komentarze i opracowania prawne

komentarze i opracowania prawne

Pokaż:
sortuj według:
Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP - próba interpretacji
Art. 25 ust. 5 konstytucji rp - próba interpretacji
Uchwalenie 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji RP stanowiło przełom w jurydycznym ujęciu kształtowania stosunków państwo-kościół w Polsce, gruntownie redefiniując pryncypia systemu prawa wyznaniowego....
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,42 zł
Status: 48h
Książka Franczyza. Fakty i mity to publikacja dotycząca biznesu w oparciu o franczyzę, czyli przeróżnych systemów funkcjonujących w obszarze wolnorynkowej rzeczywistości. Autor zebrał...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,70 zł
Status: 48h
Videograf
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Videograf
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,49 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów...
Cena katalogowa: 144,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 122,84 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja oddawana do rąk Czytelników jest zbiorem opracowań przygotowanych przez specjalistów w różnego rodzaju dziedzinach prawa, których łączy ten sam cel: zidentyfikowanie szkodliwego...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 87,43 zł
Status: 48h
komu należy się świadczenie  gdzie złożyć wniosek  czy gmina pomoże  jakie dokumenty trzeba dołączyć  jak prawidłowo wypełnić wniosek  Od 2016 roku reguły korzystania z przywilejów...
Cena katalogowa: 9,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,99 zł
Status: 48h
INFOR Biznes
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
INFOR Biznes
W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,52 zł
Status: 48h
Currenda sp. z o.o.
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Currenda sp. z o.o.
W książce zaprezentowano emergentną koncepcję prawa jako proces narastania intensywności jego istnienia mierzonego na siedmiostopniowej skali. Z elementarnych cząstek, jakimi są normy, wyłania się...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,07 zł
Status: 48h
W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób...
Cena katalogowa: 114,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,77 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Komentarz do przepisów ustawy - Prawo restrukturyzacyjne został przygotowany na podstawie aktualnej praktyki stosowania tej regulacji. Prezentowane są w nim doświadczenia sędziów upadłościowych,...
Cena katalogowa: 226,59 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 199,35 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 115,82 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,85 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Oto książka, w której czytelnik pozna narzędzia i techniki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Autor omawia podstawy inżynierii zabezpieczeń - od protokołów, kryptografii i...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,82 zł
Kolejne, 11. wydanie popularnego Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Publikacja stanowi jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i...
Cena katalogowa: 259,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 228,18 zł
Status: 24h
Autorka rozważa w publikacji zagadnienie prawne wpływu tymczasowego aresztowania pracownika na kształt i istnienie jego stosunku pracy. Uregulowanie tej instytucji ma na celu zarówno realizację...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,45 zł
Status: 48h
Arche
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Arche
„Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami” – to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów.
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,89 zł
Status: 48h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Prawo budowlane
Warunki techniczne - bezpieczeństwo i higiena pracy
Publikacja zawiera ogłoszony w marcu 2016 r., najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych,...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,98 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako metoda usprawniania realizacji zadań publicznych. W większości państw Zachodnich rozważania nie koncentrują się wokół zasadności stosowania...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,23 zł
Status: 48h
edu-Libri
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
edu-Libri
Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,41 zł
Status: 48h
Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej
Roszczenia osób pozbawionych wolności. Roszczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej
Monografia dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa za wadliwą organizację wykonywania kary pozbawienia wolności i innych środków izolacyjnych stosowanych wobec osób przebywających w zakładach...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,56 zł
Status: 48h
Wymiar sprawiedliwości a wraz z nim jego kluczowi interesariusze stawiają sobie pytanie czy organizacja ta może nadal funkcjonować w tradycyjnie pojmowany sposób, czy też należy dokonać w niej...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,65 zł
Status: 48h
Publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej, której głównym celem było przedstawienie polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi w świetle standardów Europejskiego Trybunału...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,49 zł
Status: 48h
edu-Libri
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
edu-Libri
"Wszechstronny dorobek naukowy Jubilata oraz Jego bujna przeszłość w różnych organach zarówno stosowania, jak i tworzenia prawa sprawiają, że na rzucone hasło odpowiedziano zewsząd. Księga...
Cena katalogowa: 171,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,02 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podstawową zasadą, na której opiera się kościelne prawo małżeńskie, jest prawda o nierozerwalności związku małżeńskiego. Prawo to przewiduje jednak sytuację, że już w momencie zawierania małżeństwa...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,75 zł
Status: 48h
eSPe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
eSPe
Celem poradnika RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców jest spójne, przystępne przybliżenie Czytelnikom wymagań unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,00 zł
Status: 24h
Celem opracowania jest przedstawienie fundamentalnych zasad służących odczytaniu instytucji tajemnicy adwokackiej, zidentyfikowanie przesłanek aksjologicznych stojących za podstawowymi...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,82 zł
Status: 48h
Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,06 zł
Status: 48h
Silva Rerum
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Silva Rerum
Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych
Wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,31 zł
Ochrona osób i mienia
Broń palna i środki przymusu bezpośredniego
W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomości wymagane od osób ubiegających się o uprawnienia do pracy w ochronie osób i mienia. Książka może też być cenną pomocą dla osób już...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,05 zł
Facebook Instagram