EKONOMIK

EKONOMIK

Pokaż:
sortuj według:
W roku szkolnym 2019/2020 podręcznik ten może być wykorzystywany do kształcenia: - we wszystkich zawodach w klasach I–IV techników oraz w klasach I–III szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,42 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zarys przedsiębiorczości Podręcznik
Szkoła ponadgimnazjalna
Podręcznik jest przeznaczony do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, realizowanego w technikach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych.
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,42 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór ćwiczeń jest wspólny dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, tj. dla uczniów techników,...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,94 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r. i obejmuje wszystkie zagadnienia występujące w drugiej części kwalifikacji...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,25 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach – obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) – część II podstawy programowej –...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,28 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2014 r. podręcznika ?Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej? i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 16...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,60 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń jest dostosowany do podręcznika A. Komosy i J. Musiałkiewicza "Statystyka" (zawody - technik: ekonomista, rachunkowości, handlowiec, administracji oraz prac biurowych).
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edu
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,67 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,10 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Cena katalogowa: 10,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,48 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw,...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,36 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Elementy prawa. Kwalifikacja A.35.1.
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych
Podręcznik może być wykorzystany przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa (np. elementy prawa, prawo, podstawy prawa, wiedza o społeczeństwie). Uwzględnione są...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,79 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK

Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "OMZ. Organizacja pracy małych zespołów").
Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody:
1. technik: ekonomista, handlo

Cena katalogowa: 15,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,72 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 219 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Zawarte w...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,87 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "KPS. Kompetencje personalne i społeczne").
Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody:
1. technik: ekonomista, handlowi
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,67 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,21 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy przygotować się...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,71 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka przeznaczona jest dla osób, które są zainteresowane pracą w biurze rachunkowym. Czytelnikami jej mogą być zarówno absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, jak i osoby bezrobotne lub...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,23 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka „Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości” pomaga uczniom i słuchaczom zdobywającym zawód technika ekonomisty i technika rachunkowości przygotować się do egzaminu potwierdzającego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,04 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,56 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie
Cena katalogowa: 22,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,45 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,66 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2 Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,46 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Sprzedaż towarów" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 18,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,51 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W podręczniku w przystępny sposób wyjaśnione są zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,21 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 1. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,45 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik organizacji reklamy kwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Wszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,79 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobyw
Cena katalogowa: 17,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,59 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Prowadzenie działalności gospodarczej (BHP, KPS, PDG, OMZ)
Materiały edukacyjne dla wszystkich zawodów
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w blokach: - Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP; - Kompetencje personalne i społeczne KPS; - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,23 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Organizowanie sprzedaży" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 1. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,58 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. – obejmuje treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m),...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,83 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Facebook Instagram Twitter YouTube