EKONOMIK

EKONOMIK

Pokaż:
sortuj według:
Marketing Podręcznik
Szkoły ponagdimnazjalne
W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,90 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,94 zł
Status: dostępne od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 248 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,24 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie
Cena katalogowa: 22,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,99 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,09 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,53 zł
Status: dostępne od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,57 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Cena katalogowa: 10,34 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,59 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. – obejmuje treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m),...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,60 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego. Mogą z niej korzystać uczniowie zarówno technikum, jak i liceum ogólnokształcącego, dla których...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Przeznaczenie podręcznika: - zawód: technik administracji - kwalifikacja: A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji - część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,31 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 352 ćwiczenia, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej....
Cena katalogowa: 16,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,74 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw,...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,42 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia
Kwalifikacja EKA.01.5/AU.68.3. Technik administracji
Książka zawiera 251 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Podstawy finansów publicznych. Książka może być...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,77 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik Prowadzenie ksiąg rachunkowych tom 1. Zasady rachunkowości jest przeznaczony dla uczniów techników zdobywających zawód technika rachunkowości, ale może być również wykorzystywany przez...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,89 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Elementy prawa. Kwalifikacja A.35.1.
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych
Podręcznik może być wykorzystany przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa (np. elementy prawa, prawo, podstawy prawa, wiedza o społeczeństwie). Uwzględnione są...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,18 zł
Status: dostępne od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 219 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Zawarte w...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,01 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.36/AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Cena katalogowa: 12,54 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,42 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej został napisany przez specjalistkę z zakresu bhp, która z wieloma omawianymi zagadnieniami ma do czynienia na co dzień w swojej pracy ...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,20 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Może być wykorzystywany przez uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia w klasach przeznaczonych dla absolwentów...
Cena katalogowa: 29,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,27 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik administracji
Książka Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla osób zdobywających zawód technika administracji,...
Cena katalogowa: 33,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,88 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r. i obejmuje wszystkie zagadnienia występujące w drugiej części kwalifikacji...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,42 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 183 ćwiczenia, różnorodne pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Książka może być...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,30 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik ma charakter kompendium wiedzy z zakresu planowania, sporządzania sprawozdań oraz analiz. Jego struktura oraz treść poszczególnych rozdziałów zostały opracowane w taki sposób, aby...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,60 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Sprzedaż towarów" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 18,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,15 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności....
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,54 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 5/2015. Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik...
Cena katalogowa: 29,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,98 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy przygotować się do...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,18 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Cena katalogowa: 10,34 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,37 zł
Status: 36h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Facebook Instagram