prawo

prawo

Pokaż:
sortuj według:
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Księgi wieczyste i hipoteka, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo o aktach stanu cywilnego, Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Stan prawny na 6 lutego 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:    KODEKS CYWILNY   - 25 listopada 2018 r. - ustawa z 5 lipca 2018 r. o...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,96 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo karne. Zbiór przepisów
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,42 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór karny PLUS 2019 - Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii
Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 13)   KODEKS KARNY od 21 sierpnia 2018 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 2018 r. w sprawie...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,39 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
   Stan prawny na 2 stycznia 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:   KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,53 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Cena katalogowa: 12,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,56 zł
Status: 24h
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,41 zł
Status: 24h
Wykładnia prawa
Zasady - reguły - wskazówki
Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są tak...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,08 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
  ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓLNA RADWAŃSKI PANOWICZ LIPSKA BECK Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,56 zł
Status: 24h
Zbiór cywilny PLUS 2019 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi i egzekucja
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,47 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik jest pracą zbiorową prawników i  praktyków - specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Jest to pierwszy podręcznik omawiający zagadnienia...
Cena katalogowa: 69,00 zł
69,00 zł
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Cena katalogowa: 9,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,54 zł
Status: 24h
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,27 zł
Status: 24h
Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,84 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik prawa Unii Europejskiej
Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne
Cena katalogowa: 115,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,22 zł
Status: 24h
Najobszerniejszy w polskiej literaturze komentarz do przepisów karnych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględniający zmiany normatywne rozszerzające zakres kryminalizacji na nowe...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,80 zł
Status: 24h
KIPKF
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KIPKF
Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 141,31 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,76 zł
Status: 24h
Opracowanie zawiera zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnoty (wybór zarządu wspólnoty, regulamin pracy zarządu wspólnoty), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 93,89 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Książka zawiera bogato ilustrowane opisy najciekawszych spraw sądowych, sporów oraz zjawisk społecznych związanych z ochroną dóbr niematerialnych w obszarze kultury popularnej. Z lektury czytelnik...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
PRAWO KARNE GARDOCKI wydanie 20  2017 Klasyczny podręcznik prawa karnego na którym wyrosło 20 roczników karnistów.   W podręczniku ,,Prawo karne" w części ogólnej omówiono kwestie...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,44 zł
Status: 24h
W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, wskazano wiele dokumentów i rozwiązań, dzięki którym czytelnik będzie mógł postępować zgodnie z tą regulacją unijną.  Autorzy...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,82 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo finansowe w pigułce
Szybko zwięźle i na temat
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: 1. finanse publiczne i budżet, 2. pojęcie i forma pieniądza, 3. polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,18 zł
Status: 24h
Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560).
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,85 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Rok 2019 to rewolucja w PIT I CIT! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych...
Cena katalogowa: 168,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,12 zł
Status: 24h
Podręcznik na kolokwium ustne z prawa gospodarczego zawiera kompleksowe opracowanie odpowiedzi na pytania zawarte w ogłoszeniu Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r. Ułatwia on naukę poprzez...
Cena katalogowa: 99,99 zł
99,99 zł
Status: 24h
Ius Vitae
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Ius Vitae
Czas pracy 2019. Przepisy z praktycznym komentarzem
Przepisy z praktycznym komentarzem
Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja, którą można śmiało polecić wszystkim osobom zajmującym się prawem pracy w praktyce. Główny problem z czasem pracy jest taki, że jego...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,46 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce
Przepisy z komentarzem i przykładami
Wspólnota mieszkaniowa jest w naszym kraju jedną z podstawowych form zarządzania budynkami wielolokalowymi, z wyodrębnionymi samodzielnymi lokalami mieszkalnymi oraz lokalami o innym przeznaczeniu.
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,59 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Stan prawny: styczeń 2019 r. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks cywilny, Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, Kodeks postępowania...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,14 zł
Status: 24h
Funkcjonowanie handlu światowego wymaga uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców. Subsydiowanie eksportu jest narzędziem zdobywania rynków.
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,51 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Facebook Instagram Twitter YouTube