podręczniki Beck

podręczniki Beck

Pokaż:
sortuj według:
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Prawo podatkowe" powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,66 zł
Status: 36h
Podręcznik "Zobowiązania - cześć szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,83 zł
Status: dostępne od ręki
Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na...
Cena katalogowa: 74,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,12 zł
Status: dostępne od ręki
  PRAWO RZYMSKIE PUBLICZNE DĘBIŃSKI BECK Podręcznik "Prawo rzymskie publiczne" wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,00 zł
Status: 36h
Skrypt "Postępowanie cywilne. Kompendium" zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: - zasady i przebieg postępowania cywilnego, - czynności...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,87 zł
Status: 36h
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Postępowanie cywilne" zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,61 zł
Status: dostępne od ręki
Książka Prawo gospodarcze prywatne skłąda się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,22 zł
Status: 36h
Książka „Publiczne prawo gospodarcze" obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in....
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: 36h
IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo własności intelektualnej" odbyła się 8.11.2018 r. na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. To...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 135,94 zł
Status: dostępne od ręki
Podręcznik Prawo międzynarodowe gospodarcze obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: reguły międzynarodowego handlu towarami i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,22 zł
Status: 36h
W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zakresu...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: 36h
W dziewiątym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,59 zł
Status: 36h
Podręcznik „Prawo  rodzinne" stanowi przystępne i kompleksowe omówienie trudnej materii prawa rodzinnego, w którego to nauce niewątpliwie pomoże szerokie wykorzystanie tabel i schematów....
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,57 zł
Status: dostępne od ręki
Podręcznik ,,Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,59 zł
Status: 36h
Organizacje międzynarodowe INGELEVIC KUZNIAK MARCINKO   Niniejszy podręcznik prezentuje wybrane organizacje międzynarodowe (w szczególności takie jak: ONZ, NATO, Unia Europejska,...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: 36h
Podręcznik prawniczy - Postępowanie administracyjne   Piąte wydanie podręcznika obejmuje stan prawny na 1.1.2018 r. W szczególności uwzględnia ono istotne zmiany Kodeksu...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: 36h
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,12 zł
Status: 36h
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podreczniku „Logika” zostały opracowane trzy dziedziny logicznego dyskursu: - teoriomnogościowe...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,66 zł
Status: 36h
Niniejszy podręcznik stanowi niezbędną pomoc dla osób samodzielnie uczących się niemieckiego języka specjalistycznego Wirtschaftsdeutsch. Tematycznie obejmuje on główne zagadnienia polskiego prawa i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,27 zł
Status: dostępne od ręki
W podręczniku „Prawo wyznaniowe" przedstawiono aktualnie obowiązujące unormowania dotyczące m.in.: sytuacji prawnej osób duchownych, finansowania kościołów, statusu jednostki w...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,51 zł
Status: 36h
Podręcznik Prawo rzysmkie. Instytucje obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do sytematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana....
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,33 zł
Status: 36h
W podręczniku "Organy ochrony prawnej RP" przedstawiono zostały zagadnienia dotyczące m.in.: kompetencji sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, organizacji Trybunału Konstytucyjnego...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
Status: 36h
Książka Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy zawiera omówienie łączników i źródeł międzynarodowego prawa pracy - instytucji zawartych w przepisach prawa pracy i...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,64 zł
Status: dostępne od ręki
Międzynarodowe prawo pracy jako gałąź prawa reguluje warunki zatrudniania pracowników migrujących. Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,89 zł
Status: dostępne od ręki
Skrypt ,,Prawo ochrony przyrody" przedstawia zagadnienia dotyczące m.in.: - zasad prawa ochrony przyrody, - źródeł tego prawa, - form ochrony przyrody, - ochrony terenów zieleni i zadrzewień, -...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
Status: dostępne od ręki
Podręcznik "Technika prawodawcza" zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania: ustaw, rozporządzeń aktów prawa miejscowego, a także takich aktów prawnych jak np....
Cena katalogowa: 39,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,99 zł
Status: 36h
Podręcznik "Materialne prawo administracyjne" obejmuje takie zagadnienia, jak: administracyjnoprawny status jednostki, reglamentacja publicznoprawna w sferze praw...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,58 zł
Status: 36h
Niniejsze opracowanie różni się pod wieloma względami od typowych konwencjonalnych opracowań prawa cywilnego procesowego. Poświęcone jest ono ujęciu monograficznemu centralnych instytucji i...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,76 zł
Status: dostępne od ręki
Seria „Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,00 zł
Status: 36h
Publikacja Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom II przedstawia najważniejsze, z punktu widzenia obrotu gospodarczego, uregulowania europejskiego prawa materialnego dotyczące m.in.: Prawa...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,00 zł
Status: 36h
Facebook Instagram