prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

Pokaż:
sortuj według:
Skrypt „Prawo gospodarcze. Kompendium” omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.: ...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,40 zł
Status: dostępne od ręki
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,00 zł
Status: dostępne od ręki
Książka zawiera: - Tekst ustawy Kodeks spółek handlowych - Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: - Boldowanie najnowszych zmian - Przypisy od Redakcji - Czytelne hasła i teksty -...
Cena katalogowa: 12,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,93 zł
Status: 24h
Książka Franczyza. Fakty i mity to publikacja dotycząca biznesu w oparciu o franczyzę, czyli przeróżnych systemów funkcjonujących w obszarze wolnorynkowej rzeczywistości. Autor zebrał...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,24 zł
Status: 36h
Videograf
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Videograf
AKTUALNOŚCI Kwalifikacja podatkowa „odsetek" w ramach udziału w międzynarodowej strukturze cash poolingu w relacji pomiędzy spółką macierzystą a jej zagranicznym zakładem Czynności...
Cena katalogowa: 69,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: dostępne od ręki
Książka dotyczy modeli regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w prawie polskim. Poruszono w niej zagadnienia dotyczące przede...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,66 zł
Status: dostępne od ręki
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: tydzień na dwóch stronach Zawartość informatora: - praktyczne kalendarium, - obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, -...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,10 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 139,69 zł
Status: 24h
Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicznym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do dobrze opracowanych i przyswojonych...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 139,69 zł
Status: 24h
Powszechne stosowanie kryterium ceny jako jedynego czynnika wyboru oferty najkorzystniejszej spowodowało, iż zagadnienie kryteriów oceny stało się mało kontrowersyjne. Jednakże zmiany dokonane...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,34 zł
Status: 24h
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności
Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,75 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,77 zł
Status: 36h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Tom 17A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Publikacja obejmuje zarówno ogólna charakterystykę...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 327,01 zł
Status: dostępne od ręki
„Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach” stanowią z jednej strony kontynuację „Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach”, z drugiej zaś stanowią samodzielną...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,53 zł
Status: dostępne od ręki
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze to zespół norm, które warunki...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,27 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejszy podręcznik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,50 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151-226 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 327,19 zł
Status: dostępne od ręki
Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,50 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo budowlane
Warunki techniczne - bezpieczeństwo i higiena pracy
Publikacja zawiera ogłoszony w marcu 2016 r., najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych,...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,40 zł
Status: dostępne od ręki
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Przez pojęcie prawa gospodarczego rozumiemy zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,31 zł
Status: dostępne od ręki
Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko
Studium z prawa międzynarodowego
W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe do...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,56 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,63 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Niniejsza monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieuczciwym (nielojalnym) prowadzeniem negocjacji. W tym kontekście, skupiając się na etapie...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,01 zł
Status: dostępne od ręki
Zarządzanie ryzykiem w działalności touroperatora
Ryzyko specyficzne a efektywność gospodarowania
Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najbardziej interesujących i kluczowych procesów efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem. Im bardziej złożona i specyficzna działalność gospodarcza...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,75 zł
Status: dostępne od ręki
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne.
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 157,25 zł
Status: dostępne od ręki
Podręcznik ,,Prawo handlowe" obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,28 zł
Status: 24h
W książce analizujemy wielką prywatyzację, jaką była sprzedaż przez państwo firmy energetycznej ZE PAK SA. Skoncentrowaliśmy swą uwagę na wydobyciu na powierzchnię tego, co zwykle kryje się w głębi:...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,13 zł
Status: 24h
Publiczne prawo gospodarcze - ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa...
Cena katalogowa: 399,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 331,97 zł
Status: dostępne od ręki
Książka Prawo gospodarcze prywatne skłąda się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,89 zł
Status: 24h
Niniejsza książka dotyczy wybranych problemów prawa gospodarczego publicznego związanych z oddziaływaniem państwa na gospodarkę i jej podmioty. W sposób szczególnie wyrazisty oddziaływanie to ma...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,61 zł
Status: dostępne od ręki
Facebook Instagram