książka prawo

książka prawo

Pokaż:
sortuj według:
W podręczniku scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy wyjaśnili różnicę między przepisem...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,62 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach stanowi nową propozycję dla osób, które opanowały język rosyjski na poziomie zaawansowanym i pragną poszerzyć swoją wiedzę o terminologię...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 93,89 zł
Status: 24h
Podręcznik Prawo rzysmkie. Instytucje obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do sytematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana....
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,19 zł
Status: 24h
Podręcznik "Technika prawodawcza" zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania: ustaw, rozporządzeń aktów prawa miejscowego, a także takich aktów prawnych jak np....
Cena katalogowa: 39,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,28 zł
Status: 24h
Podręcznik przedstawia zagadnienia objęte wykładem części ogólnej prawa cywilnego. Omówiono w nim m.in. takie kwestie jak:  prawo podmiotowe i przedmiotowe,  stosowanie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,13 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku „Prawo konstytucyjne RP” omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,04 zł
Status: 24h
Niniejsze opracowanie Prawa rzeczowego jest kontynuacją znanego i od wielu lat wykorzystywanego podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1976 r., a ostatnie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,85 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. Drugie wydanie Tomu 11. będzie zawierało systematyczne omówienie powstania rodziny przez zawarcie małżeństwa i na skutek...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 348,16 zł
Status: 24h
Niniejszy podręcznik stanowi niezbędną pomoc dla osób samodzielnie uczących się niemieckiego języka specjalistycznego Wirtschaftsdeutsch. Tematycznie obejmuje on główne zagadnienia polskiego prawa i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,65 zł
Status: 24h
Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze i jedyne tak szczegółowe historycznoprawne opracowanie prawa Polski Ludowej. Autor rozpoczyna wykład już od lat drugiej wojny światowej, jak...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,69 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podreczniku „Logika” zostały opracowane trzy dziedziny logicznego dyskursu: - teoriomnogościowe...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,11 zł
Status: 24h
Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz to licząca prawie 1000 stron publikacja. która w całości poświęcona jest wielkiej nowelizacji prawa karnego materialnego, wchodzącej w życie z dniem 1...
Cena katalogowa: 180,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 174,60 zł
Status: 24h
KIPKF
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KIPKF
Trzecie wydanie "Słownika prawa i gospodarki" zawiera ok. 40 000 haseł i uwzględnia liczne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Słownik zawiera objaśnienia rzadziej występujących...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,76 zł
Status: 24h
Publikacja ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego i następujące kolejno przekształcenia jego instytucji politycznych i prawnych. Polska jako państwo powstała w X wieku. Pod koniec wieku...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,60 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kryzys subprime z 2008 r., który ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funkcjonowania tak...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,35 zł
Status: 24h
Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją o charakterze interdyscyplinarnym, w której połączone zostały zagadnienia techniczne i prawne dotyczące identyfikacji oraz uwierzytelnienia...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,21 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Seria „Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,79 zł
Status: 24h
Obecne – jedenaste – wydanie podręcznika, zmienione i zaktualizowane, uwzględnia stan prawny, orzecznictwo oraz piśmiennictwo na 31 sierpnia 2009 roku. Pomiędzy poprzednią a aktualną edycją...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,21 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Stan prawny sierpień 2009r. Najnowsza zmiana z dnia 7.05.2009r. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem...
Cena katalogowa: 9,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,61 zł
Status: 24h
Publikacja ta zawiera szerokie ujęcie historii przez doświadczonych profesorów, którzy barwnie i w uporządkowany sposób zdołali zmieścić w jednym tomie także historię życia ówczesnych mieszkańców...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,71 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Pierwsza część podręcznika poświęcona została problematyce formułowania myśli. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia logiczne, problemowo omawia zagadnienia naturalnych nieścisłości wyrażeń języka oraz...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,69 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Business English Readings is a handbook which follows the philosophy of studying Business English and business in English at the same time. It covers such major issues as: banking, insurance,...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,65 zł
Status: 24h
Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją przedstawiającą w ujęciu prawnym najczęstsze cywilizacyjne zagrożenia zdrowia, ze zwróceniem uwagi przede wszystkim na podstawy konstytucyjne,...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,41 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, 2 wydanie,  pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej...
Cena katalogowa: 279,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 260,28 zł
Status: 24h
W książce przedstawiono w sposób przystępny zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Zakres przedmiotowy opracowania...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,79 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Przygotowanie Organizacji Do Stosowania Rodo
Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce rodo? Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Polska klasyfikacja wyrobów i usług
Pkwiu z obniżonymi stawkami vat dla obrotu krajowego
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r. Najnowsza, zaktualizowana klasyfikacja PKWiU uwzględniająca stawki VAT (8%, 5%, 0%) oraz ze wskazaniem przepisów zwalniających od podatku VAT lub obniżających...
Cena katalogowa: 115,00 zł
115,00 zł
Status: 24h
SIGMA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SIGMA
Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności,...
Cena katalogowa: 119,00 zł
119,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Książka zawiera praktyczne wskazówki, jak z sukcesem zrealizować przedsięwzięcie publiczne we współpracy z inwestorem prywatnym, uwzględniając każdy etap projektu. W prosty sposób,...
Cena katalogowa: 79,00 zł
79,00 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane...
Cena katalogowa: 279,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 264,60 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube