EKONOMIK

EKONOMIK

Pokaż:
sortuj według:
Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobyw
Cena katalogowa: 17,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,43 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik może być wykorzystywany przez:1) słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych zdobywających zawód technika ekonomisty;2) uczestników kursów i szkoleń z zakresu problematyki kadrowo-płacowej;3) studentów kierunków ekonomicznych;4) osoby zajmujące się w pr
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,64 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka „Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości” pomaga uczniom i słuchaczom zdobywającym zawód technika ekonomisty i technika rachunkowości przygotować się do egzaminu potwierdzającego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,97 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Odpowiedzi do zadań praktycznych i arkuszy egzaminacyjnych zawierają...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,39 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W podręczniku "Wybrane zagadnienia z prawa" zostały omówione następujące treści nauczania występujące w pierwszej części kwalifikacji A.68.:- podstawowe pojęcia z zakresu prawa;- zagadnienia dotyczące źródeł prawa;- zagadnienia z zakresu prawa cywilnego;-
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,00 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw,...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,57 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,29 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 5/2015. Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,95 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika Prawo administracyjne. Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to mat
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,02 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach technik administracji w szkole policealnej.]   Kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,13 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji, kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,13 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji. Może być również wykorzystywany przez studentów administracji publicznej oraz...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,24 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas podręcznika "Wybrane zagadnienia z prawa". Książka jest podzielona na 6 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo...
Cena katalogowa: 14,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,65 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie
Cena katalogowa: 22,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,54 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,51 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części PKZ (A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,18 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,05 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2 Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,67 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Technik administracji
Książka Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,88 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik organizacji reklamy kwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowychWszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób maksymalnie...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,95 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń jest dostosowany do podręcznika A. Komosy i J. Musiałkiewicza "Statystyka" (zawody - technik: ekonomista, rachunkowości, handlowiec, administracji oraz prac biurowych).
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edu
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,54 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.35/AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Odpowiedzi
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Cena katalogowa: 8,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,96 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 1. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,67 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Prowadzenie działalności gospodarczej (BHP, KPS, PDG, OMZ)
Materiały edukacyjne dla wszystkich zawodów
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w blokach: - Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP; - Kompetencje personalne i społeczne KPS; - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej...
Cena katalogowa: 32,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,61 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego - KWALIFIKACJA a.22.. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.
Cena katalogowa: 27,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,23 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. – obejmuje treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m),...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,95 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego. Mogą z niej korzystać uczniowie zarówno technikum, jak i liceum ogólnokształcącego, dla których...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,86 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor,
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,74 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kadry i płace. Kwalifikacja A.35.2
Podręcznik do nauki zawodu: technik ekonomista
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 2. Prowadzenie spraw...
Cena katalogowa: 25,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,33 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak...
Cena katalogowa: 9,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,65 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Facebook Instagram Twitter YouTube