Inne

Inne

Pokaż:
sortuj według:
WYKŁADNIA I STOSOWANIE PRAWA W PROCESIE OPARTYM NA KONSTYTUCJI BECK  2017 to książka, której celem jest pokazanie, że proces rozpoznania sprawy indywidualnej przez sąd, a nawet organ...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 171,94 zł
Status: dostępne od ręki
Monografia podejmuje aktualną problematykę związaną z prawem konsumenckim w Polsce i wybranych krajach UE. W monografii przedstawiono:
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,97 zł
Status: dostępne od ręki
Celem projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń” jest identyfikacja i opis niedoskonałości polskiego prawa wykroczeń oraz sformułowanie propozycji jego reformy. Projekt ten obejmuje dwa obszary...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 171,94 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka jest zbiorem artykułów na temat zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych z dwóch perspektyw: polskiej i...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 172,69 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowana publikacja ma związek z V Ogólnopolskim Zjazdem Młodych Karnistów, który odbył się w zespole pałacowym w Obrzycku w dniach 19-21.5.2017 r. choć sensu stricto nie stanowi publikacji...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,97 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,72 zł
Status: dostępne od ręki
Wymiar sprawiedliwości a wraz z nim jego kluczowi interesariusze stawiają sobie pytanie czy organizacja ta może nadal funkcjonować w tradycyjnie pojmowany sposób, czy też należy dokonać w niej...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,97 zł
Status: 24h
Założeniem strukturalnym książki jest wyróżnienie trzech zasadniczych części Obywatel (I); Państwo i prawo (II); Unia Europejska (III). Ten podział ma jednak walor wyłącznie porządkujący i...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,97 zł
Status: dostępne od ręki
Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje - według polskiej ustawy implementującej dyrektywę INSPIRE - zbiory danych przestrzennych występujące w postaci elektronicznej. Organy publiczne i...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,44 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja pokonferencyjna pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa" stanowi zbiór referatów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Podniesiono w niej tematykę związaną z...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 167,63 zł
Status: dostępne od ręki
Interesariusze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności społeczeństwo, pojedynczy obywatele czy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać sprawnego, w tym efektywnego wymierzania sprawiedliwości....
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,97 zł
Status: 24h
  Prezentowana publikacja to projekt Księgi I - Części ogólnej Kodeksu cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości przyjęty w 2015 r. z...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,80 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja „E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi" pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostkastanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych z...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,97 zł
Status: dostępne od ręki
Eksplorację internetowego "oceanu danych" intensyfikują nowe rodzaje sieci i strategii połowów: metody Big data. Warto wykorzystać je także w sferze publicznej. Skoro coraz częściej...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,37 zł
Status: dostępne od ręki
Bibliografia dokumentuje dorobek nauki i praktyki w zakresie wykonywania kar i innych środków prawnokarnych reakcji na przestępstwo lub czyn zabroniony. Pozycja ta obejmuje łącznie 12114...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 107,33 zł
Status: dostępne od ręki
W niniejszej publikacji omówione zostały następujące zagadnienia: fenomen chmury omawiający technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze, przetwarzanie na dużą skalę i bezpieczeństwo...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,37 zł
Status: dostępne od ręki
Zawarte w publikacji rozdziały traktują regułę nullum crimen sine lege jako element procesu interpretacji przepisów wszystkich dziedzin prawa oraz wytyczną w wykładni i stanowieniu prawa karnego...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,97 zł
Status: dostępne od ręki
Dokonujący się proces internacjonalizacji życia społecznego pociąga za sobą konieczność ciągłego analizowania pojęć, mających zakotwiczenie na płaszczyźnie międzynarodowej. Dynamika i złożoność...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 136,08 zł
Status: dostępne od ręki
Facebook Instagram