Podręczniki Prawnicze

Podręczniki Prawnicze

Pokaż:
sortuj według:
W podręczniku ,,Prawo karne" w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśniono zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,51 zł
Status: 36h
Podręcznik Zobowiązania – część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną w zakresie wskazanym w art. 353–534 Kodeksu cywilnego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Źródła i miejsca...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,94 zł
Status: 36h
Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,86 zł
Status: 36h
Podręcznik "Zobowiązania - cześć szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,83 zł
Status: 36h
W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Źródła prawa...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,87 zł
Status: 36h
  PRAWO RZYMSKIE PUBLICZNE DĘBIŃSKI BECK Podręcznik "Prawo rzymskie publiczne" wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,00 zł
Status: 36h
Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja zawiera kompleksową analizę przepisów regulujących przebieg postępowania cywilnego, z uwzględnieniem najobszerniejszej w ostatnich latach nowelizacji...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,86 zł
Status: 36h
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Postępowanie cywilne" zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,50 zł
Status: dostępne od ręki
W podręczniku ,,Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu" omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: modeli sądowej kontroli administracji publicznej, ewolucji i...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,40 zł
Status: dostępne od ręki
Podręcznik "Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,78 zł
Status: 36h
Książka Prawo i postępowanie karne skarbowe zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: 36h
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu praw człowieka i środków ich ochrony. W rozdziale I przedstawione zostały podstawowe zasady i konstrukcja prawa międzynarodowego praw człowieka....
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,78 zł
Status: 36h
Publikacja zawiera kompleksową analizę przepisów regulujących przebieg postępowania cywilnego. Książka w przejrzysty sposób opisuje całość problematyki z zakresu procedury cywilnej, z odwołaniem się...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,51 zł
Status: 36h
Podręcznik stanowi podstawowe kompendium wiedzy z prawa geologicznego i górniczego. Prawo to stanowi w Polsce odrębną podgałąź systemu prawa, w której znaczącym aktem prawnym jest ustawa z 9.6.2011...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,63 zł
Status: 36h
Książka „Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in....
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,24 zł
Status: 36h
Podręcznik ,,Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,70 zł
Status: dostępne od ręki
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" zawiera m.in. omówienie problematyki: źródeł...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,70 zł
Status: dostępne od ręki
Podręcznik prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,70 zł
Status: dostępne od ręki
Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, role i miejsce prawa w życiu...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,30 zł
Status: dostępne od ręki
Podręcznik "Prawo podatkowe" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu prawa podatkowego. Treść publikacji została podzielona na cztery części. Część...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,63 zł
Status: 36h
Podręcznik ,,Ochrona własności intelektualnej" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu poruszanej tematyki. Czwarte wydanie zostało zaktualizowane i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,04 zł
Status: 36h
W podręczniku "Prawo pracy" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,07 zł
Status: 36h
Podręcznik „Prawo cywilne" jest dziełem zbiorowym dydaktyków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz sędziów sądów powszechnych okręgu olsztyńskiego....
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,45 zł
Status: 36h
Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze w języku polskim, a także pionierskie w skali międzynarodowej (poza Rosją), tak szeroko chronologicznie i merytorycznie zakreślone opracowanie prawa...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,00 zł
Status: 36h
Podręcznik ,,Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,63 zł
Status: 36h
Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,46 zł
Status: 36h
Podręcznik Prawo międzynarodowe gospodarcze obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: reguły międzynarodowego handlu towarami i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,15 zł
Status: 36h
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,95 zł
Status: 36h
.
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,92 zł
Status: 36h
Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,63 zł
Status: 36h
Facebook Instagram