prawo handlowe

prawo handlowe

Pokaż:
sortuj według:
Handlowanie to gra
Od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,94 zł
Status: 48h
Helion - Onepress
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Helion - Onepress
Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego to jeden z największych sukcesów UNCITRAL. Obowiązuje on z woli stron w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi ad hoc, przede wszystkim w...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 319,30 zł
Status: 24h
Monografia „Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" jest pierwszym, na gruncie regulacji Kodeksu spółek handlowych, opracowaniem monograficznym, które w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,13 zł
Status: 24h
Bogaty zbiór dokumentów sądowych, handlowych, notarialnych szkolnych i metrykalnych.
Cena katalogowa: 100,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,49 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Translegis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Translegis
Książka stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw...
Cena katalogowa: 272,08 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 230,10 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
  W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,86 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 153,15 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka Franczyza. Fakty i mity to publikacja dotycząca biznesu w oparciu o franczyzę, czyli przeróżnych systemów funkcjonujących w obszarze wolnorynkowej rzeczywistości. Autor zebrał...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,27 zł
Status: 48h
Videograf
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Videograf
Powszechne stosowanie kryterium ceny jako jedynego czynnika wyboru oferty najkorzystniejszej spowodowało, iż zagadnienie kryteriów oceny stało się mało kontrowersyjne. Jednakże zmiany dokonane...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 98,86 zł
Status: 48h
Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151-226 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 278,71 zł
Status: 24h
Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych.  Cały zbiór składa się z pięciu...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,34 zł
Status: 48h
Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicznym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do dobrze opracowanych i przyswojonych...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,89 zł
Status: 48h
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: tydzień na dwóch stronach Zawartość informatora: - praktyczne kalendarium, - obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, -...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,95 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności
Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,91 zł
Status: 48h
„Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach” stanowią z jednej strony kontynuację „Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach”, z drugiej zaś stanowią samodzielną...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 86,57 zł
Status: 24h
Jurysdykcja uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych
Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 1215/2012 komentarz
Z dniem 10.1.2015 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 131,40 zł
Status: 24h
Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,53 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii kodeksu spółek handlowych. Autorzy uwzględnili też wybrane...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,54 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Tom 17A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Publikacja obejmuje zarówno ogólna charakterystykę...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 333,29 zł
Status: 24h
Niniejszy podręcznik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,13 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i...
Cena katalogowa: 217,49 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 184,39 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka ,,Prawo spółek" jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,47 zł
Status: 48h
Niniejsza monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieuczciwym (nielojalnym) prowadzeniem negocjacji. W tym kontekście, skupiając się na etapie...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,85 zł
Status: 24h
Prawo budowlane
Warunki techniczne - bezpieczeństwo i higiena pracy
Publikacja zawiera ogłoszony w marcu 2016 r., najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych,...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,99 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 91,34 zł
Status: 24h
Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów stanowi kompendium wiedzy na temat jednego z najbardziej popularnych sposobów zabezpieczania wierzytelności, jakim jest zastaw...
Cena katalogowa: 108,28 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,04 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 121,83 zł
Status: 48h
Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące roli oraz potencjału praktyki precedensowej w polskim porządku prawnym (jako porządku prawa stanowionego), ujętych z kilku różnych punktów widzenia...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 131,40 zł
Status: 24h
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne.
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 180,49 zł
Status: 24h
Facebook Instagram