kościoły

kościoły

Pokaż:
sortuj według:
„Elia jest dokładnie jak ojciec Pio, dokładnie taki sam…” We Włoszech ściągają do niego tłumy wiernych i proszą o modlitwę wstawienniczą. Posługuje charyzmatem uzdrawiania, a jego bliscy...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,20 zł
Status: 36h
ESPRIT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ESPRIT
Ta, afera pedofilska wstrząsnęła nie tylko polskim Kościołem, ale także Watykanem i całym katolickim światem. W połowie 2013 roku dwóch polskich księży pracujących na Dominikanie - misjonarza...
Cena katalogowa: 32,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,21 zł
Status: 36h
DEADLINE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DEADLINE
Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587-1810. Tom 6. Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej
Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej. Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Tom 6
Przedmiotem analizy niniejszej pracy są niemieckojęzyczne kancjonały luterańskie opublikowane w latach 1587–1810 przez gdańskie oficyny, z uwzględnieniem wszystkich możliwych...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,44 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Podróż Rzymska (1723)
Intinerarium Romanum
W Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie zachowało się kilka relacji podróżniczych zakonników z czasów staropolskich. Są one ważnymi źródłami historycznymi. W niniejszym tomie...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,83 zł
Status: 24h
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Autorzy przedstawiają została ruską kulturę ziem Rzeczypospolitej – zarówno prawosławną, jak i unicką – w dynamicznym związku z kulturą polsko-łacińską oraz z procesami zachodzącymi w prawosławiu...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,92 zł
Status: 24h
Drewniane świątynie w Polsce
Kościoły i cerkwie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
Album przedstawia najpiękniejsze sakralne zabytki architektury drewnianej w Polsce - kościoły i cerkwie znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Drewniane budownictwo sakralne...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,29 zł
Status: 36h
AA Wydawnictwo
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
AA Wydawnictwo
"Raport o stanie nadziei" stawia w centrum zainteresowania nowe zagadnienie, ponieważ (co zostanie wyjaśnione w odpowiedziach na pierwsze pytania) przeżywamy obecnie wielki kryzys...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,22 zł
Status: 24h
ARTI
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ARTI
Maksymilian M. Kolbe
Biografia świętego męczennika
Maksymilian M. Kolbe – „Szaleniec Niepokalanej”. Mówiono o nim, że posiada niezwykły umysł, jest genialnym organizatorem i wielkim wizjonerem. Nie ma wątpliwości, że był także kapłanem, który...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,15 zł
Status: 36h
ESPRIT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ESPRIT
Stulecie objawień Matki Bożej trojgu dzieciom w Fatimie oraz wydarzeń rewolucji lutowej i październikowej w Rosji skłoniło mnie do napisania niniejszej książki. Została ona oparta na literaturze...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,97 zł
Status: 36h
ADAM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ADAM
Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,05 zł
Status: 24h
Podstawową zasadą, na której opiera się kościelne prawo małżeńskie, jest prawda o nierozerwalności związku małżeńskiego. Prawo to przewiduje jednak sytuację, że już w momencie zawierania małżeństwa...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,08 zł
Status: 36h
eSPe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
eSPe
Świat kolonialnej Ameryki Łacińskiej
Sztuka, Bóg, społeczeństwo
Ameryka Łacińska to obszar fascynujący, a zarazem obfitujący w niezwykłe wydarzenia historyczne. To tutaj powstało wiele cudów sztuki. To tutaj ukształtowało się latynoskie społeczeństwo na bazie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,64 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jak czytać psalmy złorzeczące? Czy można pogodzić bezwarunkową miłość głoszoną przez Jezusa z odmawianiem modlitw, w których pojawiają się pragnienie zemsty i złorzeczenia wobec wrogów? Sobór...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,26 zł
Status: 24h
W DRODZE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
W DRODZE
Dziennik
Zapiski kierownika duchowego Ojca Pio
Ojciec Agostino da San Marco in Lamis był długoletnim spowiednikiem i kierownikiem duchowym Ojca Pio, świadkiem jego mistycznych spotkań z Bogiem. Nikt nie poznał duszy Ojca Pio tak wnikliwie jak...
Cena katalogowa: 38,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,40 zł
Status: 36h
Serafin
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Serafin
Jego portret
Opowieść o ks. Janie Kaczkowskim
  Ksiądz Jan Kaczkowski we wspomnieniach znajomych i przyjaciół. Bezkompromisowy, ale czuły. Zakochany w kapłaństwie. Prowadził hospicjum, jednocześnie zmagając się z chorobą....
