AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

Pokaż:
sortuj według:
Wydarzenia z ostatnich dwóch lat, które stanowią istotną część zjawisk poważnie rzutujących na rozwój sytuacji w Libanie, skłoniły autora do podjęcia prac nad poszerzeniem wydanej w 2016 roku...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,56 zł
Status: 24h
"Brejdygant uparcie tropi pewien wątek, pewien temat, w jakimś stopniu sformułowany pod wpływem lektur Dostojewskiego, a jednak w efekcie indywidualnych korektur - własny. Jest to temat...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,25 zł
Status: 24h
Należy podkreślić, że bardzo ciekawy jest sam projekt publikacji. Autor postawił sobie za cel wniknięcie w perspektywę poznawczą samych osadzonych, szczególnie tę odnoszącą się do ich rozwoju...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,77 zł
Status: 24h
Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne - (red.) Mirosław Marciniak, Jakub Adamkiewicz
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,92 zł
Status: 24h
Monografia prezentuje wyniki badań naukowych na temat estońskiego systemu obrony narodowej. Autor ukazuje, jakie uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne i kulturowe wpłynęły na koncepcję...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,71 zł
Status: 24h
Dzieci kochają zwierzęta i chcą wiedzieć o nich jak najwięcej. Niniejsza książeczka to skarbnica wiedzy o zwierzętach przedstawiona słowem rymowanym i ilustracjami, która w sposób zabawny uczy i...
Cena katalogowa: 11,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,92 zł
Status: 24h
Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty ekonomiczno-społeczne - (red.) Konrad Stańczyk, Ryszard Chyrzyński
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,15 zł
Status: 24h
Bliski Wschód - czynniki i skutki destabilizacji - (red.) Marszałek-Kawa Joanna, Grenda Bogdan
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,65 zł
Status: 24h
Książka ta jest zbiorem opracowań naukowych poświęconych problemom współczesnego polskiego samorządu terytorialnego. Szczególnym jednakże przedmiotem zainteresowania autorów zamieszczonych w niej...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,98 zł
Status: 24h
Książka Żandarmeria Wojskowa jest podsumowaniem prac na temat formacji podejmowanych w ciągu wielu lat przez jej byłego komendanta głównego i oficera, który przeszedł wszystkie możliwe stanowiska w...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,96 zł
Status: 24h
W tomie Czytelnik znajdzie takie kwestie, jak: przedstawienie wartości państwa w filozofii T.G. Masaryka, rozpad monarchii Habsburgów w relacjach „Gwiazdki Cieszyńskiej” czy funkcjonowanie i...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,29 zł
Status: 24h
Autorka omówiła aktualne zjawiska, takie jak: bezrobocie, inflacja dyplomów, emigracja zarobkowa, reemigracja. [...] Przedstawiła ważne i twórcze rozważania, w których konfrontuje założenia uczenia...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,02 zł
Status: 24h
Troska o jedną z najważniejszych potrzeb i wartości współczesnego człowieka, jaką jest bezpieczeństwo skłania do podejmowania działań zmierzających do zrozumienia jego istoty oraz poszukiwania...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,34 zł
Status: 24h
Niniejszy komentarz do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2003, nr 179, poz. 1750) jest dedykowany przede wszystkim żołnierzom zawodowym, żołnierzom odbywającym służbę...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,19 zł
Status: 24h
Indeks 978-83-66220-53-9/Marcin Troński/2019/258
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,44 zł
Status: 24h
SHALOM znad Drwęcy
Żydzi Golubia i Dobrzynia
Książka przedstawia dzieje gmin żydowskich w Golubiu i Dobrzyniu nad Drwęcą, gdzie ścierały się wpływy kultury typowej dla zasymilowanych Żydów niemieckich z mentalnością małomiasteczkowego sztetla....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,74 zł
Status: 24h
Uniwersalny system ochrony praw człowieka
Aksjologia – Instytucje – Efektywność
Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia - instytucje -...
Cena katalogowa: 61,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,27 zł
Status: 24h
Współczesne działanie sił zbrojnych oraz ich części wydzielonych do realizacji konkretnych zadań jest zjawiskiem złożonym i interdyscyplinarnym. Warunkiem efektywnego dowodzenia jest osiągnięcie...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,11 zł
Status: 24h
Treść monografii Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? zawiera więcej, niż zapowiada jej tytuł. Oprócz dogłębnej i wieloaspektowej analizy...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,46 zł
Status: 24h
Konkluzje książki odnoszą się do Szwecji i jej polityki bezpieczeństwa, ale mają także pewne zastosowanie oraz wartość poznawczą i porównawczą w odniesieniu do miejsca i roli współpracy regionalnej w...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,56 zł
Status: 24h
Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii
Idee polityczne w powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore'a i Davida Lloyda
Niniejsza książka stanowi analizę jednej z najważniejszych dwudziestowiecznych powieści graficznych z perspektywy nauk o polityce. Autor przyjmuje założenie, że V jak Vendetta to traktat polityczny...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,82 zł
Status: 24h
ależy podkreślić, że zarówno konstrukcja metodologiczna badań, jak i zgromadzony oraz zaprezentowany przez Autorkę materiał empiryczny budzą uznanie. [...] Tak skomponowana struktura badań zasługuje...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,81 zł
Status: 24h
"Socjolog moralności-jeśli ma być wierny swej profesjonalnej roli-nie tworzy żadnych ideałów moralnych ani nie buduje systemów etycznych z pominięciem historycznych warunków miejsca i czasu. Ale...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,82 zł
Status: 24h
Głuchota dziecięca Prozodia Komunikacja
Surdopedagogiczne aspekty implantowania
Monografia dr Heleny Liwo będzie przydatna zarówno dla pedagogów specjalnych, jak i rodziców dzieci niesłyszących. Praca odnosi się do warstwy suprasegmentalnej mowy, to jest do elementów...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,70 zł
Status: 24h
Przestrzenie dialogu - Szaruga Leszek
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,96 zł
Status: 24h
Publikacja zawiera istotne rozważania z obszaru zjawisk współczesnych. Jej celem jest poznanie i ukazanie niektórych aspektów zmian tworzących jakość i specyfikę życia w dobie transformacji...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,19 zł
Status: 24h
Rozważania dotyczące zarówno katalogu kar dyscyplinarnych, w których zmiany od wielu lat w zasadzie mają charakter kosmetyczny, jak i posługiwania się nimi w rzeczywistości więziennej są na...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,98 zł
Status: 24h
W badaniach Michała Pszczółkowskiego specjalne miejsce zajmują studia nad architekturą toruńską, recenzowana książka będzie kolejną publikacją z tego zakresu. Tym razem autor przedstawił niezbyt...
Cena katalogowa: 30,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,53 zł
Status: 24h
Chińska reforma gospodarcza. Doświadczenia i implikacje - Yu Zhang
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,34 zł
Status: 24h
Znikąd donikąd to trasa, którą musi pokonać każdy, czy chce, czy nie chce. Najpierw trzeba w siebie zainwestować, żeby zyskać zdolność do gry z losem, który stawia Cię w labiryncie i tylko...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,47 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube