EKONOMIK

EKONOMIK

Pokaż:
sortuj według:
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,44 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór ćwiczeń jest wspólny dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, tj. dla uczniów techników,...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,19 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach – obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) – część II podstawy programowej –...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,87 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zarys przedsiębiorczości Podręcznik
Szkoła ponadgimnazjalna
Podręcznik jest przeznaczony do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, realizowanego w technikach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych.
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Marketing ćwiczenia EKONOMIK
Szkoła ponadgimnazjalna
Cena katalogowa: 12,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,56 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Elementy prawa. Kwalifikacja A.35.1.
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych
Podręcznik może być wykorzystany przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa (np. elementy prawa, prawo, podstawy prawa, wiedza o społeczeństwie). Uwzględnione są...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,50 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Marketing Podręcznik
Szkoły ponagdimnazjalne
W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,71 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r. i obejmuje wszystkie zagadnienia występujące w drugiej części kwalifikacji...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,30 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy przygotować się...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,40 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2014 r. podręcznika ?Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej? i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 16...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,69 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu organizacji pracy małych zespołów (OMZ) realizowane w technikach i...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,65 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka „Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości” pomaga uczniom i słuchaczom zdobywającym zawód technika ekonomisty i technika rachunkowości przygotować się do egzaminu potwierdzającego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,46 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy przygotować...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,91 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK

Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "OMZ. Organizacja pracy małych zespołów").
Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody:
1. technik: ekonomista, handlo

Cena katalogowa: 15,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,06 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "KPS. Kompetencje personalne i społeczne").
Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody:
1. technik: ekonomista, handlowi
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,05 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji. Może być również wykorzystywany przez studentów administracji publicznej oraz...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,00 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie
Cena katalogowa: 22,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,92 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,99 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy przygotować...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,40 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2 Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,98 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Sprzedaż towarów" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 18,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,89 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Technik administracji
Książka Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację...
Cena katalogowa: 29,51 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,90 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.35/AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Odpowiedzi
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Cena katalogowa: 8,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,93 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 1. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,91 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Odpowiedzi do zadań praktycznych i arkuszy egzaminacyjnych zawierają...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,59 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń jest dostosowany do podręcznika A. Komosy i J. Musiałkiewicza "Statystyka" (zawody - technik: ekonomista, rachunkowości, handlowiec, administracji oraz prac biurowych).
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edu
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,05 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik organizacji reklamy kwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Wszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,85 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.18/AU.20. Prowadzenie sprzedaży. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,82 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Prowadzenie działalności gospodarczej (BHP, KPS, PDG, OMZ)
Materiały edukacyjne dla wszystkich zawodów
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w blokach: - Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP; - Kompetencje personalne i społeczne KPS; - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,96 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Facebook Instagram Twitter YouTube