DiG

DiG

Pokaż:
sortuj według:
Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 2
Korespondencja Stanisława Rewery Potockiego Hetman Polny Koronny 1652-1654 Hetman Wielki Koronny 1654-1667
Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej. Idea zebrania, opracowania a następnie wydania listów pięciu hetmanów...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,42 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Na zbiorowy tom Sienkiewicz z innej strony złożyły się 24 rozprawy 15 autorów zgromadzone w dwóch częściach: Mały Sienkiewicz i Drobiazgi i pomysły interpretacyjne. Głównym założeniem zbioru była...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,86 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Prezentowana książka jest pierwszą tak obszerną i bogato ilustrowaną panoramą architektury ziem polskich XIX wieku. Ukazuje bogactwo znamiennych dla tej epoki form stylowych - od klasycyzmu, poprzez...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,82 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
W dniach 22?23 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa?w ramach projektu badawczego pt. ?Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,98 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Tadeusz Stachowiak ? żołnierz i kurier KG AK, Powstaniec Warszawski, więzień polityczny, ofiara bestialskich praktyk stosowanych podczas przesłuchań przez Różańskiego. Za swoją niezłomną walkę o...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,74 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
?Autorka postanowiła zrealizować ważny cel naukowy, a mianowicie umiejscowić medycynę w historycznym kontekście społeczno-kulturowym [...]. Praca Bożeny Płonki-Syroki niewątpliwie przyczyni się do...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,02 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Dzieciństwo zostało potraktowane jako odrębna kategoria kulturowa, a problem pozycji dziecka w rodzinie i jego relacji z otaczającym go światem został ujęty bardzo szeroko, zarówno w sensie...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,19 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
?Herbarz szlachty żmudzkiej? to program badawczy nad dziejami szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,97 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Dawne pieczęcie
Typologia - metody badań - interpretacje
Nowoczesne badania sfragistyczne wymagają nie tylko stałej refleksji źródłowej lecz również metodologicznej. Musimy poszukiwać nie tylko nowych typów pieczęci i podejmować ich interpretację, lecz...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,97 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
W publikacji ?trzeciej pozostałości?, ?trzeciego dzieła? Jędrzeja Kitowicza dużą uwagę zwrócono na odtworzenie jego biografii. Zapewne największym osiągnięciem było wyjaśnienie zagadki pochodzenia...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,83 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Zbiorowa monografia Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej to kolejny plon projektu badawczego: „Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,16 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Sztuka położnicza dla kobiet
Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914)
Od połowy XV w. coraz popularniejszym określeniem kobiet pomagającym rodzącym był termin „akuszerka” pochodzący od francuskiego słowa accoucher—rodzić. To określenie, być może z uwagi na powszechne...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,98 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
„Koń, jak wszyscy wiedzą, jest najważniejszą częścią rycerza”. To zdanie ze sztuki Jeana Giraudoux (1882-1944) pt. (akt I, scena 2) jest najlepszym mottem dla tego tomu z serii moich książek o...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,13 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Publikacja zawiera notatnik i memoriał Jakuba Gieysztora, działacza partii Białych na Litwie, który spędził na Syberii 20 lat. Uzupełniają ją biogramy Gieysztorów Sybiraków, ich rodzin oraz ponad...
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,73 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Tom zbiorowy Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum to trzecia monografia serii ?Sienkiewicz ? nowe odczytania? i pierwsza książkowa publikacja projektu badawczego ?Henryk Sienkiewicz....
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,80 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Niniejsza publikacja, będąca pracą doktorską autora, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Mrozowicza i obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim, to studium źródłoznawcze poświęcone Johannesowi...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,68 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego Tom 3
Księstwo żmudzkie XV-XVIII wiek
Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą dotychczas stosowaną w Spisach, tzn. topograficzno-chronologiczną, gdyż tym samym jest to porównywalne ze spisami koronnymi.Urzędy...
Cena katalogowa: 55,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,94 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Społeczeństwo staropolskie
Seria nowa Tom 5
Społeczeństwo staropolskie Seria nowa Tom 5 Społeczeństwo a elity.
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,20 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna kwestia: oto sięgam do Kanta, aby skonstruować podstawy teoretyczne badań literatury, resp. literatury i kultury popularnej; aby dobitnie pokazać, iż postępowanie...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,99 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Studia źródłoznawcze Tom 54
Cena katalogowa: 39,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,55 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Nazwą „modlitewnik” obejmuję tu na równych prawach i zasadach wydawnictwa służące do modlitwy już w swej istocie oraz te, które umożliwiałypraktykowanie różnych form pobożności niejako przy okazji...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,87 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Tom XI: Dimitrios Wikielas: Lukisa Larasa przypadki (1879); Jorgos Wiziinos: Grzech mojej matki (1883), Kto zabił mojego brata? (1883), Jego jedyna w życiu podróż (1884); Andreas Karkawitsas: Żebrak...
Cena katalogowa: 105,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,49 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Tom IV Społeczeństwa Staropolskiego, zatytułowany Społeczeństwo a wojsko, traktuje o ważnym zagadnieniu relacji pomiędzy armią Rzeczypospolitej Obojga Narodów a jej ludnością w XVI-XVIII w. Kwestia...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,74 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Idea zebrania, opracowania a następnie wydania listów...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,83 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Polacy i Czesi zaliczani są do grupy Słowian Zachodnich. Historia obu narodów pokazuje jednak, że odgrywały w niej rolę zarówno wpływy ze Wschodu, jak i Zachodu. Ta książka jest właśnie próbą...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,99 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Monografia architektoniczna Czesława Przybylskiego została poświęcona jego działalności w Łodzi w latach 1922?1927. Architekt warszawski, znany specjalista w budowie teatrów, został zaangażowany w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,81 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
W książce Muzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii muzyki autorka zajmuje się muzyką w szeroko pojętym i interdyscyplinarnie ujmowanym kontekście kultury symbolicznej. Rozważa ? między...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,53 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Publikacja w sposób wielostronny ukazuje wpływ kobiet na kształtowanie się rzeczywistości przełomu wieków oraz ich rolę w zachowaniu dziedzictwa i pielęgnowaniu wartości ponadczasowych.Bohaterkami...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,99 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Pokolenie jako kategoria pojęciowa w praktyce interpretacyjnej historyków może prowadzić do uproszczeń, a nawet do nadużyć, gdy oceny postaw oraz działań indywidualnych podmiotów nie dokonuje się z...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,19 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
?Uważam za niezbędne podkreślenie pewnej specyfiki, nawet krótko, powiązanej ze sposobem, w jaki kształtowane są na obszarze greckim zagraniczne prądy. Bodźce, które wysyłane są przez zachodnie...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,88 zł
Status: 24h
DiG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DiG
Facebook Instagram Twitter YouTube