Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Pokaż:
sortuj według:
Jest to publikacja wszechstronnie analizująca systemy obronne w kontekście zewnętrznych i wewnętrznych czynników oraz funkcji, procesów, a także relacji dotyczących współczesnego przemysłu...
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,17 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Niniejsza monografia składa się ze wstępu stanowiącego wprowadzenie do rozważań, czterech rozdziałów i zakończenia zawierającego wnioski, uogólnienia oraz propozycje usprawnień w zakresie...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,45 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
"[...] Eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wskazują jednoznacznie, że jednym z zasadniczych wyzwań stojących przed polskim systemem obronnym jest uzyskanie zdolności obrony przed cały...
Cena katalogowa: 93,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,42 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Monografia przedstawia problematykę walki lotnictwa z naziemnymi środkami obrony powietrznej (OP) przeciwnika (Suppression Of Enemy Air Defenses- SEAD) w ujęciu retrospektywnym, współczesnym oraz...
Cena katalogowa: 64,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,60 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Lapidarny poradnik/podręcznik dla operatorów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w zakresie wykorzystania najnowszych (wrzesień ’17) narzędzi informatycznych: SI Promień 3.0 i PG0 2014...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,96 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Pierwsza w Burzy
Wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Na prezentowaną publikację składa się dziesięć artykułów przygotowanych przez specjalistów z uznanym dorobkiem naukowym, którzy od wielu lat zajmują się zawodowo dziejami ziem wschodnich II...
Cena katalogowa: 138,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 98,79 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Przeprawy
Podręcznik dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych
Podręcznik stanowi zestawienie najbardziej istotnych wiadomości dotyczących problematyki organizacji lądowych przepraw wojsk lądowych (WLąd) przez przeszkody wodne, w tym problematyki ich forsowania....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,45 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Zwierzęta towarzyszyły ludziom od niepamiętnych czasów, dzieląc z nimi codzienne trudy nie tylko podczas pokoju, ale również podczas wojny. Rozwój technologiczny sprawił, że ich rola w wojskowości...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,30 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
W monografii Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wieloaspektowo przedstawiono bardzo ważny problemem, jakim jest rola eksklawy kaliningradzkiej w neoimperialnej...
Cena katalogowa: 73,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,65 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
"25 kwietnia 1980 roku, godzina 02.00, gdzieś na pustyni około 500 km na południowy wschód od Teheranu, Iran. Samoloty o napędzie śmigłowym wersji EC-130E i MC-130, załadowane zbiornikami paliwa, z...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,49 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Problematyka działań określonych w teorii sztuki wojennej mianem nieregularnych, od dawna stanowi przedmiot rozważań teoretyków i praktyków wojskowości. Odnosząc się z uznaniem do szeregu wydanych...
Cena katalogowa: 97,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,89 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa tom 2
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,57 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państwa
subregionu Europy Środkowej i Wschodniej Państwa bałtyckie
Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państwa subregionu Europy Środkowej i Wschodniej Państwa bałtyckie
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,60 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
W publikacji zaprezentowane zostały w ujęciu historycznym (w Rosji, ZSRR oraz Federacji Rosyjskiej) strukturalno-organizacyjnym (począwszy od plutonu saperów w walczącym batalionie zmotoryzowanym, a...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,08 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Głównym celem jaki przyświecał zespołowi redakcyjnemu rekomendowanej monografii była wymiana doświadczeń i poglądów na temat aktualnych i wieloaspektowych uwarunkowań pokonywania przeszkód wodnych...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,15 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Diaspora rosyjska i rosyjskojęzyczna w neoimperialnej polityce
Federacji Rosyjskiej na obszarze Świętej Rusi
Recenzowana monografia stanowi rezultat wieloletnich badań nad stosunkami narodowościowymi zarówno w ujęciu historycznym jak też współczesnym, a zatem w Rosji historycznej, ZSRR, Federacji Rosyjskiej...
Cena katalogowa: 102,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,60 zł
Status: 24h
Akademia Sztuki Wojennej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Akademia Sztuki Wojennej
Facebook Instagram Twitter YouTube