ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

Pokaż:
sortuj według:
Zawiera opis dziejów Polski i Europy od początku XIX wieku do czasów współczesnych. Ukazanie związku współczesności z przeszłością kształtuje postawę odpowiedzialności i zaangażowania w działania obywatelskie, a także buduje poczucie więzi ze wspólnotą lo
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,52 zł
Status: 48h
Świat w prostokącie kółku i trójkącie
Zabawy plastyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych
Książka jest zbiorem prac plastycznych wykonanych z figur geometrycznych. Dzieci przez zabawę poznają figury i uczą się je rozróżniać. Prace plastyczne powstają z ośmiu figur jednak pytania o ich...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,24 zł
Status: 48h
W tej maleńkiej książeczce proponujemy najmłodszym tworzenie świata przyrody: ptaków, zwierząt, ryb, gadów, głównie z tego, co jest już niepotrzebne w domu: papierowego talerza, pudełka po lodach,...
Cena katalogowa: 19,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,64 zł
Status: 48h
W tej pracy można znaleźć wiele wskazówek i propozycji zabaw (ruchowych, umuzykalniających, dydaktycznych i tematycznych) dopaso-wanych do potrzeb najmłodszego dziecka. Wszystkie są poparte...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,22 zł
Status: 48h
Historia wychowania jest jednym z podstawowych przedmiotów na studiach pedagogicznych. Jak dotychczas nie udało się stworzyć jednego, uniwersalnego podręcznika do tego przedmiotu. Stąd w dalszym...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,98 zł
Status: 48h
Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,78 zł
Status: 48h
Obyczajowość polska początku xxi wieku
Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania
Książka jest niezwykle ciekawym opracowaniem powstałym na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2012?2014 przez doświadczone Autorki o cenionym warsztacie naukowym. Autorki w przedstawianej...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,40 zł
Status: 48h
Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków ? zauważa autorka we wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie...
Cena katalogowa: 38,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,81 zł
Status: 48h
Koncepcja niniejszej publikacji zrodziła się na gruncie refleksji dotyczącej modyfikacji szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, której celem ma być ukierunkowana i celowa zmiana. Jej wprowadzenie...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,35 zł
Status: 48h
Praca dotyka bardzo ważnej kwestii w edukacji dziecka ? kształtowania kompetencji emancypacyjnych i to od najmłodszych lat, autorka podjęła się tego nowatorskiego zadania wśród uczniów wczesnej...
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,17 zł
Status: 48h
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością słuchową odpowiedniej rehabilitacji. Jest to więc spojrzenie na działalność rehabilitacyjną rodziców z...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,30 zł
Status: 48h
Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych
Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki
W tej publikacji wielokulturowość została przedstawiona nie tylko jako współwystępowanie w tej samej przestrzeni grup o cechach odmiennych kulturowych, ale przede wszystkim jako zjawisko...
Cena katalogowa: 45,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,78 zł
Status: 48h
Między przedszkolem a szkołą
Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole
Specjalistka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, profesor wyższej uczelni podjęła bardzo ważny temat dotyczący etapu przejścia dziecka z przedszkola do szkoły. Jak zaznacza Autorka we...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,46 zł
Status: 48h
Przestrzeń kreatywnych działań wspólna dla nauczyciela i ucznia stanowi zagadnienie wielokrotnie podejmowane przez specjalistów różnych dziedzin nauki. Złożoność tematu narzuca wręcz konieczność...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,68 zł
Status: 48h
Chcąc wskazać główne zalety tego podręcznika, podkreśliłbym - po pierwsze - uniwersalność jego treści z obszaru diagnostyki psychopedagogicznej. Po wtóre - to, że w trafny sposób dopasowuje warsztat...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,39 zł
Status: 48h
Pozycja wzbogacająca wiedzę na temat psychologicznych i społecznych aspektów mających wpływ na samopoczucie młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową i ich funkcjonowanie w społeczeństwie....