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,74 zł
Status: 36h
ESPRIT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ESPRIT
Komunikacja oknem na kulturę
Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej
W książce autorka zawarła refleksje dotyczące specyfiki zachowań językowych w ewangelikalnych wspólnotach wyznaniowych. Opracowanie zawiera materiał pozyskany na drodze badań o charakterze...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,33 zł
Status: 24h
Obchody Milenium Chrztu Polski w Diecezji Łódzkiej w latach 1966?1967, którym towarzyszyły konkurencyjne obchody państwowe Tysiąclecia Państwa Polskiego, to intrygujący i mało znany temat....
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,77 zł
Status: 24h
Historyk Caro, omawiając powody orężnego starcia Polski z Zakonem Krzyżackim w 1410 r., zwraca uwagę na wielką prawidłowość w następstwie wypadków, poprzedzających to słynne w dziejach zdarzenie....
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,62 zł
Status: 36h
Napoleon V
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Napoleon V
Ustawa o fundacjach z 6.4.1984 r. umożliwiła na nowo, po prawie trzydziestu dwóch latach od wydania przez Radę Ministrów dekretu o zniesieniu fundacji, tworzenie tychże osób prawnych na gruncie prawa...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,02 zł
Status: dostępne od ręki
„Uwagi do kroniki kościoła katolickiego w Jarocinie spisane przez ks. W. Lewandowskiego proboszcza" to kościelne źródło historyczne, które napisane zostało przez jarocińskiego kapłana w latach...
Cena katalogowa: 64,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,85 zł
Status: 24h
W książce zaprezentowano 50 klasztorów znajdujących się na terenie Polski. Szczegółowym opisom dotyczącym historii, budowy i wyposażenia tych obiektów sakralnych towarzyszy bogata galeria...
Cena katalogowa: 99,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,01 zł
Status: 36h
SBM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBM
Janina Kostkiewicz zachowuje bardzo zdrowy dystans zarówno w prezentacji wyników analizy treści materiału badawczego, jak i w próbach spojrzenia na bogaty przecież dorobek refleksji pedagogicznej...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,86 zł
Status: 24h
Celem wydania kilkutomowego słownika jest przedstawienie sylwetek księży pracujących w Kościele gorzowskim w latach 1945-1956. W gronie tego duchowieństwa znaleźli się księża autochtoni, po...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,20 zł
Status: dostępne od ręki
PDN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PDN
Nasze zrozumienie spraw duchowych jest często poważnie zniekształcone przez postrzeganie i uwarunkowania natury "ja". W Elementarnej filozofii nowoczesnego Różokrzyża Jan van Rijckenborgh...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,52 zł
Status: 24h
Rozekruis Pers
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Rozekruis Pers
Książka Maritaina przedstawia sytuację Kościoła tuż po zakończeniu II Soboru Watykańskiego, diagnozując szkodliwe tendencje umysłowe i zjawiska wśród intelektualistów. Krytyce zostaje poddana nie...
Cena katalogowa: 23,04 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,58 zł
Status: 24h
W DRODZE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
W DRODZE
Młodość projekt życia
Inspirujące historie uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
To nie jest rodzaj księgi pamiątkowej, ani sentymentalnego albumu ze zdjęciami. Nie, drodzy Państwo, nic ze skansenu. Ta znakomicie zaprojektowana książka (czapki z głów!) tętni życiem -...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,21 zł
Status: 24h
Święty Stanisław BM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Święty Stanisław BM
Tom prezentuje złożone relacje między środowiskiem polskich antytrynitarzy (braci polskich zwanych arianami lub socynianami) a przedstawicielami innych wyznań funkcjonujących w XVI i XVII wieku na...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,47 zł
Status: 24h
Lilia wśród cierni
Szkice teologiczne o Kościele
Kościół jest "Lilią wśród cierni", jak trafnie powiedział św. Augustyn. W prezentowanych szkicach zamierzamy to pokazać. Kościół jest wspaniałym darem Bożym, który żyje w nas, wierzących,...
Cena katalogowa: 25,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,46 zł
Liczące jakieś 1300 mieszkańców Taybeh to niewielka wioska położona około trzydziestu kilometrów od Jerozolimy, nieopodal Ramallah, na terytoriach palestyńskich leżących za osławionym murem...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,91 zł
Status: 36h
Święty Wojciech
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Święty Wojciech
Między parafią a łagrem to tom wspomnień ks. Józefa Kuczyńskiego (1904-1982), kapłana diecezji łuckiej, duszpasterza katolików na Ukrainie i w Kazachstanie. Przed wojną działał on w Katolickim...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,83 zł
Status: 36h
EDITIONS SPOTKANIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EDITIONS SPOTKANIA
Facebook Instagram