C.H. Beck Wydawnictwo Polska

C.H. Beck Wydawnictwo Polska

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,95 zł
Status: 24h
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: pojęcie, zasady oraz podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,81 zł
Status: 24h
W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony. W opracowaniu zawarto następujące...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,99 zł
Status: 24h
Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. Stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawne i gospodarcze charakterystyczne dla krajów...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,04 zł
Status: 24h
Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,04 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 141,31 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,38 zł
Status: 24h
Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. Drugie wydanie Tomu 11. będzie zawierało systematyczne omówienie powstania rodziny przez zawarcie małżeństwa i na skutek...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 348,16 zł
Status: 24h
Książka "Zobowiązania" obejmuje problematykę zawartą w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, a także w zespole norm prawnych dotyczących klasycznie pojmowanego prawa zobowiązań (przede wszystkim w...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,52 zł
Status: 24h
Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), ...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,08 zł
Status: 24h
Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją + cd
Poradnik z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego excel
Dla kogo napisana jest ta książka i czemu warto ją przeczytać? Jeśli wydaje Ci się, że metody ilościowe są trudne, a chciałbyś lub musisz z nich korzystać, to ta książka jest właśnie dla...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,81 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 12,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,40 zł
Status: 24h
Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 5. wydaniu,...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,05 zł
Status: 24h
Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia" stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,95 zł
Status: 24h
Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,64 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,24 zł
Status: 24h
WYKŁADNIA I STOSOWANIE PRAWA W PROCESIE OPARTYM NA KONSTYTUCJI BECK  2017 to książka, której celem jest pokazanie, że proces rozpoznania sprawy indywidualnej przez sąd, a nawet organ...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 183,64 zł
Status: 24h
  ROZWÓD I SEPARACJA KOMENTARZ DO SPRAW O ROZWÓD IGNACZEWSKI  Pozycja dla ekspertów. jeden z czterech tomów doskonałej serii Sądowe Komentarze Tematyczne SKT dotyczących problematyki prawa...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 188,55 zł
Status: 24h
Celem opracowania jest przedstawienie fundamentalnych zasad służących odczytaniu instytucji tajemnicy adwokackiej, zidentyfikowanie przesłanek aksjologicznych stojących za podstawowymi...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,49 zł
Status: 24h
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 293,50 zł
Status: 24h
Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUp, KPC, KK)
Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów: art. 527-534, 1024 KC, art. 47-471, 52 KRO, art....
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,00 zł
Status: 24h
Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 322,06 zł
Status: 24h
Publikacja zawiera: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, Ustawę o obywatelstwie polskim, Ustawę o...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,95 zł
Status: 24h
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,39 zł
Status: 24h
Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, role i miejsce prawa w życiu...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,49 zł
Status: 24h
Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: - 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,68 zł
Status: 24h
Podręcznik ,,Ochrona własności intelektualnej" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu poruszanej tematyki. Czwarte wydanie zostało zaktualizowane i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,56 zł
Status: 24h
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,18 zł
Status: 24h
Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z tym podatkiem - takich jak: - elementy konstrukcyjne należności (podmiot i przedmiot), - zasady naliczania kwot...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,65 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube