prawo międzynarodowe

prawo międzynarodowe

Pokaż:
sortuj według:
Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,02 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" zawiera m.in. omówienie problematyki: źródeł...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,36 zł
Status: 24h
Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,84 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,36 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,66 zł
Status: 24h
Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany legislacyjne Precyzyjna nawigacja wewnętrzna wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych...
Cena katalogowa: 329,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 287,71 zł
Status: 24h
Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju jest zróżnicowane - zależne od miejsca, w którym jest ona wdrażana. W szczególności widoczne jest zróżnicowanie między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,25 zł
Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko
Studium z prawa międzynarodowego
W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe do...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,24 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Książka jest przekrojowym omówieniem wszystkich istotnych kwestii związanych z przystąpieniem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Akcesja UE do EKPCz to projekt już ponad...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,24 zł
Status: 24h
European Union financial legislation has evolved from liberalization and deregulation to the harmonization of law, uniform rulebooks and supervisory practices, the establishment of new regulatory...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,71 zł
Status: 48h
W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,58 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,80 zł
niedostępna
 
Silva Rerum
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Silva Rerum
Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 188,15 zł
Status: 48h
Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,43 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
„Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz do Działu XIII KPK" stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach transgranicznych....
Cena katalogowa: 229,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 199,69 zł
Status: 24h
Niniejsza monografia - stanowiąca odzwierciedlenie prowadzonych w polskich ośrodkach akademickich badań prawa międzynarodowego - poświęcona jest problemom i wyzwaniom, z którymi konfrontowana jest...
Cena katalogowa: 229,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 199,69 zł
Status: 24h
   Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownychstanowi: 1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, 2)...
Cena katalogowa: 269,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 206,32 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczyn niewydolne procedury kształtowania...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 129,91 zł
Status: 24h
Dictionary of customs law of European Union German-English, English-German
Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch
Das Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union umfasst 18 000 Stichwörter aus dem Bereich Zollterminologie, die in allen Zollkodexen der EU sowie in anderen Zollübereinkommen (u.a. im...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,26 zł
Status: 48h
LexLand
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexLand
Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku - współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od...
Cena katalogowa: 74,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,91 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
„Szeroko merytorycznie i trafnie metodycznie ujęte propozycje spektrum badań podjętych przez autora monografii o zatokach historycznych cechuje godne uwagi nowatorstwo ujęcia wyrażające także...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,24 zł
Status: 24h
Celem niniejszej pracy jest identyfikacja głównych wyzwań zewnętrznych dla Unii Europejskiej oraz analiza zmian pozycji ugrupowania w gospodarce światowej w XXI w. Do najistotniejszych...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,02 zł
Status: 48h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych
Teoria i praktyka operacji humanitarnych
Książka poświęcona jest użyciu sił zbrojnych w operacjach humanitarnych, czyli w działaniach ukierunkowanych na niesienie pomocy cierpiącej ludności cywilnej. Operacje te mogą być prowadzone zarówno...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,73 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,49 zł
Status: 48h
Helion - Onepress
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Helion - Onepress
.
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,14 zł
Status: 48h
Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym,...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,57 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, który Polska ratyfikowała w 1977 r. Stanowi on zatem...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 260,73 zł
Status: 24h
W książce poddano analizie najważniejsze problemy w stosunkach polsko-niemieckich niemal dwadzieścia lat po zawarciu traktatów: dwa plus cztery, o zjednoczeniu Niemiec, o potwierdzeniu granicy...
Cena katalogowa: 72,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,47 zł
Status: 48h
Facebook Instagram