ELIPSA Dom wydawniczy

ELIPSA Dom wydawniczy

Pokaż:
sortuj według:
Nowe, zaktualizowane wydanie znakomitego przewodnika po muzyce rozrywkowej od początków rock and rolla w latach 50. XX w. po rok 2017. Opisy albumów, ciekawostki, listy utworów, ponad 900...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,91 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka przedstawia rozwój wiedzy i ludzkiej kreatywności na przestrzeni tysięcy lat. Obejmuje wiele dziedzin, m.in. nauki społeczne (w tym filozofię, politologię) i ścisłe, architekturę, sztukę...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,34 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie studiów o charakterze przeglądowym: Studium I Badania nad mową dziecka. Przegląd kierunków i teorii badań nad mową dziecka przedstawia...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,71 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Kanon filmów. Historia kinematografii od jej początków po obrazy z 2016 roku. W książce znajdują się omówienia najważniejszych dzieł sztuki filmowej, które powinien zobaczyć każdy miłośnik kina....
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,69 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Media i dziennikarstwo
Struktury dyskursu i hegemonia
Książka jest próbą ujęcia współczesnego dziennikarstwa i mediów w kontekstach powiązanych z teoretycznie rozumianą kategorią dyskursu (w ujęciu Michela Foucaulta oraz Ernesto Laclau i Chantal...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,80 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Praca wzbogaca dotychczasowy dorobek nauk o bezpieczeństwie. Przede wszystkim czyni z tematu bezpieczeństwa jako wartości konstytucyjnej pełnoprawny obszar badań, łącząc w całość szereg kontekstów...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,94 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Celem publikacji jest przybliżenie wiedzy z zakresu problematyki postępowania dyscyplinarno-karnego w Policji w wymiarze podmiotowo-przedmiotowym, materialno-formalno-prawnym, proceduralnym i...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,15 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor dokonuje analizy porównawczej marketingu politycznego i ekonomicznego. Powstaje pytanie czy „produkt polityczny” jest przynajmniej w takiej części zbliżony do klasycznego produktu...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,65 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Słownik suahili-polski zawiera ok. 6 tysięcy haseł. Przy ich wyborze kierowano się częstotliwością występowania we współczesnym języku suahili oraz przydatnością w codziennych konwersacjach. Siatka...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,69 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka odnosi się do problematyki rozwoju regionu. Poruszone są w niej dwa wiodące problemy – klastrowanie i marketing terytorialny. Wybór przedstawionych opcji rozwoju regionalnego został dokonany...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,37 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Artykuły zamieszczone w książce dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. Oprócz najbardziej rozpoznawanego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych mowa również ...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,03 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
W monografii przedstawiono najważniejsze aspekty i uwarunkowania, w tym prawne i ekonomiczno-finansowe, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,03 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem studiów składających się na publikację jest problematyka rozmaitych związków zachodzących między polityką a mediami. Autorzy podjęli w swych rozważaniach szerokie spektrum zagadnień –...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,30 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Używając instrumentów współczesnego literaturoznawstwa kulturowego, antropologii, socjologii, nowej historiografii, książka ta podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyobrażenie o początkach...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,10 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,15 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
W czterdziestoleciu działalności Instytutu Polityki Społecznej zainteresowania badawcze jego pracowników w pewnych dziedzinach były niezmienne, a w innych ulegały zmianom. Od początku przedmiotem...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,68 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,03 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka poświęcona jest dziewiętnastowiecznej kulturze słowackiej, a zwłaszcza tym latom, kiedy kształtowała się nowoczesna idea narodowa. Był to okres burzliwych nierzadko sporów, jakie toczyły się...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,60 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest etyczna analiza zjawiska mobbingu z wykorzystaniem ustaleń psychologicznych. Mobbing można ujmować na wiele sposobów: jako patologię relacji między...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,71 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem niniejszej pracy jest funkcjonowanie różnych sposobów i form reprezentowania interesów oraz możliwości ich wykorzystania przez poszczególnych reprezentantów interesów grupowych....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,04 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autorzy poszczególnych opracowań to w większości badacze, którzy są jednocześnie logopedami praktykami. Reprezentują różne polskie ośrodki naukowe, w których kształci się logopedów. Na podstawie...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,96 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem rozprawy jest opis badań nad wymową polskich samogłosek nosowych oraz spółgłoski bocznej. Celem badań było opracowanie normatywnego opisu realizacji wymienionych dźwięków mowy na...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,61 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor, sięgając do światowego dorobku teoretycznego nauk o polityce, a także nawiązując do swojego wcześniejszego spojrzenia na tę problematykę, przedstawia w tym opracowaniu pewne refleksje na temat...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,98 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem opracowania są funkcjonujące we współczesnym języku chińskim substytucje nazwisk noszonych przez Polaków, przedstawione na szerokim tle różnic kulturowych i językowych pomiędzy Polską a...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,14 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The present volume is the result of the International Conference “Mongolia and the Mongols: Past and Present” held in the University of Warsaw on November 23–24, 2015. The conference enabled...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,10 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Jest to nowe, piąte uaktualnione, wydanie podręcznika korespondencji dyplomatycznej. Korespondencja dyplomatyczna, to wyjątkowy aspekt wiedzy zawodowej dyplomaty. Wyjątkowość ta wynika m.in. z...
Cena katalogowa: 67,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,05 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia prezentuje wyniki badań, których celem było uszczegółowienie analizy systemu Unii Europejskiej i jej otoczenia oraz znalezienie nowych sposobów opisu relacji: państwa członkowskie a...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,98 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja poświęcona jest życiu i działalności duszpasterskiej prawosławnego księdza, św. Bazylego Martysza. Ksiądz Bazyli urodził się 20 lutego 1874 roku w Szechowicach, na Ziemi Chełmskiej. W...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,83 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
W pracy podjęty został problem uczestnictwa regionów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej. Autor na podstawie własnych badań i literatury...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,95 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Facebook Instagram Twitter YouTube