książka prawo

książka prawo

Pokaż:
sortuj według:
Prezentowany podręcznik obejmuje analizę ustrojów sześciu państw współczesnych - Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii - których ustawy zasadnicze...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,15 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego to jeden z największych sukcesów UNCITRAL. Obowiązuje on z woli stron w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi ad hoc, przede wszystkim w...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 319,30 zł
Status: 24h
W książce przedstawiono w sposób przystępny zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Zakres przedmiotowy opracowania...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,10 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
To eksperymentalny, dwujęzyczny podręcznik, który pomaga opanować po polsku i po angielsku podstawy wiedzy kulturowo zakorzenionej w polskiej tradycji prawniczej z uwzględnieniem informacji o nowych...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,13 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Książka składa się z dwunastu esejów. Zagadnienia koncentrują się wokół tematyki bioetyki prawniczej i występujących w debacie bioetycznej paradoksów prawniczych. Tematy poruszane w książce...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,15 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Opracowanie zawiera miedzy innymi...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,42 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny sierpień 2009r. Najnowsza zmiana z dnia 7.05.2009r. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem...
Cena katalogowa: 9,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,32 zł
Status: 24h
Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,92 zł
Status: 48h
Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją przedstawiającą w ujęciu prawnym najczęstsze cywilizacyjne zagrożenia zdrowia, ze zwróceniem uwagi przede wszystkim na podstawy konstytucyjne,...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,37 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, 2 wydanie,  pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej...
Cena katalogowa: 279,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 246,08 zł
Status: 24h
Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane...
Cena katalogowa: 279,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 212,04 zł
Status: 24h
Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz to licząca prawie 1000 stron publikacja. która w całości poświęcona jest wielkiej nowelizacji prawa karnego materialnego, wchodzącej w życie z dniem 1...
Cena katalogowa: 180,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,74 zł
Status: 24h
KIPKF
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KIPKF
Realia gospodarki rynkowej, czyli: kontrola stanu finansów i zatrudnienia, bezrobocie, jako wynik światowego kryzysu ekonomicznego oraz starzenie się społeczeństwa, uzasadniają utrzymanie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,85 zł
Status: 24h
Przygotowanie Organizacji Do Stosowania Rodo
Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce rodo? Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,78 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Polska klasyfikacja wyrobów i usług
Pkwiu z obniżonymi stawkami vat dla obrotu krajowego
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r. Najnowsza, zaktualizowana klasyfikacja PKWiU uwzględniająca stawki VAT (8%, 5%, 0%) oraz ze wskazaniem przepisów zwalniających od podatku VAT lub obniżających...
Cena katalogowa: 115,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,75 zł
Status: 24h
SIGMA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SIGMA
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, część 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podstawy programowej kształcenia...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,83 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego i następujące kolejno przekształcenia jego instytucji politycznych i prawnych. Polska jako państwo powstała w X wieku. Pod koniec wieku...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,40 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Umowy cywilnoprawne: zalecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług
Wzory umów, rachunków i ewidencji, zasady opodatkowania
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.   UMOWY CYWILNOPRAWNE: ZLECENIA, AGENCYJNE, O ŚWIADCZENIE USŁUG, O DZIEŁO w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem nowych...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,45 zł
Status: 24h
SIGMA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SIGMA
Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją o charakterze interdyscyplinarnym, w której połączone zostały zagadnienia techniczne i prawne dotyczące identyfikacji oraz uwierzytelnienia...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,69 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stosowanie prawa obarczone jest ryzykiem błędu. Dążąc do zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do obrotu prawnego wadliwego orzeczenia sądowego, tworzy się różne systemy kontroli decyzji...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,72 zł
Status: 48h
Currenda sp. z o.o.
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Currenda sp. z o.o.
Publikacja dotyczy zagadnienia naruszenia zobowiązania i konsekwencji jakie mogą spotkać dłużnika z tego tytułu. Przedstawia ona na czym polega umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika w...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,06 zł
Status: 24h
Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz do art. 4-14, 16-31, 33-40, 59, 67a-67o ustawy o prawach pacjenta i...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,84 zł
Status: 24h
Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących źródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W publikacji omówiono m.in.: – cechy aktów prawa miejscowego...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,93 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy wyjaśnili różnicę między przepisem...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,78 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska...
Cena katalogowa: 326,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 281,80 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,22 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,53 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje regulacje ustawy o prawach konsumenta z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa. Na szczególną uwagę zasługuje grupa rozwiązań prawnych dotycząca...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,94 zł
Status: 48h
W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej,...
Cena katalogowa: 217,49 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 195,46 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Postęp cywilizacyjny, przemiany gospodarcze i społeczne spowodowały, ze podstawową formą ochrony ryzyka starości tj. ochrony ludzi przed niedostatkiem, gdy po osiagnięciu okreslonego wieku...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,49 zł
Status: 24h
Facebook Instagram