CeDeWu

CeDeWu

Pokaż:
sortuj według:
Książka „Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki", to opracowanie dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę rachunkowości zarządczej. Jej...
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,25 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Być jak SEAL
Mój niesamowity miesiąc z amerykańskim komandosem
TO, CO MÓWIĄ NA TEMAT JESSE'GO I JEGO KSIĄŻKI: „Jeśli lubisz borowanie zębów bez znieczulenia, ta książka jest dla Ciebie". - PIOTR ZIELONKA, autor książki Giełda i...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,35 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Kredyt kupiecki w Polsce.
Determinanty popytowe i podażowe
W niniejszej monografii poruszono problematykę determinant stosowania kredytu kupieckiego w obrocie gospodarczym. Zainteresowanie kredytem handlowym przejawiają zarówno odbiorcy, jak i dostawcy za...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,53 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowofinansowej oraz rentowności podmiotu...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,06 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka „Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki" to opracowanie dla każdego, kto chce poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę wybranych narzędzi rachunkowości, a...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,93 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W książce Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce przedstawiono najbardziej aktualną wiedzę metoryczną, opartą na obowiązujących, dopuszczonych do porządku prawnego UE, regulacjach...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,44 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
„Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia" przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,77 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Tematyka książki związana jest z przedsiębiorczością (kobiet), kulturoznawstwem oraz finansami. Podkreślone zostały globalnie zauważalne problemy, takie jak: rola kobiet w rodzinie, społeczeństwie i...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,08 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
We współczesnym podejsćiu do procesów zarządzania wiodącą rolę zasadnie przypisuje się zagadnieniom społecznym. Wyjaśnianie i przewidywanie procesów zarządzania w oparciu o społeczne mechanizmy...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,57 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Sukces w biznesie zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest doskonały model biznesu. Taki model biznesu powstaje, gdy jego spójność osiąga optimum. W książce autor...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,26 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Za­rzą­dza­nie przed­się­bior­stwem de­ter­mi­no­wa­ne jest wie­lo­ma czyn­ni­ka­mi po­cho­dzą­cy­mi z oto­cze­nia, jak i zwią­za­ny­mi z we­wnętrz­ny­mi pro­ce­sa­mi i za­so­ba­mi....
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,56 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Istnieją różne opinie w zakresie powiązań pomiędzy rynkami finansowymi a gospodarką. Rozważana jest zarówno rola służebna, jak i nadrzędna rynków finansowych względem sfery realnej. Wskazuje się...
Cena katalogowa: 71,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,18 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Omówiono ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,17 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odpowiedzialności karnej związanej z organizacją i przebiegiem imprez masowych. Imprezy masowe organizowane są niemal w każdej gminie, stąd...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,41 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Człowiek, który cudem uniknął śmierci lub poważnych obrażeń, czuje się jak zwycięzca. Jest niczym ten, który wygrał milion złotych na loterii albo otrzymał drugie życie. Dlaczego? Przecież...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,96 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Podejmowanie decyzji ekonomicznych jest niezwykle ważne dla decydenta, ale również dla otoczenia bliższego i dalszego, funkcjonujących organizacji, firm, gospodarstw domowych, organów...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,11 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Exchange Traded Funds (ETF)
Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych
Fundusze Exchange-Traded Funds (ETF) są jednym z najmłodszych produktów na rynku instytucji wspólnego inwestowania, który stanowi alternatywę w stosunku do bezpośredniej inwestycji w akcje lub...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,20 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Opis: Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych Rodzaj 50,00 zł 45,00 zł Wersje papierowe » Rynek kapitałowy Pierwsze...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,18 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Opis: W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,88 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Twój domowy ser
Sery pochodzące z Włoch i reszty świata
- Podstawowa metoda przygotowania sera - Sery włoskie i z innych krajów - Nowe receptury, nowe triki i nowe sekrety Przygotowanie posiłków w domu ma same zalety: je się smaczniej, zdrowiej i...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,38 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W drugim wydaniu „Zarządzania motywacją pracowników" przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, tworzeniem skutecznych systemów...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,49 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
DZIECI EKRANU" AUTORSTWA DR. NICHOLASA KARDARASA, SPECJALISTY DS. UZALEŻNIEŃ - TO WSTRZĄSAJĄCA ARGUMENTACJA, ŻE TECHNOLOGIA MA OGROMNY WPŁYW NA MÓZGI DZIECI - I TO WCALE NIE...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,65 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Wyd. 4
Jak połączyć wizję, ludzi i organizację w służbie strategii
Kompetencja zarządzania zmianą staje się kluczowa dla sukcesu firm XXI w., a książka „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania" w kompletny sposób opisuje ten proces i wskazuje co po winien...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,64 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Zarządzanie projektami jest wciąż aktualną dziedziną wiedzy, szczególnie w dobie dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Statystyki zakończonych projektów zbierane na całym świecie pokazują...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,39 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Buchalter ułomny
czyli psychologiczne zasady księgowania i liczenia pieniędzy
Psychorachunkowość, pojęcie wprowadzone przez autora publikacji, to system czynności poznawczych, dzięki którym człowiek radzi sobie z finansa­mi: księguje i przelicza pieniądze. Książka przedstawia...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,69 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Fundusze inwestycyjne Rodzaje Metody oceny Analiza
z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego
W książce opisana została istota funduszy, ich rozwój, klasyfikacja, a także wyniki i efektywność funduszy inwestycyjnych. Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć jakimi metodami mierzy się ryzyko,...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,29 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Obok analizy fundamentalnej, portfelowej oraz popularnej wśród inwestorów analizy technicznej coraz większe uznanie znajdują finanse behawioralne, czyli psychologiczne podejście do rynku papierów...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,17 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Indywidualna działalność gospodarcza
Uproszczone formy ewidencji
Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospodarczej lub już ją prowadzisz, to ta książka jest dla Ciebie. Czy wiesz, że obecnie w Polsce jest około 1 miliona kobiet i 2 miliony mężczyzn...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,08 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,60 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram Twitter YouTube