej dwa wiodące problemy – klastrowanie i marketing terytorialny. Wybór przedstawionych opcji rozwoju regionalnego został dokonany...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,62 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia poświęcona jest porównaniu działalności gospodarczej samorządu gminnego w Polsce i Niemczech. W pracy zweryfikowano założenie, że samorząd gminny mógłby optymalizować wykonywanie zadań...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,00 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia stanowi zbiór artykułów dotyczących w części ogólnych zagadnień zarządzania bezpieczeństwem, ale głównie problematyki zarządzania kryzysowego w skali lokalnej. Dla czytelnika mogą być...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,84 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książkę należy uznać za pozycję bardzo ważną w kontekście wyzwań, jakie napotyka w swym rozwoju sektor elektroenergetyczny, czyli produkcja, przesył, dystrybucja i sprzedaż takich podstawowych...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,41 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Kryzys imigracyjny w Europie
w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018
Jest to pierwsza na rynku wydawniczym praca, w której dokonano tak wnikliwej analizy dyskursu kryzysu imigracyjnego obecnego w debatach parlamentarnych i wypowiedziach polskich polityków. Autor jako...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,56 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Wybrane systemy współpracy międzynarodowej
w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Monografia pod redakcją naukową Tomasza Kownackiego została poświęcona ważnemu problemowi poznawczemu w postaci systemów współpracy międzynarodowej w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa....
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,74 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Badanie nad świadomością grafotaktyczną w Polsce ma ciągle jeszcze charakter pionierski. Dlatego Autorka włożyła wiele pracy, aby polskiemu czytelnikowi przybliżyć stan badań światowych nad tą...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,21 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja dotyczy bardzo aktualnych zagadnień, które teoretycy mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa dopiero badają, czyli wyzwań etycznych, jakie powstają w wyniku upowszechniania się...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,33 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka autorstwa kilku czołowych politologów z warszawskiego środowiska naukowego jest próbą diagnozy stanu nauk o polityce w Polsce. W swoim założeniu publikacja ta łączy samorefleksję nad stanem...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,70 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Niniejsza książka jest zbiorem naukowych artykułów napisanych przez doktorantów II i III roku studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorów łączą dwie...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,05 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autorzy książki podjęli niezwykle istotny problem efektywnego wytwarzania, dostarczania i zużycia energii cieplnej co stanowi obecnie jeden z najważniejszych priorytetów w krajowej polityce...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,21 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Globalne zarządzanie i jego aktorzy
W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata
Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W książce...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,78 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Lobbing jest zjawiskiem typowym dla demokratycznych ustrojów politycznych, jak również dla systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Publikacja jest kompendium aktualnej wiedzy na temat...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,41 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Facebook Instagram