C.H. Beck Wydawnictwo Polska

C.H. Beck Wydawnictwo Polska

Pokaż:
sortuj według:
  PRAWO RZYMSKIE PUBLICZNE DĘBIŃSKI BECK Podręcznik "Prawo rzymskie publiczne" wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,22 zł
Status: 24h
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 164,99 zł
Status: 24h
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Postępowanie cywilne" zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,43 zł
Status: 24h
PROCEDURY PODATKOWE I ADMINISTRACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU  2018 BECK   Kompleksowe omówienie 35 instytucji występujących w postępowaniu podatkowym i KPA. Opisane instytucje...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,83 zł
Status: 24h
Akcjonariat pracowniczy to idea, która umiejętnie wdrożona przynosi wymierne korzyści pracownikom, firmom, a także gospodarkom krajów, które zdecydowały się podjąć wysiłek jego upowszechniania....
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,66 zł
Status: 24h
Siedemnaste wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,31 zł
Status: 24h
Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie...
Cena katalogowa: 399,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 397,20 zł
Status: 24h
Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym, której poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do podstawowych procesowych gwarancji bezstronności sędziego, bezstronność zaś stanowi...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,64 zł
Status: 24h
Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,08 zł
Status: 24h
Tematem pracy jest kwestia powiązań zachodzących pomiędzy prawnymi aspektami budowy i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych a stanem bezpieczeństwa energetycznego. Praca...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,08 zł
Status: 24h
REFORMA 'CZERWIEC 2017    Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 175,37 zł
Status: 24h
W podręczniku ,,Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu" omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: modeli sądowej kontroli administracji publicznej, ewolucji i...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,28 zł
Status: 24h
Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych. Wybrane zagadnienia Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji,...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,85 zł
Status: 24h
Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego. Publikacja...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 101,15 zł
Status: 24h
Przejęcie i przystąpienie do długu to publikacja, która prezentuje całościowo problematykę związaną z instytucją przejęcia i przystąpienia do długu. Na wstępie Autor omawia zagadnienia dotyczące...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,11 zł
Status: 24h
Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dyskusję na temat granic...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 91,86 zł
Status: 24h
Leksykon kryminalistyki
100 podstawowych pojęć
Leksykon spełnia założenia programu dydaktycznego studiów wyższych i z powodzeniem może być stosowany w procesie kształcenia jako doskonałe repetytorium zawierające najważniejsze zagadnienia z...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,76 zł
Status: 24h
Książka pt. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom 3 obejmuje tematykę: prawa podatkowego, finansowego, bankowego, nieruchomości, administracyjnego materialnego...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,05 zł
Status: 24h
Monografia „Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" jest pierwszym, na gruncie regulacji Kodeksu spółek handlowych, opracowaniem monograficznym, które w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 130,66 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,82 zł
Status: 24h
Książka dotyczy modeli regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w prawie polskim. Poruszono w niej zagadnienia dotyczące przede...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,20 zł
Status: 24h
Prezentowana monografia autorstwa Pani dr hab. Prof.  UWr Dagmary Kornobis-Romanowskiej, to pozycja dotycząca roli i znaczenia zasady pewności prawa w złożonej, wieloskładnikowej, wielopoziomowej i...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 143,05 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,82 zł
Status: 24h
W skład pakietu wchodzą: Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99) Tom II. Kodeks cywilny. Komentarz....
Cena katalogowa: 1 390,00 zł
1 390,00 zł
Status: 24h
Przystępując do tworzenia niniejszej monografii autorzy chcieli poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje część wspólna zbiorów wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego,...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 162,26 zł
Status: 24h
W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony. W opracowaniu zawarto następujące...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,93 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,03 zł
Status: 24h
Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 138,27 zł
Status: 24h
W dniach 22-23.9.2016 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”. Wydarzenie zostało dedykowane prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,07 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube