EKONOMIK

EKONOMIK

Pokaż:
sortuj według:
W roku szkolnym 2019/2020 podręcznik ten może być wykorzystywany do kształcenia: - we wszystkich zawodach w klasach I–IV techników oraz w klasach I–III szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,83 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r. i obejmuje wszystkie zagadnienia występujące w drugiej części kwalifikacji...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,93 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 352 ćwiczenia, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej....
Cena katalogowa: 16,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,45 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 183 ćwiczenia, różnorodne pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Książka może być...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,13 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W podręczniku w przystępny sposób wyjaśnione są zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,02 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,71 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,10 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie
Cena katalogowa: 22,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,62 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2 Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,78 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.35/AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Repetytorium
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista
Książka Kwalifikacja A.35/AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla zawodu technik ekonomista. Pomaga...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,32 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Sprzedaż towarów" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 18,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,62 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń jest dostosowany do podręcznika A. Komosy i J. Musiałkiewicza "Statystyka" (zawody - technik: ekonomista, rachunkowości, handlowiec, administracji oraz prac biurowych).
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edu
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,74 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
BHP to materiały edukacyjne zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów). Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz też INFO DLA...
Cena katalogowa: 22,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,76 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik organizacji reklamy kwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Wszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,11 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Organizowanie sprzedaży" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 1. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 18,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,50 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobyw
Cena katalogowa: 17,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,63 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Prowadzenie działalności gospodarczej (BHP, KPS, PDG, OMZ)
Materiały edukacyjne dla wszystkich zawodów
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w blokach: - Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP; - Kompetencje personalne i społeczne KPS; - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,94 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 248 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,75 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,46 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw,...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,07 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Przeznaczenie podręcznika: - zawód: technik administracji - kwalifikacja: A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji - część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,19 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego - KWALIFIKACJA a.22.. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.
Cena katalogowa: 27,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,01 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego. Mogą z niej korzystać uczniowie zarówno technikum, jak i liceum ogólnokształcącego, dla których...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,05 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia
Kwalifikacja EKA.01.5/AU.68.3. Technik administracji
Książka zawiera 251 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Podstawy finansów publicznych. Książka może być...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,82 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Cena katalogowa: 10,34 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,50 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. – obejmuje treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m),...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,92 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Cena katalogowa: 10,34 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,50 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Elementy prawa. Kwalifikacja A.35.1.
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych
Podręcznik może być wykorzystany przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa (np. elementy prawa, prawo, podstawy prawa, wiedza o społeczeństwie). Uwzględnione są...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,75 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka zawiera 219 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Zawarte w...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,83 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik administracji
Książka Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla osób zdobywających zawód technika administracji,...
Cena katalogowa: 33,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,39 zł
Status: 48h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Facebook Instagram