pedagogika

pedagogika

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza to książeczka z obrazkami do kolorowania przez dziecko. Część druga to siedem kart z kolorowymi historyjkami - jest to zarówno wzór do...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,90 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczywistości istotny dla odbioru różnych działań z filmem. Spis...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,15 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Jest to jedna z części serii Poznaję i rozumiem świat. Cała seria składa się z 4 teczek i przewodnika dla nauczyciela. Komplet Poznaję i rozumiem świat zaplanowany jest na jeden rok...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,94 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Kompletny program terapii SAZ. Podręcznik terapeuty z płytą DVD
Dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 1 roku do 4 lat
Kompletny program terapii SAZ (Stosowana Analiza Zachowania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od około roku do czterech...
Cena katalogowa: 78,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,35 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Zaprezentowane materiały mają na celu rozwój kompetencji społecznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi....
Cena katalogowa: 71,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,12 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w którym w...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,28 zł
Status: 48h
Spory o wartości
Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
Spis treści:  JACEK SCHINDLER, Wprowadzenie do sporów o wartości / 7  JACEK SCHINDLER, Pomiędzy wypowiedziami o wartościach a wartościami / 21  HANNA JAXA-ROŻEN, Wartość kobiecego...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,57 zł
Status: 48h
Stara Szuflada
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Stara Szuflada
Interdyscyplinarna rozprawa dotycząca jednego z najtrudniejszych problemów szkolnictwa amerykańskiego – nasilającej się od lat 80. XX wieku segregacji rasowej i etnicznej w Stanach Zjednoczonych....
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,00 zł
AUTYZM A WCZESNA INTERWENCJA Rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi   „Wczesna interwencja może radykalnie odmienić los dziecka i poprawić jakość nie tylko jego życia, ale także całej...
Cena katalogowa: 63,78 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,81 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Monografia adresowana jest - jako pomoc i inspiracja - do dyrektorów szkół, kadry nauczycieli i specjalistów, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących, jak również rodziców dzieci i...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,84 zł
Wychowanie emocjonalno-społeczne jest trudnym zadaniem, jakie stoi przed dorosłymi, zajmującymi się dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Ten obszar rozwojowy powinien być wspierany zarówno w domu,...
Cena katalogowa: 59,28 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,96 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Monografia Zagadnienia lingwistyki przekładu systematyzuje niektóre spośród podstawowych zagadnień przekładoznawstwa, oferując propozycje spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych pozycji...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,67 zł
Matematyka na start! Publikacja może stanowić dla sześciolatków materiał przypominający i porządkujący dotychczasowe matematyczne umiejętności i doświadczenia. Może być także materiałem wyjściowym...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,45 zł
Status: 24h
Bliżej przedszkola
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Bliżej przedszkola
W książeczce tej zamieszczone są dwa teksty: artykuł dra Marka Sundberga "Korzyści dla dzieci z autyzmem, wynikające z analizy zachowania werbalnego Skinnera" oraz artykuł "Okiem...
Cena katalogowa: 21,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,87 zł
Status: 48h
Fraszka Edukacyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fraszka Edukacyjna
Ja i mój świat 2. Podręcznik, część 2
Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu
Publikacja została opracowana przez zespół psychologów i pedagogów ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku w następującym składzie: Marzena...
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,84 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Ja jako uczeń
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
„Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,97 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
"Funkcjonowanie społeczne" to publikacja przeznaczona dla 2 grup wiekowych: 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków. W skład publikacji wchodzi test przesiewowy, który pozwoli wyłonić dzieci z...
Cena katalogowa: 46,66 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,18 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Największą zaletą PALETY jest to, że dziecko, bawiąc się, przyswaja wiadomości, samodzielnie rozwiązuje zadania, sprawdza wynik, koryguje ewentualne błędy. Robi to wszystko pod kontrolą dorosłego,...
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,82 zł
Status: 48h
EPIDEIXIS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EPIDEIXIS
Książka jest przeznaczona dla rodziców, nauczycieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwojowymi dotyczącymi dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, a także poznać...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,41 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Prezentowana książka jest próbą zrozumienia młodzieży gimnazjalnej poprzez odpowiedź na podstawowe pytanie „kim są polscy gimnazjaliści”? Zainteresowanie tym zagadnieniem wyrosło ze zniecierpliwienia...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,61 zł
Szczególna wartość aplikacyjna publikacji wyraża się głównie w swoistej odpowiedzi na zapotrzebowanie osób bezpośrednio zaangażowanych w wychowanie dzieci ze spektrum autystycznym. Zapotrzebowanie to...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,58 zł
Przedmiotem rozważań zawartych w tej książce były pojęcia związane z technicznością pojmowaną jako narastające w czasie unarzędziowienie i uprzedmiotowienie działań, a wraz z dokonującym się...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,00 zł
Scenariusze zajęć z prezentacjami multimedialnymi na CD do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 7 SP do Nowej Podstawy Programowej. Specyfika zajęć wychowania do życia w rodzinie wymaga...
Cena katalogowa: 56,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,50 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
"Pewny start. Instrukcje zachowań. Higiena" to publikacja zawierająca instrukcje w formie tekstu łatwego do czytania oraz zdjęcia przedstawiające krok po kroku wykonanie takich czynności,...
Cena katalogowa: 37,92 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,58 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Publikacja zawiera instrukcje w formie tekstu łatwego do czytania oraz zdjęcia przedstawiające krok po kroku czynności związane z zakupami: wybór sklepu, wybieranie produktów, płacenie. Treści...
Cena katalogowa: 37,92 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,58 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Książeczka edukacyjna skierowana jest do rodziców i ich pociech, którzy pragną rozwijać umiejętność prawidłowej i dokładnej artykulacji głoski „l”. Składa się ona z pięciu czytanek...
Cena katalogowa: 6,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,90 zł
Status: 48h
Literat
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Literat
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju
Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów
Zaproponowany program to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,80 zł
Status: 24h
W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów - organizowana przez nauczycieli, ale angażująca uczniów współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców....
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,71 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Bardzo proste czytanki dla dzieci to seria książek dla małych dzieci rozwijających się prawidłowo lub dzieci z deficytami, na przykład z autyzmem. Celem tej serii jest ćwiczenie czytania prostych...
Cena katalogowa: 10,62 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,80 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Dziecko z autyzmem to po prostu dziecko, nie zwyczajne, lecz niepełnosprawne, które potrzebuje pomocy, Snijders-Oomen (1978). Pomoc osobom z autyzmem musi być ciągła i konsekwentna, ponieważ...
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,74 zł
Status: 48h
JAK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
JAK
Facebook Instagram