prawo handlowe

prawo handlowe

Pokaż:
sortuj według:
Niniejszy podręcznik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,75 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi i egzekucja
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,48 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Handlowanie to gra
Od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,67 zł
Status: 24h
Helion - Onepress
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Helion - Onepress
„Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach” stanowią z jednej strony kontynuację „Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach”, z drugiej zaś stanowią samodzielną...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 98,76 zł
Status: 24h
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii kodeksu spółek handlowych. Autorzy uwzględnili też wybrane...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,49 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe kompendium wiedzy o współczesnym prawie konsumenckim Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 342,58 zł
Status: 24h
Bogaty zbiór dokumentów sądowych, handlowych, notarialnych szkolnych i metrykalnych.
Cena katalogowa: 100,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,84 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Translegis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Translegis
Podręcznik stanowi idealną pomoc do doskonalenia praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego. Jest znakomitym materiałem do prowadzenia kursów Legal English. Zakres tematyczny opracowania...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 81,51 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej? Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie i znajdziesz w nim zagadnienia ...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,01 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Książka Franczyza. Fakty i mity to publikacja dotycząca biznesu w oparciu o franczyzę, czyli przeróżnych systemów funkcjonujących w obszarze wolnorynkowej rzeczywistości. Autor zebrał...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,33 zł
Status: 24h
Videograf
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Videograf
Tom 17A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Publikacja obejmuje zarówno ogólna charakterystykę...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 348,16 zł
Status: 24h
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności
Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,77 zł
Status: 24h
Jurysdykcja uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych
Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 1215/2012 komentarz
Z dniem 10.1.2015 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 132,15 zł
Status: 24h
Monografia „Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" jest pierwszym, na gruncie regulacji Kodeksu spółek handlowych, opracowaniem monograficznym, które w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 141,31 zł
Status: 24h
Kiedy warto agregować zamówienia, a kiedy nie? Czym różnią się poszczególne instrumenty prawne, za pomocą których zamawiający dokonuje agregacji zamówień? W jaki sposób ich łączenie wpływa na...
Cena katalogowa: 99,00 zł
99,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Powszechne stosowanie kryterium ceny jako jedynego czynnika wyboru oferty najkorzystniejszej spowodowało, iż zagadnienie kryteriów oceny stało się mało kontrowersyjne. Jednakże zmiany dokonane...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,26 zł
Status: 24h
Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych.  Cały zbiór składa się z pięciu...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,94 zł
Status: 24h
Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicznym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do dobrze opracowanych i przyswojonych...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,74 zł
Status: 24h
Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151-226 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 325,58 zł
Status: 24h
Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 195,00 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,56 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera 33 wzory umów handlowych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa polskiego, sporządzonych w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język niemiecki. Książka...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,64 zł
Status: 24h
Prawo budowlane
Warunki techniczne - bezpieczeństwo i higiena pracy
Publikacja zawiera ogłoszony w marcu 2016 r., najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych,...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,13 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 125,85 zł
Status: 24h
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne.
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 188,55 zł
Status: 24h
Skrypt przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek - spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,01 zł
Status: 24h
Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące roli oraz potencjału praktyki precedensowej w polskim porządku prawnym (jako porządku prawa stanowionego), ujętych z kilku różnych punktów widzenia...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 137,50 zł
Status: 24h
Kodeks spółek handlowych
Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz
Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 163,58 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 329,32 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube