AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

Pokaż:
sortuj według:
Każdy, kto przestrzega zasad protokołu dyplomatycznego i etykiety, jest zawsze postrzegany jako godny uwagi i zaufania. Dobre maniery bardzo często decydują o sukcesie zawodowym i prywatnym, a ich...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,32 zł
Status: 24h
Rzecznik prasowy Policji
Etyka, prawo, praktyka
Książka Rzecznik prasowy Policji. Etyka – prawo – praktyka, którą Czytelnik teraz trzyma w rękach, jest pierwszą pracą na polskim rynku wydawniczym, która w tak obszerny sposób omawia zagadnienia...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,15 zł
Status: 24h
Ostatni wielki szach
Obraz Chosroesa II Parweza (591-628). króla Iranu, w Krótkiej kronice końca sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu
Krótka kronika końca sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu lub – jak bywa czasem nazywana – Kronika Chuzistanu jest jednym z najwspanialszych zabytków literatury syryjskiej. Znajdujemy w nim...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,78 zł
Status: 24h
Wiersze Jacka Brolika to przekraczanie lęku, poczucia bezpieczeństwa; taka postawa otwiera możliwości twórcze, albowiem bezpieczeństwo w sztuce oznacza koniec sztuki, a tym samym koniec...
Cena katalogowa: 9,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,45 zł
Status: dostępne od ręki
Temat podjęty przez dr Bellę Tateshvili jest bardzo aktualny i ważki pod względem naukowym. Dynamika zmian na Kaukazie i w samej Gruzji zasługuje na zainteresowanie ze strony badaczy współczesnych...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,61 zł
Status: 24h
Powiat Lidzbarski
1111 zadań i rozwiązań
Zbigniew Grochowski - Powiat Lidzbarski 1111 zadań i rozwiązań
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,61 zł
Status: 24h
Książka stanowi istotny wkład w dyskusję nad kształceniem animatorów kultury w Polsce, promowaniem profesjonalizacji animacji kultury oraz ukierunkowaniem myślenia o identyfikowaniu i doskonaleniu...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Status: 24h
Publikacja Konstytucyjność reformy systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku to krytyczna i naukowo uargumentowana analiza reformy systemowej polskiej armii....
Cena katalogowa: 30,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,62 zł
Status: 24h
(red.) Ryszard Stefański-Człowiek-Społeczeństwo-Świat: podmiotowość
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,61 zł
Status: 24h
Maksymilian Tchoń urodzony w 1987 roku. Licencjat filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Twórczego-Artystyczno-Literackiego (STAL) z siedzibą w Krakowie. Autor...
Cena katalogowa: 12,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,27 zł
Status: 24h
Trzeba odwagi poznawczej i determinacji organizacyjnej, by podjąć się zadania tak trudnego i ambitnego jak opis mediów w czasach pandemii COVID-19. Profesor Marek Sokołowski, socjolog i medioznawca,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,71 zł
Status: 24h
Analizując literaturę przedmiotu, należałoby stwierdzić, że dostępne badania mające odpowiedzieć na pytania: „Jacy są młodzi ludzie?”, „Jakie wartości wyznaje współczesna młodzież?” są w zasadzie...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,61 zł
Status: 24h
Dla każdego badacza systemów politycznych współczesnych państw fascynującą wydaje się także kwestia struktury parlamentu, a zatem to, czy jest on jednoizbowy, czy dwuizbowy. W przypadku...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,15 zł
Status: 24h
Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,32 zł
Status: 24h
Należy podkreślić, że bardzo ciekawy jest sam projekt publikacji. Autor postawił sobie za cel wniknięcie w perspektywę poznawczą samych osadzonych, szczególnie tę odnoszącą się do ich rozwoju...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,18 zł
Status: 24h
Zdolności a porażka szkolna
Jaką rolę odgrywa osobowość?
Choć sposób myślenia autora nawiązuje do klasycznych ujęć znanych psychologom, reprezentujących psychologię różnicową oraz edukacyjną, to sam wybór tematu i sposób jego ujęcia są autorskie,...
Cena katalogowa: 36,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,91 zł
Status: 24h
Szkice z pedagogiki ogólnej to znakomita praca wybitnego pedagoga. [...] Szczególne znaczenie dla polskiej pedagogiki ogólnej mają trzy pierwsze rozdziały publikacji, które stanowią doskonałą syntezę...
Cena katalogowa: 22,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,11 zł
Status: 24h
Książka inicjuje serię wydawniczą Pedagogika Społeczna, redagowaną przez cieszyńskie środowisko pedagogów społecznych i międzykulturowych. (...) monografia jest efektem zbiorowego wysiłku 26 autorów...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,88 zł
Status: dostępne od ręki
Winogrona w deszczu jesiennym - Wei Zhang
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,02 zł
Status: 24h
W prezentowanym tomie została zaprezentowana aksjologia europejskiego systemu ochrony praw człowieka (m.in. prawo do dziedzictwa kulturowego, prawo do dobrej administracji, stosunek do uchodźców)....
Cena katalogowa: 77,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,68 zł
Status: dostępne od ręki
Bezpieczeństwo informacyjne państwa - wybrane problemy - Szyłkowska Monika
Cena katalogowa: 36,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,96 zł
Status: 24h
Książka Szczepana Kutrowskiego poszukuje odpowiedzi [na pytanie], czym żyje ?współcześniak?, który usadowiony jest na styku platform urządzonego już świata i tego stającego się na nowo, kiedy...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,47 zł
Status: 24h
W całym współcześnie cywilizowanym świecie chyba nie ma kraju, w którym osłabiano by panowanie konstytucji państwa i instytucji prawnych na korzyść liderów partii, która wygrała wybory bądź z...
Cena katalogowa: 22,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,25 zł
Status: 24h
Publikacja obejmuje opracowania powstałe na podstawie referatów wygłoszonych przez naukowców i praktyków na konferencji zorganizowanej przez Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,36 zł
Status: 24h
To poezja mająca konstrukcję, acz nie konstruowana, głęboko myślowa, acz nieprzemyślana, nie jest planowana ani się nie sączy, ale wytryska w chwilach, gdy Krzysiek opanowuje kolejny paroksyzm ciała,...
Cena katalogowa: 36,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,80 zł
Status: 24h
Monografia stanowi oryginalne opracowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym. Jakkolwiek trudno byłoby twierdzić, że badana tematyka nie jest obecna w nauce polskiej, to...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,44 zł
Status: 24h
Głuchota dziecięca Prozodia Komunikacja
Surdopedagogiczne aspekty implantowania
Monografia dr Heleny Liwo będzie przydatna zarówno dla pedagogów specjalnych, jak i rodziców dzieci niesłyszących. Praca odnosi się do warstwy suprasegmentalnej mowy, to jest do elementów...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,44 zł
Status: 24h
Cywilizacja jest ważnym przejawem postępu społecznego, a także istotną cechą nowoczesnego socjalistycznego kraju. Często mówi się, że Chiny są starożytnym cywilizowanym krajem o historii sięgającej...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,44 zł
Status: 24h
Treść monografii Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? zawiera więcej, niż zapowiada jej tytuł. Oprócz dogłębnej i wieloaspektowej analizy...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,51 zł
Status: 24h
Aniela Szczypińska - Pokochaj swoją chorobę
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,03 zł
Status: 24h
Facebook Instagram