ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

Pokaż:
sortuj według:
Chcąc wskazać główne zalety tego podręcznika, podkreśliłbym - po pierwsze - uniwersalność jego treści z obszaru diagnostyki psychopedagogicznej. Po wtóre - to, że w trafny sposób dopasowuje warsztat...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,57 zł
Status: 24h
Ćwiczenia są skorelowane z podręcznikiem Fizyka i astronomia, Zakres podstawowy, część 2.Do każdego tematu prezentowanego w podręczniku przyporządkowane są zadania i problemy do rozwiązania, które...
Cena katalogowa: 15,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,38 zł
Status: 24h
W tej pracy można znaleźć wiele wskazówek i propozycji zabaw (ruchowych, umuzykalniających, dydaktycznych i tematycznych) dopaso-wanych do potrzeb najmłodszego dziecka. Wszystkie są poparte...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,95 zł
Status: 24h
  Istota oraz cechy znamienne psychopatii. poglądy na temat uwarunkowania psychopatii. kierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych.  
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,41 zł
Status: 24h
Koncepcja niniejszej publikacji zrodziła się na gruncie refleksji dotyczącej modyfikacji szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, której celem ma być ukierunkowana i celowa zmiana. Jej wprowadzenie...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,57 zł
Status: 24h
Praca dotyka bardzo ważnej kwestii w edukacji dziecka ? kształtowania kompetencji emancypacyjnych i to od najmłodszych lat, autorka podjęła się tego nowatorskiego zadania wśród uczniów wczesnej...
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,73 zł
Status: 24h
Obyczajowość polska początku xxi wieku
Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania
Książka jest niezwykle ciekawym opracowaniem powstałym na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2012?2014 przez doświadczone Autorki o cenionym warsztacie naukowym. Autorki w przedstawianej...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,78 zł
Status: 24h
Historia wychowania jest jednym z podstawowych przedmiotów na studiach pedagogicznych. Jak dotychczas nie udało się stworzyć jednego, uniwersalnego podręcznika do tego przedmiotu. Stąd w dalszym...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,12 zł
Status: 24h
Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,69 zł
Status: 24h
Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków ? zauważa autorka we wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie...
Cena katalogowa: 38,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,45 zł
Status: 24h
Przestrzeń kreatywnych działań wspólna dla nauczyciela i ucznia stanowi zagadnienie wielokrotnie podejmowane przez specjalistów różnych dziedzin nauki. Złożoność tematu narzuca wręcz konieczność...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,04 zł
Status: 24h
Między przedszkolem a szkołą
Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole
Specjalistka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, profesor wyższej uczelni podjęła bardzo ważny temat dotyczący etapu przejścia dziecka z przedszkola do szkoły. Jak zaznacza Autorka we...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,61 zł
Status: 24h
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością słuchową odpowiedniej rehabilitacji. Jest to więc spojrzenie na działalność rehabilitacyjną rodziców z...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,46 zł
Status: 24h
Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych
Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki
W tej publikacji wielokulturowość została przedstawiona nie tylko jako współwystępowanie w tej samej przestrzeni grup o cechach odmiennych kulturowych, ale przede wszystkim jako zjawisko...
Cena katalogowa: 45,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,82 zł
Status: 24h
Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej
Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego
?Prezentowana praca stanowi bardzo wartościową, unikalną wręcz w polskiej literaturze przedmiotu pozycję, która integruje wiele wątków poruszanych odrębnie na gruncie różnych nauk. Praca...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,26 zł
Status: 24h
Pozycja wzbogacająca wiedzę na temat psychologicznych i społecznych aspektów mających wpływ na samopoczucie młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową i ich funkcjonowanie w społeczeństwie....
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,34 zł
Status: 24h
Jak zaznaczył autor we wstępie, ?Żyjemy w społeczeństwie, w którym ceni sobie sprawiedliwość. Z tego powodu oczekujemy, aby przestępcy byli ukarani stosownie do wagi popełnionego przestępstwa?. W...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,73 zł
Status: 24h
Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich
Terapia w resocjalizacji część 3, dane statystyczne z lat 1994-2006
Zawartość tego tomu stanowi bardzo bogaty materiał statystyczny związany z przestępczością nieletnich. Rozpoczyna się od zaprezentowania sytuacji w rodzinach i szkołach przez pokazanie aktywności...
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,45 zł
Status: 24h
?Po pierwszej dekadzie nowego wieku warto podjąć badania nad współczesną polską obyczajowością i jej przemianami? napisała we wstępie do monografii prof. Beata Łaciak i zebrała w pracy ponad dziesięć...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,98 zł
Status: 24h
Leksykon diagnostyki
Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa
Leksykon diagnostyki, trzecia część nieformalnej serii leksykonów tych samych autorek stanowi odrębną całość ale również uzupełnienie dwóch wcześniejszych tytułów. Pozycja niezwykle wartościowa godna...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,40 zł
Status: 24h
Czytając dzisiaj książkę Deweya Szkolą i dziecko, której pierwsza wersja ukazała się w Nowym Jorku w 1900 roku, odnosi się wrażenie, ze poglądy wówczas zaprezentowane są ciągle świeże i aktualne....
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,97 zł
Status: 24h
Źródła do badań biograficznych
Listy ? Dzienniki ? Pamiętniki ? Blogi ? Materiały Wizualne
Biografia jako historia życia jest obszarem szczególnego zainteresowania humanistyki. Opracowanie niniejsze zostało poświęcone listom, dziennikom, pamiętnikom, blogom. Jak zaznaczyły autorki, jest...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,79 zł
Status: 24h
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki to unikatowa publikacja dotycząca obszaru miedzykulturowości, która łączy właściwości słownika z cechami encyklopedii tematycznej. Zawiera 731...
Cena katalogowa: 59,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,56 zł
Status: 24h
Przygotowując się do druku książki z serii Sięgnijmy do źródeł braliśmy również pod uwagę Pedagogikę ogólną Herbarta. Po zapoznaniu się z jej treścią powstały wątpliwości, czy niektóre z zawartych...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,27 zł
Status: 24h
Książka to zbiór wierszy i zagadek logopedycznych wraz z ćwiczeniami, przeznaczonych do utrwalania i automatyzacji wymowy głosek [r] [l], głosek dentalizowanych oraz [k] [g] [x] [f]. Zaprezentowane...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,34 zł
Status: 24h
Jak podkreśliła redaktorka naukowa tego zbioru esejów, Sztuka i twórczość są ze sobą nierozerwalnie związane. Mówiąc o sztuce i twórczości zwykle wskazuje się na jej związki z działaniami...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,55 zł
Status: 24h
Uczę się z Ekoludkiem dla klasy 1. Karty pracy - Część 1. Seria "Uczę się z Ekoludkiem" została opracowana przez specjalistów – autorów cyklu "Z Ekoludkiem w szkole", który cieszył się ogromną...
Cena katalogowa: 14,81 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,23 zł
Status: 24h
To zbiór ćwiczeń zintegrowanych z tematyką zajęć i podręcznikiem. Karty obejmują zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych do opanowania w pierwszym etapie kształcenia.
Cena katalogowa: 14,81 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,69 zł
Status: 24h
Zestaw edukacyjny dla szkoły podstawowej
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,75 zł
Status: 24h
Zagadnienia roli społecznej w perspektywie symbolicznego interakcjonizmu Rodzina i role społeczne w niej pełnione Rodzinne role społeczne - metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań,...
Cena katalogowa: 24,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,63 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube