rynek pracy

rynek pracy

Pokaż:
sortuj według:
Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,14 zł
Status: 36h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
"Przedstawiona [...] praca naukowa jest udaną próbą kompleksowego spojrzenia na polski rynek pracy od strony uwarunkowań funkcjonalnych, lecz przede wszystkim instytucjonalnych. [...] Walorem...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,13 zł
Status: dostępne od ręki
Wojna o pracę
Wyzwania współczesnego rynku pracy
Niektórzy badacze twierdzą, że najbliższa ”wojna 30-letnia” będzie o miliard posad, przy dwóch miliardach kandydatów dla ich zajęcie. Na świecie żyje 7 miliardów ludzi, z których 5 miliardów to...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,24 zł
Status: 36h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Podobno praca leży na ulicy. Niejeden z bohaterów tej książki się o nią potkną. Bezrobocie jest najniższe od ponad dwóch dekad, a warunki na rynku pracy dyktują pracownicy. Ponoć. Są wykresy i...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,58 zł
Status: 36h
Instytut Reportażu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Reportażu
Freelance
Kariera zawodowa poza organizacją
Książka dotyczy specyfiki życia zawodowego freelancerów („wolnych strzelców”) - profesjonalistów, którzy z różnych względów decydują się na rozpoczęcie kariery na własną rękę, poza strukturami...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,91 zł
Status: 36h
Coraz bardziej rozbudowane systemy świadczeń pozapłacowych jak samochód służbowy, telefon, laptop, dofinansowanie do szkoleń czy wypoczynku, opieka medyczna imprezy integracyjne, upominki...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,72 zł
Status: dostępne od ręki
INFOR Biznes
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
INFOR Biznes
Książka powstała z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pomóc uczniom „oderwać się od krzeseł" i wyruszyć w świat, by szukać w nim miejsca dla siebie. Poradnik zawiera przegląd scenariuszy...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,86 zł
Status: 36h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja stanowi kompendium wiedzy o gospodarce omawiające zagadnienia teoretyczno-definicyjne.Założeniem autorów podręcznika jest popularyzacja problematyki ekonomicznej i prawnej, czyli...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,64 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kiedy miejsce, w którym spędzamy osiem godzin dziennie, zamienia się w piekło na ziemi, całe nasze życie staje się koszmarem. Pani Krystyna doświadczyła w pracy najgorszego – mobbingu. Własnymi...
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,76 zł
Status: 36h
Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,61 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Rynek pracy, kariera zawodowa
Wyzwania dla edukacji
Publikację należy uznać za interesującą pozycję, prezentującą problematykę edukacji, rozwoju kariery w obecnej sytuacji na rynku pracy. Przez całe życie człowiek kształtuje swoją osobowość, rozwija...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,44 zł
Status: dostępne od ręki
Śląsk
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Śląsk
Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na:  wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy,  podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych, do których zaliczamy np....
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,01 zł
Status: 36h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Milenialsi w pracy
7 umiejętności, które powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać progi i bariery w życiu i pracy
Oto jest wreszcie książka, która znakomicie pomoże młodym ludziom poruszać się w pracy wśród reguł ustanowionych przez wcześniejsze pokolenia i swobodnie omijać napotykane przeszkody. Stephen M.R....
Cena katalogowa: 36,74 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,84 zł
Status: 36h
Studio Emka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Studio Emka
Wstęp  Znaczenie ładu aksjonormatywnego  dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych  1. Istota i rodzaje ładu aksjonormatywnego  2. Anomia...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,69 zł
Status: 36h
Śląsk
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Śląsk
Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie rywalizowania o kapitał ludzki przez podmioty gospodarki turystycznej. Jakość pracy, jako instrument konkurowania, za pośrednictwem którego...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,48 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Płaca minimalna 2017
Wyższe wynagrodzenie, stawka godzinowa 13 zł
Płaca minimalna 2017: kto dostanie wyższą pensję  czy najniższa płaca podlega ochronie  dla kogo dodatkowe obowiązki  Płaca minimalna od początku 2017 r. wzrosła do 2 tys. zł, najniższa...
Cena katalogowa: 12,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,52 zł
Status: 36h
INFOR Biznes
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
INFOR Biznes
Postęp cywilizacyjny, przemiany gospodarcze i społeczne spowodowały, ze podstawową formą ochrony ryzyka starości tj. ochrony ludzi przed niedostatkiem, gdy po osiagnięciu okreslonego wieku...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,63 zł
Status: dostępne od ręki
Zatrudnianie po znajomości
Kapitał społeczny na rynku pracy
Pośrednictwo pracy, „Łowcy głów" - a może znajomi? Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie: jaką rolę odgrywają znajomości w zatrudnianiu pracowników przez małe firmy? Dotyczy...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,00 zł
Status: 36h
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy
Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy
Operacja „praca” — od planu do realizacji Kilka lat temu wielu aktywnych zawodowo ludzi wyjechało z kraju, tymczasem wskaźniki gospodarcze szły ostro w górę, firmy się rozwijały i pilnie...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,87 zł
Status: 36h
Helion - Onepress
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Helion - Onepress
Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka
Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia
Książka przedstawia socjologiczną analizę kontraktu zatrudnienia jakim stała się umowa o pracę w modelu państwa określanego jako welfare state. Przedstawia proces instytucjonalizacji umowy o pracę...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,25 zł
Status: 36h
Nie ulega wątpliwości, iż współczesne rynki pracy państw wysoko rozwiniętych stanęły wobec wyzwań, jakie nie miały jeszcze miejsca w przeszłości i wobec których sformułowane dotychczas teorie i...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,23 zł
Status: 36h
Oddawana do rąk Czytelników publikacja stanowi wyraz tych zainteresowań naukowych, które odpowiadają na potrzebę poznania i wyjaśniania funkcjonowania człowieka w sferze rodzinnej i zawodowej w...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,11 zł
Status: 36h
Książka podejmuje bardzo aktualną z punktu widzenia praktyki gospodarczej problematykę zarządzania organizacją w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku ostatnich zawirowań na światowych rynkach...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,06 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
W analizie problematyki aktywizacji współczesnego, lokalnego rynku pracy zwraca się uwagę na dwa kierunki: edukacji i jej roli na obecnym rynku pracy oraz roli szkolnictwa zawodowego i...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,78 zł
Status: dostępne od ręki
Grupa ryzyka na rynku pracy
Poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+
Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla przyszłych i już funkcjonujących w rolach zawodowych doradców zawodowych (i wszystkich tych, którzy zajmują się wsparciem zawodowo-społecznym) w aspekcie...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,72 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny...
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,71 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram