AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne

AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne

Pokaż:
sortuj według:
Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT" sfinalizowało druk kolejnej pozycji w nieco zmienionej edytorsko serii wydawniczej Biblioteka „Wychowania na co Dzień". Trzy poprzednio wydane we...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,44 zł
Status: 24h
Książka Marioli Racław "Zinstrumentalizowane rodzicielstwo" została opatrzona jakże wymownym podtytułem: "Rodziny zastępcze - miedzy usługą a odruchem serca", który znakomicie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,51 zł
Status: 24h
Praca zbiorowa „Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania” pod redakcją Tomasza Biernata, Jana A. Malinowskiego i Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej składa się z czterech części....
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,55 zł
Status: 24h
Prowadzone analizy procesu resocjalizacji coraz wyraźniej uwidaczniają rozbieżności pomiędzy formułowanymi postulatami a faktycznym jego przebiegiem, jakością oraz jego efektywnością. Zwracają na to...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,68 zł
Status: 24h
Książka prof. Józefa Górniewicza pt. "Memoria Universitatis - pamięć uniwersytetu. Szkice humanistyczne" niewątpliwie wybiega poza utarte schematy naukowej rozprawy. To zapis...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,98 zł
Status: 24h
Struktura książki „Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości" pod redakcją Małgorzaty H. Kowalczyk oraz Michała Szykuta, wydanej w serii „Za kurtyną...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,47 zł
Status: 24h
Prezentując książkę Bohdana Skrzypczaka zatytułowaną „Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej" warto...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,41 zł
Status: 24h
Praca zbiorowa „Rodzina w pracy socjalnej - aktualne wyzwania i rozwiązania" pod redakcją Tomasza Biernata, Jana A. Malinowskiego i Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej składa się z czterech...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,34 zł
Status: 24h
"Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników" autorstwa Magdaleny i Marii Marty Urlińskich, to książka niezwykła. Powstała bowiem w oparciu o materiały uzyskane od...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,01 zł
Status: 24h
Zbiór artykułów zebranych w tomie Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka, pod redakcją Krzysztofa Zielińskiego i Joanny Janikowskiej, to ciekawe świadectwo naukowej refleksji nad...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,71 zł
Status: 24h
Chcąc przybliżyć potencjalnemu czytelnikowi treść najnowszej książki Macieja Krzemińskiego zatytułowanej "Dziecko i młodzież. Przestrzenie literackie, kulturowe i wychowawcze", a tym...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,04 zł
Status: 24h
Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Kustry, Małgorzaty Fopki-Kowalczyk oraz Agnieszki Bandury zatytułowana "Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej"...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,58 zł
Status: 24h
Współczesna teoria i praktyka resocjalizacji stoją w obliczu nowych wyzwań. Dzieję się tak z jednej strony, za sprawą rosnącej skali zjawiska niedostosowania społecznego, z drugiej - w wyniku kryzysu...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,22 zł
Status: 24h
Prezentowana publikacja ma charakter jednowątko wy - w całości poświęcona jest problematyce oscylującej w nurcie zjawiska psychokorekcji. Idzie tu o koncentrację na wielu zagadnieniach, które scala...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,94 zł
Status: 24h
Joanna Bulska podjęła trud opracowania interdyscyplinarnego problemu tworzenia dzieciom warunków do zapewnienia zdrowego startu w życie, co jest (jak zaznacza we wprowadzeniu) najwyższym...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,94 zł
Status: 24h
Książka Beaty Krajewskiej zatytułowana "Rada rodziców w szkole" podejmuje ważną, chociaż nie w pełni docenianą - zarówno przez badaczy edukacji, jak i praktyków odpowiedzialnych za...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,53 zł
Status: 24h
Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów.
Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych.
Na strukturę książki składa się osiem rozdziałów koncentrujących się m.in. na następujących zagadnieniach: współczesne koncepcje twórczości w psychologii i pedagogice, postawy twórcze - ich różne...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,68 zł
Status: 24h
Autorka receznowanej ksiązki podejmuje ten ważny społecznie problem i pokazuje, jakie są przyczyny zajścia w ciąże niepełnoletnuch dziewcząt i w tym fakcje widzi główną przyczynę zawierania...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,45 zł
Status: 24h
Książka Tomasza Biernata i Janusza Gierszewskiego "Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku" jest - jak to akcentuje w recenzji wydawniczej ks. dr hab. prof....
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,80 zł
Status: 24h
Za najlepszą rekomendację książki mogą posłużyć słowa prof. zw. dra hab. Ryszarda Pachocińskiego, który w recenzji wydawniczej napisał: "…Recenzowana książka stanowi kompendium współczesnej...
Cena katalogowa: 41,16 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,79 zł
Status: 24h
Książka (seria: "Biblioteka Wychowania na co dzień") prof. Stanisława Kawuli składa się z dwóch części: "W poszukiwaniu teoretycznych odniesień" oraz "Obszary relacji...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,14 zł
Status: 24h
Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce.
Rozwój pedagogicznej orentacji familiologicznej.
"Prezentowana książka porusza wszystkie elementarne aspekty funkcjonowania środowiska wychowawczego rodziny, w ujęciu zarówno historycznym, teoretycznym, interdyscyplinarnym, jak i...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,40 zł
Status: 24h
Autorka książki, podejmując rozważania teoretyczne i analizę wyników badań własnych, wychodzi z założenia, że szkoła stanowi środowisko, w którym uczeń podlega różnorodnym interakcjom. Wpisują...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,21 zł
Status: 24h
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży
Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku
Książka Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży zamyka swoisty tryptyk dedykowany Profesorowi Stanisławowi Kawuli w 70. rocznicę Jego urodzin. Podjęte zostały w nim aktualne...
Cena katalogowa: 47,04 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,49 zł
Status: 24h
Książka obejmuje kilkanaście artykułów, których autorzy skupiają się m.in. na takich dylematach współczesnej edukacji jak: - ingerencja ekonomii w edukację, konstruowanie i realizacja procesu...
Cena katalogowa: 39,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,38 zł
Status: 24h
Na zawartość książki oprócz wstępu składa się pięć części: "Pedagogika rodziny i jej przedmiot", "Perspektywa historyczna badań nad rodziną", "Kulturowe, społeczne,...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,94 zł
Status: 24h
Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych
Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych
Pomysł tej pracy narodził się z potrzeby syntetycznego ujęcia najważniejszych elementów wiedzy o ewaluacji i badaniach ewaluacyjnych i zaprezentowania jej w praktycznych zastosowaniach. Publikacja...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,01 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube