Monografie Prawnicze

Monografie Prawnicze

Pokaż:
sortuj według:
Prezentowana monografia autorstwa Pani dr hab. Prof.  UWr Dagmary Kornobis-Romanowskiej, to pozycja dotycząca roli i znaczenia zasady pewności prawa w złożonej, wieloskładnikowej, wielopoziomowej i...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,51 zł
Status: 24h
Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,76 zł
Status: 24h
Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące roli oraz potencjału praktyki precedensowej w polskim porządku prawnym (jako porządku prawa stanowionego), ujętych z kilku różnych punktów widzenia...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,27 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 163,01 zł
Status: 24h
Prawny model postępowania ze skazanymi, u których zdiagnozowano:   zaburzenia sfery psychicznej, w tym preferencji seksualnej, uzależnienia i niepełnosprawność fizyczną, a...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,09 zł
Status: 24h
Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym przez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Jego przedmiotem jest w...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,39 zł
Status: 24h
Książka stanowi przegląd poglądów autorki w zakresie problemów intertemporalnych i sposobów ich rozwiązywania na gruncie prawa karnego procesowego; obejmuje zagadnienia teoretyczne, historyczne, a...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,39 zł
Status: 24h
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ewolucji regulacji i orzecznictwa z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania.
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 163,51 zł
Status: 24h
Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,77 zł
Status: 48h
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,39 zł
Status: 24h
Książka dotyczy modeli regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w prawie polskim. Poruszono w niej zagadnienia dotyczące przede...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,82 zł
Status: 24h
"Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej" zawiera syntetyczną analizę jednego z najważniejszych elementów współpracy sądowej w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,00 zł
Status: 48h
Przystępując do tworzenia niniejszej monografii autorzy chcieli poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje część wspólna zbiorów wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego,...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 161,82 zł
Status: 24h
Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors) - to pierwsze w polskiej doktrynie i jedno z pierwszych w Europie monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących doradców inwestorów do spraw...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 171,39 zł
Status: 24h
Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,00 zł
Status: 48h
W książce przedstawiono analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej, osadzoną w uwarunkowaniach umów zawieranych z...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,53 zł
Status: 24h
Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicznym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do dobrze opracowanych i przyswojonych...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,00 zł
Status: 48h
Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,46 zł
Status: 24h
Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika....
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,27 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,62 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,62 zł
Status: 24h
W publikacji w kompleksowy sposób omówiono wszystkie aspekty prawne związane z prawem odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie ustawy z 16.9.2011r. o ochronie prawa nabywcy...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 142,21 zł
Status: 24h
Pod koniec marca 2012 r. oraz w styczniu 2013 r. weszły w życie przepisy wprowadzające menedżerski system zarządzania w sądach powszechnych. Nowe rozwiązanie dokonane ustawą z 18.8.2011 r. o...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,76 zł
Status: 24h
Problematyka ustroju konstytucyjnego wolnych miast (terytoriów, państw) Europy w XIX i XX w. (1806-1954) nie doczekała się dotychczas odrębnej monografii tak w polskiej, jak i europejskiej,...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 178,01 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 164,32 zł
Status: 24h
Pierwszy tom monografii Jawność i jej ograniczenia jest teoretycznym wprowadzeniem i swoistym przewodnikiem po całej monografii. Ma ułatwić czytelnikom śledzenie linii argumentacji i uchwycenie...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,39 zł
Status: 24h
Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego. Publikacja...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,76 zł
Status: 24h
Facebook Instagram