prawo karne

prawo karne

Pokaż:
sortuj według:
Prawo karne skarbowe
Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy
Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki: - szybkie przyswojenie wiedzy oraz...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,22 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku ,,Prawo karne" w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśniono zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,54 zł
Status: 24h
Prawny model postępowania ze skazanymi, u których zdiagnozowano:   zaburzenia sfery psychicznej, w tym preferencji seksualnej, uzależnienia i niepełnosprawność fizyczną, a...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 115,65 zł
Status: dostępne od ręki
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,20 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
"Książka dotyczy bardzo ważnego obszaru zagadnień podejmowanych przez współczesną psychologię. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce sądowej jest obszarem szczególnym. Oczekiwania...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,84 zł
Status: 36h
Książka jest jednym z pierwszych opracowań naukowych poświęconych problematyce kontradyktoryjności i konsensualizmu w znowelizowanym procesie karnym, w aspekcie „modelowym". Impulsem...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,37 zł
Status: dostępne od ręki
KIPKF
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KIPKF
Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Jego treść skoncentrowana jest...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,80 zł
Status: dostępne od ręki
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,43 zł
Status: dostępne od ręki
Książka stanowi przegląd poglądów autorki w zakresie problemów intertemporalnych i sposobów ich rozwiązywania na gruncie prawa karnego procesowego; obejmuje zagadnienia teoretyczne, historyczne, a...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,37 zł
Status: dostępne od ręki
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: tydzień na dwóch stronach Zawartość informatora: - praktyczne kalendarium, - obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, -...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,10 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,74 zł
Status: 36h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,45 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odpowiedzialności karnej związanej z organizacją i przebiegiem imprez masowych. Imprezy masowe organizowane są niemal w każdej gminie, stąd...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,53 zł
Status: 36h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Stanowi wyczerpujące omówienie Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich...
Cena katalogowa: 329,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 284,26 zł
Status: dostępne od ręki
Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego. Publikacja...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,17 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowana publikacja ma związek z V Ogólnopolskim Zjazdem Młodych Karnistów, który odbył się w zespole pałacowym w Obrzycku w dniach 19-21.5.2017 r. choć sensu stricto nie stanowi publikacji...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,72 zł
Status: dostępne od ręki
Autorka rozważa w publikacji zagadnienie prawne wpływu tymczasowego aresztowania pracownika na kształt i istnienie jego stosunku pracy. Uregulowanie tej instytucji ma na celu zarówno realizację...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,96 zł
Status: 24h
Arche
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Arche
After life imprisonment was reinstated as a penalty in Poland, 304 murderers were sentenced between 19 November 1995 and 31 December 2011. In this monograph, the authors present the results of...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,02 zł
Status: dostępne od ręki
"Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej" zawiera syntetyczną analizę jednego z najważniejszych elementów współpracy sądowej w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,68 zł
Status: 24h
Najobszerniejszy w polskiej literaturze komentarz do przepisów karnych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględniający zmiany normatywne rozszerzające zakres kryminalizacji na nowe...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 132,29 zł
Status: dostępne od ręki
KIPKF
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KIPKF
Życie i zdrowie człowieka należą do najważniejszych dóbr chronionych prawnie. Ochrona ta nie jest bynajmniej bezwzględna - istnieją sytuacje, w których zagrożenie wymienionych tu wartości, a...
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,57 zł
Status: dostępne od ręki
Recenzowane opracowanie, poświęcone problematyce ustawowej regulacji środków karnych i zabezpieczających, zasługuje z wielu powodów na publikację. Kodeks karny z 1997 r. podlegał bowiem...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,42 zł
Status: dostępne od ręki
KPK IUS VITAE 2017  Kodeks postępowania karnego z zakładkami indeksującymi Stan prawny: 1 października 2017 r.
Cena katalogowa: 23,90 zł
23,90 zł
Status: dostępne od ręki
Ius Vitae
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Ius Vitae
KPK IUS VITAE 2017  Kodeks postępowania karnego wraz z ustawami towarzyszącymi z zakładkami indeksującymi   Kodeks karny wykonawczy. Kodeks postępowania w sprawach o...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,00 zł
Status: dostępne od ręki
Ius Vitae
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Ius Vitae
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 138,72 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji standardów rzetelnego procesu karnego...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,05 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja stanowi studium poświęcone optymalnemu modelowi odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe.  Autorka weryfikuje hipotezy badawcze, które stanowić będą podstawę do końcowego...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 125,01 zł
Status: 24h
Prezentowana pozycja - Kary, środki karne i środki kompensacyjne. Poddanie sprawcy próbie, wyd. 2, z serii System Prawa Karnego przedstawia w sposób wyczerpujący i pełny ważną dla prawa karnego...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 301,54 zł
Status: dostępne od ręki
Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,57 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
KODEKS KARNY ORZECZNICTWO 2018 BECK  Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,25 zł
Status: dostępne od ręki
Facebook Instagram