AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

Pokaż:
sortuj według:
Taoizm, konfucjonizm i buddyzm uznawane są za trzy intelektualne filary tradycyjnej kultury chińskiej. Taoizm, który głosi "nierobienie niczego" (tzw. brak działania) oraz przyzwala na to,...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,86 zł
Status: 24h
Celem redaktorów i autorów książki W 500-lecie Reformacji (1517?2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych było ukazanie szerokiej panoramy miejscowego...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,24 zł
Status: 24h
Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,03 zł
Status: 24h
W monografii zaprezentowano rozważania dotyczące trzech kategorii: kontroli, controllingu i audytu. Są one niekiedy traktowane jako substytuty lub odrębne spojrzenia wspomagające zarządzanie, dlatego...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,22 zł
Status: 24h
Kaganek oświaty, czy kopcący ogarek? Rzecz o reformach oświaty i nauki - Zygmunt Zieliński
Cena katalogowa: 23,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,99 zł
Status: 24h
Napisałem tu wiele gorzkich słów, jednak nie w zamiarze pomniejszania czy tym bardziej podważania historycznego miejsca ?Solidarności?, roli Lecha Wałęsy. Ich dokonania, zasługi dla Polski, dla...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,59 zł
Status: 24h
Wielka droga Chin
Komunistyczna Partia Chin i chiński socjalizm
Indeks 978-83-63791-39-1/Yan Yilong, Bai Gang, Zhang Leyong, Ou Shujun, He Jianyu/2018/190
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,72 zł
Status: 24h
Nauka Konfucjusza stanowi treść tradycyjnej chińskiej kultury, jej praktycznego ducha dla aktywnego włączenia się w świat. Głęboki sens historyczny, etyczność i zrównoważenie systemu wartości stały...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,59 zł
Status: 24h
Bezpieczeństwo jest największym dobrem człowieka, jest fundamentem funkcjonowania świata i każdego państwa z osobna, jest wartością najwyższą, bez której całe otoczenie nie ma znaczenia....
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,28 zł
Status: 24h
Książka (...) bardzo dobrze porządkuje materię określonych ról prezydenta - gwaranta i strażnika porządku konstytucyjnego. (...)Autorka odwołuje się też do materii raczej rzadko penetrowanych -...
Cena katalogowa: 36,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,84 zł
Status: 24h
Pisać trzeba wierszem i prozą o losie, co nas nie oszczędza. A Ty musisz przetrwać. A żeby przetrwać, musisz się przystosować. Masz do tego tylko rozum i trochę doświadczenia. Masz też złudzenie o...
Cena katalogowa: 30,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,31 zł
Status: 18.09.2019r.
Książka autorstwa Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza i Marka Sokołowskiego to bardzo interesująca praca, dająca świadectwo rzetelnej znajomości tematyki dominującej we współczesnej polskiej polityce i...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,10 zł
Status: 18.09.2019r.
„Tekst opiera się na imponująco rozległej bazie źródłowej, na dokumentach, artykułach prasowych epoki, pamiętnikach i wywiadach, ale także na opracowaniach. Materia pracy została dobrze...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,31 zł
Status: 24h
Historia chińskiej cywilizacji. Historia tradycyjnej chińskiej medycyny - (red.) Płotka Bartosz
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,70 zł
Status: 18.09.2019r.
Zakątki Chin. Sekrety pola kukurydzy - Wei Zhang
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,43 zł
Status: 24h
Prezentowana monografia obejmuje swoim zakresem uwarunkowania historyczne, geopolityczne, ustrojowo-prawne oraz polityczne, a także analizę ich wpływu na politykę bezpieczeństwa poszczególnych państw...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,10 zł
Status: 18.09.2019r.
Publikacja prof. Jacka Chrobaczyńskiego jest swego rodzaju protestem autora przeciw zawłaszczaniu historii przez polityków i politykę, [...] prowokuje do dyskusji merytorycznej, głębszej refleksji...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,72 zł
Status: 18.09.2019r.
Książka […], wbrew skromnym rozmiarom, odkrywa przed nami (choćby w zarysie) nie tylko wielki potencjał badawczy związany z problematyką dziedzictwa kulturowego oraz pęknięcia międzypokoleniowego w...
Cena katalogowa: 36,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,61 zł
Status: 23.09.2019r.
Uniwersalny system ochrony praw człowieka
Aksjologia – Instytucje – Efektywność
Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia - instytucje -...
Cena katalogowa: 61,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,69 zł
Status: 24h
Książka inicjuje serię wydawniczą Pedagogika Społeczna, redagowaną przez cieszyńskie środowisko pedagogów społecznych i międzykulturowych. (...) monografia jest efektem zbiorowego wysiłku 26 autorów...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,09 zł
Status: 24h
W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polskizostał uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu w...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,96 zł
Status: 24h
Rodzina jest grupą społeczną, która z jednej strony tworzy wewnętrzne warunki dla wspólnego życia, rozwoju, socjalizacji i edukacji jej członków, z drugiej zaś przygotowuje młode pokolenie do...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,13 zł
Status: 24h
Opinia publiczna
Elementy teorii i praktyki politycznej
Drogi Czytelniku, książka, która trafiła do Twoich rąk, traktuje o fenomenie opinii publicznej. Niewiele jest zjawisk, które budziłyby aż takie namiętności zarówno wśród polityków, jak i uczonych....
Cena katalogowa: 64,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,27 zł
Status: 24h
Książka […] jest efektem kolejnych przemyśleń i analiz na temat administracji publicznej. Składa się na nią dwadzieścia jeden artykułów podejmujących problematykę wyborów samorządowych na różnych...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,96 zł
Status: 24h
Autorzy poszczególnych tekstów podejmują dyskurs na temat środowisk wychowawczych – szkoły i środowiska lokalnego, istotną teoretyczną narrację na temat ich ważności i wartości, przedstawiają...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,28 zł
Status: 24h
Należy podkreślić, że bardzo ciekawy jest sam projekt publikacji. Autor postawił sobie za cel wniknięcie w perspektywę poznawczą samych osadzonych, szczególnie tę odnoszącą się do ich rozwoju...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,92 zł
Status: 24h
Niewątpliwym walorem poznawczym wielowątkowych analiz i rozważań jest aktualność uwzględnianych kwestii oraz ich praktyczna uchwytność w codziennym doświadczeniu przebywania w przestrzeni miejskiej....
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,05 zł
Status: 24h
Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym to tytuł monografii wskazujący, że w jej zawartości czytelnik odnajdzie wielowątkowe studia tyczące takowego przedmiotu badań. W niniejszej...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,31 zł
Status: 24h
Niniejsza publikacja jest rozwinięciem treści i uzupełnieniem wyników badań zawartych w dysertacji zatytułowanej Przygotowanie i prowadzenie działań psychologicznych w Siłach Zbrojnych RP. Stanowi...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,99 zł
Status: 24h
Chociaż w naukowych opracowaniach z zakresu mediów w Polsce poświęcono sporo miejsca na analizę katolickich środków przekazu, problematyka ich struktury oraz jej roli w systemie medialnym nie...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,28 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube