społeczeństwo

społeczeństwo

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja zawiera teksty dotyczące wolności i solidarności w obrazie świata Polaków, wskazując na podobieństwa i różnice. Przedstawione zostaną definicje słownikowe, argumenty europejskie i opinie...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,90 zł
Status: 24h
Hejterstwo, nowa praktyka kulturowa?
Geneza, przypadki, diagnozy
Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności: kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, socjologowie, psychologowie, filozofowie, politolodzy oraz badacze prawa. Dzięki multidyscyplinarnej...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,27 zł
Status: 24h
Tożsamość personalna i społeczna jednostki wzbudza w ostatnich latach zwiększone zainteresowanie badaczy. Większość związanych z nią badań koncentruje się na analizie sytuacji młodego pokolenia w...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,16 zł
Status: 24h
Jarzmo wielkości Francji
Francuscy intelektualiści o wyzwaniach XXI wieku
Pascal Bruckner, Pierre Rosanvallon, Chantal Delsol, Pierre Manent, Philippe Raynaud, Georges Mink, Rémi Brague, Michel Wieviorka, Éric Fassin, Gilles Kepel, Olivier Roy, Anne-Marie...
Cena katalogowa: 32,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,20 zł
Status: 24h
DIALOG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIALOG
Bazary. Kooperacja czy konkurencja?
Kooperacja czy konkurencja?
Książka dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż i zysk oraz działania...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,11 zł
Status: 24h
Przymus kreatywności jako źródło cierpień
Życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania
Przymus kreatywności jako źródło cierpień Jakuba P. Barszczewskiego dotyczy ważnego tematu, jakim jest ideologia kreatywności we współczesnym społeczeństwie i współczesnej gospodarce...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,80 zł
Status: 24h
Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych
Stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej
Celem niniejszego studium jest zgromadzenie danych empirycznych pozwalających na zbadanie wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych. Badania zostały przeprowadzone w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,34 zł
Status: 36h
Śląsk
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Śląsk
Zmiana i kontrola
Społeczeństwo wobec przestępczości
Profesor Anna Kossowska jest postacią nauki socjologii i prawa, a przede wszystkim polskiej kryminologii. Świadczy o tym taka właśnie tematyczna różnorodność tekstów zamieszczonych w książce Jej...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,81 zł
Status: 24h
Epoka milczenia. Druga Rzeczpospolita bez tabu
Przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić
Czy o „takich" tematach w ogóle powinno się pisać? Po co wyciągać „te" brudy na światło dzienne? Nie lepiej „to" zostawić? Kamil Janicki, autor Pierwszych Dam II Rzeczpospolitej i...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,01 zł
Status: 36h
Znak
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Znak
Islamofobia jako technologia władzy
Studium z antropologii politycznej
Islamofobia jest zjawiskiem, które od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku coraz mocniej zaznacza się w życiu europejskich społeczeństw. Książka zawiera omówienie...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,53 zł
Status: 36h
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Doktryny polityczno-prawne
Fundamenty współczesnych państw
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,32 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jaką rolę pełni czas w codzienności jednostki? W jakim stopniu (od)zyskanie poczucia sprawczości w „grze” o czas wpływa na indywidualną tożsamość? Czy trafne są tezy mówiące, że slow life jest...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,23 zł
Status: 36h
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Każdy jubileusz, jako znak upływającego czasu, wyzwala refleksję na temat sensowności egzystencji ludzkiej. A jeśli jest to jubileusz pracy osoby uczciwej intelektualnie i moralnie, jaką...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,44 zł
Status: 24h
Pomysł badania zjawisk społecznych przez doświadczenie łączy rozdzielane często aspekty społecznej rzeczywistości, wskazuje na wielowymiarowość procesów społecznych, a także sugeruje próbę...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,72 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Zbiór metodologicznych tekstów to przełomowy manifest nowej drogi metodologii badań jakościowych – badań zaangażowanych społecznie, walczących z dyskryminacją i nierównością, eksperymentujących z...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,17 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przemoc, przymus, agresja, nękanie, wykluczanie, mobbing, bullying, prześladowanie, dyskryminacja, opresja to terminy znane nam z rzeczywistości społecznej, niestety także szkolnej. Autorki tej...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,81 zł
Status: 24h
Krzywdzone dzieci
Zagrożenia wpółczesnego dzieciństwa
co 7 sekund jedno dziecko umiera z głodu  codziennie 550 dzieci ginie na wojnie  100 milionów dzieci żyje na ulicy  100 milionów dzieci prostytuuje się  25% dzieci korzystających z...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,36 zł
Status: 36h
WAM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WAM
Dobrobyt społeczności lokalnych jest ściśle związany z poziomem kompetencji jednostek w tworzeniu i korzystaniu z postępu technologicznego, informacyjnego i społecznego. Książka przedstawia badania...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,58 zł
Status: 24h
Książka stanowi niezwykle wartościowe poznawczo i faktograficznie studium o powrotach, osadzone na osi demografia - polityka - ekonomia. Podejmuje nowatorskie propozycje "rozwiązań...
Cena katalogowa: 30,98 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,82 zł
Status: 24h
Postępujący proces integracji świata wymusza reformy w systemach edukacyjnych państw ukierunkowane przede wszystkim na poszukiwanie możliwości uzdrowienia systemu szkolnictwa poprzez zapewnienie jego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,72 zł
Status: 36h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Pracę cechują duża erudycja i intelektualna swoboda, z jaką autor porusza się po zawiłych i wielorakich meandrach myśli samorządowej, oraz precyzja w prezentacji rozwiązań instytucjonalnych....
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,44 zł
Status: 24h
Oddawana do rąk Czytelników publikacja stanowi wyraz tych zainteresowań naukowych, które odpowiadają na potrzebę poznania i wyjaśniania funkcjonowania człowieka w sferze rodzinnej i zawodowej w...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,06 zł
Status: 24h
Znaczenia społeczne
Studia z socjologii kulturowej
Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne najważniejsze dzieła reprezentujące te...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,22 zł
Status: 24h
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
NOMOS
Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,48 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Bezpieczeństwo terytorium populacja.
1977 wykłady w college de france 1978
Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, VII tom wykładów Foucaulta w College de France to historia nowożytnych społeczeństw z perspektywy naczelnego pojęcia „rządomyślności”, które określa...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,17 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka zawiera zbiór artykułów na aktualne tematy prawne. Wykształcenie, ważne i cenne zawsze, wydaje się mieć szczególną wagę w dobie przemian społecznych i  przemian państwowości, kiedy to...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,52 zł
Status: dostępne od ręki
Uczelnia Łazarskiego
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Uczelnia Łazarskiego
"Polski sektor społeczny", czyli rzecz o róznych formach aktywności społecznej lub o formach zycia publicznego służących upodmiotowieniu obywateli w państwie. Takimi strukturami są rózne...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,41 zł
Status: 24h
Facebook Instagram