prawo energetyczne

prawo energetyczne

Pokaż:
sortuj według:
Książka zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też...
Cena katalogowa: 52,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,80 zł
Tematem pracy jest kwestia powiązań zachodzących pomiędzy prawnymi aspektami budowy i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych a stanem bezpieczeństwa energetycznego. Praca...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,70 zł
Status: 24h
Książka jest monografią na temat regulacji dotyczących białych certyfikatów oraz świadectw efektywności energetycznej na tle prawnoporównawczym, obejmującym rozwiązania przyjęte w Wielkiej...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,61 zł
Status: dostępne od ręki
Problemy energetyczne Polski
Część I: Surowce
Badania Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w 2015 r. zostały poświęcone wybranym problemom z dziejów polskiej energetyki. Monografia, będąca efektem badań, dzieli się na dwie części....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,26 zł
Status: dostępne od ręki
W aktualnym stanie prawnym postawienie - wydawałoby się prostego - pytania o status prawny energii elektrycznej i sposób rozporządzania tym dobrem, nie prowadzi do klarownej odpowiedzi. W...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 139,69 zł
Status: dostępne od ręki
„Dynamiczny rozwój rynku w Polsce, w tym dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na tym rynku a jednocześnie kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 143,66 zł
Status: dostępne od ręki
Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie zagadnień uregulowanych przez Prawo energetyczne, m.in.: zasad kształtowania polityki energetycznej państwa, zasad i warunki zaopatrzenia i...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,57 zł
Status: dostępne od ręki
Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11. Tom II. Komentarz do art. 12-72. Komplet
Tom I Komentarz do art. 1-11, Tom II Komentarz do art. 12-72
Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy...
Cena katalogowa: 400,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 345,71 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram