prawo unii europejskiej

prawo unii europejskiej

Pokaż:
sortuj według:
Niniejszy podręcznik - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - stanowi trzecią część tomu dotyczącego Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmującego również...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,73 zł
Status: 48h
Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi,...
Cena katalogowa: 18,12 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,66 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z obrotem zagranicznym w postępowaniu administracyjnym (ogólnym, podatkowym i egzekucyjnym) oraz...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,77 zł
Status: 24h
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,49 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jedyny praktyczny komentarz do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zawierający obszerne orzecznictwo, przykłady i najlepsze praktyki. Jakie zmiany przynosi unijne...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 143,50 zł
Status: 24h
Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,61 zł
Status: 48h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Tematem pracy jest kwestia powiązań zachodzących pomiędzy prawnymi aspektami budowy i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych a stanem bezpieczeństwa energetycznego. Praca...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,17 zł
Status: 48h
Komentarz omawia zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyki, w tym z...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 136,30 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka jest przekrojowym omówieniem wszystkich istotnych kwestii związanych z przystąpieniem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Akcesja UE do EKPCz to projekt już ponad...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,01 zł
Status: 24h
Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,06 zł
Status: 48h
Silva Rerum
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Silva Rerum
Dictionary of customs law of European Union German-English, English-German
Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch
Das Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union umfasst 18 000 Stichwörter aus dem Bereich Zollterminologie, die in allen Zollkodexen der EU sowie in anderen Zollübereinkommen (u.a. im...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 86,82 zł
Status: 48h
LexLand
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexLand
W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,25 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i gospodarczą oraz efekty osiągnięte...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,67 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Książka poświęcona została aktualnym problemom funkcjonowania Unii Europejskiej. Autorzy dokonali analizy odpowiedzi Unii Europejskiej na najważniejsze współczesne wyzwania i zagrożenia, których...
Cena katalogowa: 39,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,35 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Przede wszystkim w sposobie myślenia Autora i w sposobie formułowania wniosków przejawia się pogłębiona refleksja filozoficznoprawna, co...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,25 zł
Status: 48h
Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku - współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od...
Cena katalogowa: 74,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,59 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 180,40 zł
Status: 48h
Pierwsze wydanie monografii ,,Procedury decyzyjne Unii Europejskiej" stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,09 zł
Status: 24h
W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP z uwzględnieniem austriackich implikacji prawnych. Autor wykazał wpływy regulacji pozaborczych na...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,94 zł
Status: 24h
Currenda sp. z o.o.
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Currenda sp. z o.o.
Human being v Person
Medically assisted procreation in the bioethical standards of The Council of Europe
Oddawana do rąk Czytelnika monografia jest pierwszą anglojęzyczną publikacją prezentującą w sposób kompleksowy regulacje prawne Rady Europy dotyczące medycznie wspomaganej prokreacji. Autor, po...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,44 zł
Status: 48h
Książka koncentruje się na wszechstronnym zbadaniu i przedstawieniu sposobów wykorzystania analizy porównawczej treści interpretowanego przepisu w poszczególnych językach UE w procesie prawa.
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,41 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 213,67 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi (pierwsze polskojęzyczne) opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone Prokuraturze Europejskiej, w którym podjęto próbę analizy zarówno genezy koncepcji, jak i...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,56 zł
Status: 24h
Książka poświęcona jest podobieństwom i różnicom w zakresie tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autorzy analizują i porównują...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,71 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Development of motorization going hand in hand with elimination of internal market boundaries causes a significant increase of transboundary road accidents. Such accidents force the need to create...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,09 zł
Status: 48h
Inicjatywa opracowania i wydania podręcznika jest ze wszelkich miar uzasadniona i cenna, w pierwszym rzędzie ze względu na potrzeby dydaktyki akademickiej, ale także ze względu na inspirujący do...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,20 zł
Status: 48h
ATLA 2
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ATLA 2
Monografia poświęcona jest aktualnej problematyce uczciwości w obrocie gospodarczym. Podstawowymi polskimi regulacjami prywatnoprawnymi, których celem jest zapewnieni uczciwości w obrocie...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,51 zł
Status: 24h
Facebook Instagram