ELIPSA Dom wydawniczy

ELIPSA Dom wydawniczy

Pokaż:
sortuj według:
Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,52 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Publikacja, z uwagi na przedmiot badań i metodologię może być nazwana próbą empirycznej weryfikacji pewnych założeń teoretycznych. Przedmiotem badania jest natężenie postaw wobec bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,75 zł
Status: dostępne od ręki
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest etyczna analiza zjawiska mobbingu z wykorzystaniem ustaleń psychologicznych. Mobbing można ujmować na wiele sposobów: jako patologię relacji między...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,38 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka jest kontynuacją projektu, którego pierwsza część została opublikowana na początku 2018 r. – Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE....
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,64 zł
Status: dostępne od ręki
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,60 zł
Status: dostępne od ręki
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor, sięgając do światowego dorobku teoretycznego nauk o polityce, a także nawiązując do swojego wcześniejszego spojrzenia na tę problematykę, przedstawia w tym opracowaniu pewne refleksje na temat...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka dotyczy dzieł prawnych, które powstały od początków państwa do upadku Cesarstwa Etiopskiego w 1974 roku. Publikacja jest próbą przedstawienia procesów, które doprowadziły do zmian w prawnym...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,70 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Demokratyczne państwo prawa przechodzi współcześnie – jeżeli nie poważny kryzys – to co najmniej daleko idące przeobrażenia. Konsensus, który w latach dziewięćdziesiątych święcił swoje triumfy – na...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,87 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The present publication is one of the outcomes of research cooperation spanning two decades in the field of Indian literature and art between the South Asian Studies centres of five academic...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,30 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autor podejmuje jedno z ważniejszych zagadnień współczesnego systemu politycznego jakim jest tzw. współdecydowanie. Rozpatruje kluczowe generalia i ważne detale związane z problematyką...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,30 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
W pracy podjęty został problem uczestnictwa regionów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej. Autor na podstawie własnych badań i literatury...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,73 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Przedmiotem monografii jest funkcjonowanie instytucji oraz mechanizmów demokratycznych na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form partycypacji obywatelskiej. Badania zostały...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,73 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Głównym celem monografii jest ustalenie inwentarza grafemów i alografów współczesnego języka polskiego, a następnie dokonanie funkcjonalnego opisu jednostek podsystemów grafematycznego i...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,41 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka odnosi się do problematyki rozwoju regionu. Poruszone są w niej dwa wiodące problemy – klastrowanie i marketing terytorialny. Wybór przedstawionych opcji rozwoju regionalnego został dokonany...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,28 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Globalne zarządzanie i jego aktorzy
W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata
Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W książce...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,04 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka autorstwa kilku czołowych politologów z warszawskiego środowiska naukowego jest próbą diagnozy stanu nauk o polityce w Polsce. W swoim założeniu publikacja ta łączy samorefleksję nad stanem...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,38 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
This volume brings together the papers presented by Polish scholars at the ECSAS 2016 (European Conference on South Asian Studies 2016) – the 24th conference of the European Association for South...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,52 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Monografia poświęcona jest porównaniu działalności gospodarczej samorządu gminnego w Polsce i Niemczech. W pracy zweryfikowano założenie, że samorząd gminny mógłby optymalizować wykonywanie zadań...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,70 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Praca jako opracowanie z pogranicza nauk o polityce, bezpieczeństwie oraz nauk prawnych została napisana z wykorzystaniem uznanych metod i form badawczych w powyższych dyscyplinach naukowych. Autorka...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Niniejsza książka jest zbiorem naukowych artykułów napisanych przez doktorantów II i III roku studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorów łączą dwie...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,95 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Autorka zajmuje się kwestią działalności kobiet w organizacjach przestępczych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji terrorystycznych oraz włoskiej mafii. W ostatnich dziesięcioleciach coraz...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,35 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Opowieści na werandzie
Wybór z literatury suahili XIX wieku
Książka zawiera wybór tekstów z literatury suahili. Zamieszczone w tym zbiorze utwory są dziełami anonimowymi. Zebrane utwory reprezentują nurt literatury popularnej, charakterystycznej dla XIX...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,51 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
W opracowaniu redagowanym przez Ewę Marię Marciniak i Jerzego Szczupaczyńskiego teoretyczną refleksję nad przywództwem politycznym uzupełniają rozważania nad praktycznymi wymiarami przywództwa. W...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,86 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka poświęcona jest analizie literatury emigracyjnej, powstałej po 1981 roku. Autor dokonuje zarówno analizy literaturoznawczej jak i antropologicznej, ukazując również socjologiczne i polityczne...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,38 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Celem publikacji jest przybliżenie wiedzy z zakresu problematyki postępowania dyscyplinarno-karnego w Policji w wymiarze podmiotowo-przedmiotowym, materialno-formalno-prawnym, proceduralnym i...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,35 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Książka przedstawia rozwój wiedzy i ludzkiej kreatywności na przestrzeni tysięcy lat. Obejmuje wiele dziedzin, m.in. nauki społeczne (w tym filozofię, politologię) i ścisłe, architekturę, sztukę...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,22 zł
Status: 36h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Praca wzbogaca dotychczasowy dorobek nauk o bezpieczeństwie. Przede wszystkim czyni z tematu bezpieczeństwa jako wartości konstytucyjnej pełnoprawny obszar badań, łącząc w całość szereg kontekstów...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,17 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Tom materiałów do historii Szkoły Głównej Warszawskiej jest pierwszym, jaki podejmuje próbę całościowego zebrania najważniejszych źródeł do jej dziejów. Znalazły się w nim tak materiały dotąd...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,84 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
The volume is the effect of the International Seminar ‘The State and Society at Peace and War in Indian Literature and Art’, , was held on the University of Warsaw premises between 13-15 September...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,40 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Rok 1918 i poprzedzające go doświadczenie Wielkiej Wojny w polskiej pamięci kulturowej to temat badawczy, który – z jednej strony – ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej zasługuje na dalsze,...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,05 zł
Status: 24h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Facebook Instagram