kapitał

kapitał

Pokaż:
sortuj według:
Omawiana książka stanowi próbę kompleksowego, a zarazem ściśle naukowego zbadania uwarunkowań wyborów edukacyjnych związanych z podejmowaniem studiów wyższych w Polsce. Na polskim rynku jest to...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,29 zł
Status: 24h
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji
Podręcznik akademicki, zawierający pełny zakres wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Omawiane problemy przedstawione są na tle makrootoczenia, z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji i...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,07 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Od Autorów: Przekazując czytelnikowi tę książkę, mamy nadzieję, że z jednej strony przyczynimy się do ograniczenia chaosu pojęciowego, z drugiej natomiast udzielimy odpowiedzi przynajmniej na...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,84 zł
Status: 36h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Zarządzanie zasobami ludzkimi Materiały do ćwiczeń
Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.
Książka zawiera materiały do ćwiczeń do przedmiotu - Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykładanego na kierunkach: zarządzanie i marketing, socjologia i psychologia społeczna oraz na studiach...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,32 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Ilona Matysiak – socjolożka, uzyskała stopień doktora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,29 zł
Status: 24h
Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Wyd. 4
Jak połączyć wizję, ludzi i organizację w służbie strategii
Kompetencja zarządzania zmianą staje się kluczowa dla sukcesu firm XXI w., a książka „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania" w kompletny sposób opisuje ten proces i wskazuje co po winien...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,55 zł
Status: 36h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Monografia pt. „Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym" dotyczy bardzo aktualnej, z uwagi na kryzys systemów emerytalnych w wielu krajach, stosunkowo „nowej" usługi...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,86 zł
Status: dostępne od ręki
W tej wieloautorskiej monografii skoncentrowano się na ukazaniu wielości determinant efektywności działania przedsiębiorstwa. Uporządkowano je generalnie w zgodzie z kryterium funkcjonalnym....
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,03 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie rywalizowania o kapitał ludzki przez podmioty gospodarki turystycznej. Jakość pracy, jako instrument konkurowania, za pośrednictwem którego...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,30 zł
Status: dostępne od ręki
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Proponowana w niniejszym opracowniu, podmioowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego, nie tyle daje przepis na cud ekonmiczny, w postaci zaskakujacaj metody rozwiązania fifiansowego systemu...
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,12 zł
Status: 36h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników.
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,14 zł
Status: 24h
Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu Mierzenie jakości kapitału ludzkiego a nieuczciwość edukacyjna Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem...
Cena katalogowa: 15,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,03 zł
Status: 24h
Książka przeznaczona jest dla studentów specjalizujących się w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw, którzy zamierzają podjąć samodzielną pracę w tej niełatwej, ale interesującej dziedzinie...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,84 zł
Książka wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie ekonometrycznego pomiaru wpływu prywatyzacji i kapitału społecznego na wzrost gospodarczy. Autor porusza aktualne problemy wzrostu...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,29 zł
Status: dostępne od ręki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Monografia "Praca i kapitał w gospodarce" podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej - w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,30 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Te­ma­ty­ka po­ru­szo­na w ni­niej­szej książ­ce po­dej­mu­je wy­bra­ne, ak­tu­al­ne pro­ble­my ryn­ku pie­nięż­ne­go i ka­pi­ta­ło­we­go. Są wśród nich kwe­stie zwią­za­ne ze stra­te­gią bez­po­śred­nie­go ce­lu in­fla­cyj­ne­go i mia­ra­mi in­fla­cji or
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,50 zł
Status: dostępne od ręki
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram