prawo człowieka

prawo człowieka

Pokaż:
sortuj według:
Kompaktowa publikacja w zakresie prawa medycznego, a w niej bieżące przepisy dotyczące pracy w służbie zdrowia. Autorka omawia tematy, które stanowią esencję prawa medycznego w obszarze związanym z:...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,79 zł
Status: 48h
PZWL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PZWL
Uniwersalny system ochrony praw człowieka
Aksjologia – Instytucje – Efektywność
Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia - instytucje -...
Cena katalogowa: 61,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,50 zł
Status: 48h
Życie i zdrowie człowieka należą do najważniejszych dóbr chronionych prawnie. Ochrona ta nie jest bynajmniej bezwzględna - istnieją sytuacje, w których zagrożenie wymienionych tu wartości, a...
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,08 zł
Status: 24h
Książka jest przekrojowym omówieniem wszystkich istotnych kwestii związanych z przystąpieniem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Akcesja UE do EKPCz to projekt już ponad...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,31 zł
Status: 24h
Celem poradnika RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców jest spójne, przystępne przybliżenie Czytelnikom wymagań unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,00 zł
Status: 24h
W książce omówiono: - okoliczności przystąpienia Polski do Rady Europy i następnie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, - wykładnię i miejsce zasady godności człowieka w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 127,02 zł
Status: 24h
Autor: Paweł Sawicki „Prawo do mieszkania jest społecznym prawem człowieka. Pewne jego elementy podlegają jednak ochronie należnej prawom osobistym, w ramach innych, wyodrębnionych praw...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,08 zł
Status: 48h
Currenda sp. z o.o.
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Currenda sp. z o.o.
Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych
Teoria i praktyka operacji humanitarnych
Książka poświęcona jest użyciu sił zbrojnych w operacjach humanitarnych, czyli w działaniach ukierunkowanych na niesienie pomocy cierpiącej ludności cywilnej. Operacje te mogą być prowadzone zarówno...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,79 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej dziewiąte wydanie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,05 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, który Polska ratyfikowała w 1977 r. Stanowi on zatem...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 254,90 zł
Status: 24h
Celem oddanej w ręce czytelnika monografii jest przedstawienie krytycznej oceny zgodności regulacji normatywnych oraz praktyk medycznych w zakresie powstawania, trwania i kresu życia ludzkiego z...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 144,07 zł
Status: 24h
Urodzić się kobietą to przekleństwo, to oznaka złej karmy    przysłowie nepalskie   Mówi się, że rozpacz jest czarna, a codzienność szara. W Nepalu nie widuje się...
Cena katalogowa: 42,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,18 zł
Status: 48h
Znak
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Znak
Human being v Person
Medically assisted procreation in the bioethical standards of The Council of Europe
Oddawana do rąk Czytelnika monografia jest pierwszą anglojęzyczną publikacją prezentującą w sposób kompleksowy regulacje prawne Rady Europy dotyczące medycznie wspomaganej prokreacji. Autor, po...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,61 zł
Status: 48h
Publikacja „Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki" swój początek bierze z konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w 2012 r. w Warszawie. Nie istnieje definicja...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,40 zł
Status: 24h
W oddawanej do rąk czytelnika pracy zbiorowej teksty dotykają w większości problemów z jakimi przychodzi zmagać się przedstawicielom mniejszości narodowej. Oczywiście zarówno redaktorzy tomu, jak...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,78 zł
Status: 48h
Zastrzeżenia do traktatów międzynarodowych są jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień współczesnego prawa międzynarodowego. Wynika to z wyjątkowej złożoności tej instytucji prawnej. Mimo...
Cena katalogowa: 61,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,00 zł
Status: 24h
Dyskryminacja ze względu na wiek nie jest zjawiskiem nowym, jednak dopiero od niedawna rozpoznawanym i definiowanym w unijnym porządku prawnym. Prezentowana książka jest pierwszym kompleksowym...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,05 zł
Status: 24h
Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,46 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono zasady postępowania dowodowego wynikające z Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.    Przedmiotem rozważań są: rzetelne...
Cena katalogowa: 108,28 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,71 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram