ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

ŻAK – Wydawnictwo Akademickie

Pokaż:
sortuj według:
Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej
Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego
?Prezentowana praca stanowi bardzo wartościową, unikalną wręcz w polskiej literaturze przedmiotu pozycję, która integruje wiele wątków poruszanych odrębnie na gruncie różnych nauk. Praca...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,45 zł
Status: 24h
Obyczajowość polska początku xxi wieku
Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania
Książka jest niezwykle ciekawym opracowaniem powstałym na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2012?2014 przez doświadczone Autorki o cenionym warsztacie naukowym. Autorki w przedstawianej...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,04 zł
Status: 24h
Praca dotyka bardzo ważnej kwestii w edukacji dziecka ? kształtowania kompetencji emancypacyjnych i to od najmłodszych lat, autorka podjęła się tego nowatorskiego zadania wśród uczniów wczesnej...
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,44 zł
Status: 24h
Koncepcja niniejszej publikacji zrodziła się na gruncie refleksji dotyczącej modyfikacji szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, której celem ma być ukierunkowana i celowa zmiana. Jej wprowadzenie...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,76 zł
Status: 24h
Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,67 zł
Status: 24h
Między przedszkolem a szkołą
Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole
Specjalistka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, profesor wyższej uczelni podjęła bardzo ważny temat dotyczący etapu przejścia dziecka z przedszkola do szkoły. Jak zaznacza Autorka we...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,11 zł
Status: 24h
Pozycja wzbogacająca wiedzę na temat psychologicznych i społecznych aspektów mających wpływ na samopoczucie młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową i ich funkcjonowanie w społeczeństwie....
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,56 zł
Status: 24h
?Po pierwszej dekadzie nowego wieku warto podjąć badania nad współczesną polską obyczajowością i jej przemianami? napisała we wstępie do monografii prof. Beata Łaciak i zebrała w pracy ponad dziesięć...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Status: 24h
Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich
Terapia w resocjalizacji część 3, dane statystyczne z lat 1994-2006
Zawartość tego tomu stanowi bardzo bogaty materiał statystyczny związany z przestępczością nieletnich. Rozpoczyna się od zaprezentowania sytuacji w rodzinach i szkołach przez pokazanie aktywności...
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,56 zł
Status: 24h
Leksykon diagnostyki
Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa
Leksykon diagnostyki, trzecia część nieformalnej serii leksykonów tych samych autorek stanowi odrębną całość ale również uzupełnienie dwóch wcześniejszych tytułów. Pozycja niezwykle wartościowa godna...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,20 zł
Status: 24h
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki to unikatowa publikacja dotycząca obszaru miedzykulturowości, która łączy właściwości słownika z cechami encyklopedii tematycznej. Zawiera 731...
Cena katalogowa: 59,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,07 zł
Status: 24h
Jak podkreśliła redaktorka naukowa tego zbioru esejów, Sztuka i twórczość są ze sobą nierozerwalnie związane. Mówiąc o sztuce i twórczości zwykle wskazuje się na jej związki z działaniami...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,59 zł
Status: 24h
Zestaw edukacyjny dla szkoły podstawowej
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,65 zł
Status: 24h
Zawiera opis dziejów Polski i Europy od początku XIX wieku do czasów współczesnych. Ukazanie związku współczesności z przeszłością kształtuje postawę odpowiedzialności i zaangażowania w działania obywatelskie, a także buduje poczucie więzi ze wspólnotą lo
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,18 zł
Status: 24h
Obcy w mieście
Migracja do współczesnej Warszawy
Po zmianie ustroju, w wyniku obalenia komunizmu, Polska stała się dla wielu firm zachodnich interesującym partnerem do współpracy gospodarczej i chłonnym rynkiem zbytu. Kuszącą szansą rozwoju...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,63 zł
Status: 24h
Autorka pracy, artystka, pedagog i naukowiec przypomina we wstępie książki, że wiek XXI to czas dużego oddziaływania Internetu ? zatem czas rozwoju technologicznego na niespotykaną dotąd skalę....
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,91 zł
Status: 24h
Autorka ? jak napisała o sobie ? przeżyła piękną przygodę i zrealizowała życiową pasję wśród mieszkańców Chikuni w Zambii. Monografia łączy opis pasji badaczki ciekawej świata z zainteresowaniami...
Cena katalogowa: 53,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,64 zł
Status: 24h
Praca jest obszerną syntezą rzeczywistości społecznej XXI wieku. Zgromadzone artykuły dotyczą aktualnych zjawisk społecznych oraz kulturowych - zagrożeń rodziny, migracji zarobkowej, wychowania...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,76 zł
Status: 24h
W II tomie Encyklopedii znalazło się ponad 700 haseł, zapisanych na 1114 stronach, a stworzonych przez 180 autorów, reprezentujących wszystkie uczelnie pedagogiczne w kraju. Nad całością prac opiekę...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,01 zł
Status: 24h
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych.Numer dopuszczenia: 571/2012.
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,07 zł
Status: 24h
Przemoc, przymus, agresja, nękanie, wykluczanie, mobbing, bullying, prześladowanie, dyskryminacja, opresja to terminy znane nam z rzeczywistości społecznej, niestety także szkolnej. Autorki tej...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,58 zł
Status: 24h
Oddajemy do Waszych rąk kolejny wybór wierszy dla dzieci. Nie dzielimy go świadomie na grupy dla dzieci młodszych i starszych, wierząc, że najlepszego wyboru dokonają same wychowawczynie, znające...
Cena katalogowa: 19,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,02 zł
Status: 24h
Świat w prostokącie kółku i trójkącie
Zabawy plastyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych
Książka jest zbiorem prac plastycznych wykonanych z figur geometrycznych. Dzieci przez zabawę poznają figury i uczą się je rozróżniać. Prace plastyczne powstają z ośmiu figur jednak pytania o ich...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,63 zł
Status: 24h
Audiowizualne doświadczanie świata
Kontekst międzypokoleniowy
Oddziaływanie współczesnych mass mediów – telewizji, radia, komputera i Internetu jest zauważalne na każdym kroku. Proces ten wpływa również na funkcjonowanie rodzin. Przebadaniem tych obszarów w...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,27 zł
Status: 24h
Zagadnienie wolności i tożsamości w myśli wybranych filozofów analitycznychDylematy aksjologiczne współczesnego społeczeństwa polskiegoFragmentaryzacja i autonomia autorytetuAutorytet rodziców a styl...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,67 zł
Status: 24h
Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na dzieciństwo. Zwłaszcza w psychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować jako indywidualną jednostkę, partnera dokonującego...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,58 zł
Status: 24h
Ćwiczenia są skorelowane z podręcznikiem Fizyka i astronomia, Zakres podstawowy, część 2. Do każdego tematu prezentowanego w podręczniku przyporządkowane są zadania i problemy do rozwiązania, które...
Cena katalogowa: 15,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,49 zł
Status: 24h
W części tej są praktyczne rozważania, co robić, by młodzież ze środowisk marginalnych, często zdemoralizowana i osadzona w zakładzie poprawczym mogła wrócić do normalnego życia. W tym tomie...
Cena katalogowa: 38,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,15 zł
Status: 24h
Suplement Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku pod redakcją profesora Tadeusza Pilcha zamyka edycję siedmiotomowej encyklopedii przedmiotowej z dziedziny wychowania. Ten ostatni tom porządkujący...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,80 zł
Status: 24h
Książka została pomyślana jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkoli, świetlic czy klubów dziecięcych, a także dla rodziców. Zawiera zbiór oryginalnych prac plastycznych wykonanych ze...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,02 zł
Status: 24h
Facebook Instagram