ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

Pokaż:
sortuj według:
Bajka dla dzieci. Ta niezwykła opowieść ma swoje źródła w historii pewnej rodziny, z którą tytułowy Puduś mieszkał. W historii opisanej w książce Puduś jednak opuszcza łazienkowe zakamarki i wyrusza...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,04 zł
Status: 24h
Historia wychowania jest jednym z podstawowych przedmiotów na studiach pedagogicznych. Jak dotychczas nie udało się stworzyć jednego, uniwersalnego podręcznika do tego przedmiotu. Stąd w dalszym...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,54 zł
Status: 24h
Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,05 zł
Status: 24h
Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków ? zauważa autorka we wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie...
Cena katalogowa: 38,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,62 zł
Status: 24h
Praca dotyka bardzo ważnej kwestii w edukacji dziecka ? kształtowania kompetencji emancypacyjnych i to od najmłodszych lat, autorka podjęła się tego nowatorskiego zadania wśród uczniów wczesnej...
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,80 zł
Status: 24h
Koncepcja niniejszej publikacji zrodziła się na gruncie refleksji dotyczącej modyfikacji szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, której celem ma być ukierunkowana i celowa zmiana. Jej wprowadzenie...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,33 zł
Status: 24h
Przestrzeń kreatywnych działań wspólna dla nauczyciela i ucznia stanowi zagadnienie wielokrotnie podejmowane przez specjalistów różnych dziedzin nauki. Złożoność tematu narzuca wręcz konieczność...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,73 zł
Status: 24h
Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych
Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki
W tej publikacji wielokulturowość została przedstawiona nie tylko jako współwystępowanie w tej samej przestrzeni grup o cechach odmiennych kulturowych, ale przede wszystkim jako zjawisko...
Cena katalogowa: 45,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,33 zł
Status: 24h
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością słuchową odpowiedniej rehabilitacji. Jest to więc spojrzenie na działalność rehabilitacyjną rodziców z...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,94 zł
Status: 24h
Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej
Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego
?Prezentowana praca stanowi bardzo wartościową, unikalną wręcz w polskiej literaturze przedmiotu pozycję, która integruje wiele wątków poruszanych odrębnie na gruncie różnych nauk. Praca...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,64 zł
Status: 24h
Pozycja wzbogacająca wiedzę na temat psychologicznych i społecznych aspektów mających wpływ na samopoczucie młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową i ich funkcjonowanie w społeczeństwie....
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,69 zł
Status: 24h
Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich
Terapia w resocjalizacji część 3, dane statystyczne z lat 1994-2006
Zawartość tego tomu stanowi bardzo bogaty materiał statystyczny związany z przestępczością nieletnich. Rozpoczyna się od zaprezentowania sytuacji w rodzinach i szkołach przez pokazanie aktywności...
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,67 zł
Status: 24h
?Po pierwszej dekadzie nowego wieku warto podjąć badania nad współczesną polską obyczajowością i jej przemianami? napisała we wstępie do monografii prof. Beata Łaciak i zebrała w pracy ponad dziesięć...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,05 zł
Status: 24h
Leksykon diagnostyki
Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa
Leksykon diagnostyki, trzecia część nieformalnej serii leksykonów tych samych autorek stanowi odrębną całość ale również uzupełnienie dwóch wcześniejszych tytułów. Pozycja niezwykle wartościowa godna...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,92 zł
Status: 24h
Jak podkreśliła redaktorka naukowa tego zbioru esejów, Sztuka i twórczość są ze sobą nierozerwalnie związane. Mówiąc o sztuce i twórczości zwykle wskazuje się na jej związki z działaniami...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,88 zł
Status: 24h
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki to unikatowa publikacja dotycząca obszaru miedzykulturowości, która łączy właściwości słownika z cechami encyklopedii tematycznej. Zawiera 731...
Cena katalogowa: 59,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,31 zł
Status: 24h
Obcy w mieście
Migracja do współczesnej Warszawy
Po zmianie ustroju, w wyniku obalenia komunizmu, Polska stała się dla wielu firm zachodnich interesującym partnerem do współpracy gospodarczej i chłonnym rynkiem zbytu. Kuszącą szansą rozwoju...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,59 zł
Status: 24h
Zestaw edukacyjny dla szkoły podstawowej
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,98 zł
Status: 24h
Autorka pracy, artystka, pedagog i naukowiec przypomina we wstępie książki, że wiek XXI to czas dużego oddziaływania Internetu ? zatem czas rozwoju technologicznego na niespotykaną dotąd skalę....
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,35 zł
Status: 24h
Zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw jest efektem przeszłości historycznej, jak też nieustannej mobilności ludności ? podkreślają redaktorzy tomu. Społeczeństwa wielokulturowe są...
Cena katalogowa: 45,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,48 zł
Status: 24h
W II tomie Encyklopedii znalazło się ponad 700 haseł, zapisanych na 1114 stronach, a stworzonych przez 180 autorów, reprezentujących wszystkie uczelnie pedagogiczne w kraju. Nad całością prac opiekę...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,31 zł
Status: 24h
Autorka ? jak napisała o sobie ? przeżyła piękną przygodę i zrealizowała życiową pasję wśród mieszkańców Chikuni w Zambii. Monografia łączy opis pasji badaczki ciekawej świata z zainteresowaniami...
Cena katalogowa: 53,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,16 zł
Status: 24h
Praca jest obszerną syntezą rzeczywistości społecznej XXI wieku. Zgromadzone artykuły dotyczą aktualnych zjawisk społecznych oraz kulturowych - zagrożeń rodziny, migracji zarobkowej, wychowania...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,27 zł
Status: 24h
Zawiera opis dziejów Polski i Europy od początku XIX wieku do czasów współczesnych. Ukazanie związku współczesności z przeszłością kształtuje postawę odpowiedzialności i zaangażowania w działania obywatelskie, a także buduje poczucie więzi ze wspólnotą lo
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,57 zł
Status: 24h
Czas przemian społecznych nie pozostał bez wpływu dla funkcjonowania małżeństwa i rodziny ? zauważa Anna Kwak w monografii poświęconej analizie przebrażeń, jakim uległy związki tradycyjne ? mężczyzny...
Cena katalogowa: 45,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,47 zł
Status: 24h
Dydaktyka akademicka
wybrane obszary badawcze
Przedstawiana praca to ważny głos w dyskusji o kształceniem akademickim. Artykuły dotyczą analizy procesu edukacji akademickiej i ogólnych uwarunkowań procesu kształcenia w szkole wyższej, rozwoju...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,23 zł
Status: 24h
Przedstawiana książka, jak wskazuje Beata Łaciak, ma mozaikowy, niejednorodny charakter, przedstawia obraz dzieciństwa uwypuklając tematy najbardziej aktualne we współczesnej Polsce ? migracje...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,72 zł
Status: 24h
Oddajemy do Waszych rąk kolejny wybór wierszy dla dzieci. Nie dzielimy go świadomie na grupy dla dzieci młodszych i starszych, wierząc, że najlepszego wyboru dokonają same wychowawczynie, znające...
Cena katalogowa: 19,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,62 zł
Status: 24h
Dziecko w instytucjonalnej strukturze społecznej Rozwój społeczny jako oddziaływanie kontekstu zewnętrznego Integracja społeczna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - podstawy teoretyczne ...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,85 zł
Status: 24h
Książka została pomyślana jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkoli, świetlic czy klubów dziecięcych, a także dla rodziców. Zawiera zbiór oryginalnych prac plastycznych wykonanych ze...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,99 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube