AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne

AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne

Pokaż:
sortuj według:
Zbiór artykułów zebranych w tomie Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka, pod redakcją Krzysztofa Zielińskiego i Joanny Janikowskiej, to ciekawe świadectwo naukowej refleksji nad...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,73 zł
Status: 24h
Współczesna teoria i praktyka resocjalizacji stoją w obliczu nowych wyzwań. Dzieję się tak z jednej strony, za sprawą rosnącej skali zjawiska niedostosowania społecznego, z drugiej - w wyniku kryzysu...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,87 zł
Status: 24h
Prezentowana publikacja ma charakter jednowątko wy - w całości poświęcona jest problematyce oscylującej w nurcie zjawiska psychokorekcji. Idzie tu o koncentrację na wielu zagadnieniach, które scala...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,14 zł
Status: 24h
Książka Beaty Krajewskiej zatytułowana "Rada rodziców w szkole" podejmuje ważną, chociaż nie w pełni docenianą - zarówno przez badaczy edukacji, jak i praktyków odpowiedzialnych za...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,20 zł
Status: 24h
Autorka receznowanej ksiązki podejmuje ten ważny społecznie problem i pokazuje, jakie są przyczyny zajścia w ciąże niepełnoletnuch dziewcząt i w tym fakcje widzi główną przyczynę zawierania...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,67 zł
Status: 24h
Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów.
Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych.
Na strukturę książki składa się osiem rozdziałów koncentrujących się m.in. na następujących zagadnieniach: współczesne koncepcje twórczości w psychologii i pedagogice, postawy twórcze - ich różne...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,92 zł
Status: 24h
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży
Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku
Książka Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży zamyka swoisty tryptyk dedykowany Profesorowi Stanisławowi Kawuli w 70. rocznicę Jego urodzin. Podjęte zostały w nim aktualne...
Cena katalogowa: 47,04 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,94 zł
Status: 24h
Książka obejmuje kilkanaście artykułów, których autorzy skupiają się m.in. na takich dylematach współczesnej edukacji jak: - ingerencja ekonomii w edukację, konstruowanie i realizacja procesu...
Cena katalogowa: 39,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,70 zł
Status: 24h
Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce.
Rozwój pedagogicznej orentacji familiologicznej.
"Prezentowana książka porusza wszystkie elementarne aspekty funkcjonowania środowiska wychowawczego rodziny, w ujęciu zarówno historycznym, teoretycznym, interdyscyplinarnym, jak i...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,71 zł
Status: 24h
Na zawartość książki oprócz wstępu składa się pięć części: "Pedagogika rodziny i jej przedmiot", "Perspektywa historyczna badań nad rodziną", "Kulturowe, społeczne,...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,23 zł
Status: 24h
Autorka książki, podejmując rozważania teoretyczne i analizę wyników badań własnych, wychodzi z założenia, że szkoła stanowi środowisko, w którym uczeń podlega różnorodnym interakcjom. Wpisują...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,61 zł
Status: 24h
W książce składającej się z dwóch części Alina Górniok-Naglik w kompetentny sposób (Autorka posiada doktorat w zakresie pedagogiki oraz doktorat w dziedzinie teorii muzyki) podejmuje interesujące...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,37 zł
Status: 24h
Książka Wandy Woronowicz zatytułowana "Inspiracje edukacji refleksyjnej" jest rezultatem wieloletnich zainteresowań Autorki tytułową kategorią, która jest analizowana w kontekście...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,14 zł
Status: 24h
Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań
Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku
Reasumując, przedstawiona do recenzji praca jest opracowaniem, które spełnia dwa ważne zadania. Po pierwsze jest to książka jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Kawuli. W tej perspektywie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,15 zł
Status: 24h
Prezentowana praca dra Tadeusza Kluza, aczkolwiek niewielkiej objętości, "stanowi - jak podkreśla jej recenzent prof. dr hab. Zbigniew Zandecki - istotny przyczynek do powszechnej dyskusji...
Cena katalogowa: 18,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,88 zł
Status: 24h
Książka - jak piszą we wstępie jej Autorki - przygotowana została z myślą o nauczycielach dzieci młodszych i studentach kierunków pedagogicznych, a także rodzicach interesujących się nauką swoich...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,22 zł
Status: 24h
Na zawartość książki składa się jedenaście części, w których prof. Kazimierz Denek podejmuje najważniejsze kwestie współczesnej edukacji. Noszą one m.in. następujące tytuły: "Reforma systemu...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,26 zł
Status: 24h
Społeczne znaczenie edukacji zdrowotnej i potrzeba jej upowszechnienia dostarczyły Autorce inspiracji do napisania książki skierowanej zarówno do pedagogów, nauczycieli i wychowawców, jak również i...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,72 zł
Status: 24h
Facebook Instagram