AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

Pokaż:
sortuj według:
Prezentowana praca, starannie przygotowana, opatrzona wszechstronnym aparatem naukowym, została ogłoszona drukiem przez renomowane Wydawnictwo Adam Marszałek w ramach serii O Niepodległą i Jej...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,06 zł
Status: 1 - 2 dni
Rok 2017 w Polsce ogłoszono Rokiem Władysława Raczkiewicza, wybitnego działacza politycznego i wojskowego, wielokrotnego ministra spraw wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej, prezydenta RP na...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,06 zł
Status: 1 - 2 dni
W książce podjęta została kwestia charakteru prawnego stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych. Pomimo tego, że na przestrzeni kilku ostatnich lat administracyjnoprawny stosunek...
Cena katalogowa: 44,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,36 zł
Status: Od ręki
Niniejsza publikacja nakreśla ramy prawne i społeczne działania administracji samorządowej, przedstawia główne problemy, z jakimi borykają się samorządowcy, zaprezentuje niektóre postulaty obywateli...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,36 zł
Status: Od ręki
.
Cena katalogowa: 32,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,60 zł
Status: Od ręki
Alicja Janusz – na literackim trakcie po raz pierwszy pojawiła się w 2011 roku, kiedy to jej opowiadanie Lutnistka zajęło drugie miejsce w konkursie literackim Falkonu. Jej prawdziwym debiutem...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,15 zł
Status: Od ręki
Niniejsza praca jest częścią projektu badawczego zakładającego opracowanie spisów urzędników miejskich miast dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego od XIII do XVIII wieku. Przygotowane...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,81 zł
Status: Od ręki
Stanisław Misakowski-żył w latach 1917-1996. Jako poeta zadebiutował w 1938 roku w prasie rosyjskiej, a w prasie polskiej w 1956 roku. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką w tomach...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,70 zł
Status: 19.01.2018r.
The first edition of The Atlas of Practical Oncology is almost entirely fulfilles with photographs of neoplastic lesions. The colored pictures are more suggestive and simpler to remember than their...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,91 zł
Status: 1 - 2 dni
Pedagogia osoby
Personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji
Gratuluję z serca Autorowi zaprezentowania tak wnikliwych i wielowątkowych rozważań na temat personalistycznego wychowania przez dialog. Myślę, że jest to dobry komentarz do encykliki bł. papieża...
Cena katalogowa: 69,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,19 zł
Status: Od ręki
Andrzej Walter jest poetą. Stwierdzenie tego faktu umiejscawia go w getcie niezliczonych, podobnych mu, odszczepieńców. Smutny to dziś los być poetą. Andrzej Walter jest też księgowym. Księguje...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,06 zł
Status: 1 - 2 dni
W swojej książce Autor dokonuje analizy wyposażenia polskich sił zbrojnych w bezzałogowe platformy w domenach: lądowej, powietrznej i morskiej. Prognozuje rozwój polskich i światowych autonomicznych...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,63 zł
Status: Od ręki
Demokratyczne reżimy-w swoim instytucjonalnym kształcie-potrzebują czynników strukturyzacyjnych różne formy aktywności społecznej. W przypadku rywalizacji politycznej (choć oczywiście nie tylko) są...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,09 zł
Status: 1 - 2 dni
Jest tak… Jest tak że aż liście wyrzeźbione wichurą i drzewa myśli stają mi na głowie i wichrzą mnie całą Sama pozostaję na tym Wichrowisku z rozchwianymi papirusami myśli...
Cena katalogowa: 13,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,87 zł
Status: 1 - 2 dni
Transformacja ustrojowa wyznaczyła instytucjom kultury, trudniejszą niż przedsiębiorstwom, drogę rozwoju w gospodarce rynkowej. Sam opis tej drogi wymaga interdyscyplinarnych analiz, czemu sprostali...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Twierdza Toruń
Stan w latach dwudziestych XX wieku. Dokumenty.
Toruń z racji swojego położenia geograficznego, od początku swojego istnienia, niezależnie w granicach którego państwa się znajdował, pełnił rolę warowni nadgranicznej. Rola Torunia wzrosła po...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,85 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka powstawała przez ponad pięć lat. Była inspirującą wędrówką autora po seminariach duchownych i innych miejscach, gdzie przechowywane są media o religii. Dotyczyło to znacznej części wyznań...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,67 zł
Status: Od ręki
Apolinary Szeluto – zapomniany geniusz czy tylko zagubiony pasjonat? Kim był, co tworzył i jakie poglądy głosił „ostatni” z Młodej Polski? Dlaczego został zmarginalizowany mimo tak licznej spuścizny...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,67 zł
Status: Od ręki
Książka Szczepana Kutrowskiego poszukuje odpowiedzi [na pytanie], czym żyje „współcześniak”, który usadowiony jest na styku platform urządzonego już świata i tego stającego się na nowo, kiedy...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,21 zł
Status: 1 - 2 dni
We współczesnym świecie niekwestionowanymi zasadami są równość państw i wzajemność między nimi. Brak tego standardu w stosunkach międzynarodowych oznacza szkodę jednej strony. Dlatego analiza...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,85 zł
Status: Od ręki
Internacjonalizacja juana (RMB)
Utworzenie i rozwój zagranicznych rynków juana
Utworzenie i rozwój zagranicznych rynków juana.
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,98 zł
Status: Od ręki
Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,66 zł
Status: Od ręki
Ewolucja systemów bezpieczeństwa
Od Bliskiego Wschodu do Oceanii
Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,66 zł
Status: Od ręki
Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest...
Cena katalogowa: 43,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,75 zł
Status: Od ręki
Problematyka określona w temacie pracy jest bardzo trudna, złożona i w wielu aspektach deskryptywna interpretacyjnie. Niemniej jednak temat, którego Autor się podjął, stosunkowo często pojawia się w...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,30 zł
Status: Od ręki
Kazachstan Polska
Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne
Andrzej Bisztyga - doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista, profesor i kierownik Zakładu Praw i Wolności Jednostki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 47,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,51 zł
Status: Od ręki
Seria Literatura Chińska XXI Wieku ma na celu wypromowanie współczesnej literatury chińskiej w języku angielskim, francuskim i innych językach dla czytelników na całym świecie.
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,52 zł
Status: Od ręki
W serii KULAWA KOZA ukazały się: Zhao Yihua Tajemniczy Pan Lulu Su Mei Jak Mama Dinozaurowa ukryła swoje jajo Gu Ying Leśny stylista Marianna Kawa Super-Niki z krainy zabawek Andrzej Pawłowski Bercia...
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,99 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka ukazuje się jako piąta w serii prac Pedagogika Społeczna przygotowywanej przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,77 zł
Status: Od ręki
Facebook Instagram Twitter YouTube