EKONOMIK

Pokaż:
sortuj według:
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie
Cena katalogowa: 22,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,24 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,93 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części PKZ (A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,86 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Książka Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości pomaga uczniom i słuchaczom zdobywającym zawód technika ekonomisty i technika rachunkowości przygotować się do egzaminu potwierdzającego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,24 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik organizacji reklamy kwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Wszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,82 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zbiór ćwiczeń jest dostosowany do podręcznika A. Komosy i J. Musiałkiewicza "Statystyka" (zawody - technik: ekonomista, rachunkowości, handlowiec, administracji oraz prac biurowych).
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edu
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,81 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Odpowiedzi do książki Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,00 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Książka Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,02 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobyw
Cena katalogowa: 17,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,97 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw,...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,36 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,69 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Książka pomaga przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.35. Z publikacji mogą korzystać: uczniowie techników, słuchacze szkół policealnych, osoby uczestniczące w...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,28 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
W podręczniku "Wybrane zagadnienia z prawa" zostały omówione następujące treści nauczania występujące w pierwszej części kwalifikacji A.68.:- podstawowe pojęcia z zakresu prawa;- zagadnienia dotyczące źródeł prawa;- zagadnienia z zakresu prawa cywilnego;-
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,97 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,08 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Podręcznik obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu "Zasady rachunkowości" realizowanego w ramach zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.Zgodny z podstawami programowymi i programem nauczania zatwierdzonym pr
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,12 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika "Pracownicy administracji publicznej".Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwicze
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,47 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2014 r. podręcznika „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 16 rozdziałów....
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,47 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Elementy prawa Ćwiczenia
Szkoły ponadgimnazjalne
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas podręcznika Elementy prawa. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo konstytucyjne, 3....
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,57 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zbiór ćwiczeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór ćwiczeń jest wspólny dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, tj. dla uczniów techników,...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,52 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
.
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,00 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Podręcznik może być wykorzystany do części nowej podstawy programowej dla wszystkich zawodów: 'KPS – kompetencje personalne i społeczne'.Brakujące w podręczniku zagadnienia zostaną...
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,30 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zbiór zadań obejmuje 196 stron formatu B5, na których zamieszczono 346 zadań zamkniętych, 331 zadań otwartych oraz 3 pełne arkusze egzaminacyjne. Zadania zostały podzielone na 10 rozdziałów, zgodnie...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,40 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych ...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,05 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego - KWALIFIKACJA a.22.. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,84 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
W podręczniku omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące kom­petencji personalnych i społecznych, występujące w pod­stawie programowej kształcenia w zawodach ? w części wspólnej dla wszystkich...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,50 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak...
Cena katalogowa: 9,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,47 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika Prawo administracyjne. Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to mat
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,54 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 5/2015. Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,82 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zarys przedsiębiorczości podręcznik
Szkoła ponadgimnazjalna
Podręcznik jest przeznaczony do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, realizowanego w technikach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych.
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,63 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Zarys przedsiębiorczości ćwiczenia
Podstawy przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbiór ćwiczeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór ćwiczeń jest wspólny dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, tj. dla uczniów techników,...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,16 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube