prawo konstytucyjne

prawo konstytucyjne

Pokaż:
sortuj według:
Krytycyzm wyrażany przez polityków i obywateli wobec racjonalności zapisanych w konstytucji marcowej mechanizmów tworzenia Sejmu i Senatu był w Polsce - w drugiej połowie lat 20. XX w. -...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,01 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
.
Cena katalogowa: 10,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,32 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Zagadnienia dotyczące kontroli finansowania komitetów wyborczych, rozumianej jako regulowanego prawem procesu, w którym uczestniczy wiele instytucji o różnym charakterze, poddane zostały w...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,26 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
"Opisuję w niej proces powstawania obecnie obowiązującej Konstytucji III RP.W pierwszej części pokazuję wpływ Umowy Okrągłego Stołu na treść konstytucji.Wskazuję na szczególnie okoliczności...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,20 zł
Status: dostępne od ręki
Wydawnictwo ZB
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo ZB
Prezentowana publikacja ma związek z V Ogólnopolskim Zjazdem Młodych Karnistów, który odbył się w zespole pałacowym w Obrzycku w dniach 19-21.5.2017 r. choć sensu stricto nie stanowi publikacji...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,97 zł
Status: dostępne od ręki
Monografia jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem całokształtu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w obszarze prawa karnego materialnego. To próba rekonstrukcji i scharakteryzowania...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 107,33 zł
Status: dostępne od ręki
KIPKF
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KIPKF
System konstytucyjny Łotwy .
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,48 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce
Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy kodeks wyborczy
Głównym celem opracowania jest ustalenie powodów, dla których ustawodawca w taki, a nie inny sposób zbudował instytucję prawną, dedykowaną wyłącznie do określenia relacji pomiędzy wybieranym a...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,36 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
26 stycznia 2014 roku staliśmy się świadkami ważnego wydarzenia w historii przemian demokratycznych w Afryce Północnej. Sukcesem - uchwaleniem nowej konstytucji - zakończył się pierwszy...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,98 zł
Status: 24h
Rozpisani.pl
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Rozpisani.pl
Prawo konstytucyjne
Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Stan prawny: wrzesień 2016 r.  Nie czujesz się pewnie przed egzaminem?  Czujesz, że masz braki i chcesz sprawdzić jakie?  Działaj jak najszybciej!  Dzięki...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,26 zł
Status: 24h
Książka jest kompleksowym opracowaniem zagadnienia realizacji prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym. Etap ten liczy się od podjęcia zamiaru przygotowania projektu ustawy...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,80 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Wiele hałasu o nic?
Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych
Książka Lecha Mażewskiego „Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych” jest zakończona supozycjami autora na temat dalszego...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,05 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Cena katalogowa: 10,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,91 zł
Status: 36h
BELLONA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
BELLONA
Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym całościowym opracowaniem poświęconym prawu petycji. Najistotniejszym punktem pracy jest ustalenie treści normatywnej prawa petycji z art....
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,26 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Książka stanowi zbiór opinii konstytucyjnoprawnych, które profesor Andrzej Szmyt sporządził w latach 2007-2015 (VI i VII kadencji Sejmu RP) w ramach Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Wpisuje...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,15 zł
Status: 24h
W książce omówiono: - okoliczności przystąpienia Polski do Rady Europy i następnie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, - wykładnię i miejsce zasady godności człowieka w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,72 zł
Status: dostępne od ręki
Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów". W książce Skupiono się głównie na...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,01 zł
Status: dostępne od ręki
Trzecia Rzeczpospolita buduje swoją tożsamość blisko ćwierć wieku. Dla pokoleń, które ją powołały, to czas szczególnie trudnego poszukiwania własnej drogi, czas ideowych wyborów i konkretnych...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,40 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,12 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Książka ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontroli...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,63 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP z uwzględnieniem austriackich implikacji prawnych. Autor wykazał wpływy regulacji pozaborczych na...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,92 zł
Status: dostępne od ręki
Currenda sp. z o.o.
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Currenda sp. z o.o.
Książka przedstawia zagadnienia związane z wpływem dostępnych technik informatycznych na funkcjonowanie państwa, jego organów i instytucji, a ściślej porusza problematykę „elektronicznego...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,27 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Książka prezentuje konstytucyjne zasady prawa wyborczego do Sejmu i Senatu RP. Autor analizuje poszczególne przymiotniki wyborcze i składające się na nie rozwiązania (np. progi wyborcze, strukturę...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
.
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,81 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Prezentowana publikacja, posw1ęcona instytucji prezydenta w Polsce i na Litwie, jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,71 zł
Status: 24h
Problematyka sejmowej kontroli legalności ustawy jest obecna w polskiej nauce prawa od wielu lat. Zainteresowanie nią ze szczególną intensywności ogniskowało się przed powołaniem do życia...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,26 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Książka popularyzująca wiedzę o Sejmie dla dzieci szkoły podstawowej.
Cena katalogowa: 13,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,82 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Przedmiotem niniejszej monografii jest dokonanie analizy wszystkich zagadnień związanych z czuwaniem przez Prezydenta RP nad przestrzeganiem konstytucji. Autor przedstawia doktrynalne i...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,86 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
„Rozprawa M. Jackowskiego pomyślana jest i został a zrealizowana jako studium ujmujące całościowo zjawisko wpływu orzecznictwa TK na stosowanie prawa przez sądy. Analizie poddane zostało bowiem...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,26 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Facebook Instagram