komentarze i opracowania prawne

komentarze i opracowania prawne

Pokaż:
sortuj według:
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,52 zł
Status: dostępne od ręki
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
„Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami” – to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów.
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,11 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających jak wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,32 zł
Status: 24h
W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,10 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób...
Cena katalogowa: 114,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,05 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oto książka, w której czytelnik pozna narzędzia i techniki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Autor omawia podstawy inżynierii zabezpieczeń - od protokołów, kryptografii i...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,78 zł
Publikacja skierowana zarówno do branży gastronomicznej, jak i odbiorców usług cateringowych i gastronomicznych. Wskazuje sposób postępowania w rozliczeniach VAT oraz możliwościach odliczeń VAT od...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,67 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Kolejne, 11. wydanie popularnego Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Publikacja stanowi jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i...
Cena katalogowa: 259,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,55 zł
Status: dostępne od ręki
Autorka rozważa w publikacji zagadnienie prawne wpływu tymczasowego aresztowania pracownika na kształt i istnienie jego stosunku pracy. Uregulowanie tej instytucji ma na celu zarówno realizację...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,98 zł
Status: 24h
Arche
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Arche
W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,21 zł
Status: 24h
Currenda sp. z o.o.
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Currenda sp. z o.o.
Wymiar sprawiedliwości a wraz z nim jego kluczowi interesariusze stawiają sobie pytanie czy organizacja ta może nadal funkcjonować w tradycyjnie pojmowany sposób, czy też należy dokonać w niej...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 91,52 zł
Status: 24h
Publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej, której głównym celem było przedstawienie polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi w świetle standardów Europejskiego Trybunału...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,99 zł
Status: 24h
edu-Libri
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
edu-Libri
Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako metoda usprawniania realizacji zadań publicznych. W większości państw Zachodnich rozważania nie koncentrują się wokół zasadności stosowania...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,78 zł
Status: 24h
edu-Libri
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
edu-Libri
W dniu 1 lipca 2015 r. wprowadzono fundamentalne zmiany w części ogólnej kodeksu karnego i rewolucyjne zmiany w kodeksie postępowania karnego. Czas ten sprzyja prowadzeniu pogłębionego dyskursu na...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,22 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej
Roszczenia osób pozbawionych wolności. Roszczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej
Monografia dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa za wadliwą organizację wykonywania kary pozbawienia wolności i innych środków izolacyjnych stosowanych wobec osób przebywających w zakładach...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,43 zł
Status: 24h
Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych
Wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,10 zł
Celem opracowania jest przedstawienie fundamentalnych zasad służących odczytaniu instytucji tajemnicy adwokackiej, zidentyfikowanie przesłanek aksjologicznych stojących za podstawowymi...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,00 zł
Status: 24h
Celem poradnika RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców jest spójne, przystępne przybliżenie Czytelnikom wymagań unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,79 zł
Status: dostępne od ręki
Prawo budowlane
Warunki techniczne - bezpieczeństwo i higiena pracy
Publikacja zawiera ogłoszony w marcu 2016 r., najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych,...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,55 zł
Status: dostępne od ręki
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie
Odpowiedzialność indywidualna i w spółce partnerskiej. Wzory pism
Publikacja zawiera wiele przykładów sytuacji, w jakich może znaleźć się lekarz czy podmiot leczniczy. Jest to przewodnik po wycinku prawa, dzięki któremu każdy świadczący usługi lecznicze będzie...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,57 zł
Status: dostępne od ręki
PZWL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PZWL
Podstawową zasadą, na której opiera się kościelne prawo małżeńskie, jest prawda o nierozerwalności związku małżeńskiego. Prawo to przewiduje jednak sytuację, że już w momencie zawierania małżeństwa...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,47 zł
Status: 24h
eSPe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
eSPe
Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,82 zł
Status: 24h
Silva Rerum
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Silva Rerum
Dzięki tej książce Czytelnik rozwieje swoje wątpliwości, dotyczące: kiedy przedsiębiorca dopłacając do wypoczynku pracowników będzie uznany za podatnika VAT; jak rozliczać samochód służbowy,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,89 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Ochrona osób i mienia
Broń palna i środki przymusu bezpośredniego
W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomości wymagane od osób ubiegających się o uprawnienia do pracy w ochronie osób i mienia. Książka może też być cenną pomocą dla osób już...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,44 zł
Status: dostępne od ręki
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,27 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Wszystkie wiadomości niezbędne do egzaminu na prawo jazdy kategorii D Przepisy ruchu drogowego dotyczące autobusów  Podstawowe wiadomości z zakresu techniki kierowania autobusem  Budowa i...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,11 zł
Status: 24h
LIWONA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIWONA
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
Szczegółowy instruktaż sporządzania
Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 124,88 zł
Przedsiębiorcy transportowi od niedawna mają na głowie nowy obowiązek. Chodzi o skomplikowane regulacje ustawy o monitorowaniu przewozu towarów. Teraz, gdy przewozisz alkohol, paliwa i ich pochodne...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,67 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy
Rozwiązania z komentarzem
Kompendium wiedzy dla kandydatów przygotowujących się do części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. 
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 100,01 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
1286 pytań wraz z odpowiedziami na kurs teoretyczny.
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,09 zł
Status: 24h
LIWONA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LIWONA
Facebook Instagram