komentarze LexisNexis

komentarze LexisNexis

Pokaż:
sortuj według:
Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z uwzględnieniem aktualnego stanu badań prawa ochrony środowiska i orzecznictwa, szczególnie sądowoadministracyjnego. Autorzy starają się rozwiązać szereg...
Cena katalogowa: 170,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,62 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Oddajemy do rąk Czytelników nową edycję komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Edycja ta nawiązuje do poprzednich pięciu wydań komentarza, które ukazywały się nakładem Wydawnictwa w ciągu...
Cena katalogowa: 162,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 152,50 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jest jedną z nielicznych na świecie kodyfikacji zasad i przepisów prawnych regulujących finanse publiczne. Niniejszy komentarz zawiera pełne...
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,38 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Niniejszy Komentarz stanowi syntetyczną prezentację całości instytucji i rozwiązań prawnych przyjętych w Kodeksie karnym z 1997 r. Obejmuje zagadnienia zarówno części ogólnej, jak i szczególnej oraz...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 236,75 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
  Drugie wydanie znanego komentarza do fundamentalnych dla ustroju sądownictwa w Polsce ustaw: Prawa o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Rady Sądownictwa uwzględnia liczne zmiany...
Cena katalogowa: 269,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 212,24 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego to pięciotomowa publikacja autorstwa wybitnych autorytetów polskiej procedury cywilnej, praktyków i teoretyków prawa....
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 183,42 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w omawianej ustawie. Zasadniczym celem wprowadzenia...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,58 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Facebook Instagram Twitter YouTube