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,99 zł
Status: 24h
Ta publikacja powinna znaleźć się w biblioteczce każdego nauczyciela szkoły podstawowej uczącego w klasach I, II oraz III oraz studenta specjalności pedagogika wczesnoszkolna. To niepowtarzalne...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,40 zł
Status: 48h
Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej
Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego
?Prezentowana praca stanowi bardzo wartościową, unikalną wręcz w polskiej literaturze przedmiotu pozycję, która integruje wiele wątków poruszanych odrębnie na gruncie różnych nauk. Praca...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,68 zł
Status: 24h
Źródła do badań biograficznych
Listy ? Dzienniki ? Pamiętniki ? Blogi ? Materiały Wizualne
Biografia jako historia życia jest obszarem szczególnego zainteresowania humanistyki. Opracowanie niniejsze zostało poświęcone listom, dziennikom, pamiętnikom, blogom. Jak zaznaczyły autorki, jest...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,65 zł
Status: 48h
Leksykon diagnostyki
Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa
Leksykon diagnostyki, trzecia część nieformalnej serii leksykonów tych samych autorek stanowi odrębną całość ale również uzupełnienie dwóch wcześniejszych tytułów. Pozycja niezwykle wartościowa godna...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,86 zł
Status: 48h
?Po pierwszej dekadzie nowego wieku warto podjąć badania nad współczesną polską obyczajowością i jej przemianami? napisała we wstępie do monografii prof. Beata Łaciak i zebrała w pracy ponad dziesięć...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,07 zł
Status: 48h
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki to unikatowa publikacja dotycząca obszaru miedzykulturowości, która łączy właściwości słownika z cechami encyklopedii tematycznej. Zawiera 731...
Cena katalogowa: 59,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,18 zł
Status: 48h
Malowane wierszem Scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego
Scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego
Jest to zbiór scenariuszy okolicznościowych, przeznaczonych dla klas I-III, przygotowanych m.in. na takie okazje, jak: początek roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, Dzień Matki oraz święta narodowe....
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,39 zł
Status: 48h
Jak podkreśliła redaktorka naukowa tego zbioru esejów, Sztuka i twórczość są ze sobą nierozerwalnie związane. Mówiąc o sztuce i twórczości zwykle wskazuje się na jej związki z działaniami...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,57 zł
Status: 48h
Zestaw edukacyjny dla szkoły podstawowej
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,21 zł
Status: 24h
Praca jest obszerną syntezą rzeczywistości społecznej XXI wieku. Zgromadzone artykuły dotyczą aktualnych zjawisk społecznych oraz kulturowych - zagrożeń rodziny, migracji zarobkowej, wychowania...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,56 zł
Status: 48h
Autorka pracy, artystka, pedagog i naukowiec przypomina we wstępie książki, że wiek XXI to czas dużego oddziaływania Internetu ? zatem czas rozwoju technologicznego na niespotykaną dotąd skalę....
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,70 zł
Status: 48h
Obcy w mieście
Migracja do współczesnej Warszawy
Po zmianie ustroju, w wyniku obalenia komunizmu, Polska stała się dla wielu firm zachodnich interesującym partnerem do współpracy gospodarczej i chłonnym rynkiem zbytu. Kuszącą szansą rozwoju...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,32 zł
Status: 48h
W II tomie Encyklopedii znalazło się ponad 700 haseł, zapisanych na 1114 stronach, a stworzonych przez 180 autorów, reprezentujących wszystkie uczelnie pedagogiczne w kraju. Nad całością prac opiekę...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,79 zł
Status: 48h
Autorka ? jak napisała o sobie ? przeżyła piękną przygodę i zrealizowała życiową pasję wśród mieszkańców Chikuni w Zambii. Monografia łączy opis pasji badaczki ciekawej świata z zainteresowaniami...
Cena katalogowa: 53,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,36 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube