ELIPSA Dom wydawniczy

ELIPSA Dom wydawniczy

Pokaż:
sortuj według:
Kanon filmów. Historia kinematografii od jej początków po obrazy z 2016 roku. W książce znajdują się omówienia najważniejszych dzieł sztuki filmowej, które powinien zobaczyć każdy miłośnik kina....
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,28 zł
Status: 48h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia dr D. Heidrich Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa jest ważna z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, rozwija i...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor, sięgając do światowego dorobku teoretycznego nauk o polityce, a także nawiązując do swojego wcześniejszego spojrzenia na tę problematykę, przedstawia w tym opracowaniu pewne refleksje na temat...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,72 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Kryzys imigracyjny w Europie
w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018
Jest to pierwsza na rynku wydawniczym praca, w której dokonano tak wnikliwej analizy dyskursu kryzysu imigracyjnego obecnego w debatach parlamentarnych i wypowiedziach polskich polityków. Autor jako...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,45 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowych w obszarze problematyki funduszy europejskich, uwzględniającą okres półmetka siedmioletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020....
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,43 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka przedstawia rozwój wiedzy i ludzkiej kreatywności na przestrzeni tysięcy lat. Obejmuje wiele dziedzin, m.in. nauki społeczne (w tym filozofię, politologię) i ścisłe, architekturę, sztukę...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,57 zł
Status: 48h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Bezład warszawski
O erozji i odnowie przestrzeni publicznych
Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do gentryfikacji i napięć tożsamościowych? Analogicznie, czy ogólnokrajowym i lokalnym projektom modernizacyjnym musi nieuchronnie towarzyszyć...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Filozofia słowa klasycznej i poklasycznej sankhji
klasycznej i poklasycznej sankhji
Książka stanowi pierwsze systematyczne i wszechstronne studium poświęcone filozofii języka sankhji (sa?khya) – jednej z najważniejszych indyjskich tradycji filozoficznych uznających autorytet Wed...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,14 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Interwencja logopedyczna
Zagadnienia ogólne i praktyka
Tom VIII serii wydawniczej „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka” zawiera teksty, które opatrzyliśmy wspólnym tytułem „Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka”. Tak sformułowany tytuł...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,58 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autorzy pracy podjęli naukową dyskusję dotyczącą wpływu dylematów cywilizacyjnych na kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jako przedmiot badań...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Zarządzanie publiczne stanowi jedną z kluczowych orientacji badawczych na gruncie praktycznie zorientowanych nauk społecznych. Jednocześnie jest to kluczowy wymiar funkcjonowania sfery publicznej....
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,70 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Jest to nowe, piąte uaktualnione, wydanie podręcznika korespondencji dyplomatycznej. Korespondencja dyplomatyczna, to wyjątkowy aspekt wiedzy zawodowej dyplomaty. Wyjątkowość ta wynika m.in. z...
Cena katalogowa: 67,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,37 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Używając instrumentów współczesnego literaturoznawstwa kulturowego, antropologii, socjologii, nowej historiografii, książka ta podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyobrażenie o początkach...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,40 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie studiów o charakterze przeglądowym: Studium I Badania nad mową dziecka. Przegląd kierunków i teorii badań nad mową dziecka przedstawia...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,18 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The present volume is the result of the International Conference “Mongolia and the Mongols: Past and Present” held in the University of Warsaw on November 23–24, 2015. The conference enabled...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,40 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Głównym celem monografii jest ustalenie inwentarza grafemów i alografów współczesnego języka polskiego, a następnie dokonanie funkcjonalnego opisu jednostek podsystemów grafematycznego i...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,31 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka dotyczy dzieł prawnych, które powstały od początków państwa do upadku Cesarstwa Etiopskiego w 1974 roku. Publikacja jest próbą przedstawienia procesów, które doprowadziły do zmian w prawnym...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,11 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The present publication is one of the outcomes of research cooperation spanning two decades in the field of Indian literature and art between the South Asian Studies centres of five academic...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,44 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Demokratyczne państwo prawa przechodzi współcześnie – jeżeli nie poważny kryzys – to co najmniej daleko idące przeobrażenia. Konsensus, który w latach dziewięćdziesiątych święcił swoje triumfy – na...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,47 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Euranet Plus Europejski głos w twoim domu
Radio w procesie europeizacji
Autorka w rozważaniach teoretycznych bardzo trafnie łączy zagadnienie europeizacji (zwykle wykorzystywane do charakterystyki procesów politycznych) z procesem komunikacji na przykładzie projektu...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,58 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autorzy poszczególnych opracowań to w większości badacze, którzy są jednocześnie logopedami praktykami. Reprezentują różne polskie ośrodki naukowe, w których kształci się logopedów. Na podstawie...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,58 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest etyczna analiza zjawiska mobbingu z wykorzystaniem ustaleń psychologicznych. Mobbing można ujmować na wiele sposobów: jako patologię relacji między...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,18 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem opracowania są funkcjonujące we współczesnym języku chińskim substytucje nazwisk noszonych przez Polaków, przedstawione na szerokim tle różnic kulturowych i językowych pomiędzy Polską a...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,76 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem studiów składających się na publikację jest problematyka rozmaitych związków zachodzących między polityką a mediami. Autorzy podjęli w swych rozważaniach szerokie spektrum zagadnień –...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,58 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
In this research, the Author focuses on the analysis trends reshaping international business theory and policy. According to the foreign trade policy theory, further trade liberalisation and improved...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,23 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem monografii jest funkcjonowanie instytucji oraz mechanizmów demokratycznych na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form partycypacji obywatelskiej. Badania zostały...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,45 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka Bartłomieja Biskupa wpisuje się w katalog publikacji niezbędnych do analiz komunikowania politycznego. Pogłębione badania odnoszą się do pozycji i roli rzeczników prasowych rządów w Polsce po...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,72 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja traktuje o bezdyskusyjnym problemie związanym z aktywnością polityczną kobiet . Autorki w drobiazgowy sposób weryfikują szereg hipotez, np.: co decyduje, że w szeroko rozumianej polityce...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,40 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Social Actors in the Housing Policy Process
A Constructivist Perspective
The main issue of the research in this work is involvement of social actors in the housing policy process. The literature review leads the author to conclude that in housing studies there exists a...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,63 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Facebook Instagram Twitter YouTube