zarządzanie organizacjami

zarządzanie organizacjami

Pokaż:
sortuj według:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi Podstawowy podręcznik akademicki do przedmiotów Zarządzanie projektami i Metody i techniki projektowania, wykładanych na kierunkach...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,94 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
.
Cena katalogowa: 98,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,83 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Zarządzanie ludźmi w organizacjach XXI wieku. Wybrane aspekty zaangażowania organizacyjnego
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,54 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
eśli przyjmiemy za autorem, że usługa wydarza się w akcie świadczenia pracy (bowiem usługa „jest” inaczej), to wszystkie kwestie związanie z zarządzaniem zjawiania się takiego fenomenu trzeba...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,50 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Inspiracją do napisania niniejszej książki było stwierdzenie N. Morgana i A. Pritchard (2000), według których walka o klienta na współczesnym rynku turystycznym nie rozgrywa się już w oparciu o...
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,25 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Organizacyjne uczenie się w organizacjach publicznych "Dotychczasowa wiedza Autorki monografii na temat funkcjonowania sektora publicznego, sposobów realizacji jego zadań, wykorzystania ku temu...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,28 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Sformułowane cele warunkowały także układ monografii i konwencję przeprowadzanych w niej wywodów. W związku z tym treści zawarte w opracowaniu zostały ujęte w sześć zasadniczych rozdziałów...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,00 zł
Turbulentne otoczenie wpływa na zmiany zachodzące w organizacji oraz wywoduje pojawianie się nowych problemów zarządzania. Aby dostosować się do zmian zachodzących w zmieniającym się otoczeniu,...
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,26 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
„Problematyka książki wpisuje się w najnowsze nurty dyscypliny naukowej jaką stanowi zarządzanie publiczne. W ramach tej dyscypliny Autor zajął się obszarem w najmniejszym stopniu eksplorowanym, to...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,26 zł
Status: 24h
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad problematyką twórczości organizacyjnej i możliwościach komputerowego jej wspomagania. Dyskusja ta została przeprowadzona...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,10 zł
Status: 24h
Celem niniejszej pracy jest próba diagnozy stanu zarządzania jakością usług zdrowotnych na przykładzie wybranych organizacji lecznictwa zamkniętego, a także wskazanie sposobów i możliwości...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,00 zł
Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja w: -...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,24 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Cena katalogowa: 47,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,39 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Monografia „Zarządzanie organizacjami w partnerstwie publiczno - prywatnym" jest efektem badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,81 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Głównym celem książki jest przedstawienie założeń skalowalności modelu biznesu jako kluczowej determinanty efektywności przedsiębiorstwa osadzonego w sieci.Głównym celem książki jest...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,28 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych
Kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zawarte w książce opracowania są poświęcone zagadnieniom funkcjonowania kapitału w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Problematyka, na którą składają się powiązania...
Cena katalogowa: 57,00 zł
57,00 zł
Wymiary kulturowe polskich organizacji
A doskonalenie zarządzania jakością
W monografii zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu wymiarów kulturowych polskich organizacji na proces doskonalenia zarządzania jakością. Wychodząc od klasycznych typologii wymiarów...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,29 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W dyskusji o roli i znaczeniu pracowników we współczesnych organizacjach ścierają się różne poglądy i stanowiska. Autor pokazał: rolę pracownika i jego zachowań przedsiębiorczych wobec realizacji...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,67 zł
Podsumowując całość tego opracowania można powiedzieć, że istotne miejsce zajęła w nim szeroko rozumiana tematyka zarządzania przedsiębiorstwem. Na uwagę zasługuje obszerne ujęcie tematyki...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,47 zł
Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją + cd
Poradnik z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego excel
Dla kogo napisana jest ta książka i czemu warto ją przeczytać? Jeśli wydaje Ci się, że metody ilościowe są trudne, a chciałbyś lub musisz z nich korzystać, to ta książka jest właśnie dla...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Status: 24h
Sektor usług w gospodarce ma coraz większy udział w ogólnym rozwoju gospodarczym i stanowi szansę dla osób bezrobotnych. W książce problematyka została podzielona na trzy części: część I...
Cena katalogowa: 56,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,91 zł
Controlling jest nowoczesną koncepcją zarządzania organizacjami gospodarczymi w warunkach rosnącej konkurencji i dużej zmienności otoczenia. W książce przedstawiono zindywidualizowane podejście do...
Cena katalogowa: 67,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,43 zł
Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,13 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Odpowiedzialność społeczna, przeciwdziałanie korupcji oraz etyka działania firmy są coraz bardziej dostrzegane i doceniane przez menedżerów w krajach europejskich, jako znaczące elementy nowoczesnego...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,15 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W ostat­nich dwóch de­ka­dach do­ko­nu­je się w or­ga­ni­za­cjach funk­cjo­nu­ją­cych w Pol­sce pro­ces ewo­lu­cji mo­de­lu za­trud­nie­nia w kie­run­ku mo­de­lu ela­stycz­ne­go. Prze­ja­wia...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,87 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka podejmuje bardzo aktualną z punktu widzenia praktyki gospodarczej problematykę zarządzania organizacją w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku ostatnich zawirowań na światowych rynkach...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,14 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Każda organizacja to złożony system, na który powinno się patrzeć z wielu perspektyw. Najczęściej audyt organizacyjny oznacza albo spojrzenie z punktu widzenia ekonomicznego, albo z punktu...
Cena katalogowa: 62,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,30 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Wiedza współczesnych organizacji.
Wybrane problemy zarządzania.
Niniejsze opracowanie poświęcono tym problemom zarządzania wiedzą w organizacjach, które do tej pory były relatywnie słabo reprezentowane w publikacjach naukowych. Są nimi w szególności: rola wiedzy...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,18 zł
Status: 48h
Zarządzanie uczelnią
Koncepcje i współczesne wyzwania
Tematem książki jest analiza wybranych koncepcji zarządzania uczelnią oraz propozycje rozwiązań, które byłyby najlepsze w dynamicznym, niepewnym i nieprzewidywalnym współczesnym otoczeniu. Autor...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,32 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Analiza źródeł sukcesów i porażek przedsiębiorstw w naturalny sposób prowadzi do osób stojących na ich czele. To oni ponoszą odpowiedzialność za wyniki gospodarcze uzyskiwane w coraz bardziej...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,54 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Facebook Instagram